2016InfB33-34

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Contents

Aflevering af afsluttende projekt - Gkb 14:57, 1 May 2017 (CEST)[edit]

Afleveringstidspunktet er onsdag d. 3. maj kl. 23:30. Der er oprettet afleveringsmapper i jeres html mappe:

 • infb_afsluttende_projekt for Informationsteknologi B og
 • prgc_eksamensprojekt for Programmering C

Produkter som kan afleveres digitalt skal afleveres både på StudieWebbet i afleveringsmappen og på Lectio. Hvis produkterne er webprodukter, så skal de helst også afleveres i køreklar tilstand på StudieWebbet. Produkter som består af flere filer skal pakkes i en ZIP fil. Hvis særlige værktøjer eller indstillinger behøves for at installere og afprøve produktet, så skal en installationsvejledning inkluderes i ZIP filen.

Fysiske produkter, eller fysiske dele af produkter som består af både software og hardware, afleveres i MediaLab i 2. modul på afleveringsdagen.

Der laves afleveringsmapper på Fronter for

 • InfB hvor kun rapporten skal afleveres og for
 • PrgC hvor kun journalen skal afleveres.

Censor får adgang til disse mapper. Han/hun ser altså kun rapporten og/eller journalen, så det er vigtigt at både udviklingen og også den endelige resultat dokumenteres godt i rapporten og journalen. Tænk også på, når I vælger hvordan hvordan I skriver rapporten og journalen, at det ikke er samme person som skal censorere i de to fag.

Styring af motorer med en Dual H Bridge L298 motordriver-board og en Raspberry Pi - Gkb 17:41, 21 March 2017 (CET)[edit]

Patrick skal i sit projekt bruge Python til at styre DC motorer fra en af vores Raspberry Pi 2 Model B V1.1, - se her https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-2-model-b/. I dag fik han en motor til at køre den ene vej og stoppe som planlagt efter 5 sekunder, men detaljerne i hvordan GPIO pindene skal forbindes til motordriver-boardet drillede lidt, så derfor har jeg her i HackerSpace søgt lidt information om emnet.

Patrik bruger i første omgang et billigt, gammel og navnløst (no name?) motordriver-board baseret på L298N som vi havde på lager. Vi kan ikke huske hvor vi har købt det og det har været lidt svært at finde et datablad for det, men med en billedsøgning i Google har jeg fundet et sted som sælger bordet, https://www.itead.cc/l298-dual-h-bridge-motor-driver.html, og her kan vi se lidt information om hvad dette board kan.

Her er et andet motordriver-board som ligner meget. Her har vi lidt mere teknisk information som evt. ikke er helt forkert, f.eks. et kredsløbsdiagram - se her https://www.aliexpress.com/store/product/L298N-Dual-H-Bridge-DC-Stepper-Motor-Driver-Board-Power-Module/610196_529994585.html.

Her er nogle yderligere links til info som kan være nyttig i forbindelse med hvordan vi bruger dette motordriver-board til at styre motorer fra Raspberry Pi.

Rekvirentaftale, Gkb 10:46, 20 March 2017 (CET)[edit]

Hvis I vil samarbejde med en ekstern rekvirent i eksamensprojektet, så skal der laves en aftale med rekvirenten. Her er et link til en formular til aftalen:

Eksamensprojekt, Gkb 13:20, 7 February 2017 (CET)[edit]

Vi starter eksamensprojektet i dag. Her er oplægget: http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/2016_2017_InfB3334_oplaeg_til_eksamensprojekt_v01.pdf

Interaktion med omgivelserne, Projektbeskrivelse, Raspberry Pi, Gkb 05:56, 24 January 2017 (CET)[edit]

Ny version af projektoplægget er her: http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/2016_2017_InfB3334_og_PrgC3334_oplaeg_til_projekt_Interaktion_med_omgivelserne_v02.pdf

Projektbeskrivelsen[edit]

I dag skal projektbeskrivelsen afleveres på Lectio. Når den er afleveret så udleveres en Raspberry Pi til gruppen.

Arbejdsinstruktion for idriftsættelse af en Raspberry Pi[edit]

Hver gruppe får en boks med en Raspberry Pi, et SD kort, strømforsyning, et netværkskabel med RJ45 stik, en kopi med information om Raspberry Pi samt en bog om diverse måder at anvende Arduino på. Senere på ugen udleveres også en Arduino. En Sense HAT udleveres også når den leveres.

Gruppen skal mærke sin boks (der ligger en tuschpen på bordet inde i C3117 hvor jeg har lagt boksene) og lægge det ind på kontoret i C3117 efter modulet. Gruppen skal så bruge samme boks i næste modul.

Vi skal bruge operativsystemet Raspbian, som er en variant af Debian. Debian er måske den mest stabile distribution af Linux. Ubuntu er også baseret på Debian.

Gruppen skal forberede et SD kort med Raspbian for brug med Raspberry Pi ved at hente en image fra https://www.raspberrypi.org/ og overføre den til SD kortet.

Der er en vejledning på papir i den kasse som hver gruppe får udleveret. Skim den i gennem.

SETUP[edit]

Gå nu til SETUP/QUICKSTART, https://www.raspberrypi.org/documentation/setup/, på HELP siden. Her beskrives hvad du skal bruge for at komme i gang med at bruge Raspberry Pi. Du skal bruge skærm, keyboard og mus fra vores Mac Mini'er. Mangler der noget?

INSTALLATION[edit]

I dokumentationen, https://www.raspberrypi.org/documentation/installation/, beskrives der to forskellige måder at installere Raspbian på SD kortet.

 • Bruge det specielle installations manager system NOOBS (New Out Of Box Software) som er lavet til Raspberry Pi. Denne metode gør det let at vælge et af de andre operativsystemer som er lavet til Raspberry Pi.
 • Downloade en ISO fil og overføre den til SD kortet med et specielt program.

Afprøv begge metoder! Først NOOBS og så ISO! Det er en lille forskel på resultatet, f.eks. hvor visse filer lægges på kortet, og jeg tror at det er bedre for os at bruge "ISO metoden".

I kan bruge vores Mac Mini'er eller jeres egen computere til at installere Raspbian på SD kortet.

Brug så skærmen, tastaturet og musen fra en af vores Mac Mini'er til Raspberry Pi'en. Kobl netværkskablet også til inden I starter den. Kobl kablerne igen til Mac Mini'en når modulet slutter.

CONFIGURATION[edit]

Brug vejledningen under CONFIGURATION, https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/, på HELP siden til at justere konfigurationen hvis I synes det behøves. Evt. er det kun tastaturet som skal konfigureres. Se raspi-config, den første option i listen. Den kan bruges til at fortælle Raspberry Pi at det er et Mac tastatur som bruges.

USAGE GUIDE[edit]

Gå nu til USAGE GUIDE, https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/, på HELP siden og skim i gennem mulighederne som præsenteres. Der er to links som er særlig relevante for os nu, nemlig:

LINUX[edit]

Gå nu til LINUX, https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/, på HELP siden og skim i gennem mulighederne som præsenteres. Der er tre links som er særlig relevante for os nu, nemlig:

REMOTE ACCESS[edit]

Gå nu til REMOTE ACCESS, https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/, på HELP siden og skim i gennem de forskellige muligheder vi har til at bruge en Raspberry Pi på afstand. Der er tre links som er særlig relevante for os nu, nemlig:

 • SSH for at kunne logge på Raspberry Pi fra en anden computer. Man kan så give kommandoer i en shell, lige som om man var lokalt indlogget.
 • SCP til at kopiere filer fra en maskine til en anden. Kan blandt andet bruges fra vores Python programmer.
 • Web Server til at lave en webserver på Raspberry Pi.

Emulering af Sense HAT[edit]

Gå til https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-the-sense-hat/worksheet/ og bruge den virtuelle Sense HAT til at udforske mulighederne med Sense HAT. Vi har tre fysiske stykker, og forhåbentlig får vi resten, 8 stykker, snart.

Interaktion med omgivelserne, projektbeskrivelse og projektoplæg, Gkb 13:09, 19 January 2017 (CET)[edit]

Vi diskuterede nærmere rammerne for forløbet. Aftalt at projektbeskrivelsen afleveres mandag i næste uge og rapport og journal og produkt fredag den 3. februar. Dette er lidt kortere perioden en vi havde tænkt os, så der kan ikke pusles så meget med prototyperne. Måske rækker de med en enkelt iteration, eller så skal den nye funktionalitet i anden prototype være af et meget beskedent omfang. Fordel arbejdsopgaverne!

Vi har aftalt at det ikke er et krav at anvende både Raspberry Pi og Arduino, det rækker med Raspberry Pi, men der skal laves dataopsamling med nogen sensor og der skal laves en form for aktuering med en aktuator af en eller anden slags.

Jeg har lavet et projektoplæg som på flere punkter ligner oplæggene til eksamensprojekterne i Programmering C og Informationsteknologi B. Oplægget er her: http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/2016_2017_InfB3334_og_PrgC3334_oplaeg_til_projekt_Interaktion_med_omgivelserne_v01.pdf

Interaktion med omgivelserne med Raspberry Pi, Gkb 09:54, 16 January 2017 (CET)[edit]

Nu starter vi et projektforløb hvor vi skal lære at bruge en Raspberry Pi til at måle noget og aktivere noget i omgivelserne. Det kan f.eks. være at måle lysstyrke (solskin?) og på baggrund af den tænde eller slukke for en lampe (lysdiode).

Begynd med at browse https://www.raspberrypi.org/ og her er der nogle intro videoer: https://www.raspberrypi.org/help/videos/

Adoption af et Boundary Object, Etienne Wenger og Communities of Practices, Gkb 10:48, 10 January 2017 (CET)[edit]

I sidste uge begyndte vi et forløb hvor I individuelt eller i grupper af op til ca. tre elever skulle adoptere et af MediaLabs efterhånden lidt forladte boundary objekter. I den sammenhæng diskuterede vi begrebet Community of Practices, på dansk Praksisfællesskab, som Etienne Wenger er kendt for at have defineret.

I forbindelse med praksisfællesskaber bruger han begrebet Boundary Object for fysiske opstillinger (ting) i praksisfælleskabet som medlemmerne og gæster udefra kan bruge til at blive klogere på noget af det som har betydning for medlemmerne i praksisfællesskabet. Et boundary objekt kan også være en abstrakt ting, som f.eks. en metode som vores MediaLab:_Systemudviklingsmetode eller en model som vores to designmodeller. Et prima eksempel på et boundary objekt er også vores webserver på http://rtgkom.dk.

Vi vil gerne at de elever som har undervisning i MediaLab, altså KomItC, KomItA, DesC, InfB og PrgC, oplever at de er medlemmer i et praksisfælleskab hvor vi inspirerer og lærer af hinanden. Men for at formidle kendskab til de værdier som er vigtige for os behøver vi boundary objekter i og udenfor vores lokaler.

I forbindelse med at vores lokaler for nogle få år siden blev renoveret blev flere af de boundary objekter som vi havde etableret demonteret. Andre er forældet og nu behøver vi nye som kan lette forståelsen af hvad vi laver i MediaLab.

De fleste projekter som I gennemfører resulterer i produkter som kan tilpasses og opstilles som boundary objekter. Det kan selvfølgelig kræve mange computerskærme fordi de fleste produkter er programmer eller websider. Til den slags boundary objekter forsøger vi at udnytte Raspberry Pi's eller installere flere boundary objekter på samme computer. Men vi kan også lave boundary objekter i form af plakater eller fysiske opstillinger med robotter eller eytracking udstyr, [Kinect https://en.wikipedia.org/wiki/Kinect] eller 3D briller. Derfor er det også vigtigt at

Her er en liste over flere idéer som kan danne grundlag for projekter og boundary objekter: http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Drift_og_vedligehold#To_Do

I skulle vælge et af vores gamle forladte boundry objekter eller finde på et nyt og forsøge at lave en hurtig prototype som helst skal stilles op i eller på gangen udenfor vores lokaler, evt. i glasskabet eller i nogen af skabene i indgangene til lokaler C3101 og C3104. Vi skal blive færdige med dette forløb nu i denne uge, så hvis jeres boundary objekt kræver mere tid til planlægning, indkøb af udstyr eller udviklingsarbejde, så bare beskriv hvordan I synes at arbejdet skal gribes an, og så kan andre måske senere fortsætte hvor I slutter.

Registrer din gruppe og jeres valg af boundary objekt i tabellen nedenfor.

Registrering af arbejdsgrupper i forløbet Adoption af et Boundary Object[edit]

Hold: 2016KomItC14 - "Computerspil" eller "Computerens anatomi" - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Titel eller navn for boundary objektet, gerne kort og interessant eller evt. lidt provokerende Eventuel undertitel som forklarer hvad boundary objektet handler om eller kan bruges til Beskrivelse af boundary objektet Nødvendigt udstyr, f.eks. hardware og software som eventuelt behøves til etablering af boundary objektet
1 Stefan Harding Kærnestoffet i Minecraft Jeg arbejder med at finde en måde at fremvise kærnestoffet af forskellige fag inden i Minecraft. For at gøre dette vil jeg prøve at få brugeren til at løse forskellige problemer inden i Minecraft, hvor de skal bruge fagenes metoder til at løse dem. Spillet Minecraft
2 Teis, Nicklas, BC, Frich, Nicolai og Nicholas Face tracking Prøvede at få en kinnect til at genkende et ansigt Peyetribe
3 Lasse Facetracking Facetracking handler om at tracke ens ansigt, eventuelt mere specifikke ting som øjne eller mund. Via Microsofts Software Development Kit til Kinect kan man linke et webcam til softwaren. Her feeder Kincet informationer til softwaren og via kode er det muligt at bruge disse informationer til forskellige ting som f.eks. at lave et virtuelt ansigt i softwaren der følger den trackede persons ansigtsudtryk. Face Tracking Software Development Kit, Kinect sensor, dual-core med 2,66-GHz eller hurtigere, Windows 7 eller 8-compitable grafik kort der understøtter Microsoft DirectX 9.0 evne, 2 GB RAM og eventuelt C++ eller andre sprog.
4 Casper Færch Bootstrap Det handler om at gøre sin hjemmeside pænere og mere funktionel. Bootstrap er en CSS og script package, der gør, at man mere simpelt kan opbygge en lidt mere sexet hjemmeside. Både i forhold til funktion og udseende. Man skal bruge en enhed, der kan køre en internet browser. Udover det, så kan man enten have downloaded den seneste Bootstrap package fra deres hjemmeside, men det er faktisk ikke nødvendigt, da man så længe deres hjemmeside og servere kører, så vil man bare kunne linke til det.
5 Alexander, Anders, Anton og Lukas Userauthentication på skoleserveren (LDAP) Omhandler at nemt kunne lave grupper af brugere med forskellige rettigheder og give disse brugere adgang til forskellige systemer afhængig af deres rettigheder. F.eks. adgang til X i forhold til serveren. LDAP er noget, der bruges til at styre brugere i stor skala. En server med ubuntu og selve LDAP-softwaren.
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Læringsprogram - aflevering, 2016-12-09, fredag, servicemeddelelse, Gkb 18:36, 9 December 2016 (CET)[edit]

Afleveringen er lidt kompleks pga. at der skal trænes at lave både rapport og journal. Se nærmere i oplæggets afsnit om "Aflevering". Oplægget er her http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/Laeringsprogram_2016_InfB_PrgC.pdf.

Hvorfor skal det være så omstændigt?[edit]

I eksamensprojektet skal der i InfB afleveres en rapport og i PrgC skal der afleveres en journal. Da mange elever vælger at arbejde med det samme projekt i både InfB og PrgC i eksamensprojektet, og da det normalt ikke er den samme censor som censorerer i begge fag, så skal der altså produceres seperat dokumentation for arbejdet i de to fag, selv om det handler om det samme projektforløb.

Vi har desuden fået lov for nogle år siden, ca. fire, til at droppe de fysiske eksemplarer af rapporterne i eksamensprojekterne i InfB og PrgC mod at de afleveres på tre forskellige IT-platforme. Det er både for at sikre (forsøge at sikre) at ingen rapport eller journal eller produkt går tabt ved ulykker i cyberspace og også for at gøre det let at give vores censorer tilgang til rapporterne og journalerne uden at de samtidig får adgang til produkterne, -det skal de nemlig ikke.

Dette er altså baggrunden for den kringlede afleveringsprocedure, -vi skal øve os inden det bliver alvor i slutningen af april.

Overblik over afleveringssituationen[edit]

Der skal afleveres på Lectio nu, men afleveringen på Fronter og på projektbrugeren kan vente til efter jul. Prøv at fokusere på forbredelserne til jeres SRP projekt som starter om lidt. Her følger et overblik over situationen.

På Fronter - kan vente til i januar[edit]

 • Der oprettes en afleveringsmpappe på Fronter for InfB, hvor rapporten skal afleveres. Intet produkt!!!
 • Der oprettes en afleveringsmappe også på Fronter for PrgC, hvor journalen skal afleveres. Intet produkt!!!

På Lectio - skal laves nu som planlagt[edit]

 • Der uploades både rapport og produkt (om muligt) til Lectio for InfB.
 • Der uploades både journal og produkt (om muligt) til Lectio for PrgC.

På en projektbrugers website på rtgkom.dk - kan vente til i januar[edit]

Og til sidst så afleveres og præsenteres projektet på en projektbruger på rtgkom.dk. Både rapport, journal og produkt skal altså præsenteres på projektbrugerens website. Så linker hver elev bare til projektbrugerens website fra sit StudieWeb.

Projektbrugeren er altså vores måde at implementere funktionalitet til at understøtte gruppearbedjde. I eksamensprojeket lukkes der for skriverettighederne til projektbrugerens website, således at gruppemedlemmerne kun kan læse det der er uploadet.

Registrering af projektgrupper i projektet Læringsprogram[edit]

Til oprettelse af projektbrugere behøves brugernavnene på alle gruppemedlemmerne. Se om din gruppe er korrekt registreret her: http://rtgkom.dk/wiki/2016PrgC33vf#Registrering_af_projektgrupper_i_projektet_L.C3.A6ringsprogram

Logg selv ind og ret grupperne hvis der er fejl. Pas på at skrive brugernavnene korrekt. De spises af et gammelt Perl script som ikke har nogen humor.

Installering af webshop for "DEMO projektet" i 3.3 tkn[edit]

De ni elever fra klasse 3.3 har begyndte for snart to måneder at installere og konfigurere webservere til at præsentere og evt. sælge de varer som deres projektgrupper er ved at udvikle og producere i Teknologi A.

Hver enkelt af vores ni elever er altså medlem i en gruppe i Teknologi A som er ved at designe og producere nogler fysiske produkter. Hver af de ni elever som går i vores InfB hold er således den eneste i sin projektgruppe i Teknologi A som har noget direkte med installation og konfigurering af webshopen at gøre. De ni elever har derimod arbedjet godt samme inde i C3103 hvor de ni webservere står og snurrer indtil videre. Vi fik også hjælp af vores praktikanter Jacob og Ole som nu begge er færdige med sin praktik.

Arbejdet startede med at finde og stykke sammen nogle ældre maskiner, teste at de virkede og så installere Ubuntu 16.04 LTS (Long Term Support). Dernæst installerede de LAMP stakken (Apache, MySQL, PHP osv) og til sidst CMS systemet Prestashop. Prestashop er et open source webshop system.

Dette var første gang vi prøver denne fremgangsmåde og vi må konstatere at vi kun er kommet halvvejs i mål. Serverene er installeret men konfigurationsdelen og indsætning af billeder og information om produkteren er ikke færdigt.

Hver enkelt af de ni elever i vores hold er ansvarlig for at skrive et lille afsnit med nogle billeder og skærmbilleder i projektrapporten som skal vistnok afleveres i Teknologi A den 12. december kl. 13:30.

2016-12-06, tirsdag, 2. modul i C3104, Gkb 09:58, 8 December 2016 (CET)[edit]

Fortsat projektarbejde i grupperne. Vi havde også SRP samtaler, både formelle og uformelle.

Projektet "Læringsprogram" skal afleveres på fredag, så udviklingsarbejdet skal afrundes og rapporten for InfB og journalen for PrgC skrives.

Afleveringen er lidt kompleks pga. at der skal trænes at lave både rapport og journal. Se nærmere i oplæggets afsnit om "Aflevering".

2016-11-29, tirsdag, 2. modul i C3101, Gkb 10:56, 29 November 2016 (CET)[edit]

Som en slags checkliste til arbejdet med skrivning af rapporten så kan I evt. bruge følgende liste over flere forskellige tiltag man kan bruge til at dokumentere arbejdet med udviking af et program. http://www.rtgkom.dk/wiki/CBTM:Systemudvikling::Krav_til_dokumentation_af_programmer

2016-11-04, fredag, 2. modul i C3101, Gkb 18:45, 2 November 2016 (CET)[edit]

For eleverne fra 3.4[edit]

Eleverne fra 3.4 skal i dette modul lave følgende:

 1. Eksperimenter videre med miniAudicle og Sonic Pi. Programmer din egen musik, max ca. 30 sekunder, og gem den som WAV fil. Bemærk at musikken behøver ikke lyde godt!
 2. Dokumentere kort arbejdet med miniAudicle og programmeringssproget Chuck og arbejdet med programmering i Sonic Pi på dit StudieWeb. Der er oprettet en mappe i din html mappe med navnet komponer_med_kodning. Skærmbillederne, WAV filerne og evt. også kildkodefilerne til musikken skal uploades til mappen og linkes til fra index.html.
  1. Lav en index.html fil til den mappe.
  2. Brug et eller flere skærmbilleder og forklarende tekst på max ca. 100 ord til at præsentere dine eksperimenter med det to IT systmer (IT komponenter).
  3. Vis kildekoden til din musik som tekst i websiden med CODE elementet, se her http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-code-element og her https://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/code.
  4. Lav links til WAV filerne som du lavede. Link til dem med et ANCHOR element, se her http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-a-element og her https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/HTML/Element/a.
  5. Skærmbillederne vises med IMG elementer i index.html. Se her http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-img-element og her https://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/img.

For eleverne fra 3.3[edit]

Eleverne fra 3.3 skal i dette modul fortsætte arbejdet med installering af Prestashop på sine webservere. De har nu på nogle af vores gamle arbejdsstationer installeret Ubuntu 16.04 LTS Server og LAMP stakken.

Nu skal så selve webshop systemet Prestashop installeres. Dette kan nok gøres på flere forskellige måder, men her er et forslag:

 1. Test at din server virker og er opdateret. Kør f.eks. sudo apt-get update, og sudo apt-get upgrade. Hvis det går godt så kan vi konkludere at serveren virker.
 2. Test at Apache virker. Installer Lynx med sudo apt-get install lynx og brug lynx til at browse localhost. Hvis du ser velkomstsiden fra Apache, så virker Apache. Ellers så skal du måske starte Apache med sudo service Apache start.
 3. Test at MySQL virker. ??? Er phpMyAdmin ikke installeret. Om det er, så ville det være en god måde at teste om MySQL kører, at teste om du kan browse databaser og tabeller med phpMyAdmin. Hvis MySQL ikke kører, så kan du måske starte den med sudo service mysql start.
 4. Følg så Prestashops installeringsvejledning som er her http://doc.prestashop.com/display/PS16/Installing+PrestaShop. Se også gerne først deres video How to install PrestaShop on your server - Tutorial som er her https://www.youtube.com/watch?v=psz4aIPZZuk. Se også denne lidt længere, ca. 10 minutter, video fra Nemo's Post Scriptum, https://www.youtube.com/watch?v=p8RQOUogBmQ. Han har lavet en række af videoer om Prestashop.

Se også for mere inspiration Prestashop´s Youtube kanal på https://www.youtube.com/channel/UCqDSbqSbkboMBARlYrhNa7g.

Yderligere tips til installeringsprocessen[edit]

Installation af Ubuntu Server 16.04 LTS[edit]

 • Installations tid i alt: ca.45 min
 • Sprog: Engelsk
 • Installations menuen: Install Ubuntu Server
 • Vælg sprog: Engelsk
 • Vælg tastatur sprog: United States - en_US.UTF-8
 • Konfigurer tastatur: No
 • Tastatur layout: Danish
 • Navn på bruger: roskilde
 • Brugernavn: roskilde
 • Adgangskode: roskilde
 • Krypter hjemme mappen: Nej
 • Konfigurer klokken: Ja
 • Afmonter andre partitioner: Ja
 • Partitionær disk: Guided - Use entire disk
 • Vælg disk: SCSI3 (0,0,0) (sda) - 80.0 GB ATA WDC WD800JT-60LU
 • Skriv ændringer til disk: Ja
 • Proxy: Ingen proxy, Forsæt
 • Automatiske opdateringer: No automatic updates
 • Software pakker installering: LAMP, Open SSH, Standard System Utilities
 • MySQL root password: roskilde
 • Installer GBUB boot loader: Ja
 • GNUB vælg partition: /dev/sda (ata-WDC_WD800JD-60LUA0_WD-WMAMD3710846)
 • Finish Installtion: Fortsæt
 • Når serveren genstartes: Husk at tage USB memory stikket ud! ellers vil systemet ikke

fortsætte

Installation af Prestashop på Ubuntu Server 16.04.1 LTS[edit]

Trådløs forbindelse skal være tilsluttet til (MediaLab)

 1. Opdater pakkerne på Ubuntu Serveren:
  1. sudo apt-get update
  2. sudo apt-get upgrade -y
 2. Hent Prestashop på maskinen:
  1. cd /tmp
  2. wget ​http://www.prestashop.com/download/old/prestashop_1.6.1.5.zip
 3. Installer unzip så prestashop kan pakkes ud:
  1. sudo apt-get install unzip
 4. Udpak Prestashop og læg det ind i den webserver rodmappe:
  1. sudo unzip prestashop_1.6.1.5.zip -d /var/www/html
 5. Ændre rettighederne på Prestashop:
  1. sudo chown -R www-data.www-data /var/www/html/prestashop
 6. Standard er MariaDB ikke sikret med password:
  1. mysql_secure_installation
  2. Enter password for user root: roskilde
  3. Validate password plugin [Y/n] n
 7. Change the password for root [Y/n] n
  1. Remove anonymous users? [Y/n] y
  2. Disallow root login remotely? [Y/n] y
  3. Remove test database and access to it? [Y/n] y
  4. Reload privilege tables now? [Y/n] y
 8. Installer PhpMyAdmin
  1. sudo apt-get install phpmyadmin -y
 9. Find ip adressen på serveren
  1. ifconfig
 10. Gå ind på PhpMyAdmin
  1. ip addr: 10.0.0.xxx, er adressen på serveren
  2. Gå ind i en web browser og skriv 10.0.0.xxx/phpmyadmin
  3. Opret en database som hedder ‘prestashop’
  4. Opret en tilhørende bruger som hedder ‘prestashopbruger’
 11. Genstart Apache webserveren så ændringerne træder i kraft:
  1. systemctl restart apache2.service
  2. systemctl restart mysql.service
 12. Gå ind på 10.0.0.xxx/prestashop
  1. Vælg sprog
  2. Accepter (License Agreements)
  3. Kommer det en fejl om rettigheder (se punkt 5)
  4. Angiv information om hjemmesiden (adgangskoden skal være roskilde)
  5. Udfyld din database forbindelse
   1. database server adresse (localhost)
   2. databasenavn (prestashop)
   3. database login (prestashopbruger)
   4. database password (roskilde)
   5. database tabel prefix (ps_)
  6. Vent til installationen er færdig
  7. Så er installationen færdig
 13. For at komme på hjemmesiden
  1. Hjemmesiden: http://10.0.0.xxx/prestashop
  2. Administration: http://10.0.0.xxx/prestashop/login
 14. Er install mappen ikke slettet kan du ikke komme på administrationen delen
  1. cd /var/www/html/prestashop/
  2. ls (så kan du se at install mappen er der stadig)
  3. sudo rm -R install/
 15. Så kan du prøve igen at gå til administrations login


asdf asdf

 1. Test at LAMP stakken virker på jeres server. 1.Test at Apache virker, altså at den serverer websider på port 80.
 2. Test at PHP virker.
 3. Test at MySQL er startet og virker.

Der er flere måder at teste dette på. Vi kan for eksempel gøre følgende: 1.Installer Lynx (sudo apt-get install lynx) på serveren og brug den til at browse localhost. Hvis det lykkes, så ved vi at Apache virker. 2.Lav så en PHP fil med indholdet


<?php echo phpinfo(); ?>


eller


<?php

// Show all information, defaults to INFO_ALL
phpinfo();

// Show just the module information.
// phpinfo(8) yields identical results.
phpinfo(INFO_MODULES);

?> 


Se også http://php.net/manual/en/function.phpinfo.php.

2016-09-26, mandag, 2. modul i C3104, Gkb 10:01, 26 September 2016 (CEST)[edit]

I dag starter projektarbejder i begge dele af holdet.

Projekt: Webshoop med et CMS system, projekt for 3.3[edit]

Formål[edit]

Formålet med dette projekt er at lave et website til præsentation af den virksomhed som designes i projektet "Hus og have / Hverdagens Design" som klasse 3.3 laver i teknikfaget, og at præsentere og (måske) sælge de varer som designes og produceres i projektet. Formålet er også at opfylde delvis eller helt nogle mål fra fagene Programmeering C og Informationsteknologi B og Studieområdet ved at vælge en IT komponent og installere og konfigurere denne til at løse et problem for en virksomhed (i dette tilfælde, en fiktiv virksomhed som designes i teknikfaget).

Formålet er også at træne installering og konfigurering af et CMS system. Det er således ikke meningen at anvende webshoops hos f.eks. Weebly, Amazon osv.

Vareliste[edit]

Der skal laves et program med programmeringssproget Python som kan brugs til at oprette og vedligeholde en vareliste som kan importeres af det valgte CMS system. Programmet skal læse og skrive til en CSV fil som skal indeholde de data som det valgte CMS system kræver. Hvis det valgte CMS system ikke kan importere CSV filer, så skal programmet kunne eksportere varelisten i det format som kræves af CMS systemet.

Der skal kunne tilføjes nye varer. Varernes navn, beskrivelse og pris skal kunne ændres. Programmets inddata er en tekstfil med en liste over varerne. Programmet skal have funktioner til at åbne tekstfilen, vælge en, flere eller alle varer og ændre prisen på den eller de valgte varer, endten med indtastning af en ny pris, eller ved procentvis ændring af prisen på den eller de valgte varer.

Valg af et CMS system til at lave en webshoop[edit]

Overvej hvilke kriterier vil være hensigtsmæssige at bruge til at vælge et CMS system til at lave en webshoop for en nystarted virksomhed. Identificer mindst fem kriterier. Undersøg markedet og udvælg tre til fem CMS systemer og sammenlign dem vha. disse kriterier og vælg et af systemerne til brug i dette projekt. Et oplagt sted at starte informationssøgningen er følgende webside: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_shopping_cart_software Afprøv gerne de CMS systemer som I synes interessante hos firmaet Bitnami som tilbyder installation på en virtuel ny maskine og en times adgang til at afprøve systemet i din browser. Se her https://bitnami.com/stacks, og her er et link direkte til en webside hvorfra man kan starte afprøvning af Prestashop: https://bitnami.com/stack/prestashop

Installering[edit]

Installer først systemet vha. XAMPP, https://www.apachefriends.org/index.html, på jeres egen computer eller på en af MediaLabs arbejdsstationer. Afprøv systemet. Opret varer, vælg pris og prøv at eksportere varelisten til CSV fil. Installer så systemet på MediaLabs imageserver.

Kilder[edit]

For info om CSV se XXX For info om CMS systemer til at lave webshoops se https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_shopping_cart_software Online afprøvning af CMS systemer: https://bitnami.com/stacks

2016-09-16, fredag, 2. modul i C3104, referat, Gkb 10:34, 16 September 2016 (CEST)[edit]

Vi startede med et kort plemummøde hvor vi diskuterede kravene til vores StudieWebs. Kort sagt:

 • Indhold før smart design!
 • Kildekodens layout er vigtigt, jeg kigger på HTML'en!
 • Overholdelse af rekomendationerne fra W3C er vigtigt. Jeg tester jeres HTML filer hos http://validator.w3.org!!!

Efter det startede individuelt arbejde med øvelsen Eftersyn på Studieweb.

Ca. kl. 10:50 så vi videoen med Tim Berners-Lee i fælleskab på væggen. Jeg stoppede videoen et par gange for at diskutere detaljer i hans præsentation. F.eks. skiftet af fokus fra de omstændigheder som gjorde sig gældende når han opfandt WWW til fokus på Linked Data.

Han nævner Hans Rosling og hans arbejde med at indsamle og visualisere data om udviklingen i veredens lande som et godt eksempel på hvordan vigtig information kan blive opdaget (udvundet, ekstraheret) fra data hvis data over hovedet findes. Hans Rosling har holdt flere præsentatioiner på TED Talks. Se gerne f.eks. denne fra 2014 som vistnok er hans sidste præsentation på TED Talks: https://www.ted.com/talks/hans_and_ola_rosling_how_not_to_be_ignorant_about_the_world#t-21858. Eller se på denne præsentation af ham og hans vistnok syv forskellige TED Talks videoer: https://www.ted.com/speakers/hans_rosling.

2016-09-16, fredag, 2. modul i C3104, opgave, Gkb 10:34, 16 September 2016 (CEST)[edit]

Vi bruger modulet i dag til generel eftersyn på jeres StudieWebs. Det handler både om indhold og udseende og måden jeres HTML er skrevet på.

Vi har siden skolestart arbejdet med en opgave som er fleksibel og åben for individuel tolkning. Nu har jeg lavet en opgave som er mere lukket. Den indeholder flere delopgaver for at imødegå at eleverne befinder sig forskellige steder i forhold til webdesign og programmering i almindelighed og selvfølgelig også i forhold til HTML og CSS, samt anvendelsen af vores webserver og de programmer som behøves til udviklingsarbejdet.

Det er således både naturligt og helt i orden at du kun laver en del, evt. mindre del af opgaven færdig i dette modul. Du kan senere fortsætte og gøre den færdig.

Arbejdet skal dokumenteres med korte notater i en HTML fil med navnet udviklingsarbejdet.html, som skal uploades og linkes til i jeres html mappe.

Eftersyn på StudieWeb[edit]

Først bruger vi en valideringsfunktion fra World Wide Web Consortium, altså fra dem som har lavet og kontrollerer udviklingen af HTML, CSS og mange andre web-teknologier, til at kontrollere om vores HTML kode er skrevet således at den lever op til rekomendationerne fra denne vigtige organisation. På grund af de tre W-er i navnet, så anvendes ofte forkortelserne W3 eller W3C når der tales om organisationen. Tim Berners-Lee opfandt HTML, dvs. han opfandt det World Wide Web som vi alle bruger hver dag, - og han er direktør for W3C. Derfor fortjener alt som han og hans organisation siger om HTML og CSS vores opmærksomhed!!! Her er et link til indholdsfortegnelsen for deres rekomendation for HTML5, http://www.w3.org/TR/html5/. Og her er et link til hele rekomendationen i et enkelt stort HTML dokument, http://www.w3.org/TR/html5/single-page.html. Download det gerne til din computer så du har det altid ved hånden!!!

Baggrundsinformation om W3C og Tim Berners-Lee samt validering af din HTML[edit]

Gør nu følgende:

 1. Se følgende TED Talk video (ca. 16 minutter lang) hvor Tim Berners-Lee forklarer blandt andet de omstændigheder som gjorde at han opfandt WWW. https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web?language=en
 2. Test din index.html med World Wide Web konsortiets (W3C) validiteringsfunktion på http://validator.w3.org. Bemærk at der er tre måder du kan bruge deres webside på. Den måde du skal bruge er i den første tab som har teksten Validate by URI, men URI står for Uniform Resource Identifier som er en streng af tegn som bruges til at identificere en resource. Dette er et ret så generelt begreb som omfatter URL, Uniform Resource Locator, som kort sagt er en webadresse som f.eks. http://rtgkom.dk/~gkb/. Grunden til at du ikke skal bruge de to andre muligheder er at når din webside serveres af en webserver, så sender den lidt ekstra meta (over) information til clienten som altså i dette tilfælde er W3's valideringsprogram. Denne information bruges af valideringsprogrammet for at give dig bedre feedback på kodningen af din webside.
 3. Hvis der er fejl (errors) eller advarsler (warnings), så læs kommentarerne fra W3C og ret din HTML således at der ikke er nogen fejl eller advarsler.
 4. Udfør (gerne) samme procedure på alle de andre HTML filer på dit StudieWeb som du selv har kodet til at præsentere dine afleveringer og reflektioner om arbejdets gang. Du behøver f.eks. ikke rette fejl i de HTML filer som fremkom ved at eksportere din multimediepræsentation til HTML format. Men index.html filen i mappen it_komponent skal selvfølgelig være fejlfri.
 5. Skriv et kort notat på dit StudieWeb om dit arbejde med at rette din HTML ved hjælp af W3's validator funktion. Lav en webside som kun handler om hvordan du rent teknisk har lavet dit StudieWeb. Denne webside skal hedde udviklingsarbejdet.html og den skal ligge i din html mappe og du skal linke til den fra din oversigt over indholdet på dit StudieWeb.

Du må selvfølgelig også gerne ud over HTML 5 rekomendationen bruge nogen af de andre udmærkede kilder til information om HTML som findes på WWW. Der er mange! En af de bedre er nok https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML.

Lær dig lidt CSS[edit]

Hvis du endnu ikke har brugt CSS til at style dine websider, så kan du begynde at lære om CSS nu. Hvis du allerede har brugt CSS, så kan du hoppe over denne delopgave.

 1. Følg følgende tutorial, http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss, som Bert Bos hos W3C har lavet, men han leder arbejdet med CSS hos W3C. På websiden http://www.w3.org/Style/CSS/, hvor W3C presenterer CSS, så henviser de til denne tutorial som den første kilde til os som vil lære CSS. Den kommer altså med gode anbefalinger fra dem som har lavet og fortsat videreudvikler CSS. Med at følge tutorialen mens at gøre det som beskrives i den. Altså skrive den HTML og CSS som omtales i eksemplerne i teksten og afprøve løbende i en browser.
 2. Skriv et kort notat på dit StudieWeb om dit arbejde med tutorialen. Gør det i filen udviklingsarbejdet.html.

Anvendelse og validering af CSS[edit]

Nu skal du anvende CSS til at style dit StudieWeb lidt og/eller afprøve om den CSS du eventuelt allerede har indført lever op til W3's rekomendationer.

 1. Start med din index.html fil. Tilføj lidt CSS, altså et lille style sheet og husk at uploade filen til webserveren. Hvis du allerede har brugt CSS til at style din index.html, så skal du ikke nødvendigvis ændre noget her, men du må selvfølgelig godt eksperimentere lidt.
 2. Test nu din CSS hos W3C. Brug deres CSS validator: https://jigsaw.w3.org/css-validator/. Husk at bruge URL'en til dit StudieWeb, og ikke kun indsætte selve HTML og CSS koden!!!
 3. Hvis der er fejl, så læs kommentarerne og prøv at bruge den vejledning som ligger i dem til at rette din CSS.
 4. Skriv et kort notat på dit StudieWeb om dit arbejde med at begynde at anvende CSS på dit StudieWeb. Gør det i filen udviklingsarbejdet.html.

Du må selvfølgelig også gerne bruge nogen af de andre udmærkede kilder til information om CSS som findes på WWW. Der er mange! F.eks. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS og http://codeacademy.com (se her https://www.codecademy.com/learn/web) og http://w3schools.com. Bemærk at dette site, altså w3schools.com, ejes af et norskt privat firma og ikke samarbejder med W3C, trods at navnet ligner deres. De har mange gode eksempler men de er blevet kritiseret for at kvaliten svinger og så er der masser af reklamer som vi udsættes for.

Kontrol af at alle påkrævede typer (kategorier) af indholdselementer er med[edit]

Læs i gennem oplægget (fra sidste skoleår, http://www.rtgkom.dk/wiki/2015KomitC_StudieWeb_Alpha,_Beta,_Delta,_Gamma,_Lambda) til øvelsen om at lave StudieWebbet.

 1. Analyser om du har fået alle indholdeselementerne med i dit StudieWeb.
 2. Hvis der er indhold du mangler, så tilføj det til dit StudieWeb.
 3. Hvis du har indhold som ikke er forenligt med formålet med dit StudieWeb, så fjern det eller lav det om således at det er i orden.
 4. Lav et kort notat i filen udviklingsarbejdet.html når du har checket indhodet af.

Ekstraopgave[edit]

Du kan vælge ikke at arbejde med denne opgave.

 1. Hvor mange A4 sider, sådan cirka, fylder CSS level 3 specifikationerne i PDF format? Evt. kan følgende webside hjælpe med analysearbejdet (hvilke dokumenter indgår?) og estimationen af sideantallet: http://www.w3.org/TR/CSS/
 2. Hvis du vælger at forsøge at løse denne opgave, så skriv også her et kort notat i filen udviklingsarbejdet.html hvor du forklarer din fremgangsmåde og hvilket resultat, antal sider, du kom frem til.

2016-09-02, fredag[edit]

Bemærk at jeg har tilføjet links og nærmere beskrivelse af kravene til afleveringen i posteringen fra den 23. september. Se her http://rtgkom.dk/wiki/2016InfB33-34#2016-08-23.2C_tirsdag.2C_2._modul_i_C3104

Bemærk også at i tirsdags så satte vi fokus på editering i din egen artikel i vores wiki. Følg vejledningen i posteringen fra i tirsdags, se her XXX. Så bliver det lettere for dig at registrere dit valg af IT komponent i tabellen her i holdets wikiartikel.

Her er en oversigt over hvilke delopgaver indgår i øvelen:

 1. Vælg IT-komponent og lav en Hello World applikation.
 2. Lave en multimediepræsentation med Libre Office Impress og eksportere den til HTML format. Bemærk at jeg forkorter ordet multimediepræsentation til mmpræs og mmpraes når vi lader være med at bruge de specielle danske bogstaver, men det kan nemlig være et problem i filnavne og mappenavne.
 3. Lave en præsentation af arbejdet med øvelsen på dit StudieWeb.
 4. Registrere dit valg af IT-komponent i en tabel i holdets wikiartikel (indebærer at du skal lære at lave tabeller og links i MediaWiki systemet)

Og så skal du være klar til at lave en lille præsentation i plenum i klassen, og så bruger du selvfølgelig din mmpræs på dit SW.

Jeg udbygger tabellen nederst i posteringen fra i tirsdags, se her http://rtgkom.dk/wiki/2016InfB33-34#Tabel_til_registrering_af_valg_af_IT-komponent, og så kan I fylde i jeres række ved lejlighed, f.eks. hjemme, så er der mindre sandsynlighed for at to regdigerer samtidig i artiklen.

2016-08-30, tirsdag, 2. modul i C3101[edit]

Vi skal nu begynde at registrere vores valg af IT-komponent her i holdets wikiartikel. Til det skal vi lære at redigere lidt i en Mediawiki-artikel. Det bruges specielt kode-sprog som forklares i dokumentationen på http://mediawiki.org. Vi skal kun bruge lidt info om hvordan man laver tabeller og links. Følg fremgangsmåden skitseret nedenfor for at øve dig og så til sidst så kopierer du din registrering ind i den tabel som er nederst i denne postering.

Gå først til din egen artikel i vores wiki og øv dig i at lave links og tabeller. Du finder den via artiklen Special Pages, http://rtgkom.dk/wiki/Special:SpecialPages, eller så kan du gå direkte til den med http://rtgkom.dk/wiki/User:Gkb, hvor du selvfølgelig erstatter mit brugernavn med dit.

Gå til https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki og søg på information om syntaxen for at lave hyperlinks og tabeller. Du kan også klikke her: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links og her https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables.

Brug denne information til at lave en tabel med kun en række for data og med de samme kolonner som i tabellen nedenfor. Udfyld felterne nu i ro og mag. Grunden til at vi gør dette på denne måde er både at vi skal teste og øve anvendelsen af din personlige webside i vores wiki og også at det kan give lidt forvirring hvis vi er mange som samtidig redigerer i samme artikel i wikien.

Her er de overskrifter som vi skal bruge for kolonerne i tabellen.

 • Dit navn
 • IT-komponentens navn
 • Screendump
 • Funktion
 • Ophavsmand/mænd
 • Årstal når IT-komponenten fremkom
 • Organisation
 • Licens
 • Pris
 • Primære kilder

Kommentarer til hvordan du skal skrive i felterne[edit]

 • IT-komponentens navn Angiv IT-komponentens fulde navn og eventuelt kortere navn, samt forkortelse hvis denne ofte anvendes når IT-komponenten omtales. For eksempel hvis du har valgt at teste Persistence of Vision Raytracer, så angiver du også forkortelsen POV-Ray som bruges meget når systemet omtales.
 • Screendump Lav en/et screendump af hele skærmen som viser en typisk situation hvor IT-komponenten er i brug, f.eks. din HelloWorld applikation. Giv filen navnet itkomponent_screendump.png. Lav en skaleret version af billedet således at det bliver 160 pixel bredt og 120 pixel højt. Giv dette billed navnet itkomponent_screendump_160x120.png. Gem begge billeder i mappen for opgaven på dit StudieWeb, altså i mappen it_komponent som vi har oprettet i din html mappe. Lav nu et link i Screendump-feltet i tabellen, således at man kan klikke på det lille billed til at se det store.
 • Funktion Beskriv hvad denne IT-komponent normalt bruges til.
 • Ophavsmand/mænd Angiv, om muligt hvem eller hvilke personer har bidraget til frembringelsen af IT-komponenten.
 • Årstal når IT-komponenten fremkom
 • Organisation
 • Licens Find information om hvilken slags licens det er så ophavsmanden har valgt for systemet (IT-komponenten). Er licensen en tilladende eller begrænsende licens. Hvis det er en af de kendte licenser, så angiv navnet på den og hvor den forklares nærmere. Er der evt. flere forskellige licenser som brugeren (du) kan vælge mellem når du installerer IT-komponenten?
 • Pris Prøv at finde pålidelig information om prisen. Er der forskellige priser til forskellige brugergrupper?
 • Primære kilder Angiv de websider eller andre kilder som du har brugt til at hente IT-komponenten og lære om den.

Eksperimenter med syntax for tabeller og links[edit]

Her er et eksempel på en tabel med links. Koden er kopieret direkte fra et af eksemplerne i Mediawiki dokumentationen for tabeller. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables. Det er det første eksempel hvor de viser brugen af en klasse til at formatere tabellen. Ved at bruge class="wikitabel" i begyndelsen af tabellen, så renderes tabellen med borders.

Koden ser sådan ud.

{| class="wikitable"
|+Food complements
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Tabel til registrering af valg af IT-komponent[edit]

Karl er for langsom, så jeg prøver lidt først. :D
JavaScript http://rtgkom.dk/~casperf14/it_komponent/itkomponent_screendump_160x120.png
Bread Pie
Butter Ice cream
Tabel til registrering af valg af IT-komponent
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder
Dit navn IT-komponentens navn Screendump Funktion Ophavsmand/mænd Årstal når IT-komponenten fremkom Organisation Licens Pris Primære kilder

2016-08-26, fredag, 2. modul i C3101[edit]

Referat af modulet kommer ...

2016-08-23, tirsdag, 2. modul i C3104[edit]

Vi startede med en kort samling hvor for fortsat arbejde og afslutning af øvelsen om IT-komponent efter eget valg blev aftalt. Her er den semi-demokratiske konklusion. Hver enkelt elev laver følgende:

 1. En multimediepræsentation hvor arbejdets forløb præsenteres. Omfanget af den skal nok være ca. 3 til max 10 normalskærme (hvad er det nu for en enhed?). Præsentationen kan laves med hvilket som helst værktøj, men den skal til sidst eksporteres til plain HTML for at kunne nydes af alle gæster på jeres StudieWebs. Bemærk at LaTeX, TexMaker, Apache OpenOffice Impress eller Libre Office Impress og også MS PowerPoint alle understøtter generering (export) af præsentationer i HTML format. Her er et link direkte til download af den variant af Libre Office som de kalder Fresh, men det er den som de opdaterer oftest med nye funktioner. Pass på at vælge den engelske version, fordi vi skal helst have brugerfladen på engelsk i alle programmer som vi bruger, -så bliver det lettere at få hjælp og hjælpe andre. PowerPoint fra Microsoft har før haft denne funktion, altså export til HTML, men den virker være forsvundet i de nyere versioner. Her er nogle indholdselementer som gerne skal være med i denne præsentation:
  1. Identifikationsinformation for præsentationen, altså titel, undertitel, dit og eventuelle medforfatteres navne, opgavens navn og evt. link til denne definition af opgaven, holdets og klassens navn, skolens navn, dato og andet relevant som I finder på.
  2. IT-komponentens baggrund. Skriv noget op hvordan den blev til. Var der særlige omstændigheder?
  3. Ophavsmænd og licens. Find hvilke personer og/eller organisation har lavet IT-komponenten og undersøg aktivt hvilken licens, eller evt. hvilke forskellige licenser, de har valgt at skal gælde for andres anvendelse af deres værk. Se gerne definitionen af begreberne værk og frembringelse i den danske lovgivning om ophavsret her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796 og http://www.it-retten.dk/bog/06/. Her kan du se lidt mere generel information om licenser for software: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license. Og her er mere information free software og licenser for free software: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
  4. Typisk anvendelse og evt. også betydning for udviklingen af IT generelt.
  5. Kilder som du har brugt, specielt hvor du har hentet IT-komponenten fra, og hvor du evt. har fundet information/manual/dokumentation/tutorials.
  6. Skærmbilleder med forklarende tekst som viser hvordan du lavede din Hello World applikation. Husk at vi målet med Hello World applikationer er kun at demonstrere for os selv og andre at værktøjet er installeret og konfigureret således at vi kan bruge det til at lave noget meget enkelt, som f.eks. at skrive teksten "Hello World!" til skærmen, hvis det altså er relevant for det pågældende værktøj. For nogle værktøjer vil det være noget andet som giver mening, f.eks. kunne en Hello World app med Sonic Pi være et program som genererer skalaen (?) C, D, E, F, G, A, H som lyd i computerens højtalere.
 2. Upload præsentationen til mappen mmpraes som jeg vil/har oprettet i mappen it_komponent som er lavet i jeres html mappe på jeres StudieWeb. Det er en god idé at sætte alle filerne som hører til præsentationen i et subdirectory.
 3. Laver en index.html fil til mappen hvor du præsenterer arbejdet med øvelsen og linker til HTML-præsentationens index fil.
 4. Uploader koden for Hello World applikationen. Og præsenterer den i index filen for øvelsen både direkte læselig, f.eks. vha. et PRE elementet, og også med et link til filen med kildekoden, således at vi let kan downloade den.
 5. Upload også gerne alle andre varianter af HelloWorld applikationer som du eventuelt har lavet og præsenter dem i index filen for opgaven i det omfang som du har lyst til og synes det vil gavne læserens forståelse af IT komponenten.

Individuel afprøvning af en IT komponent,Gkb 11:16, 12 August 2016 (CEST)[edit]

Fagbilaget for Informationsteknologi B[edit]

Vi startede med at genopfriske definitionen af faget. En papirversion af fagbilaget blev uddelt. Vi havde en kort læse-stillhed med fokus på analyse af mål, kærnestof, tilrettelæggelse af arbejdet i faget og evalueringskriterierne for eksamensprojektet. Efter det havde vi en plenumdiskussion i ca. 10 minutter hvor vi reflekterede over sidste års arbejde og hvor vi diskuterede hvordan vi skal arbejde i år.

Vi diskuterede kort paragraf 3.1 Didaktiske principper i fagbilaget hvor der blandt andet fastlægges at eleverne skal have medindflydelse i valg af projektopgaver.

Som en indledende øvelse i denne demokratiske process, så foreslog jeg (gkb, Karl) at vi kunne starte med et ca. to ugers forløb hvor vi individuelt søger efter, installerer og afprøver en IT-komponent som kan bruges som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug af denne IT-komponent. Jeg argumenterede at vi i denne øvelse helt eller delvis vil tilgodese flere af målene i faget. Jeg fremhævede specielt mål nr. seks i listen, nemlig det mål som siger at eleverne skal kunne:

 • -vælge og bruge it-komponenter som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug

Senere, nu når jeg skriver dette referat af modulet, bliver det også klart at vi aktivt tilgodeser mål nr. syv og nr. ni som gengives her:

 • -anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation
 • -realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.

Desuden vil vi afhængigt af den valgte IT-komponent og måden vi laver vores Hello World applikation på, delvis eller helt opfylde flere af de andre mål.

Forslaget blev godkendt og ca. kl. 10:20 begyndte det individuelle arbejde med opgaven og jeg begyndte at nedfælde (fastholde) en skriftlig version af opgaveformuleringen i holdets wikiartikel. Det viste sig at der var flere som havde behov for uddybning af hvad opgaven egentlig handlede om og hvilke typer af IT systemer kunne vælges. Jeg fik nogle interessante diskussioner hvor vi surfede på WWW, læste beskrivelser og så på skærmbilleder fra forskellige tools. Vi downloadede også og lavede en ultra overfladisk afprøvning af f.eks. NetBeans, Eclipse og NetLogo.

Individuel afprøvning af en IT komponent[edit]

Vi aftalte at starte med en opgave hvor vi

 • søger efter, installerer og afprøver en IT-komponent som kan bruges som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug af denne IT-komponent
 • dokumenterer forløbet på vores StudieWeb og
 • dokumenterer forløbet i holdets wikiartikel.
 • præsenterer eller demonstrerer for klassen i plenum.

Nærmere forklaringer:

 1. Hvad mener vi med udviklingsværktøj? Udviklingsværktøjet kan være et Integreret udviklingsmiljø (IDE, Integrated Development Environment) som f.eks. CodeBlocks, Eclipse, NetBeans, Eric IDE, NetLogo, Gambas, Visual Basic, Visual C# eller Visual C, eller Mono. Men gcc eller g++ i en terminal er også et godt eksempel på den type udviklingsværktøjer som vi tænker på.
 2. Udviklingsmiløet og IT komponenten skal være noget som vi ikke har arbejdet (ret meget) med før. Og så skal det være muligt for os at lave en demonstration af hvordan det virker på relativt kort tid.

Udviklingsmiljøet kan være et asdfasdf (f.eks. laver en eller flere Hello World applikation,

Dokumentere, presentere og reflektere...

 • individuelt finder, installerer og afprøver et udviklingsværktøj eller en IT komponent, samt

Yderligere inspirationsmateriale[edit]

Der er mange IT værktøjer som kan kvalificere sig som IT-komponenter. Her kommer et tavlebillede fra InfB26 hvor vi diskuterede flere forskellige systemer og jeg noterede deres navne eller forkortelserne for deres navne på tavlen. Du kan måske bruge denne "liste" som inspiration til egen opdagelsesrejser på nettet. http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/Tavlefoto_fra_uv_i_Infb26_med_mange_IT-kompnenter500x133.png