2017InfB34

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2017-01-25, torsdag, 3. modul: Mini Afsluttende Opgave - Aflevering i særlig afleveringsmappe på StudieWebbet, Gkb 13:00, 25 January 2018 (CET)[edit]

Aflevering i særlig afleveringsmappe på StudieWebbet[edit]

Der er oprettet en særlig afleveringsmappe til projektet på dit StudieWeb. Mappen hedder mini_afsluttende_opgave. Dine skriverettigheder til mappen bliver fjernet efter at afleveringsfristen udløber. Hvis flere elever arbejder sammen i en gruppe så skal altså alle relevante filer afleveres i denne mappe hos alle gruppens medlemer. Dette betyder lidt ekstra lagerplads.

2017-01-12, fredag, 2. modul: Mini Afsluttende Opgave - et projekt til at træne form og rammer for eksamensprojektet, Gkb 12:53, 25 January 2018 (CET)[edit]

I dette modul startede vi et projekt som skal træne forskellige aspekter ved eksamensprojektet, som i InfB kaldes Afsluttende opgave.

Oplægget til projektet er baseret på oplægget til eksamensprojektet i foråret 2017. Form og rammer, og frihed til selv at vælge fokus for projektet, ligner meget det som gælder for eksamensprojektet. Afleveringen, som er kun elektronisk, ligner også det som gælder for eksamensprojektet, hvor vi skal aflevere på tre platforme. Her nøjes vi dog med to, altså rtgkom.dk og Lectio.dk.

Her er et link til oplægget: http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/2018_01_12_InfB34_oplaeg_til_MiniAfsluttendeOpgave_v01.pdf

2017-01-10, onsdag: Text file I/O - Bearbejdning af data fra en tekstfil, Gkb 10:39, 10 January 2018 (CET)[edit]

I fortsættelse af øvelsen fra modulet i går, laver vi nu en individuel og nærmest fri form øvelse over samme tema.

Her kommer definitionen af opgaven:

 • Du skal lave et program som indlæser data fra en tekstfil, in_data.txt, en linje af gangen som tekst eller sting type, og parser mindst to, men gerne flere, talværdier af frit valgt datatype eller forskellige datatyper, ud af denne linje og bearbejder dem på en eller anden måde og skriver resultatet (fri form! en eller flere talværdier eller strenge eller evt. noget andet I kan finde på) ud i en fil med navnet out_data.txt, - en linje per hver linje i in_data.txt.
 • Tiden som det tager at eksekvere programmet for 10 linjer i in_data.txt, og 100, 1000, osv. linjer skal måles og stilles op i en lille tabel og en graf hvis du vil. Stop tidsmålingerne når kørselstiden nærmer sig at blive irriterende lang. Præcisionen i tidsmålingen har ikke den helt store interesse. Det er vores tid, ikke processor-tid, som vi skal måle. Prøv at have sådan ca. samme andre applikationer kørende under alle forsøgene.
 • Option! Hvis du går meget op i tidsmålingen, så kan du evt. bruge modulet psutil til at måle diverse detaljer.
 • Du kan frit vælge programmeringssprog, editor eller udviklingmiljø og operativsystem.
 • Dokumenter på sædvanlig vis kort på dit StudieWeb, med skærmbilled, kode og lidt kommentarer.

Her kommer som inspiration koden som vi udviklede i fælleskab i modulet i går.

# gkb, 2018-01-09
import random

file_to_write_to = open(file="data.txt", mode="w")
for i in range(10):
  for x in range(4):
    if x==0:
      file_to_write_to.write(str(random.randint(10**2, 10**3)))
    else:
      file_to_write_to.write(',' + str(random.randint(10**2, 10**3)))
  file_to_write_to.write('\n')
file_to_write_to.close()


file_to_read_from = open(file="data.txt", mode="r")
file_handle_for_output_data = open(file="output_data.txt", mode="w")
for line in file_to_read_from:
  #print(line, end='')
  sum_pr_linje = 0
  for tal in line.split(','):
    #print(tal, int(tal))
    sum_pr_linje = sum_pr_linje + int(tal)
  #print(sum_pr_linje)
  file_handle_for_output_data.write(str(sum_pr_linje)+'\n')
file_to_read_from.close()  
file_handle_for_output_data.close()  

Og her kommer indholdet i inputfilen:

951,479,916,272
155,626,126,310
421,704,909,900
738,121,602,908
346,865,857,155
353,410,904,299
179,337,152,736
218,835,320,690
178,837,203,863
477,293,243,406

Og her kommer indholdet i outputfilen:

2618
1217
2934
2369
2223
1966
1404
2063
2081
1419


Og her er et skærmbilled som viser situationen når jeg startede kørsel med 10**6 linjer i inputfilen. Det tog flere timer pga. de der debug print sætninge i output delen. D

2017-01-05, fredag: CSS Grid og opdatering af StudieWebbet - Gkb 11:41, 5 January 2018 (CET)[edit]

Vi arbejdede med opdatering af vores StudieWebs som hovedtema i dag, men flere samtaler, demoer og udveksling af idéer pågik samtidig.

I sidste modul så vi begyndelsen på en vidoe af Morten Rand-Hendriksen om CSS Grid og den virkede lidt interessant. Vi fortsatte nu ved at se hans video CSS Grid Changes Everything (About Web Layouts), https://www.youtube.com/watch?v=txZq7Laz7_4.

Efter videoen, som er ca. 44 minutter lang, fik vi lige tid til at konstatere at CSS Grid har været på vej i gennem standarderingsprocessen hos World Wide Web konsortiet, w3.org, siden 2013 eller før. Vi så også at den nyeste version er CSS Grid Layout Module Level 1 og den er fra 14. December 2017.

Det er lidt interessant at rekomendationen er altså ikke helt færdig og godkendt af W3, men alligevel er den funktionalitet som den beskriver, blevet implementeret i de fleste eller alle store browsere.

Problemløsning med Raspberry Pi - en øvelse, Gkb 11:19, 7 September 2017 (CEST)[edit]

Journal for forløbet skal afleveres ondag i næste uge. Se opgave i Lectio. Journalen afleveres i her på rtgkom.dk i vores wiki. Eksporter journalen fra wikien til en PDF fil og upload den til Lectio.

Her er links til gruppernes wiki-journaler:

Raspberry Pi, Gkb 12:43, 30 August 2017 (CEST)[edit]

Krav til dokumentation af arbejdet med Raspberry Pi.

I selvvalgte grupper med mindst en enkelt og mest fire elever skal I formulere et problem eller et forskningsagtigt spørgsmål som I så forsøger at løse vha. en eller flere Raspberry Pi's. Bemærk at det rækker med en prototype som viser hvordan en lille del af problemet evt. kan løses.

 1. Arbejdet skal dokumenteres med en journal i en wikiartikel på vores gamle webserver, http://rtgkom.dk. Vi opretter en artikel for hver gruppe. Sandsynligvis navngiver vi gruppernes artikler efter følgende skabelon: 2017InfB34_gruppens_titel_for_journalen.

Vi har installeret en ny wiki, denne gang Confluence fra Atlassian, på vores nye webserver http://medialab.rts.dk. Brugeroprettelse er ikke færdig på den, så vi bruger den gamle server lidt videre. Så regner vi med at overføre alt relevant indhold fra rtgkom.dk til medialab.htxroskilde.dk, sådan som den nye server skal hedde.

 1. Gruppernes sammensætning skal registreres her:
  1. 2017InfB34_Sense_Hat_Snake: Mads Funch, Martin Pinholt, Christian Fuglsang, Erik Vangslev
  2. 2017InfB34_XD_Megatr0n_Destr0ya: Mikkel Clausen, Morten Nielsen og Lukas Gjetting
  3. 2017InfB34_Snegl_På_Coke_Xd: AlexCE
  4. 2017InfB34_en_raspberry_kage: Marcus Laursen
  5. 2017InfB34_raspberry_som_musik_server_med_mopidy: Benjamin Steffensen, Jonas Christensen, Tommy Larsen
  6. Titel for journalen: navn1, navn2, ...
  7. Titel for journalen: navn1, navn2, ...
  8. Titel for journalen: navn1, navn2, ...