2016KomItC11

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Aflevering af den afsluttende opgave - Gkb 16:29, 1 May 2017 (CEST)[edit]

Afleveringsdatoen er ændret til fredag d. 5. maj kl. 23:30 pga dårlig tilgængelighed til vores webserver i sidste uge og i weekenden.

Der skal afleveres både på StudieWebbet og på Lectio.

Her kommer links til oplægget, en checkliste, vores systemudviklingsmetode og en skabelon for rapporten:

  • Oplægget: Her er et link til oplægget: 2016KomITC_Afsluttende_opgave. Læs opplægget i gennem inden du gør rapporten færdig!!!
  • Checkliste: Her er et link til en checkliste, Guide:_Checkliste_for_arbejdet_med_den_afsluttende_opgave, som I evt. kan bruge som inspiration i arbejdet med at skrive rapporten. Bemærk listen ikke er ny. Det er ikke sikkert at alle sprøgsmålene passer præcis til jeres pojekt. F.eks. er det ikke aktuelt med en PDF version af rapporten denne gang, fordi rapporten skal afleveres som en web-rapport.
  • Vores systemudviklingsmetode: Her er et link til vores systemudviklingsmetode, MediaLab:_Systemudviklingsmetode, som I kan bruge til at strukturere planlægning, gennemførelse, dokumentation (rapporten) og præsentation til eventuel mundtlig prøve.
  • Skabelon for rapporten: Her er et link til en guide med en skablon for indhold i en rapport for et projekt hvor man har brugt vores systemudviklingsmetode, Guide:Projektbeskrivelse_og_rapport. Der er også en skabelon for en projektbeskrivelse, men det er ikke et krav i dette fag at I skal lave en projektbeskrivelse. Husk at dette bare er et tilbud! Det er ikke noget krav at I bruger vores systemudviklingsmetode eller skabelonen for indhold i rapporten. Gode projekter og gode rapporter kan godt laves anderledes.

Aflevering på StudieWebbet[edit]

Der er oprettet en afleveringsmappe med navnet afsluttende_opgave i jeres html mappe. Rapporten og produktet skal afleveres i denne mappe.

Den enkelt elev har ansvar for at aflevere rapport og produkt på sit eget StudieWeb og kan således præsentere afleveringen på egen måde, men alle gruppemedlemmerne skal selvfølgelig aflevere præcis det samme produkt og den samme rapport. Rapporten skal være en web-rapport og den skal kunne browses med en almindelig webbrowser uden installation af plugins. Hvis produktet er et web-produkt, så skal det også afleveres således at det kan browses. Hvis produktet er lavet med et med et værktøj som organiserer projektet i flere filer og evt. flere mapper, så skal hele projektet pakkes til en ZIP fil inden afleveringen. ZIP filen skal kunne pakkes ud og bruges til at fortsætte udviklingen af produket.

Hvis dele af produktet ikke kan afleveres digitalt, f.eks. udskrevne eksemplar af plakater eller 3D modeller i pap eller plastik, så afleveres disse i MediaLab.

Aflevering på Lectio[edit]

Både rapport og produkt skal for sikkerheds skyld også afleveres med en gruppeaflevering på Lectio. Da rapporten er en web-rapport som altså kan bestå af flere HTML filer og billeder, så skal den pakkes i en ZIP fil inden afleveringen på Lectio. Hvis produktet også består af flere filer og evt. flere mapper, så skal det også pakkes til en ZIP fil inden afleveringen.

Afsluttende opgave - projektarbejdet i gang, Gkb 10:58, 21 March 2017 (CET)[edit]

I dag registrerer vi projektgrupperne. Log ind i wiki'en og udfyld en række i tabellen nedenfor.

Hold: 2016KomItC11 - Afsluttende opgave - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Grupper. Gruppemedlemmernes navne Valgt oplæg (e-learning, Databehandling og præsentation eller Fortælling) Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 - Et eksempel! Karl Bjarnason,
Martin Pinholt,
Emil Dichmann,
Crhistian Fuglsang
Automatisering http://www.rtgkom.dk/~gkb/2013_afsluttende_opgave/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring AS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Program som formidles over WWW. Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... Lazarus (open source efterligning af Delphi!)
1 Jacob Skaarup e-learning Det problem jeg vil forsøge at løse er, at det kan være meget forvirrende og uoverskueligt når man skal i gang med sit ballonprojekt, og der er mange nye ting man skal have styr på. Ballonprojekt 101 En guide til ballonprojektet En elev, der tidligere har været gennem forløbet. Nogle tips og en samling af praktisk viden til et ballonprojekt næste årgang af førsteårselever, eller andre der skal lave en ballon Website i HTML og CSS En bedre forståelse for ballonprojektet Brackets
2 Mikkel Lund Clausen e-learning Det problem jeg vil forsøge at løse er, at det kan være svært at forstå den måde brænderen har indflydelse på Ballonprojekt Visualisering af ballon En elev der har været gennem forløbet før Så de kan se hvordan ballonen skal se ud Andre førsteårselever der skal gennem samme forløb Website i HTML Så de har et udgangspunkt for hvordan ballonen ser ud Blender
3 Mohammad og Magnus HB Databehandling Problemet vi vil løse, er at 1.g's elever på HTX generelt har ret svært ved at konstuere en flyvedygtig ballon - og ikke mindst hvordan man kommer igang med det store ballonprojekt. Ballonberegning How to Math TSP og ROS A/S Man kan få inspiration til ballonprojektets matematik HTX gymnasie elever Website i HTML Inspiration, Hjæip, forståelse og klogskab Brackets, Blender og Geogebra
4 Carl Hermann,
Mads Nygård,
Oliver Olsen
e-learning Ud fra vores erfringer synes vi, at det kan være svært at starte op på "Ballonprojektet". Derfor vil vi lave et produkt, som kan hjælpe de næste 1. årselever på HTX i Roskilde (eller andre folk, som er interesseret i emnet). Interaktiv balloninfo-hjemmeside Ballonhjemmeside med informationer. Elever som har gennemført ballonprojektet på HTX Roskilde At hjælpe dem godt i gang. 1. årselever på HTX i Roskile (og andre interesserede i emnet) Hjemmeside med HTML og CSS En hjælp til at få overblik over og komme i gang med ballonprojektet Code Writer -> HTML og CSS
5 Oliver Howells e-learning Problemet jeg gerne vil løse er, at mange HTX elever finder ballonprojektet meget uoverskueligt. Sådan bygger du en ballon. Næsten... Foreningen for hjælpsomme HTX elever i samarbejde med Larz Industries. Ballon projektet kan overskues. HTX elever der skal i gang med ballonprojektet. Website i HTML Stor hjælp til ballonprojektet Komodo edit, html
6 Asger Andreasen e-learning jeg vil gerne løse den forvirring det er, når man skal starte op på ballonprojektet, så der bliver mere overskueligt, og man får en bedre forståelse for hvordan opgaven skal løses. Ballonprojekts vejledning sådan laver du dit ballonprojekt 1. årselev, som har fundført ballonprojektet nogle ideer til hvordan man skal løse ballonprojektet 1. årselver som skal starte op på ballonprojektet. website i HTML større forståelse for ballonprojektet Brackets
7 Oliver P.,
Jakob S-H,
Fortælling Det er et problem for eventyrlystne, hvis historiens luftballons-episoder går i glemmebogen. Vi ønsker derfor at dele information omkring vigtige dele af luftballonens historie op gennem tiden. Vi er motiveret af ballonprojektet og har med dette fået lyst til at undersøge mere. Luftballonens historie Oplev fortællinger om ballonen, om hvordan den er blevet brugt fra dens opfindelse til nu. To elever fra HTX' 1.G i Roskilde, som har været igennem et ballonforløb. Dele information og skabe nysgerrighed om varluftballonen blandt eventyrere og interesserede. Eventyrere og nysgerrige, 20-40 årige, primært mænd, økonomisk velfunderede Website html Informationsdeling. html og CSS
8 Jonas Hubrechts,
Kristoffer Pedersen,
Sebastian Tim
e-learning og præsentation COMING SOON http://rtgkom.dk/~kristofferhp16/afsluttende_opgave/afsluttendeopgave.html Vi vil gennem dette projekt opnå at dem der har svært ved at overskue information og planlægning har en guide. How To Balloon Et encyklopedisk værk om ballonprojektet på 1. år HTX Roskilde Tidligere ballonbyggere Budskabet er at man som ny på HTX Roskilde ikke skal stresse over ballonprojektet på 1. år. Derfor kan de bruges vores hjemmeside til at skabe overblik. Nye førsteårs-elever på HTX og fritidsentutiaster. Webpage Skabe skal overblik og følelse af overskuelighed Brackets, Word
9 Oscar Juul Andersen,
Mathias Lund Olsen,
Marc Clausen
e-learning Det problem vi vil forsøge at løse, er at ballonprojektet, er et stort og uoverskueligt projekt, som mange elever har problemer med at gennemføre DIY varmluftballon Den komplette guide til gennemførelse af ballon projektet Erfarne HTX elever der har gennemført ballonprojektet og fået topkarakter Ballonprojektet er ikke umuligt at gennemføre 1. års HTX elever der er lige har påbegyndt ballonprojektet Webbaseret hjemmeside Overblik over ballonprojektet, og gåpåmod til at gennemføre projektet ATOM
10 Niklas Hakmann Hansen,
Tobias Ellegård Navne,
E-learning ... Det problem som vi vil forsøge er at, ballon projektet kan fremstå uoverskueligt. Dette er grundet de mange fags samspil og kompleksiteten af produktudviklingen. Kom godt i gang - Ballon projektet Ballon projektet er et projekt med mange fag og mange planlægningsmuligheder. Her vil der forekomme en oversigt, hvor man kan finde en af vejene frem. 1. års elever, der har været igennem ballonprojektet. At vise, hvordan man kan gribe dette projekt, og lignende projekter an. 1. års elever på HTX, der skal i gang med ballonprojektet, eller 1. års elever der synes projektet er uoverskueligt. Hjemmeside Bedre forståelse af opgaven og kan nemmere komme i gang med opgaven. Code Writer
11 Gleb Sharoyko,
Edris Adib,
Mads Pedersen
E-learning Det problem jeg gerne vil forsøge at løse er, at gør det lettere for førsteårselever at komme i gang med ballonprojekt ved sørge for at det nogenlunde kan forstå hvad ballonprojektet går ud på, da det kan være et meget svært og forvirrende emne. Så skal man desuden også have et samspil mellem 4 forskellige fag, som også kan være ret svært. Ballonprojektet Ballonprojekt- Matematik Tidligere elever som har gået igennem processen(ballonprojekt). Bedre forståelse af matematik-delen i ballonprojektet. Førstårseleveer som skal til at gå i gang med ballonprojekt. Webside i HTML. Inspiration til matematik-delen, bedre forståelse af matematik delen så man ikke har problemer med at gå i gang med matematikken. Brackets, Word og GeoGebra
12 Nicoline Kirketerp,
Kristian Kilhof-Brendstrup,
Christoffer Koch
e-learning Det problem, vi gerne vil løse i vores projekt, er, at elever fra 1. g på HTX kan have problemer med at finde ud af, hvad deres rapporter i ballonprojektet skal/kan indeholde og hvordan den skal/kan opbygges. HTX ballonprojekt Hvordan det udføres og hvordan man opbygger en passende rapport En gruppe af erfarende elever, der allerede har været igennem et succesfuldt projekt. At informere og inspirere nye elever fra 1. g, som skal igennem forløbet, så de kan overskue det og ende ud med et acceptabelt resultat. Elever på HTX, der skal igennem ballonprojektet. Især elever, der har svært ved at vurdere, hvordan projektet skal udføres og hvordan rapporten skal skrives. Hjemmeside De skal være i stand til at kunne skrive en rapport og færdiggøre deres projekt til tiden. CSS og HTML
13 Christoffer Sørensen Thomas E-learning Det problem jeg vil forsøge at løse er, at det kan være svært at komme i gang med ballonprojektet. Ballonprojekt Kom i gang En enkelt elev der selv har prøvet udfordringerne ved ballonprojekt At inspirere 1. års elever på HTX Roskilde til at nemt kunne gå i gang med ballonprojektet 1. års elever, der har svært ved at gå i gang Hjemmeside De skal kunne føle sig inspireret til at kunne gå i gang med ballonprojektet HTML, GIMP og Gliffy
14 Katja Refsgaard Norsker E-learning Det er et problem at elever har svært ved matematik og fysik Ballonprojekt Lær matematik og fysik indenfor ballonprojektet en enkelt elev, som har erfaring med at folk kan have det svært med at forstå matematik og fysik At hjælpe folk med forståelsen for det grundlæggende matematik og fysik elever der har svært ved matematik og fysik hjemmeside de skal kunne forstå matematikken, samt fysikken bag ballonprojektet Powerpoint, Gliffy
15 Wail Elzubair og Alex Taal E-learning Jeg vil gerne hjælpe de kommende HTX-elever få et indblik, hvad ballon-projektet handler om Ballonprojekt Fysiske beregninger til Ballonen En 1.g'er som har været gennem forløbet Så man ved hvilke beregner, der gælder samt hvilke formler man skal anvende Kommende HTX-Elever, da man laver ballonprojektet hvert år på HTX- Roskilde Website i HTML gennem mit studieweb Kan få et indblik i, hvad ballonprojektet handler om Brackets
16 Frederik Harboe Nikolajsen og Daniel Sanggaard Espersen e-learning Vi vil gerne hjælpe mindre børn med at forstå fysikken bag en varmluftsballon, og hvordan man bygger en. Byg en Ballon Byg en ballon online Daniel Ballon A/S Det er børn kan finde ud af hvordan de bygger deres egen varmluftsballon mindre børn i folkeskolen (10-12 år) Scratch.mit.edu At man finder ud af hvordan en varmluftsballon fungerer og hvordan man bygger en scratch og photoshop
17 lucas e-learning http://rtgkom.dk/~lucasve16/afsluttende_opgave/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange synes det er uoverskueligt at begynde at lave en varmtluftsballon. Hjemmebygg er bedst Du kan også lave en varmtluftsballon Lucas du kan også lave en varmluftsballon 1.g'er på HTX Internettet, webpage skabe overskuelighed, og selvmod notepad++
18
19

Aflevering af projektet, Gkb 09:12, 2 February 2017 (CET)[edit]

Projektet skal afleveres fredag den 10. februar.

Se oplægget for det projekt som I har valgt at arbejde med først, Computerspil eller Computerens anatomi. Der er et afsnit om afleveringen af projektet, men her kommer lidt uddybning og ekstra forklaringer om hvordan I skal aflevere.

Projektet skal afleveres individuelt på dit StudieWeb. Både produkt og rapport. Det er selvfølgelig den samme rapport og det samme produkt som alle gruppens medlemer uploader på sit StudieWeb, mem jeres præsentationer af afleveringen må gerne være forskellige.

Der oprettes em mappe med navnet projekt_1_computerspil_eller_computerens_anatomi. Aflever rapport og produkt i denne mappe og lav en kort presentation af afleveringen i en HTML fil i denne mappe. Den fil skal hedde index.html. Pas på ikke at forveksle denne fil med index.html i din html mappe!!! Så linker du til afleveringen i dit menusystem over indhold på dit StudieWeb.

På Lectio skal der kun afleveres en plain text fil i UTF-8 encoding med en URL (altså et hyperlink) til din aflevering på dit StudieWeb. Indholdet i denne fil kan for eksempel være som følger hvis elevens brugernavn i MediaLabs IT system er oleo16.

http://rtgkom.dk/~oleo16/projekt_1_computerspil_eller_computerens_anatomi/

Læg mærke til at URL'en peger kun på mappen, ikke på nogen bestemt fil. Vores webserver, som de fleste andre webservere, er konfigureret til at servere (sende til cliienten, altså f.eks. webbrowseren) filer som hedder index.html hvis de findes i en mappe.

Rapporten skal helst afleveres som en PDF fil, men aflever også gerne i dit tekstbehandlingssystems eget format. F.eks. ODT eller DOCX, eller Latex kode hvis du har f.eks. valgt at lave rapporten med TexMaker eller TeXnicCenter.

Registrering af arbejdsgrupper, Lasswell's fem spørgsmål og MediaLabs systemudviklingsmetode, 2017-01-10, tirsdag, Gkb 09:16, 10 January 2017 (CET)[edit]

I dag startede vi med et langt plenummøde hvor vi blandt andet diskuterede følgende tre emner:

Registrering af arbejdsgrupper[edit]

Vi så på tabellem som er oprettet for KomItC14. Vi diskuterede meningen med de forskellige koloner og hvordan man kan logge ind i vores wiki og editere en sektion af en artikel, samt hvordan man kan takle det når der evt opstår konflikter med andres editeringsarbejde når vi vil gemme vores ændringer.

En kopi af tabellen er indsat nedenfor. Udfyld tabellen for jeres gruppe. I behøver ikke udfylde alle koloner på en gang. I kan godt rette og forbedre registreringen undervejs i projektet.

Lasswell´s fem spørgsmål om kommunikation - kaldes også ofte for Lasswell's kommunikationsmodel[edit]

Hvem siger hvad i hvilken kanal til hvem og med hvilken effekt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lasswell's_model_of_communication

MediaLabs systemudviklingsmetode[edit]

I MediaLab har vi udviklet en metode til at arbejde med projekter hvor vi planlægger, designer, fremstiller, afprøver og præsenterer kommunikationsprodukter (også kaldt medieprodukter). Se her http://rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode


Tabel til registrering af arbejdsgrupper og valg af projekt til det første forløb[edit]

Hold: 2016KomItC11 - "Computerspil" eller "Computerens anatomi" - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valgt platform (Web, iOS, Win, ...) Links til afleveringsmapperne på de enkelte gruppemedlemmer Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Android http://www.rtgkom.dk/~gkb/computerspil/ eller http://www.rtgkom.dk/~gkb/computerens_anatomi/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring ApS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Android Applikation Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... MIT App Inventor, eller Android Studio
1 Jacob Skaarup, Oliver Olsen, Asger Andreasen, Mikkel Clausen Web Det problem vi vil forsøge at løse i vores projekt er at mange børn er for dårlige til deres matematik tabeller. Vi vil derfor lave et spil der kan træne deres tabeller på en sjov måde.
2 Sebastian T. Petersen, Carl Hermann, Kristoffer H. Pedersen, Kristian Kilhof-Brendstrup
3 Mads Nygaard, Frederik Nicolajsen, Christoffer Thomas, Daniel Sanggaard, Katja Norsker Web Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er, at nogle børn i lav alder har svært ved at lære forskellen på vokaler og konsonanter, vores spil vil hjælpe med at visualisere og lærer disse børn forskellen. Bogstavlæring OS Børn i mindre klasser i folkeskolen
4 Gleb Sharoyko, Niklas Hansen, Marc Clausen og Mathias Lund Olsen
5 Oliver Pedersen, Jakob Selvig-Hansen, Oscar Juul Andersen, Tobias Navne. Web Vi søger at underholde gennem vores produkt som giver en retro appel til alle, som vil føle lidt af den gamle følelse. Pong Ping Ping Pong Premium Deluxe Ultra 4k ~Edition Yoddle Productions & Entertainment. Scratch
6 Peter koch, Oliver Howells, Lucas Ejlsborg, Nicoline Hansen Windows Nutids -r Få det nu lært Larz Industries At undervise og træne, i hvornår man bruger nutid -r Folkeskole elever 5.-7. klasse Windows, basalt .bat spil Bedre kundskab til nutids r, og dermed bedre forudsætning for at lyde professionel, når man skriver. Det kan være i alt fra en statusopdatering til en stil, hvor at lyde professionel kan resultere et negativt udkom.
7 Mohammad Murtada, Wail Osama, Magnus Bernskov, Alex Taal Windows Studieweb Carpets and butterflies sjov med kugler Drengenefrablokken sjov i fritiden unge mellem 16-22 HTML Glæde og lykke Scratch
8 Edris Adib og Mads Petersen
9 Jonas Bruun Hubrechts og Aksel Fristrup Web Studieweb for os begge Sandbox (Arbejdstitel), Computerens Anatomi Sider på hjemmeside Blive klogere på computerens anatomi og blive bedre til noget der ikke defineret endnu. InkScape, Atom.io (editor)
10
11
12
13
14
15 Karl Bjarnason OSX asdf Det problem som jeg ... Stor og lille?