2016KomITC Computerens Anatomi Klasse: 1.2, 1,3, 1,5 og 1,7

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Computerens Anatomi
- Faglig formidling om hardwarens elementer og arkitektur


Hvad handler det om?[edit]

De fleste, der benytter en computer til daglig, vil formentlig påstå, at de kender maskinen og dens funktioner. Adgangen til denne viden er for det meste kommet via et styresystems (Windows, Linux, MacOS, Unix mfl.) brugergrænseflade. Her flytter vi rundt på mapper og dokumenter – gemmer, kopierer, sætter ind, smider i ”papirkurven” o.s.v. - og har et ”skrivebord”, hvor der kan ligge ting og sager.

Når man så åbner kabinettet og ser ind til selve maskinen, finder vi ingen skuffemøbler, arkivskabe, mapper, skriveborde eller papirkurve, og der vil nu være lidt længere mellem dem, der ved, hvad der er hvad.

Det vil imidlertid være en fordel at kende til de de grundlæggende elementer, computeren er bygget op af, deres funktioner og den ”arkitektur”, der samler dem. Det vil kunne bidrage til at forstå nogle af de mange forskellige operationer, computeren foretager dels på din - men ind imellem også på computerens ”egen” foranledning. Det er desuden en del af det, der kaldes ”den teknologiske dannelse”, som er et af de overordnede mål med HTX-uddannelsen.


I dette projekt skal du planlægge, designe og fremstille et (eller flere) medieprodukt(er), der overfor en veldefineret målgruppe formidler, hvordan en computer er opbygget og fungerer.


Projektets mål er[edit]

 • at du lærer at arbejde med kommunikationsplanlægning (herunder bl.a. at få sammenhæng mellem målgruppe, budskab og medievalg)
 • at du finder ud af, hvad god research indebærer
 • at du bliver bedre til at benytte kommunikative virkemidler
 • at du bliver bedre til at benytte IT-værktøjer og fremstille medieprodukter
 • opnår indsigt i computerens bestanddele og deres sammenhæng

Teori[edit]

Introduktion til computerens anatomi - første modul[edit]

Vi starter med teori om hvordan en computer virker og er bygget op.

<html> <img src="http://www.rtgkom.dk/~chha/wikimedia/diagram_motherboard.png" width="500px"> </html>

Vi ser nedenstående videoer i klassen. Det er helt ok ikke at forstå det hele første gang! Målet er at du forstår de overordnede funktionsprincipper for CPU, RAM og harddisk. Hvis det stadig virker meget svært at forstå, kand du se dem igen hjemme.

Om semiconductors, bits/bytes, og "logiske gates"

<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VBDoT8o4q00" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html>

Om CPUens instruktionssæt - og von Neumann modellen.

<html><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cNN_tTXABUA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></html>


Hands on - andet modul[edit]

Med vores viden om hvordan computeren er bygget op, er det nu tid at skille en computer ad. Formålet er at du skal få praktisk kendskab til de forskellige bestanddele vi har snakket om, og at du selv vil være i stand til at kunne udskifte dele i stationære computere. På denne måde kan man ofte puste nyt liv i ældre maskiner.

 1. Find sammen i grupper af 4 eller 5.
 2. I samarbejde med din lærer får I nu udleveret en maskine, og konstaterer at den faktisk virker. Tag billeder af den samlede maskine, både for og bagside, inden I begynder at skille den ad.
 3. Herefter åbner i maskinen. Lad den af jer der har mindst erfaring med hardware føre skruetrækkeren. Tag billeder af maskinen indvendig, med alle komponenterne der sidder som de skal.
 4. Tag nu ét stik/komponent/del ud ad gangen, mens I tager billeder af hvert enkelt trin i processen. Vær omhyggelig med at tage billeder undervejs - I skal bruge billederne i jeres dokumentation efterfølgende, men I kan også bruge dem til at huske hvordan alting samles igen!
 5. Skil maskinen ad til den ikke kan skilles mere ad. Tag billede af de enkelte dele nu I har dem ude (brug eventuelt et ark hvidt papir som baggrund. Så får I nogle gode billeder I kan bruge på jeres studieweb).
 6. Find følgende elementer, og sørg for at få gode billeder af dem: CPU, RAM, Harddisk, Grafikkort/grafikchip, Northbridge og Southbridge chip. Hvis I har svært ved at finde de forskellige komponenter, kan I prøve at google jer frem til instruktionsbogen til bundkortet. Her vil ofte være et diagram over de enkelte dele.
 7. Når I har billeder af det hele, er det tid at samle maskinen igen. Hvis I er det mindste i tvivl om hvor dele eller kabler skal sidde, så kig på de billeder i har taget undervejs. Er I stadig i tvivl, så spørg jeres lærer.
 8. Når maskinen er samlet, skal den sættes til igen, og jeres lærer skal godkende at den virker. - Ingen er færdige før maskinen virker som den skal.
 9. Del alle billeder imellem jer - i skal bruge dem til jeres dokumentation.

Hvad skal du så gøre herfra?[edit]

Projektet er gruppearbejde, hvor grupperne inddeles efter aftale med jeres lærer.

 1. Opstil en case og udarbejd en kommunikationsplan
 2. Skitsér og diskutér flere forskellige løsningsforslag til medieprodukt.
 3. Fremstil og afprøv prototype af medieprodukt - gerne flere gange
 4. Færdiggør produkt

ALLE 4 OVENSTÅENDE AKTIVITER skal dokumenteres og forklares i din portfolio, hvorfra der også skal være adgang til produktet.

Aflevering[edit]

Produkt og afrapportering skal kunne findes på hver enkelt gruppemedlems StudieWeb. Afrapportering er i størrelsesorden 5 normalsider pr. gruppe. Der skal være tydelig angivelse af, hvem der har stået for hvad i projektet.

På lectio lægges en .txt-fil med kort resumé link til de relevante sider på StudieWeb.

Deadline: Se deadline for opgaven i Lectio eller på din egen klasses side.

Litteratur[edit]