2016KomItA23-25

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Natuvidenskab for Dummies[edit]

Oplæg[edit]


Log[edit]

 • 2017-05-10: Afsluttende gennemgang. Vi bruger årets sidste modul på at gennemgå resultaterne af forløbet, Faglig formidling. Planen er denne:
 1. Hver projektgruppe finder sig et bord, hvor der er plads til at vise produkter og dokumentation frem.
 2. I hver projektgruppe bruger man 20 minutter på at forberede, hvad der skal præsenteres, hvordan (og hvorfor). Præsentationen skal planlægges til at kunne vare ca. 5 minutter.
 3. Herefter gælder følgende regler:
  1. der skal så vidt muligt være en person ved projektgruppens bord til at tage imod (ved soloprojekt sørger man for at komme rundt, men også periodevist at præsentere sine ting) d.v.s. man skiftes til at gå rundt
  2. Alle skal være rundt til minimum 3 projekter
  3. Alle skal have præsenteret sit projekt mindst 2 gange
  4. Som tilhører til en præsentation skal man stille spørgsmål og gå i dialog
  5. Møderne ved de forkellige borde varer ca. 10 min. hvoraf max halvdelen af tiden er præsentation
 4. Fokus ved præsentationerne og de efterfølgende dialoger lægges på:
  1. Formidlingsteoretisk stof
  2. Grafisk design (Character, layout, overgange...)
  3. IT-værktøjer
 5. Efter rundturene sørger man hver især for at redigere sit studieweb, så det er opdateret med dokumentation og refleksion over dette forløb.
 6. Vi runder af fælles


 • 2017-04-26: Sidste modul i forløbet! Rentegning skal færdiggøres og dokumentation skal opdateres. Sørg for, at der i hver af jeres portfolio er reflekteret over de faglige elementer, der er blevet gennemgået. Vis hvordan formidlingsteorien, det grafiske o.s.v. er blevet anvendt.
 • 2017-04-19: Dagens modul skal bruges på at rentegne og tilrettelægge produkterne (undervisningsplancherne) vha et eller flere IT-værktøjer. Formatet er ikke fastsat i kravene, men for at planchen skal kunne fungere i sit kommunikationsmiljø, skal I jo op i en vis størrelse - A1 vil ikke være helt ved siden af.

Inspiration til vektortegning i inkscape:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cpfls3y_i6U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>


 • 2017-04-05: Sidste modul gik med at udvikle et designkoncept for den undervisningsplanche, I skal fremstille. Nu skal I gå i gang med med det mere specifikke design. Vi gennemgår i oversigt noget af den teori, der skal i spil i forbindelse med udformning af tegneserien. Gør derefter således:
 1. Opret din projektside på StudieWeb (hvis du ikke allerede har gjort det) og beskriv dit koncept i ord og gerne billeder. Muligvis skal characterdesignet bearbejdes videre.
 2. Udarbejed en række skitseforslag (roughs) til, hvordan planchen i sin helhed skal udformes. Overvej hvilke krav, den skal leve op til bl. a. m.h.t. fortælling, blikfang og overblik.
 3. Udvælg det (evt. de) skitseforslag, der bedst lever op til kravene.
  1. (Påbegynd rentegning og tilrettelæggelse vha af relevant IT-værktøj, hvis der er tid)
 4. Fremvis resultatet af dagens arbejde d.v.s. min. det endelige skitseforslag.


 • 2017-04-03: Vi starter nu årets sidste forløb op. Det er et kort SO-forløb, hvor vi i samspil med Kemi (2.5) eller Fysik (2.3) skal blive klogere på faglig formidling. Dagens modul kommer til at forløbe med flg.:
 1. Introduktion og gennemgang af oplæg
 2. Introduktion til formidlingsteori
 3. Introduktion til characterdesign
 4. Gruppedannelse og konceptudvikling. I skal:
  1. Idégenerere og -udvikle: hvem er jeres character?
  2. Idégenerere og -udvikle: hvordan vil I udforme jeres fortælling (dramaturgi, metaforer, grafisk linje o.s.v.)
  3. Fremvise hvad I er nået frem til - jeres koncept - på et ark.

Digitale fodspor[edit]

Oplæg:[edit]


Log[edit]

 • 2017-02-13: Gennemgang af Bruno Ingemanns kommunikationsmodel, som I skal bruge i jeres kommunikationsplan. Læs på den igen og orienter jeres plan derefter. Det er ikke nok blot at besvare de spørgsmål, modellen basalt betår af. Skal modellen fungere som værktøj, skal I udover f. eks. at svare på hvem afsenderen eller målgruppen er, også svare på hvad svaret så kan bruges til og hvad I har tænkt jer at gøre ved det. Det gælder alle 6 boller! I teksten får I uddybet og konkretiseret hvordan man arbejder med de forskellige elementer.


 • 2017-01-25: Deadline på 1. del af forløbet.

Programmet for dette 5. modul som det står i oplægget:


 • Orange gruppe 1 og 2 går sammen med blå gruppe 5 og 6 i C3103
 • Orange gruppe 3 og 4 går sammen med blå gruppe 7 og 8 i C3104

Nu fremlægger den første Orange for de andre tre grupper, herefter den første blå gruppe, osv...

Gruppeinddelingen ser I (stadig) her

Første mål med øvelsen er at træne præsentationsteknikken. Derfor skal de "publikum grupperne" tage noter undervejs, og komme med konstruktiv kritik på de enkelte fremlæggelser. Overvej også at bede en medstuderende om at optage din fremlæggelse. På denne måde kan du se med egne øjne hvordan du fremstår i fremlægningen.

Andet mål med øvelsen er at vi skal blive kloge på både google og facebooks privatlivspolitiker - selvom du kun har læst den ene. ;)

Opgave[edit]

Præsenter, dokumenter og reflekter over dit arbejde med præsentationsteknik. Min omfang 1000 tegn.


 • 2017-01-16:

Lektien til idag: Gennemlæs google eller facebooks privatlivspolitikker alt efter hvilken gruppe du er i.

Vi ser videoen:

<html> <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R9NW_H2PC-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

og ser nærmere på garrreynolds.com der giver gode tips til det at præsentere.

Herefter arbejder I gruppevis med jeres præsentationer. Husk at tjekke kravene til jeres præsentationer på: oplægssiden.


 • 2017-01-10:

Vi ser "So ein ding - om fremtidens privatliv" og "Når mobilen tager magten" (kan findes på TV2 Play - mod betaling, eller lånes på skolens bibliotek)

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3OulnneHkm8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Vil du vide mere om hvordan dataindsamling virker, så se Mere_om_dataindsamling (valgfrit).

Lektie til næste gang

Se videoen :

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jh8supIUj6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Web 2.0[edit]

Oplæg:[edit]

Log[edit]

 • 2017-01-04: Deadline!

For dem, der ikke fik noteret under introduktionsoplægget, findes de pågældende slides HER

 • 2017-01-02: Godt nytår! I dag og på onsdag afrunder I projektet, Web 2.0. Prioriter at få arbejdet dokumenteret og præsenteret - individuelt! - på StudieWeb. Med andre ord er det en god idé at udnytte tiden til at få overblik over projektet og den nye viden, du har samlet sammen undervejs. Den "webbaserede afrapportering" skal kunne læses direkte i browseren og bør struktureres efter vores femdelte systemudviklingsmodel.


 • 2016-11-29: Idag fandt vi frem til, hvilke projekter vi gerne ville arbejde med, og hvilket produkt vi vorestiller os at udvikle. Grupper og projekttilkendegivelser blev skrevet på tavlen som kan hentes<html><a href="http://rtgkom.dk/~chha/wikimedia/tavle1.jpg"> her.</a></html>
 • 2016-11-28: Sidste gang blev der eksperimenteret med php og mysql, og en stor del af jer lykkedes med at få en MAMP/Xampp server op og køre og derfra producere et simpelt lille client-server produkt.

Flere opdagede også et par tekniske udfordringer. Bl.a. kunne det være sværet at få startet Apache. Det skyldes i de fleste tilfælde en port-konflikt (Apache bruger som udgangspunkt port 80 og den kan være optaget af andre programmer/processer). Du kan blive lidt klogere på dette problem og måske finde løsningen her:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WyfXhw8WLVQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Sørg for, at øvelsen er dokumenteret på dit StudieWeb, hvor du bl. a. redegør for fremgangsmåden og hvordan de forskellige problemer er blevet angrebet og løst.

Herefter skal du videre med projektet og komme frem med en idé til et web 2.0 produkt, du gerne vil designe og udvikle.


 • 2016-11-25: Vi skal som led i Web 2.0 - forløbet lege med- og forstå basal client-server teknologi. Oplæg til øvelse finder du her:


Basal Client-Server


 • 2016-11-21: Forløbet, GUI/Brugergrænseflader, er nu afsluttet, og vi bruger dagens modul på at få startet det næste op.

Overskriften er "Web 2.0" ...og hvad er det nu lige? Det skal du finde ud af og redegøre for i løbet af dagens modul. Du skal gøre følgende:

 1. Start en projektside op på dit StudieWeb. Det er her du løbende skal dokumentere dit arbejde gennem dette forløb
 2. Find ud af - ved at foretage en kritisk kildesøgning - hvad begrebet, "web 2.0", dækker over. Skriv med egne ord en definition af begrebet på ca. 1000 tegn. Inkluder eksempler og angiv kilderne. (en kilde som f. eks. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html)
 3. Opdater dit studieweb, så dagens arbejde er online.
 4. Får du tid til overs, bruger du den på at optimere dit studieweb - f. eks. med fejlrettelser, supplerende indhold eller måske ved få lagt manglende arbejder op.

Grafisk Brugergrænseflade[edit]

Log[edit]

 • 2016-11-02: Idag og de næste 4 gange skal vi arbejde med design af en grafisk brugergrænseflade. Oplægget ligger ovenfor.

Reportage[edit]

Grupper i reportage II[edit]

2.3[edit]

 • Martin Skovrup
 • Julie
 • Jonas


 • Jonathan
 • Dennis
 • Oliver


 • Rasmus Jørgensen
 • Gustav Hoff Møller


 • Mathias Schneider
 • Patrick Mørch


 • Tobias Nørland
 • Christian Birch Jensen


 • Lisette Malberg
 • Bjørn Rothmann
 • Casper Sunemeier

2.5[edit]

 • Andreas Igel
 • Naja Schlüter
 • Pia Sørensen


 • Emilie Christophersen
 • Natasja Pedersen
 • Astid Skalkam


 • Julia Drescher
 • Viktor Byrholt


 • Frederik P
 • Tobias Hjort


 • Frederik Kristensen
 • Martin Dolmer
 • Kresten de Place


 • Nikolaj Jensen
 • Rasmus Olsen
 • Asser Eilertzen


 • Rasmus Olsen Grøn
 • Thomas Skov Larsen
 • Edgar Tvide

Oplæg[edit]

Links til jeres filmøvelser[edit]

Har du ikke allerede sendt os linket til jeres film, så gør det gerne ASAP til Jens eller Christian, med gruppens navne i beskeden - så lægger vi det op her:

Log[edit]

 • 2016-10-28: Deadline for forløbet ligger på mandag. Tjek op på anvisningerne for aflevering (du finder dem i oplægget og for opgaven på lectio) og sørg for at reservere noget tid til at opdatere dit StudieWeb, så det seneste indhold - d.v.s. dit arbejde til og med dette projekt - er tilgængeligt og præsenterer sig.
 • 2016-10-14: Der er nu 4 moduler +elevtid tilbage (inkl. dagens) til at færdiggøre reportagerne og den tilhørende afrapportering. Tjek op på jeres plan og sørg for at der bliver god tid til bl. a. redigeringsarbejdet (det kan gøre en væsentlig forskel på kvaliteten af reportagen).
 • 2016-10-07: Nu skal I for alvor igang med jeres reportager. Læg en god plan. Et godt værktøj er Gantter Prøv det af.
 • 2016-09-30: Der ligger en aflevering i dag og det drejer sig om Reportage I - krav til aflevering fremgår af oplægget
 • 2016-09-14: I dag skal I gennemføre den sidste øvelse i rækken inden projektdelen. Det handler om redigering og I skal i de samme grupper som i foregående øvelse følge denne vejledning
 • 2016-09-09: Dagens modul skal gå med workshoppen, Filmæstetik I.

Meningen er, at du skal få godt fat i, hvad de forskellige grundbegreber indenfor filmæstetik (hvad er det, der udgør filmens "sprog"). Du skal med andre ord afprøve noget af det du har læst til i dag (Fokus, s. 12-19 + 21).

 • 2016-09-05: Sidste gang fik I gennemført Interview-øvelsen, og der burde være en række lydfiler i kassen. Vi bruger første halvdel af modulet på at bearbejde og oploade dem til jeres StudieWebs sammen med noter og refleksioner for øvelsen. Brug fx. Audacity som værktøj til at redigere og efterbehandle jeres optagelser. For at gøre jeres oploadede lyd tilgængelig på jeres StudieWeb kan I Bruge HTML 5's Audio Element

Anden halvdel af modulet skal gå med næste øvelse: Filmæstetik I

Vi forventer, at du har læst i "Radiointerview..." og har styr på de grundlæggende principper for et godt interview. D.v.s. pkt. 1-3 i vejledningen er opfyldt, og vi kan gå (næsten) direkte til 4.

 • 2016-08-31: Jeres nye StudieWebs skulle nu ligge klar til nyt og aktuelt indhold, og vi tager hul på forløbet, "Reportage".

Forløbet er bygget op af en øvelsesrække efterfulgt af en mindre projektopgave. Dagens modul kommer til at se således ud:

 1. Generel feedback på "StudieWeb A"
 2. Dem, der mod forventning ikke har fået afleveret, sørger for at få klaret det. Imens går de øvrige i gang med forløbet ved at:
  1. Oprette en projektside på dit (nye!) StudieWeb. Projektet hedder "Reportage"
  2. Foretage en informationssøgning, hvor du finder frem til forskellige definitioner af Journalistik og genren, "reportage". (En starthjælp her)
  3. Skrive - med egne ord - en kortfattet introduktion til reportagegenren. Lad teksten fungere som indledning på projektsiden (brug html og ikke .docx)
  4. Gå i gang med Workshop_KomITA23-5_interview
 3. De, der har behov for individuel feedback på deres StudieWeb, får det (samtidig med pkt. 2)
 4. Opsamling med blikket mod næste modul

Intro - StudieWeb A[edit]

Oplæg: Workshop-KomIT-A-StudieWeb-III

 • 2016-08-26: Så er det blevet tid at uploade og teste sitet. Det vil sige:
 1. Upload dit site og test det på din målgruppe (en af dine interessenter) med en Rolf Molich test
 2. Tilføj din test til din dokumentation - og upload.

Til at lave testen skal du bruge et skærmoptager program. Her kan du med fordel bruge screencast-o-matic.

Når du har optaget din test opretter du en youtube konto (hvis du ikke allerede har en) og uploader hertil. Du kan vælge i processen at videoen ikke skal visen på din kanal, men kun vises for dem med linket.

Når din video er uploadet på youtube vælger du "del" under videoen, og under fanebladet "indlejring" finder du html koden der er lige til at sætte ind på din hjemmeside sådan at videoen vises direkte på din side.

 • 2016-08-19: Det er på næste fredag, du skal være klar med dit nye, opdaterede StudieWeb. Kravene finder du i oplægget (ovenfor) og detaljer for afleveringen finder du på lectio - bl. a. vil du her se, at du skal have dokumenteret dette forløb i din portfolio. Undervejs er det meningen, at du skal blive klogere på især brugervenlighed. Vi har præsenteret jer for en simpel metode til at foretage en såkaldt interessentanalyse. Metoden og analysen skal give dig et klart overblik over, hvem, der skal have glæde af dit website og hvordan:
Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter.

I har desuden skulle sætte jer ind i Steve Krugs basale guidelines for brugervenligt webdesign. De blev gennemgået sidst, og vi forventer at I demonstrerer og dukumenterer (!) evne til at anvende flere af principperne, når I designer jeres StudieWeb.

Steve Krug er bl. a. inde på, at det er vigtig med et "visuelt hierarki". Brugeren "læser" websider ligesom billboards med 100km/t og samtidig er de ofte ude efter noget bestemt. Derfor skal informationerne organiseres og komponeres, så det er tydeligt hvad, der er hvad, og at det vigtigste også er det, man får øje på først. Krug bruger ikke selv ordet, men faktisk taler han om at man skal have styr på gestaltlovene.

Nogle af jer kan måske huske så langt tilbage som til sidste år, hvor I fik en introduktion til grafisk design, og hvordan gestaltregler m.m. kan benyttes til at få et layout til at fungere:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bNgUGe5MPkU?list=PLdun1bOOC0W-CQIXN4MERYYdPU2UT6Woe" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

 • 2016-08-12: Velkommen til A-niveau!

Vi lægger ud med at blive kloge på hvad A-niveau faktisk indebærer. Herefter skal du have opgraderet din portfolio (StudieWeb), så den er klar det kommende arbejde og desuden får et fagligt kvalitetsløft. Det bliver faktisk det første mindre projekt som vi starter op og som vil løbe de næste 4 moduler.

StudieWebs[edit]

<html> <a href='http://www.rtgkom.dk/~bjoernmr15'>Bjørn Marinus Rothmann</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~caspers15'>Casper Sunemeier</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~christianbj15'>Christian Birch Jensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~denniszl15'>Dennis Zamora Larsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~gustavphm15'>Gustav Pfeiffer Hoff-Møller</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~jonasrh15'>Jonas Rothmann Hjalager</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~jonathanlh15'>Jonathan Lantow-Humble</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~juliecl15'>Julie Curran Lundholm</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~lisettem15'>Lisette Mahlberg</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~martinws15'>Martin Willesen Skovrup</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasss15'>Mathias Sabelski-Schneider</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~oliverhj15'>Oliver Harold Jørgensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickm15'>Patrick Mørch</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rasmustj15'>Rasmus Tornsø Jørgensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiasgn15'>Tobias Gramhald-Nørland</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~andreasmi15'>Andreas Monrad Igel</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~asserbe15'>Asser Birk Eilertzen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~edgarta15'>Edgar Twide Andersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~emiliehc15'>Emilie Hoffmann Christophersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~frederikk15'>Frederik Kristensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~julieid15'>Julie Ingemann Drescher</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~krestenep15'>Kresten Elmann de Place</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~martindj15'>Martin Dolmer Jensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~najams15'>Naja Mønster Schlüter</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~natasjakhp15'>Natasja Kicki Hviid Pedersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~nicolaij15'>Nicolai Jensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~piabs15'>Pia Birk Sørensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rasmusfog15'>Rasmus Frimann Olsen Grøn</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rasmusno15'>Rasmus Neerdal Olsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~thomassl15'>Thomas Schou Larsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiashm15'>Tobias Hjort Mosegaard</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~victorab15'>Victor Alexander Byrholt</a>
</html>