2016InfB26

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Contents

RFC, TCP, Cerf og Kahn - Gkb 12:23, 11 May 2017 (CEST)[edit]

I modulet i dag bruger vi vores erfaringer (viden og kilder) fra modulet i går, onsdag, til at lave en lille individuel dokumentationsopgave som skal publiseres på jeres StudieWeb.

Opgave om RFC, TCP, Cerf og Kahn[edit]

Skriv om begreberne RFC og TCP. Definer dem og om muligt giv forskellig baggrundsinformation såsom ophavsmænd, ansvarlige udgivere, tidspunkt for første publisering, antal publiserede RFC dokumenter mm.

Besriv hvad TCP bruges til og i grove træk hvordan protokollen virker ved kommunikation mellem to computere. Brug gerne OSI-modellen til forklaringen.

Dokumentationen skal bestå af mindst et skærmbillede og ca. 100 ord.

Der er oprettet en mappe på jeres StudieWeb's til afleveringen. Den hedder rfc_tcp_cerf_kahn. Lav en index.html fil til mappen og link til den fra menusystemet for jeres StudieWeb. Arbejdet med opgaven skal afsluttes i modulet i dag. NB opgaven er uden elevtid og oprettes ikke på Lectio.

RFC, TCP, Cerf og Kahn - 3. modul, onsdag, 2017-05-10, Karl[edit]

I dette modul havde vi et plenummøde om RFC dokumenter og TCP protokollen. Vi sluttede med at forsøge os på at forstå betydningen af de forskellige felter i TCP headeren.

I rfc793 fra 1981 så vi følgende visualisering af TCP headeren.

  0          1          2          3
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |     Source Port     |    Destination Port    |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |            Sequence Number            |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |          Acknowledgment Number           |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  | Data |      |U|A|P|R|S|F|                |
  | Offset| Reserved |R|C|S|S|Y|I|      Window       |
  |    |      |G|K|H|T|N|N|                |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |      Checksum      |     Urgent Pointer    |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |          Options          |  Padding  |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
  |               data               |
  +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

2017-04-26; White Hat Hacking med Wireshark, Nmap og Zenmap; Gkb 15:22, 26 April 2017 (CEST)[edit]

Vi fortsatte med protokoller og netværk i dag. Her er en liste over nogle af de emner vi diskuter

 • Vi startede med at se filmen Warriors of The Net som er en animeret tegnefilm som viser hvordan en pakker overføres fra en computer til en anden computer på internettet. Her er et link til videoen:

2017-04-24; White Hat Hacking med Wireshark, Nmap og Zenmap; Gkb 12:02, 26 April 2017 (CEST)[edit]

I dette modul begyndte vi på et forløb hvor vi skal lære lidt om hvordan protokoller og datapakker bruges i den type datakommunikation som for eksempel bruges til at vise websider.

Vi installerede følgende to programmer og begynte at afprøve dem.

Boundary Object, 2017-04-18, Tirsdag, 3. modul i C3104, Gkb 13:28, 18 April 2017 (CEST)[edit]

Vi fortsætter arbejdet med at bygge boundary objekter. Vi bruger denne uge til at dokumentere gruppernes arbejde i forløbet og præsentere denne dokumentation på hver enkelt elevs StudieWeb.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/tre_boundary_objekter_exporteret_fra_gimp_quality20_resized_to_25percent_with_preview.jpg
Dette billed er kun ca. 10 kB. Klik på billedet for at se en lidt større og bedre version som fylder ca. 40 kB.

Her er en lidt bedre version som fylder ca. 1.2 MB.: [1]

A test table with merged cells
Average Red
eyes
heightweight
Males1.90.00340%
Females1.70.00243%
A test table with merged cells
Average Red
eyes
heightweight
Males1.90.00340%
Females http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/tre_boundary_objekter_exporteret_fra_gimp_quality20_resized_to_25percent_with_preview.jpg
    
Dette billed er kun ca. 10 kB. Klik på billedet for at se en lidt større og bedre version som fylder ca. 40 kB.
    Her er en lidt bedre version som fylder ca. 1.2 MB.: [2]
    http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/miniSRP_Numerisk_Integration_vha_Trapez_metoden_scaled_to_400x593_og_komprimert_til_quality_90.jpg 
    
Dette billed er kun ca. 60 kB. Klik på billedet for at se en lidt større og bedre version som fylder ca. 180 kB.
    Her er en lidt bedre version som fylder ca. 500 kB.: [3]
http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/tre_boundary_objekter_exporteret_fra_gimp_quality20_resized_to_25percent_with_preview.jpg


Dette billed er kun ca. 10 kB. Klik på billedet for at se en lidt større og bedre version som fylder ca. 40 kB.

Her er en lidt bedre version som fylder ca. 1.2 MB.: [4]

Afleveringsmapppe på StudieWebbet[edit]

Der er i dag oprettet en mappe med navnet boundary_object i jeres html mappe på jeres StudieWeb. Læg gruppens dokumentation i denne mappe og link til den fra jeres opgaveoversigt (præsentation) på jeres StudieWeb.

Dokumentationen skal være den samme for alle gruppemedlemmerne men måden du præsenterer den på dit StudieWeb må gerne være personlig og evt. afspejle din funktion i gruppen eller din særlige interesse eller vinkel på emnet.

Om dokumentationen[edit]

Der er ingen særlige krav til mængden af tekst eller antal af billeder i dokumentationen. Den skal bare dokumentere arbejdet i forløbet således at læseren kan se hvordan gruppens boundary objekt blev til og forstå hvorfor vi synes det er en god idé at lave boundary objekter. Her er nogle forslag til indhold:

 1. Indledning med forklaring hvordan forløbet tager afsæt i miniSRP projektet.
 2. Definition af begreberne Boundary Object og Community of Practices sådan som Etienne Wenger bruger dem. Se hvad han selv skriver om "communities of practice" her http://wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/.
 3. Beskrivelse af hvordan gruppen udviklede idéerne fra miniSRP projektet til en praktisk prototype til et boundary objekt som kunne implementeres på kort tid. Beskriv evt. hvilke funktioner ikke kunne realiseres og hvordan udviklingen kunne fortsætte hvis der var mere tid til rådighed.
 4. Brug billeder, både skærmbilleder og fotografier som viser gruppen på arbejde med at implementere boundary objektet.
 5. Beskriv resultatet, altså boundary objektet både med tekst og billeder, således at en læser som ikke har mulighed for at gå rundt i vores lokaler og se jeres boundary objekt har gode muligheder for at forstå hvad de handler om.
 6. Litteraturliste. Angiv hvilke kilder I har brugt.

Vi diskuterede et par gange i løbet af modulet at der skal være:

 • fælles dokumentation af gruppernes arbejde i forløbet og
 • individuel præsentation af denne dokumentation på hver enkelt elevs StudieWeb.

Om præsentationen af dokumentationen[edit]

Du vælger selv hvordan du præsenterer gruppens dokumentation på dit StudieWeb. Det kan være meget kort med et hyperlink til dokumentationen, altså til mappen boundary_object, og en enkelt sætning som forklarer at forløbet "Boundary Object" er lavet i forlængelse af miniSRP projektet og at forløbet handler om at lave et boundary objekt som er inspireret af det produkt, program eller eksempel som gruppen arbejdede med i miniSRP projektet

Men du kan også fortælle lidt mere om forløbet således at læseren får et billed af hvad dokumentationen handler om. Det er ikke meningen at dette skal være nogen lang tekst, bare en slags smagsprøve på indholdet i dokumentationen.

Du kan måske inkludere et fotografi fra gruppens arbejde eller af selve boundary objektet. Du kan evt. forklare begreberne boundary objekt og praksisfælleskab og evt. linke til information om Etienne Wenger og måske afslutte med dine egen observationer om hvordan vi kan lære af hinanden når vi er med i et praksisfælleskab som fungerer godt.

Placering af boundary objekterne[edit]

De forskellige boundary objekter skal udstilles i eller på gangen udenfor MediaLabs lokaler. Hvis det handler om plakater så hænger vi dem op på opslagstavlerne i nicherne på C3 gangen og på væggene inde i vores lokaler.

Mere fysiske opstillinger, f.eks. hvor boundary objektet skal køres på en computer, finder vi plads til inde i lokaler C3101 til C3104 eller ude på gangen, alt efter hvor godt de kan tåle aktiv anvendelse af forbipasserende gæster.

Præsentationer af miniSRP projektet og grænseobjekter, Gkb 12:05, 23 March 2017 (CET)[edit]

Præsentationer af miniSRP projektet[edit]

Vi fortsætter i dag med rapportering fra miniSRP projektet i form af præsentationer gruppevis.

Grænseobjekter[edit]

Grupperne begynder på at finde en måde at udstille sine produkter eller eksempler som de lavede i miniSRP projektet som permanente grænseobjekter i eller lige udenfor MediaLabs lokaler.

Se her en nærmere beskrivelse af begrebet grænseobjekt (Boundary Object): https://en.wikipedia.org/wiki/Boundary_object

Dokumentation af små programmer, Gkb 11:24, 17 March 2017 (CET)[edit]

I miniSRP projektet laver mange af jer små programmer til at illustrere et eller andet aspekt ved det emne som I har valgt at skrive jeres miniSRP opgave om. Det kan give god mening at dokumenter design, udvikling og det færdige program i opgavebesvarelsen, men husk at dette ikke er et systemudviklingsforløb.

Jeg har lavet en liste med ca. 15 forskellige måder (tiltag) som man kan dokumentere programmer på. Brug den som inspiration når I vælger hvordan I dokumenterer jeres program.

Listen ligger i vores wiki. Klik her: http://rtgkom.dk/wiki/CBTM:Systemudvikling::Krav_til_dokumentation_af_programmer

Løsning af 2. gradsligning med Javascript - et lille eksempel, Gkb 18:33, 16 March 2017 (CET)[edit]

Jeg har lavet et lille eksempel på hvordan vi kan lave en webside hvor der kan indtastes talværdier som så bruges som input til nogle numeriske udregninge. Hvis I er ved at bruge Javascript i miniSRP projektet, så kan I måske tilpasse denne kode til jeres behov.

<!DOCTYPE html>
<html lang="da">
<head>
  <title>User input to javascript + calculations + output to same webpage</title>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <label>a<input type=number id="a"></label><br>   
  <label>b<input type=number id="b"></label><br>
  <label>c<input type=number id="c"></label><br>
  <label>d<input type=number id="d" readonly></label><br>
  <label>x1<input type=number id="x1" readonly></label><br>
  <label>x2<input type=number id="x2" readonly></label><br>

  <button onclick="test()">Beregn!</button>
  <script>
    function test()
    {
      var a = document.getElementById("a").value;
      var b = document.getElementById("b").value;
      var c = document.getElementById("c").value;
      var d, x1, x2; // Hvis vi deklarerer variablerne så bliver de lokale i funktionen. Se her 
      d = b*b - 4*a*c;
      document.getElementById("d").value = d;
      if (d >= 0) { // Se her https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else
				x1 = (-b + Math.sqrt(d))/(2*a);
				x2 = (-b - Math.sqrt(d))/(2*a);
				document.getElementById("x1").value = x1;
				document.getElementById("x2").value = x2;				
			} else {
				document.getElementById("x1").value = ""; // Til at slette gamle resultater
			  document.getElementById("x2").value = "";
      }
    }
  </script>
  <p>
  	<a href="https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Frtgkom.dk%2F%7Egkb%2Fprojects%2Fjavascript%2Fuser_input_to_javascript_gkb_v04.html">Afprøv gerne om denne webside overholder W3C's rekomendationer</a>
  </p>
</body>
</html>

Jeg brugte følgende kode fra http://stackoverflow.com/questions/15305527/javascript-user-input-through-html-input-tag-to-set-a-javascript-variable som udgangspunkt.

<html>
<body>
  <input type="text" id="userInput"=>give me input</input>
  <button onclick="test()">Submit</button>
  <script>
    function test()
    {
      var userInput = document.getElementById("userInput").value;
      document.write(userInput);
    }
  </script>
</body>
</html>

I forløbet, som tog et par timer, brugte jeg blandt andet følgende kilder:

 1. https://www.w3.org/TR/html5/forms.html#attr-input-type
 2. https://www.w3.org/TR/html5/forms.html#the-input-element
 3. https://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html
 4. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Variables
 5. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps/Math
 6. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/if...else
 7. https://www.w3.org/TR/html5/links.html
 8. https://www.w3.org/International/questions/qa-html-encoding-declarations
 9. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/var
 10. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/prompt
 11. https://www.google.dk/search?q=norsk+familie,+w3schools&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gws_rd=cr&ei=f7HKWJKMGMyLsAG68puAAg
 12. http://w3c.github.io/html/single-page.html#the-readonly-attribute
 13. http://stackoverflow.com/questions/6961526/correct-value-for-disabled-attribute
 14. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/js-ctypes/Using_js-ctypes/Type_conversion
 15. https://validator.w3.org til at teste mine forskellige eksperimenter.

Gode kilder til information om HTML, CSS, Javascript og andre webteknologier[edit]

Der findes selvfølgelig mange, rigtig mange gode kilder på nettet, men jeg vil gerne fremhæve Mozilla Developer Network. Denne organisation har rødder helt tilbage til firmaet Netscape Communications, som i 1994 lavede browseren Netscape Navigator som fik stor udbredelse. Det var dem som først introducerede Javascript i sin browser. Det var i september 1995 og det var i Netscape Navigator 2.0.

Det var altså hverken i Internet Explorer fra Microsoft eller i Chrome fra Google som Javascript kom først. Se mere information her:

Her er nogle links fra MDN's website som kan bruges som startpunkter for at browse efter information om HTML, CSS og Javascript:

 1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web - Web technology for developers
 2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn
 3. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript - JavaScript
 4. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web
 5. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/JavaScript/First_steps
 6. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML
 7. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Introduction_to_CSS

2017-02-14, tirsdag, 1. modul, Hallo NetLogo, Gkb[edit]

I sidste modul, mandag d. 6. februar, afprøvede vi værktøjet NetLogo og i dette modul fortsatte vi udforskningen af mulighederne.

Jeg viste på projektoren hvordan man kan lave et lille "tegneprogram" med skildpadde-grafik-kommandoerne i NetLogo. Dette er selvfølgelig ikke et særlig nyttigt program, men dette eksempel viser godt hvor let det er at lave programmer med grafisk brugerfalde som laver noget som ikke er helt trivielt. Her følger et skærmbilled som viser slutresultatet.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/Turtle_tegneprogram_med_Netlog_687x674.png

Vi snakkede lidt om at programmeringssproget Logo blev lavet af Seymour Papert og hans kollegaer i ca. 1970. Navnet på sproget blev valgt for at afspejle at kommandoerne i sproget ligner mere ordene i almindeligt menneskesprog (engelsk) end i tidligere programmeringssprog. Meningen var at lave et sprog som var let at lære og bruge, -også for unge.


Jeg fortsatte så lidt og viste hvordan man kan exportere modellen (husk at i NetLogo hedder programmerne modeller!!!) til web-format, -altså nok HTML og Javascript. Denne funktion er relativt ny i NetLogo. Før har man kun kunnet exportere til Java Applets, men nu er det tydeligt at udvikingsteamet bagved NetLogo har valgt at prioritere export til HTML og Javascript.

billed fra webbrowsseren...

2017-01-17, Parameterkontrolleret tegning af en rektangel med Javascript og et HTML FORM element, Gkb 11:02, 17 January 2017 (CET)[edit]

Som en øvelse i at anvende Javascript til at lave dynamik (interaktion med brugeren) i en webside forsøger vi nu at lave en webside som har to inputfelter for kantlængderne a og b, samt en submit knap som bruges til at aktivere et Javascript som tegner, eller opdaterer rektanglen.

http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/Parameterstyret_tegning_af_en_rektangel_En_tavleskitse_af_ideen_Scaled_til_25_procent_Komprimeret_med_Gimp_til_level9.png

For implementeringen i HTML kan vi forestille os at inputfelterne er nederst og at canvasen hvor rektanglen tegnes placeres øverst i websiden.

Vores plan er at bruge et FORM element med to INPUT felter af typen TEXT til kantlængderne a og b, samt en submit button. Se her en nærmere beskrivelse af FORM elementet.

Se nærmere om FORM elementet og INPUT elementet her https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Forms/My_first_HTML_form.

Vi regner så med at lave en funktion med Javascript som bruger værdierne som indtastes i inputfelterne til at tegne rektanglen på canvas'en. Dette forventer vi at opnå ved at tildele funktionens navn til ACTION attributen for FORM elementet. Se https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions for en beskrivelse af funktioner og parametre i Javascript.

Funktioner i Javascript[edit]

Se her

Introduktion til Javascript, 2017-01-10, tirsdag, 3. modul i C3113, Madsoj15 13:28, 10 January 2017 (CET)[edit]

Her er et link til en introduktion til Javascript. http://rtgkom.dk/wiki/Introduction_to_JavaScript

Farvede polygoner, 2017-01-03, tirsdag, 2. modul i C3113, Pietesg15 Madsoj15 11:05, 6 January 2017 (CET)[edit]

Eksempler
Mads J Piet
http://rtgkom.dk/~madsoj15/img/Hello%20World%20produkt%20250x251.PNG http://rtgkom.dk/~pietesg15/Polygon123.png
http://rtgkom.dk/~madsoj15/img/hello%20world%20kode%20250x250.PNG http://rtgkom.dk/~pietesg15/kode123.png

For flere eksempler på løsninger af denne lille opgave og mere om klassens arbejde med Skråt kast med Javascript, se 2015InfB26_skraat_kast_med_javascript.

2017-01-03, tirsdag, 2. modul i C3113, Ludvigvkgs15 10:50, 3 January 2017 (CET)[edit]

Her er en god kilde til at blive bedre til bl.a. Javascript: https://www.freecodecamp.com

2016-12-20, tirsdag, 3. modul i C3104, Gkb 13:25, 20 December 2016 (CET)[edit]

Nu skal projektet om skråt kast afleveres i morgen.

Med hensyn til IT delen i rapporten, så har vi ikke haft tilstrækkelig tid til at lære os Javascript i tilstrækkelig grad, så det er helt OK selv om programmet ikke virker. Det er nok med en plan for brugerfladen og nogle forsøg i Javascript som dokumenteres med skærmdumps.

Vi fortsætter nok lidt med Javascript i januar.

Praktisk info om afleveringen[edit]

Her følger en lidt praktisk information om afleveringsn. Det er mere eller mindre samme tekst som forklarer afleveringen på Lectio.

Hvad skal afleveres og hvor?[edit]

På Lectio[edit]

Her på Lectio skal gruppen kun aflevere en plain text-fil med UTF-8 encoding lavet med en program-editor. (Ingen .DOC, .DOCX, .ODT eller .PDF flier denne gang, tak!!!) Filen skal indeholde links (hyperlinks, altså URL's) til gruppemedlemmernes præsentation af projektet på hver enkelt elevs StudieWeb.

På rtgkom.dk[edit]

Der er oprettet en afleveringsmappe i jeres html mappe. Mappen hedder skraat_kast og det er i denne mappe som hver enkelt elev skal præsentere projektet i en HTML fil med mindst et skærmbillede og en forklarende tekst på mindst ca. 100 ord. Husk også at vælge licens for websiden og rapporten hvis I ikke allerede har gjort det.

Hver elev vælger selv navn til HTML filen, den kan f.eks. evt. hedde skraat_kast.html, skraatkast.html eller index.html. Denne præsentation er individul. Hver elev skal også uploade gruppens rapport (samme rapport som afleveret i matematik og fysik) til mappen og linke til den præsentationen.

Et eksempel[edit]

http://rtgkom.dk/~madsoj15/img/Code%20250x422.PNG http://rtgkom.dk/~madsoj15/img/code,graph%20250x250.PNG

Referat af modulet[edit]

Vi startede med et plenummøde hvor vi:

 1. først diskuterede reduktion af krav til IT delen i rapporten som skal afleveres i morgen.
 2. Der næst fik vi en præsentation af et produkt fra en af grupperne. De havde lavet en kanon og en animation af kuglens flyvefærd, --flot lavet!

Efter plenummødet var der lidt demonstrationsundervisning hvor jeg viste mit halvfærdige javascript. Vi fokuserede på nogle detaljer i forbindelse med størrelse på canvas'en, koordinatsystemets detaljer som at y-værdierne vokser nedad.

Så fik vi en anden demonstration af en anden flot prototype i slutningen af modulet.

2016-12-14, onsdag, 2. modul i C3101, Gkb 10:27, 14 December 2016 (CET)[edit]

Efter et kort plenummøde fortsatte projektarbejdet med det skrå kast.

Vi disuterede meget kort hvilken strategi vi skulle bruge nu når vil ved at vi skal lave en tegning og lidt animation med Javascript i browseren og vi blev enige om følgende:

 • Fortsætte at lære Javascript med de tutorials som vi begyndte på sidste gang. De fleste har vistnok brugt et kursus på Codeacademy.com. Det er godt.
 • Fokusere på at lære hvordan vi tegner linjer (korte og lange i forskellige farver) og laver løkker - Lines and Loops! Fordi så kan vi komme langt med at bygge vores brugerflade.
 • Lære hvordan vi kan lave enkle animationer.

2016-11-28, mandag, 1. modul i C3104, Gkb 00:01, 30 November 2016 (CET)[edit]

Vi arbejdede med Polymer tutorialen som vi begyndte at kigge på i sidste modul. Den er her: https://www.polymer-project.org/1.0/start/toolbox/set-up

For flere, både på OSX og Windows, gik det godt at installere node.js, bower og Polymer. Men for nogle få så var der problemer, vistnok noget i forbindels med en config fil som ikke fantes og derfor kunne webserveren ikke starte på den rigtige måde.

Det handlede nok bare om at inden serveren startes, så skal man skifte til projektmappen med cd-kommandoen.

2016-11-24, torsdag, 1. modul i C3113, Gkb 09:24, 24 November 2016 (CET)[edit]

Vi fortsatte diskussionen om værktøjer og teknologier og tema for et projektforløb. Vi blev enige om at undersøge nærmere hvordan man kan i dag lave moderne webapplikationer.


Jeg foreslog at vi starter med at afprøve Javascript biblioteket (library) Polymer som Google promoverer kraftigt som et fornuftigt alternativ når man skal lave webapplikationer. Jeg så i torsdags i HackerSpace fra kl. ca. 15:15 til kl. ca. 19:00 flere videoer fra Googles sidste Polymer Summit som de holdt den 17. til den 18. oktober. Se her https://www.polymer-project.org/summit.


Samtidigt med at se og høre videoerne så fulgte jeg følgende vejledning om hvordan man kan komme i gang og lave en lille Hello World applikation med Polymer: https://www.polymer-project.org/1.0/start/toolbox/set-up

Arbejdet med denne tutorial skal resultere i en applikation i browseren på vores maskiner, gå til http://localhost:8080.

Dokumenter med et screendump og lidt forklarende tekst på jeres StudieWeb.

2016-11-22, tirsdag, 3. modul i C3113, Gkb 13:49, 22 November 2016 (CET)[edit]

Sidste gang afsluttede vi dokumentation på StudieWebbet af øvelsen med Visual og Glowscript. I dag diskuterede vi indhold og værktøjer til brug i et projektforløb som vi skal starte nu (snart) og løbe frem til jul eller evt. lidt ind i januar. Vi diskuterede forskellige aspekteer som vi ønsker evt. at inddrage i projektforløbet. Her kommer nogle af disse:

 • Nogle mål og noget kernestof fra Studieområdet.
 • Nogle mål og noget kernestof fra Teknologifaget.
 • Nogle mål og noget kernestof fra IT-faget.
 • Animation
 • Spil eller spil-lignende element i interaktionen mellem bruger og computer.
 • Cross Platform aspektet, altså at udvikle på en platform, f.eks. OSX, og kompilere til andre, f.eks. Windows og Linux.
 • mm?

Der var livlig diskussion og for at konkretisere den krævede jeg at alle lige installerer Lazarus IDE og laver en Hello World applikation med det system.

Det gik godt for de fleste, men nogle af dem som har Mac's skulle installere Xcode først og det krævede både meget diskplads (ca. 5 GB) og tog lang tid over skolens net, således at de installerede ikke i modulet. Det er ok.

Vi aftalte at uploade et skærmdump og en kort kommentar om afprøvningen af Lazarus ID til vores StudieWebs, og nogle havde allerede gjort det inden modulet var færdigt. Godt!

2016-11-16, onsdag, 1. modul i C3113, Gkb 09:41, 16 November 2016 (CET)[edit]

Vi fortsatte arbejdet med dokumentation af øvelsen med Visual og Glowscript.

Andreas fandt at man kan dele (share) sit glowscript fra glowscript.org blandt andet således at man kan få scriptet til at køre i egen websider, f.eks. på vores egen webserver.

Ludvig viste os hvordan vi kan bruge CSS til at sørge for at webbrowseren lader være med at formattere vores kildekode som vi vil vise i vores websider. Man kan bruge white_space: pre;.

2016-11-08, tirsdag, 3. modul i C3101, Gkb 10:17, 9 November 2016 (CET)[edit]

Vi startede med et plenummøde i ca. 45 minutter om begrebet systemudvikling som udgør det meste af det supplerende stof i faget. Efter det skulle vores animations-eksperiment med Visual og GlowScript dokumenteres på StudieWebbet.

Systemudvikling[edit]

Jeg tog afsæt i Waterfall modellen og forklarede hvordan den afbilder flere forskellige aktiviteter som normalt skal gennemføres i et hvilket som helst projekt. I vores fag tænker vi mest på udvikling af softwaresystemer og så taler man helt enkelt om systemudvikling og systemudvikingsprojekt, og der anvendes så en hel del specialiserede begreber som er tilpasset de forhold som gør sig gældende når man skal producere IT produkter, specielt softwareprodukter, som på dansk egentlig kaldes programel. Produkterne kan selvfølgelig ofte bestå både af hardware og software komponenter. Hardware kan oversættes til maskinel, og vi kan således sige at vi vil diskutere og bruge systemudvikling til planlægning og gennemførelse og dokumentation og præsentation af projekter hvor vi arbejder med maskinel og programel.

Men tilbage til Waterfall modellen. Den kan bestå af følgende aktiviteter:

 • Kravfangst
 • Kravspecifikation ...

Animation med Visual[edit]

2016-11-02, onsdag, 2. modul i C3101, Gkb 11:21, 2 November 2016 (CET)[edit]

Vi fortsatte med eksemplet med den roterende boks i Visual Python. Vi tilføjede akser til at kunne orientere os i koordinatsystemet og så flyttede vi os over i Glowscript.org for at afprøve om koden også virkede der.

Her er koden.

GlowScript 2.1 VPython
from visual import *
box1 = box(color=vector(0, 0, 255))
cylinder(pos=vector(0, 0, 0), axis=vector(10, 0, 0), radius = 0.05, color=vector(255, 0, 0))
cylinder(pos=vector(0, 0, 0), axis=vector(0, 10, 0), radius = 0.05, color=vector(0, 255, 0))
cylinder(pos=vector(0, 0, 0), axis=vector(0, 0, 10), radius = 0.05, color=vector(0, 0, 255))

for x in range(11):
  rate(10)
  box1.pos = vector(x, 0, 0)

for theta in arange(0, 2*pi, 0.1):
  rate(10)
  x = 10 * cos(theta)
  z = 10 * sin(theta)
  box1.pos=vector(x,0,z)

Bemærk at animationen sker i to trin. Først en lineær bevægelse ud ad x-aksen, den røde cylinder. Og så roterende bevægelse efter en cirkelformet bane i xz-planet med afstand 10 enheder til origo. Det sidste billed i animationen ser sådan ud. http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/roterende_boks_med_akser.png

Animation med Visual[edit]

Dokumenter dit arbejde med Visual og Glowscript med et eller flere skærmbilleder og forklarende tekst på ca. ti linjer (ca. 100 ord) på dit StudieWeb. Du kan bruge koden som vi arbejdede med i dag på projektoren uden ændringer, eller så kan du lave lidt om på den.

Upload billederne og html filen til mappen animation_med_visual som er oprettet i jeres html mappe, og link til den fra din oversigt over opgaver.

2016-10-03, mandag, 1. modul i C3113, Gkb 08:02, 3 October 2016 (CEST)[edit]

Fortsæt med Eftersyn på StudieWeb. Og så får vi vel en præsentation også i dag, ikke?

Toget fra Malmø var forsinket. Jeg kommer ca. 08:30.

Husk at skrive et notat og vise et skærmbilled eller to for hver delopgave. Hvor mange er de?

Vi se om lidt. /Karl

2016-09-29, torsdag, 1. modul i C3104 og C3113, Gkb 07:56, 29 September 2016 (CEST)[edit]

Vi fortsatte arbejdet med opgaven Eftersyn på StudieWeb. Husk at skrive lidt tekst og linke til et billed eller to for hver delopgave, fra filen udviklingsarbejdet.html.

Ludvig præsenterede sin IT-komponent som var programmeringssproget Swift. Han demonstrerede hvordan generics kan bruges til at forenkle koden. Se også https://swift.org og https://developer.apple.com/swift/.

 • indsæt billed*

To eksempler på udskrifter fra Bill's nye frilufts 3D printer vist i klassen. Det var en blomst og en boks/terning som Magnus Stig Bruun Rasmussen har "tegnet".

 • indsæt billed*

Overvågning blev diskuteret lidt med afsæt i Jacobs Python/PHP/webapplikation som gør det muligt at se hvilke programmer er i forgrunden hos de brugere som tilmelder sig "servicen".

 • indsæt billed*

Efter det fortsatte arbejdet med Eftersyn på StuideWeb.

2016-09-27, tirsdag, 3. modul i C3104 og C3113, Gkb 07:56, 29 September 2016 (CEST)[edit]

Efter kort diskussion om studieturen fortsatte arbejdet med opgaven Eftersyn på StudieWebs som vi nåede lige at begynde på onsdag den 14. september i det sidste modul inden studieturen. Vi aftalte også at have nogle frivillige præsentationer af IT-komponenter i de kommende moduler og Mathias Elmhauge Petersen meldte sig til at starte med en præsentation i dag.

Ca. kl. 12:45 præsenterede Mathias sin IT-komponent som var programmeringssproget Python, vha. den multimedipræsentation som han har lavet. Han viste os også hvordan han har præsenteret opgaven på sit StudieWeb. Godt!

 • indsæt billed
 • indsæt billed
 • indsæt billed

Efter det fortsatte arbejdet med Eftersyn på StuideWeb.

2016-09-14, onsdag, 2. modul i C3101 og C3113, Gkb 00:23, 14 September 2016 (CEST)[edit]

Ændrede planer! Jeg kan ikke komme i dag. Jeg har fået min kollega Christian Hagelberg og Jacob Hennecke til at vejlede jer i modulet. Det var meningen i dette modul at have nogle fremlæggelser vha. multimiepræsentationerne som I har lavet. Jeg vil gerne se disse fremlæggelser, så vi tager dem senere.

Vi bruger modulet i dag til generel eftersyn på jeres StudieWebs. Det handler både om indhold og udseende og måden jeres HTML er skrevet på.

Vi har siden skolestart arbejdet med en opgave som er fleksibel og åben for individuel tolkning. Nu har jeg lavet en opgave som er mere lukket. Den indeholder flere delopgaver for at imødegå at eleverne befinder sig forskellige steder i forhold til webdesign og programmering i almindelighed og selvfølgelig også i forhold til HTML og CSS, samt anvendelsen af vores webserver og de programmer som behøves til udviklingsarbejdet.

Det er således både naturligt og helt i orden at du kun laver en del, evt. mindre del af opgaven færdig i dette modul. Du kan senere fortsætte og gøre den færdig.

Arbejdet skal dokumenteres med korte notater i en HTML fil med navnet udviklingsarbejdet.html, som skal uploades og linkes til i jeres html mappe.

Eftersyn på StudieWebs[edit]

Først bruger vi en valideringsfunktion fra World Wide Web Consortium, altså fra dem som har lavet og kontrollerer udviklingen af HTML, CSS og mange andre web-teknologier, til at kontrollere om vores HTML kode er skrevet således at den lever op til rekomendationerne fra denne vigtige organisation. På grund af de tre W-er i navnet, så anvendes ofte forkortelserne W3 eller W3C når der tales om organisationen. Tim Berners-Lee opfandt HTML, dvs. han opfandt det World Wide Web som vi alle bruger hver dag, - og han er direktør for W3C. Derfor fortjener alt som han og hans organisation siger om HTML og CSS vores opmærksomhed!!! Her er et link til indholdsfortegnelsen for deres rekomendation for HTML5, http://www.w3.org/TR/html5/. Og her er et link til hele rekomendationen i et enkelt stort HTML dokument, http://www.w3.org/TR/html5/single-page.html. Download det gerne til din computer så du har det altid ved hånden!!!

Baggrundsinformation om W3C og Tim Berners-Lee samt validering af din HTML[edit]

Gør nu følgende:

 1. Se følgende TED Talk video (ca. 16 minutter lang) hvor Tim Berners-Lee forklarer blandt andet de omstændigheder som gjorde at han opfandt WWW. https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web?language=en
 2. Test din index.html med World Wide Web konsortiets (W3C) validiteringsfunktion på http://validator.w3.org. Bemærk at der er tre måder du kan bruge deres webside på. Den måde du skal bruge er i den første tab som har teksten Validate by URI, men URI står for Uniform Resource Identifier som er en streng af tegn som bruges til at identificere en resource. Dette er et ret så generelt begreb som omfatter URL, Uniform Resource Locator, som kort sagt er en webadresse som f.eks. http://rtgkom.dk/~gkb/. Grunden til at du ikke skal bruge de to andre muligheder er at når din webside serveres af en webserver, så sender den lidt ekstra meta (over) information til clienten som altså i dette tilfælde er W3's valideringsprogram. Denne information bruges af valideringsprogrammet for at give dig bedre feedback på kodningen af din webside.
 3. Hvis der er fejl (errors) eller advarsler (warnings), så læs kommentarerne fra W3C og ret din HTML således at der ikke er nogen fejl eller advarsler.
 4. Udfør (gerne) samme procedure på alle de andre HTML filer på dit StudieWeb som du selv har kodet til at præsentere dine afleveringer og reflektioner om arbejdets gang. Du behøver f.eks. ikke rette fejl i de HTML filer som fremkom ved at eksportere din multimediepræsentation til HTML format. Men index.html filen i mappen it_komponent skal selvfølgelig være fejlfri.
 5. Skriv et kort notat på dit StudieWeb om dit arbejde med at rette din HTML ved hjælp af W3's validator funktion. Lav en webside som kun handler om hvordan du rent teknisk har lavet dit StudieWeb. Denne webside skal hedde udviklingsarbejdet.html og den skal ligge i din html mappe og du skal linke til den fra din oversigt over indholdet på dit StudieWeb.

Du må selvfølgelig også gerne ud over HTML 5 rekomendationen bruge nogen af de andre udmærkede kilder til information om HTML som findes på WWW. Der er mange! En af de bedre er nok https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML.

Lær dig lidt CSS[edit]

Hvis du endnu ikke har brugt CSS til at style dine websider, så kan du begynde at lære om CSS nu. Hvis du allerede har brugt CSS, så kan du hoppe over denne delopgave.

 1. Følg følgende tutorial, http://www.w3.org/Style/Examples/011/firstcss, som Bert Bos hos W3C har lavet, men han leder arbejdet med CSS hos W3C. På websiden http://www.w3.org/Style/CSS/, hvor W3C presenterer CSS, så henviser de til denne tutorial som den første kilde til os som vil lære CSS. Den kommer altså med gode anbefalinger fra dem som har lavet og fortsat videreudvikler CSS. Med at følge tutorialen mens at gøre det som beskrives i den. Altså skrive den HTML og CSS som omtales i eksemplerne i teksten og afprøve løbende i en browser.
 2. Skriv et kort notat på dit StudieWeb om dit arbejde med tutorialen. Gør det i filen udviklingsarbejdet.html.

Anvendelse og validering af CSS[edit]

Nu skal du anvende CSS til at style dit StudieWeb lidt og/eller afprøve om den CSS du eventuelt allerede har indført lever op til W3's rekomendationer.

 1. Start med din index.html fil. Tilføj lidt CSS, altså et lille style sheet og husk at uploade filen til webserveren. Hvis du allerede har brugt CSS til at style din index.html, så skal du ikke nødvendigvis ændre noget her, men du må selvfølgelig godt eksperimentere lidt.
 2. Test nu din CSS hos W3C. Brug deres CSS validator: https://jigsaw.w3.org/css-validator/. Husk at bruge URL'en til dit StudieWeb, og ikke kun indsætte selve HTML og CSS koden!!!
 3. Hvis der er fejl, så læs kommentarerne og prøv at bruge den vejledning som ligger i dem til at rette din CSS.
 4. Skriv et kort notat på dit StudieWeb om dit arbejde med at begynde at anvende CSS på dit StudieWeb. Gør det i filen udviklingsarbejdet.html.

Du må selvfølgelig også gerne bruge nogen af de andre udmærkede kilder til information om CSS som findes på WWW. Der er mange! F.eks. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS og http://codeacademy.com (se her https://www.codecademy.com/learn/web) og http://w3schools.com. Bemærk at dette site, altså w3schools.com, ejes af et norskt privat firma og ikke samarbejder med W3C, trods at navnet ligner deres. De har mange gode eksempler men de er blevet kritiseret for at kvaliten svinger og så er der masser af reklamer som vi udsættes for.

Kontrol af at alle påkrævede typer (kategorier) af indholdselementer er med[edit]

Læs i gennem oplægget (fra sidste skoleår, http://www.rtgkom.dk/wiki/2015KomitC_StudieWeb_Alpha,_Beta,_Delta,_Gamma,_Lambda) til øvelsen om at lave StudieWebbet.

 1. Analyser om du har fået alle indholdeselementerne med i dit StudieWeb.
 2. Hvis der er indhold du mangler, så tilføj det til dit StudieWeb.
 3. Hvis du har indhold som ikke er forenligt med formålet med dit StudieWeb, så fjern det eller lav det om således at det er i orden.
 4. Lav et kort notat i filen udviklingsarbejdet.html når du har checket indhodet af.

Ekstraopgave[edit]

Du kan vælge ikke at arbejde med denne opgave.

 1. Hvor mange A4 sider, sådan cirka, fylder CSS level 3 specifikationerne i PDF format? Evt. kan følgende webside hjælpe med analysearbejdet (hvilke dokumenter indgår?) og estimationen af sideantallet: http://www.w3.org/TR/CSS/
 2. Hvis du vælger at forsøge at løse denne opgave, så skriv også her et kort notat i filen udviklingsarbejdet.html hvor du forklarer din fremgangsmåde og hvilket resultat, antal sider, du kom frem til.

2016-09-12, mandag, 1. modul i C3104 og C3113[edit]

Vi startede med et plenummøde hvor vi diskuterede forsekllen på peer-review og open publishing. Dernæst lavede vi parvis review på hinandens afleveringer af IT-komponent efter eget valg.

Peer-review par[edit]

 • Group 1 - Thomas & Frederik
 • Group 2 - Mathias E & Ludvig
 • Group 3 - Jakob & Nicky
 • Group 4 - Peter & Oscar
 • Group 5 - Piet & Martin
 • Group 6 - Mads P & Sebastian
 • Group 7 - Jens & Jannik
 • Group 8 - Rikke & Michael & Michael K
 • Group 9 - Lukas & Mads Ø
 • Group 10 - Magnus & Mathias T
 • Group 11 - Kristian & Rasmus
 • Group 12 - Andreas & Peter SS

(værktøj brugt: https://www.randomlists.com/team-generator/ - Det var Mathias som fandt dette website og snarrådigt fik lavet de tilfældigt valgte par. Gkb 01:57, 13 September 2016 (CEST))

Resten af modulet belv brugt til at rette fejl og forbedre afleveringen.

Næste gang har vi nogle fremlæggelser hvor vi bruger de multimediepræsentationer som er lavet i forløbet.

2016-09-06, tirsdag, 3. modul i C3104 og C3113[edit]

Vi fortsatte arbejdet med øvelsen IT-komponent efter eget valg'.

Opgaven skal afleveres fredag aften inden kl. 23:30 i Lectio. Det er kun en plain tekstfil med URL som peger på din aflevering på dit StudieWeb som du skal aflevere på Lectio.

Se posteringen i holdets Wikiartikle fra onsdag i sidste uge, 31. august, for et overblik over kravene til afleveringen.

2016-08-31, onsdag, 2. modul i C3101 og C3113[edit]

Vi fortsætter arbejdet med øvelsen IT-komponent efter eget valg. I dag har vi fokus på editering i vores personlige wiki-artikler. Vi skal lære at lave hyperlinks og tabeller. For nærmere forklaring se min postering fra i [mandags].

Bemærk også at posteringen fra [tirsdag den 23. august] hvor opgaven beskrives lidt mere i detaljer, er blevet forbedret på nogle punkter. Der er både mere information om hvordan du skal aflevere og også nogle ekstra krav til indhold i din multimediepræsentation.

Her er en oversigt over hvilke delopgaver indgår i øvelen:

 1. Vælg IT-komponent og lav en Hello World applikation.
 2. Lav en multimediepræsentation med Libre Office Impress og eksportere den til HTML format. Bemærk at jeg forkorter ordet multimediepræsentation til mmpræs og mmpraes når vi lader være med at bruge de specielle danske bogstaver, men det kan nemlig være et problem i filnavne og mappenavne.
 3. Lave en præsentation af arbejdet med øvelsen på dit StudieWeb.
 4. Registrere dit valg af IT-komponent i en tabel i holdets wikiartikel (indebærer at du skal lære at lave tabeller og links i MediaWiki systemet)

Og så skal du være klar til at lave en lille præsentation i plenum i klassen, og så bruger du selvfølgelig din mmpræs på dit SW.

Jeg udbygger tabellen nederst i posteringen fra i mandags, og så kan I fylde i jeres række ved lejlighed, f.eks. hjemme, så er der mindre sandsynlighed for at to regdigerer samtidig i artiklen.

2016-08-29, mandag, 1. modul i C3113[edit]

Registrer din IT-komponent i tabellen nedenfor.

Gå først til din egen artikel i vores wiki og øv dig i at lave links og tabeller. Du finder den via artiklen Special Pages, http://rtgkom.dk/wiki/Special:SpecialPages, eller så kan du gå direkte til den med http://rtgkom.dk/wiki/User:Gkb, hvor du selvfølgelig erstatter mit brugernavn med dit.

Gå til https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki og søg på information om syntaxen for at lave hyperlinks og tabeller. Du kan også klikke her: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Links og her https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables.

Brug denne information til at lave en tabel med kun en række for data og med de samme kolonner som i tabellen nedenfor. Udfyld felterne nu i ro og mag. Grunden til at vi gør dette på denne måde er både at vi skal teste og øve anvendelsen af din personlige webside i vores wiki og også at det kan give lidt forvirring hvis vi er mange som samtidig redigerer i samme artikel i wikien.

Her er de overskrifter som vi skal bruge for kolonerne i tabellen.

 • Dit navn
 • IT-komponentens navn
 • Screendump
 • Funktion
 • Ophavsmand/mænd
 • Årstal når IT-komponenten fremkom
 • Organisation
 • Licens
 • Pris
 • Primære kilder

Kommentarer til hvordan du skal skrive i felterne[edit]

 • IT-komponentens navn Angiv IT-komponentens fulde navn og eventuelt kortere navn, samt forkortelse hvis denne ofte anvendes nor IT-komponenten omtales.
 • Screendump Lav en/et screendump som viser en typisk situation hvor IT-komponenten er i brug, f.eks. din HelloWorld applikation. Giv filen navnet itkomponent_screendump.png. Lav en skaleret version af billedet således at det bliver 160 pixel bredt og 120 pixel højt. Giv dette billed navnet itkomponent_screendump_160x120.png. Gem begge billeder i mappen for opgaven på dit StudieWeb, altså i mappen it_komponent som vi har oprettet i din html mappe.

Lav nu et link i Screendump-feltet i tabellen, således at man kan klikke på det lille billed til at se det store.

 • Funktion Beskriv hvad denne IT-komponent normalt bruges til.
 • Ophavsmand/mænd Angiv, om muligt hvem eller hvilke personer har bidraget til frembringelsen af IT-komponenten.

Eksperimenter med syntax for tabeller og links[edit]

Her er et eksempel på en tabel med links. Koden er kopieret direkte fra et af eksemplerne i Mediawiki dokumentationen for tabeller. https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Tables. Det er det første eksempel hvor de viser brugen af en klasse til at formatere tabellen. Ved at bruge class="wikitabel" i begyndelsen af tabellen, så renderes tabellen med borders.

Koden ser sådan ud.

{| class="wikitable"
|+Food complements
|-
|Orange
|Apple
|-
|Bread
|Pie
|-
|Butter
|Ice cream 
|}
Food complements
Orange Apple
Bread Pie
Butter Ice cream

Tabel til registrering af valg af IT-komponent[edit]

Navn: IT-komponentens navn: Screendump: Funktion: Ophavsmand/mænd: Årstal når IT-komponenten fremkom: Organisation: Licens: Pris: Primære kilder:
Jakob Andkjær Poulsgærd Python http://rtgkom.dk/~jakobap15/styled/links/opgaver/itopgave/helloworld_kopi.png Funktionen med Python er at kode programmer og lave scripts. Python Software Foundation, men designet af Guido van Rossum 20 feb. 1991 Python Software Foundation GPL (General Public License) Open source https://www.python.org/about/ og https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
Mads Jørgensen Abiword http://rtgkom.dk/~madsoj15/it_komponent/mmpr%C3%A6s/Screenshots/itkomponent_screendump_160x120.png Tekstredigering Dom Lachowicz og andre bidragsydere fra 1998-2009 2002 AbiSource GNU Public License (GPL) GRATIS! http://www.abisource.com/
Nicky Lund Python http://www.rtgkom.dk/~nickyml15/it_komponent/mmpraes/itkomponent-screendump-160.png At skrive programmer og scripts. Python Software Foundation 20 feb. 1991 Python Software Foundation GPL (General Public License) Gratis https://www.python.org/about/
Ludvig Valdemar Krochin Goldschmidt Sørensen Programmeringssproget er Swift, men jeg har lært om Generics inde i Swift. http://rtgkom.dk/~ludvigvkgs15/it_komponent/hello_world_program_small.png Funktionen af Swift generics er at gøre ens kode lettere forståelig, mere abstrakt og fleksibel, og giver en muligheden for at undgå en masse duplikation. Apple Inc. Swift blev introduceret i 2014 til WWDC (Worldwide Developers Conference), og blev open-source i December år 2015. Apple Inc. Apache Licens (ASL) Swift er open-source og gratis, og det program som Apple inc. har lavet til udvikling med Swift er også gratis. Men man skal have OS X. Swift dokumentationen, udgivet af Apple Inc.
jens thomsen wordpad http://rtgkom.dk/~jensht15/it_komponent/mmpraes/hellohellolillefil.PNG skriveprogram microsoft 1995 microsoft microsoft har altid været gratis http://dk.malavida.com/windows/wordpad/
Rikke Jusjong Python [5] Programmering Python Software Foundation 20 feb. 1991 Python Software Foundation GPL (General Public License) Open source https://www.python.org/about/

2016-08-23, tirsdag, 3. modul i C3104[edit]

Vi nærmer os nu afslutning af øvelsen om IT-komponent efter eget valg. Her er en vejledning om hvordan arbejdet skal afsluttes. Hver enkelt elev arbejder selvstændigt med afprøvning af IT-komponenten og dokumentation, men to eller flere må gerne vælge den samme IT-komponent og samarbejde og inspirere hinanden undervejs. Hello World applikationen skal være din egen, altså unik på en måde, og du skal selv lave de skærmdumps som du bruger i dokumentationen som består af to dele, nemlig en multimediepræsentation og din præsentation af arbejdet med øvelsen på dit StudieWeb. Her kommer en nærmere vejledning, punkt for punkt, om hvad du skal lave:

 1. En multimediepræsentation hvor arbejdets forløb præsenteres. Omfanget af den skal nok være ca. 3 til max 10 normalskærme (hvad er det nu for en enhed?). Præsentationen kan laves med hvilket som helst værktøj, men den skal til sidst eksporteres til plain HTML for at kunne nydes af alle gæster på jeres StudieWebs. Bemærk at LaTeX, TexMaker, Apache OpenOffice Impress eller Libre Office Impress og også MS PowerPoint alle understøtter generering (export) af præsentationer i HTML format. Her er et link direkte til download af den variant af Libre Office som de kalder Fresh, men det er den som de opdaterer oftest med nye funktioner. Pass på at vælge den engelske version, fordi vi skal helst have brugerfladen på engelsk i alle programmer som vi bruger, -så bliver det lettere at få hjælp og hjælpe andre. PowerPoint fra Microsoft har før haft denne funktion, altså export til HTML, men den virker være forsvundet i de nyere versioner. Her er nogle indholdselementer som gerne skal være med i denne præsentation:
  1. Identifikationsinformation for præsentationen, altså titel, undertitel, dit og eventuelle medforfatteres navne, opgavens navn og evt. link til denne definition af opgaven, holdets og klassens navn, skolens navn, dato og andet relevant som I finder på.
  2. IT-komponentens baggrund. Skriv noget op hvordan den blev til. Var der særlige omstændigheder?
  3. Ophavsmænd og licens. Find hvilke personer og/eller organisation har lavet IT-komponenten og undersøg aktivt hvilken licens, eller evt. hvilke forskellige licenser, de har valgt at skal gælde for andres anvendelse af deres værk. Se gerne definitionen af begreberne værk og frembringelse i den danske lovgivning om ophavsret her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796 og http://www.it-retten.dk/bog/06/. Her kan du se lidt mere generel information om licenser for software: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license. Og her er mere information free software og licenser for free software: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
  4. Typisk anvendelse og evt. også betydning for udviklingen af IT generelt.
  5. Kilder som du har brugt, specielt hvor du har hentet IT-komponenten fra, og hvor du evt. har fundet information/manual/dokumentation/tutorials.
  6. Skærmbilleder med forklarende tekst som viser hvordan du lavede din Hello World applikation. Husk at vi målet med Hello World applikationer er kun at demonstrere for os selv og andre at værktøjet er installeret og konfigureret således at vi kan bruge det til at lave noget meget enkelt, som f.eks. at skrive teksten "Hello World!" til skærmen, hvis det altså er relevant for det pågældende værktøj. For nogle værktøjer vil det være noget andet som giver mening, f.eks. kunne en Hello World app med Sonic Pi være et program som genererer skalaen (?) C, D, E, F, G, A, H som lyd i computerens højtalere.
 2. Upload præsentationen til mappen mmpraes som jeg vil/har oprettet i mappen it_komponent som er lavet i jeres html mappe på jeres StudieWeb. Det er en god idé at sætte alle filerne som hører til præsentationen i et subdirectory.
 3. Laver en index.html fil til mappen hvor du præsenterer arbejdet med øvelsen og linker til HTML-præsentationens index fil.
 4. Uploader koden for Hello World applikationen. Og præsenterer den i index filen for øvelsen både direkte læselig, f.eks. vha. et PRE elementet, og også med et link til filen med kildekoden, således at vi let kan downloade den.
 5. Upload også gerne alle andre varianter af HelloWorld applikationer som du eventuelt har lavet og præsenter dem i index filen for opgaven i det omfang som du har lyst til og synes det vil gavne læserens forståelse af IT komponenten.

2016-08-11, torsdag, 1. modul[edit]

Detta var vores første modul i faget. Vi startede med et plenummøde hvor vi diskuterede faget og undervisningen. Dernæst var der en pause til bogudlevering og så fortsatte vi inde i C3104 med indledende analyse af fagbilaget og diskussion om fagets indhold i plenum.

Vi aftalte at den første opgave skal handel om individuel opdagelse af udviklingsværktøjer eller IT komponenter som kan indgå som dele af IT systemer for enkelte personer, virksomheder, organisationer eller myndigheder.

Fagbilaget fra HTX bekendtgørelssen[edit]

Vi læste lidt i bilaget og fokuserede på mål, kærnestof, tilrettelæggelse af undervisningen, supplerende stof og bedømmelseskriterier til eksamen.

Individuel afprøvning af en IT komponent[edit]

Vi aftalte at starte med en opgave hvor vi

 • søger efter, installerer og afprøver, f.eks. vha. en Hello World applikation, en IT-komponent som kan bruges som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug af denne IT-komponent
 • dokumenterer forløbet på vores StudieWeb med et par skærmbilleder og lidt forklarende tekst og
 • registrere forløbet i holdets wikiartikel og forbereder en
 • præsentation eller en demonstration for klassen i plenum.

Nærmere forklaringer:

 1. Hvad mener vi med begrebet "IT-komponent"? Dette er et meget bredt begreb og her mener vi, lige som i fagbilaget, et hvilket som helst IT system som kan bruges til at løse problemer for individer, grupper, virksomheder, organisationer og samfundet mm.
 2. Hvad mener vi med udviklingsværktøj? Udviklingsværktøjet kan være et Integreret udviklingsmiljø (IDE, Integrated Development Environment) som f.eks. CodeBlocks, Eclipse, NetBeans, Eric IDE, NetLogo, Gambas, Visual Basic, Visual C# eller Visual C, eller Mono. Men gcc eller g++ i en terminal er også et godt eksempel på den type udviklingsværktøjer som vi tænker på.
 3. Udviklingsmiløet og IT komponenten skal være noget som vi ikke har arbejdet (ret meget) med før. Og så skal det være muligt for os at lave en demonstration af hvordan det virker på relativt kort tid.
 4. En Hello World application kan være en hvilken som helst for udvikleren (dig) enkel måde at anvende et system på, således at denne anvendelse demonstrerer for dig selv og andre at det faktisk er lykkedes dig at installere, konfigurere og anvende systemet til noget. For programmeringssprog kan det være nok at lave et program som skriver teksten "Hello World!" ud til skærmen. For andre systemer kan helt andre ting være mere naturlige, f.eks. for Blender kan Hello World applikationen evt. være at lave en morfing af en boks over i en kugle? Eller bare at farvelægge en boks.

Opgaven afleveres primært på dit StudieWeb, men der skal skrives lidt i holdets wikiartikel på rtgkom.dk og en link (i en tekstfil) skal afleveres på Lectio.

Yderligere inspirationsmateriale[edit]

Der er mange IT værktøjer som kan kvalificere sig som IT-komponenter. Her kommer et tavlebillede vores modul i mandags (d. 15. august) hvor vi diskuterede flere forskellige systemer og jeg noterede deres navne eller forkortelserne for deres navne på tavlen. Du kan måske bruge denne "liste" som inspiration til egen opdagelsesrejser på nettet.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/Tavlefoto_fra_uv_i_Infb26_med_mange_IT-kompnenter500x133.png

Tilføj selv gerne noget her, som du synes kan være af generel interesse for klassen i forbindelse med denne øvelse...