2015PrgC33vf

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Contents

Præsentation af eksamensprojektet, Forberedelse til eksamen, Gkb 14:01, 17 May 2016 (CEST)[edit]

I dag skal du lave en multimediepræsentation for dit arbejde med eksamensprojektet. Denne præsentation skal du bruge hvis du skal gå op til eksamen i faget.

Du kan fortsat bruge http://www.rtgkom.dk/wiki/2014PrgC33#Vejledning_om_forberedelse_til_eksamen til at se information om hvordan du kan forberede dig til eksamen, -men bemærk at der vistnok et eller to steder står at eksamen tager 30 minuter. Det gælder for InfB. I PrgC er det 24 min. (Ok, nu har jeg rettet det til 24 min, men læs denne vejledning med åbne øjne, den er to år gammel!)

Præsentation af eksamensprojektet, Forberedelse til eksamen, Gkb 09:27, 12 May 2016 (CEST)[edit]

I dag arbejder vi med det som giver mest mening i situationen, nemlig præsentation af arbejdet i faget på vores StudieWebs og forberedelse til eventuel mundtlig eksamen.

Hvis du vil se lidt information om selve eksamen, hvordan tiden kan disponeres og hvordan du evt. kan forberede dig, så er her et link til en gammel vejledning til et tidligere hold i programmering: http://www.rtgkom.dk/wiki/2014PrgC33#Vejledning_om_forberedelse_til_eksamen

Forbedring af StudieWeb og præsentation af arbejdet i eksamensprojektet, Gkb 09:07, 28 April 2016 (CEST)[edit]

I dag skal du bruge tiden til at forbedre præsentationen af dit arbejde i Programmering C på dit Studieweb, eller så kan du begynde at lave præsentationen som du skal bruge hvis du skal til mundtlig eksamen i faget.

Forbedring af præsentationen af dit arbejde i Programmering C på dit Studieweb[edit]

Prøv at præsentere de forskellige aktiviteter (uformelle øvelser, opgaver og projekter) i kronologisk rækkefølge. Skriv lidt om hver enkelt aktivitet, inkluder et eller flere relevante billeder/skærmdumps og link til eventuel afleveret dokumentation og produkt. Hvis produktet er et web-produkt, så er det smart hvis det kan afprøves/ses/nydes vha. et link i jeres præsentation på StudieWebbet.

Glem ikke at tage de eksperimenter/aktiviteter med i listen som du selv måske har fundet på at lave. Det kan f.eks. være hvis du har bestemt dig for at tage/gennemføre et kursus i programmering hos https://www.codecademy.com eller https://www.khanacademy.org, eller hvis du har taget fat i en almindelig god gammeldags bog om f.eks. Java og på engen hånd gennemgået (læst teksten og lavet nogle af øvelserne) nogle kapitler i bogen.

Dit arbejde med lærebogen som vi har brugt for Python kan også beskrives både med tekst og skærmdumps. F.eks. så kan arbejdet med Turtle modulet levere nogle tiltalende billeder.

Din præsentation på dit StudieWeb af arbejdet i faget er en af de faktorer som indgår når årskarakteren i faget fastlægges.

Præsentation af arbejdet i eksamensprojektet[edit]

Hvis du skal til mundtlig eksamen i faget, så skal du præsentere dit arbejde i eksamensprojektet. Det kan derfor være en god idé, når du har set i gennem din præsentation af arbejdet i faget på dit StudieWeb at begynde at lave en multimediepræsentation som du kan bruge til at støtte din mundlige præsentation. Den kan laves som plain HTML, PDF, PowerPoint præsentation, OpenOffice Impress præsentation eller på en anden måde, men den skal kunne afvikles på en almindelig computer og uden installation af speciel software.

Til eksamen er det en god idé at køre præsentationen fra din egen bærbare computer, men upload den også til dit StudieWeb, tag den med på et USB-stik og udskriv den også på papir, således at du kan gennemføre din præsentation selv om din computer eller netværket ikke virker.

Grundlæggende skal præsentationen forklare hvad du har lavet og hvordan du gjorde det og hvordan resultatet blev. Det indebærer som minimum at du viser hvilke programmerings-problemer der opstod og hvordan du løste dem. Den skal også vise slutresultatet, altså koden og brugerfladen på det færdige program eller prototype.

Når du laver præsentationen så kan det være en god idé at fremhæve kærneproblemerne i projektet og vise hvordan du eventuelt løste dem vha. spike solutions, men alle mulige andre både store og små problemer er interessante.

Planlæg også gerne at vise programmet i funktion og at lave små ændringer i kildekoden og kompilere og vise effekten af ændringerne. Dette kan selvfølgelig ikke indlejres i præsentationen!!! Du skal bruge Python eller det udviklingsmiljø som du nu har brugt i dit projekt.

Eksamesprojektet starter, gkb - 26. Jan[edit]

Skolen laver et projektoplæg som definerer rammerne for projektet. Du vælger selv hvad du vil arbejde med i dit projekt, men din projektbeskrivelse skal godkendes af skolen. Der kan arbejdes i grupper og det samme produkt kan bruges til eksamensprojekterne i InfB og PrgC. Se nærmere i bilaget for Programmering C, se her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132670#B32.

Projektoplægget til eksamensprojektet er her: http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/2015_2016_PrgC33vf_oplaeg_til_eksamensprojekt_v01.pdf

Smalltalk, Squeak, Etoys og Scratch, Gkb 08:51, 12 January 2016 (CET)[edit]

Vi fortsætter i dag med temaet fra sidste uge, nemlig afprøvning af udviklingsmiljøer baseret på Smalltalk.

Et af de tidlige objektorienterede programmeringssprog var Smalltalk. Det kom frem omkring 1980 og har influeret flere af de moderne objektorienterede sprog, som f.eks. Java, C++ og Python.

Der er lavet flere udviklingsmiljøer til Smalltalk. For information om selve Smalltalk se f.eks. https://en.wikipedia.org/wiki/Smalltalk og http://www.world.st.

One Laptop per Child projektet (OLPC, se http://one.laptop.org/) har inkluderet Etoys i den grafiske brugerflade Sugar på deres billige computer som hedder XO Laptop. Se mere om den her http://laptop.org/en/laptop/ og her https://en.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO. OLPC projektet vil give computeren til de mest fattige og dårligt stilled børn i verden.

Sugar kan også downloades og afprøves uden selve XO Laptop computeren. Du kan downloade en image til et USB stik og så bruge det til at boote din computer eller du kan installere Sugar i Ubuntu og flere andre Linux distributioner. Se nærmere her https://www.sugarlabs.org/.

Du skal altså lave følgende[edit]

 • Installer et eller flere af disse tre udviklingsmiljøer
 • og afprøv det/dem ved at lave et Hello World program.
 • Upload et eller flere skærmbilleder
 • og en kort beskrivelse til dit StudieWeb.
 • Bruge en HTML fil med navnet index.html til at samle beskrivelsen og skræmbillederne.
 • HTML filen og billederne skal lægges i mappen squeak_etoys_scratch, som jeg opretter for jer i jeres html mappe.
 • HTML filen skal testes hos http://validator.w3.org og være fejlfri og uden warnings.

Mere info: mappe på StudieWebbet og metode til at lave skærmdumps[edit]

Jeg har oprettet en mappe med navnet squeak_etoys_scratch på jeres StudieWeb til dokumentationen, som skal laves med en fejlfri index.html fil (test med http://validator.w3.org). Inkluder et eller flere skærmbilleder og en kort beskrivelse af værktøjet og dit program.

Hvis du arbejder på Ubuntu eller en anden Linux/Unix distro (kan også installeres under Windows), så kan du med fordel bruge ImageMagick, http://www.imagemagick.org/, til at lave dine skærmdumps. ImageMagic er et respektabelt gammelt og godt system til håntering af billeder. Det består af flere programmer som er inkluderet i mange distroer af GNU/Linux. Hvis systemet ikke er installeret, så kan det let installeres vha. pakkesystemet for den pågældende distro. For Ubuntu kan man bruge følgende kommando.

sudo apt-get install imagemagick

Så kan du bruge følgende kommando til at lave et billed af et valgfrit windue. Bare kør kommandoen i en terminal og klik så på det vindue som du vil gemme som en billedfil.

import screenshot_af_et_vindue.png

Eller så kan du bruge følgende kommando til at lave et skræmdump af hele skærmen.

import -window root screenshot_af_hele_skærmen.png

Smalltalk, Squeak, Etoys og Scratch, 5. jan. 2016, gkb[edit]

Vi startede det nye semester med lidt uforpligtende at undersøge og afprøve udviklingsværktøjer baseret på Smalltalk, som var et af de første objektorienterede programmeringssprog. Vi valgte at afprøve et af følgende tre værktøjer Squeak, Etoys og Scratch. Desuden fik vi også øje på Sugar som er GUI'en for OLEP projektets billige computer som de vil give til fattige børn.

Foreløbig aftalte vi at der laves et Hello World program efter eget valg med et af disse udviklingsmiljøer. Dette dokumenteres med kort tekst og måske nogle skærmbilleder.

Præsentation på StudieWeb af arbejdet med resurseplanlægningen, Gkb 09:00, 15 December 2015 (CET)[edit]

Præsentation på StudieWeb af arbejdet med resurseplanlægningen[edit]

 • Lav en HTML fil til at præsentere arbejdet med resurseplanlægningen vha. vores systemudviklingsmetode og GanttProject. Skriv lidt tekst til at præsentere arbejdet og inkluder et eller flere skærmbilleder.
 • Upload HTML filen og de tilhørende billeder til mappen resurseplanlaegning_med_ganttproject som jeg opretter om lidt på jeres StudieWeb, altså i html mappen.
 • Afprøv din HTML fil hos World Wide Web konsortiet ved hjælp af deres HTML valideringsservice på http://validator.w3.org. Der ikke være nogen errors og heller ikke nogen warnings!
 • Når din HTML er fejlfri, så inkluder link til valideringsservicen således at det er let for gæster på din webside at kontrollere at den faktisk overholder W3's rekomendationer. Brug den HTML de stiller frem for os at kopiere.
 • Link så til præsentationen fra din opgaveoversigt.

Resurseplanlægning med GanttProject, Kravfangst ved hjælp af et Use Case diagram, Gkb 12:15, 4 December 2015 (CET)[edit]

Resurseplanlægning med GanttProject[edit]

 • Arbejdet med individuelt at lave en resurseplan med GanttProject fortsatte.
 • Jeg oprettede en afleveringsmappe, resurseplanlaegning_med_ganttproject, i jeres html mappe.

Kravfangst ved hjælp af et Use Case diagram[edit]

Vi afsluttede modulet ved at se videoen 3.03_A Use Case Diagram for an ATM (3 min og 49 s), lavet af Youtube brugeren rmb1905.

Videoen handler om hvordan krav til et IT system, i dette tilfælde en pengeautomat, kan fanges og fastholdes ved hjælp af et Use Case diagram, se her.

Videoen handler således om det samme tema som den video vi så sidste gang, men den er mere målrettet mod selve den opgave at lave et Use Case diagram, og så laves den af en kvinde, hvilket er vigtigt for at vise at kvinder også har spillet og spiller fortsat en vigtig rolle indenfor programmering, informationsteknologi og systemudvikling.

Hun har lavet andre videoer om UML!

UML og Resurseplanlægning med GanttProject, Gkb 13:10, 1 December 2015 (CET)[edit]

UML[edit]

Vi så en 14 min lang video, UML 2.0 Tutorial, af Derek Banas, https://www.youtube.com/watch?v=OkC7HKtiZC0, om hvordan vi kan bruge et Use Case diagram til at beskrive og analysere den opgave at hæve penge i en automat. Han indleder med generel information om systemudvikling. F.eks. taler han om agile og iterativ systemudvikling og kravfangst.

Et interessant aspekt ved videoen var at hans analyse af opgaven, altså at hæve penge i en automat, resulterede i op mod ca. tyve del-handlinger.

Efter kort reflektion over videoen fortsatte vi med at bygge en resurseplan for et projekt med afsæt i vores systemudviklingsmetode.

Resurseplanlægning med GanttProject[edit]

GanttProject kan du få fra: http://www.ganttproject.biz/, du skal evt. installere Java Runtime systemet før du kan køre programmet.

Vores systemudviklingsmetode er beskrevet her: http://rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode

 1. Opret en model for to iterationer i GanttProject hvor der er et task for hver overordnet systemudviklingsaktivitet. Definer også de to del-aktiviteter for aktivitet som sub-tasks.
 2. Brug de navne på aktiviteterne som bruges i beskrivelsen af metoden.
 3. Giv alle delaktiviteterne en udstrækning på 1 dag
 4. Angiv forudsætninger for aktiviteterne, sådan som vores systemudviklingsmetode dikterer.
 5. Kontroller at alle aktiviteter har fået en tid på én dag og at Gantt diagrammet er udfoldet på korrekt måde. Altså at du har angivet den nødvendige forudsætning korrekt for alle aktiviteterne.
 6. Se på PERT diagrammet.
 7. Definer tre fiktive personer Anders Andersen, Bent Bentsen og Claus Clausen som resurser.
 8. Fordel alle tasks på de tre personer.
 9. Giv nu alle aktiviteterne lidt mere realistiske tider. F.eks. kan Kravspecifikation og Testspecifikationsaktiviteten i første anden iteration evt. tage kun 1 dag hvor Implementeringsaktiviteten evt. kan tage 5 dage. Samlet tid for projektet kan evt. være tre uger.
 10. Se på PERT diagrammet.
 11. Eksporter hele resurseplanen til HTML og upload til dit StudieWeb.
 12. Eksporter diagrammerne, Gantt og PERT, til PNG og upload til dit StudieWeb.
 13. Skriv en kort præsentation af opgaven på dit StudieWeb.

Skråt kast - aflevering på gruppens projektbruger, Gkb 00:13, 17 November 2015 (CET)[edit]

Der er oprettet projektbrugere for de fire grupper som har registreret sig. Se http://rtgkom.dk/wiki/2015PrgC33vf#Arbejdsgrupper

Man kan browse frem til disse projektbrugere fra forsiden i vores wiki via linken Project publisher, som fører til http://www.rtgkom.dk/prpub2.php. De nye projektbrugere ligger nederst i listen. (Kan nogen lave et bedre interface til denne liste?)

Man bruger projektbrugeren ved at logge ind med sit almindelige brugerID og password, og så browser man op to niveauer og ned i mappen projekcts, (eller gå direkte til /filer/projects).

Der finder I projektbrugerens home-directory, som hedder 2015prgc33vf_skraat_kast_gr0?, hvor spørgsmålstegnet står for jeres gruppenumer.

I denne mappe er der flere mapper som vi forestiller os at kan understøtte samarbejde i projekter, men nu behøver I kun bruge mappen public_html som er den mappe som Apache serverer for browsere. Der skal I lægge journal og produkt og en HTML fil med navnet index.html som præsenterer projektet.

De tre billedfiler og tekstfilen som ligger i mappen skal I erstatte med filer med relevante billeder og kort resumé af projektet. Det er meningen at disse så bruges til at give et hurtigt overblik over projektet når nogen browser listen over alle projekter.

Sidste dag for at uploade og ændre indhold i projektbrugernes mapper er indtil videre sat til den 17. dec.

Modulets forløb[edit]

Flowcharting eksempel[edit]

Jeg lavede et lille eksempel på tavlen for at vise stilen og at vi kan nøjes med kun fire symboler og pile til at visualisere algoritmen i vores program.

UML[edit]

Vi diskuterede hvad UML er, så på lidet info på nettet og afprøvede ArgoUML lidt.

User Stories og SCRUM[edit]

User Stories, SCRUM og flowcharting, Gkb 09:33, 30 October 2015 (CET)[edit]

Jeg forklarede på tavlen hvordan en user story kan opbygges af tre informationer: -Som en ... -ønsker jeg at kunne... -fordi at ...

Vi så følgende videoer for at forstå bedre hvad User Stories kan bruges til og hvordan de indgår i systemudviklingsmetoden SCRUM.

Skråt kast - aflevering, Gkb 12:29, 16 November 2015 (CET)[edit]

 • Aflever journal og produkt (evt. zip'ed hvis der er flere filer) på Lectio.
 • Aflever journal og produkt på gruppens projektbruger på rtgkom.dk. Se evt. her http://www.rtgkom.dk/prpub2.php for en liste over oprettede projekter.
 • Præsenter opgaven på dit eget StudieWeb Der er oprettet en mappe til de filer som du skal bruge til præsentationen, skraat_kast, i din html mappe.

Journal for projektet, Gkb 01:43, 3 November 2015 (CET)[edit]

Nu skal journalen skrives, men hvilket indhold skal der være i den? Den skal indeholde en beskrivelse af arbejdet med projektet, altså af de tre delforløb som blev defineret i oplægget nedenfor, nemlig:

 • Første del af opgaven - Første prototype: Udregning af position
 • Anden del - Anden prototype: Animation
 • Tredje del - Dokumentation (Ja, også arbejdet med dokumentationen skal beskrives)

Til denne noget enkle model for indholdet i journalen kan tilføjes:

 • Idén og nogle krav til produktet skal beskrives.
 • Brug vores systemudviklingsmodel, http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode, til at sætte ord på de forskellige systemudviklingsaktiviteter. Første del, hvor alle grupperne udregner positionen, kan bruges som første prototype og jeres animation som den anden prototype. I må selvfølgelig lave flere iterationer, -altså flere prototyper, hvis det giver mening for jer.
 • Detaljerede forslag og kommentarer til indhold i en rapport kan ses her: http://rtgkom.dk/wiki/Guide:Projektbeskrivelse_og_rapport. Brug den gerne som inspiration til indhold i journalen. En måde at skælne mellem journal og rapport kan være at udelade afsnittene om teori og design, men det kan også være at afsnittene bare ikke skal være så omfattende.
 • Flowcharting, altså at tegne et flowchart (rutediagram) over logiken (flow of execution) i jeres program, er en god måde at visualisere hvordan jeres program virker. Programmet Dia er ok til at tegne flowcharts. Flowcharting-templaten i Dia indeholder meget flere symboler end vi har behov for til at lave et flowchart. Vi kan nøjes med at bruge kun ca. fem til seks symboler. Men stilen som flowchartet tegens i, har stor betydning for hvor let det er at læse det, og for hvordan det påvirker en person som har set mange flowcharts før. En stilguide og et eksempel kan derfor være på sin plads. Jeg har foreløbig fundet frem et gammelt tavlefotografi hvor jeg har forsøgt at tegen et flowchart for løsning af en andengradsligning og vise hvordan det flowchart kan oversættes til Python kode.

Flowcharting eksempel, algoritme til løsning af en 2. gradsligning[edit]

For at lave et flowchart, rutediagram, er det godt at bruge Dia, men vi behøver normalt kun bruge fem eller måske seks af symbolerne i Dia's flowcharting template. Det er symbolerne for:

 • Start og stop af algoritmen.
 • Input og output af data. Samme symbol kan bruges både for input og output.
 • Bearbejdning af data.
 • Betinget udførsel (altså spørgsmål).
 • Forbindelse til et andet sted i rutediagrammet. En lille cirkel. Ikke brugt i det følgende billed.
 • Forbindelse mellem symbolerne. En streg med pil.

Her er et eksempel (gammelt tavlefootgrafi) som viser hvordan algoritmen for løsning af en 2. gradsligning kan visualiseres med et rutediagram (flowchart).

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/Flowchart_for_2_gradsligning_graatoner.png

Billedet er et udklip (mishandlet med Gimp for at prøve at fjerne den krafige perspektiv-effekt) fra følgende tavlebilled som viser lidt om hvordan man evt. kunne implementere denne algoritme i et Python program.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/Flowchart_for_loesning_af_2en_gradsligning__tavlen_set_fra_siden_resized.png

Skråt kast, udregning af bane og animation - Gkb 08:57, 20 October 2015 (CEST)[edit]

Lav et program som udregner positionen, s(t), for et projektil som affyres med en bestemt begyndelseshastighed, v0, fra en bestemt begyndelsesposition, s0 og med en bestemt konstant acceleration a0. Bemærk at s(t), s0, v0 og a0 alle kan opfattes som vektorer og vi kan derfor skrive to formler til udregning af henholdsvis x og y koordinaten:

x(t) = s0x + v0x * t + (1/2)*a0x*t**2
y(t) = s0y + v0y * t + (1/2)*a0y*t**2

Parameteren t forestiller tiden, f.eks. i sekunder.

Første del af opgaven - Første prototype: Udregning af position[edit]

Lav et program i Python (eller et andet programmeringssprog) hvor du opretter (erklærer) de nødvendige variabler og tildeler dem startværdier.

 1. Lav en løkke som udregner positionen s(t) = (x(t), y(t)) for tiderne 0, 1, 2 osv. op til 10. Brug s0 = (10, 5), v0 = (3, 4) og a = (0, -9.82).
 2. Programmet skal lave en tabel over værdierne. Kontroller at resultaterne er de samme som hos de andre grupper.
 3. Vælg andre startværdier således at objktet flyver både højere og længere ud ad x-aksen i løbet af de førse 10 sekunder.

Anden del - Anden prototype: Animation[edit]

Lav en animation, f.eks. med Turtle modulet, som viser objektets bevægelse således at den f.eks. tager ca. 5 sekunder.

Hver gruppe kan frit vælge den kontekst som animationen sker i. Det må f.eks. godt laves et skydespil, men sammenhængen skal ikke kunne opfattes som provokerende eller stødende.

Programmet skal tillade en eller anden form for interaktion med brugeren således at han/hun/hen kan påvirke kastets forløb.

Tredje del - Dokumentation[edit]

Skriv en journal hvor udvikling og afprøvning af programmet dokumenteres.

Journalen skal indeholde dokumentation af de aspekter som nævnes i listen i næste afsnit, "Krav til dokumentation af programmer", undtagen punkterne om User Stories, Use Case diagram og klassediagram. Listen viser 14 forskellige måder (tiltag) at dokumentere programmer. Bemærk at afsnittet er kopieret uden ændringer fra tidligere oplæg og at det mere eller mindre beskriver de fuldt udfoldede krav til dokumentation af programmer i eksamensprojekter i Programmering C og Informationsteknologi B.

Journalens omfang skal være ca. ti sider. Aflever i PDF format.

Se også krav til dokumentation af programmer.

Arbejdsgrupper[edit]

To eller tre elever i hver gruppe. Skriv både navn og brugernavn.

 1. Ali, aliam13; Daniel, danielba13, Gustav, gustavnmn13
 2. Benedicte Drygaard, benedictebmd13; Tobias Schamaitat, tobiasdbs13,
 3. Lukas, lukasko13; Andreas, andreasgpk13,
 4. Alexander, alexandersm13; Hjalte, nielshhb13,
 5. Mikkel Dahlin, mikkeld13; Anders, andersrm13
 6. Peter Nielsen, peteron13; Marcus Hyttel, marcusoh13; Elev3, brugernavn
 7. Arkadii Stepanian, arkadiis13; Simon Nybo Pedersen, simonnp13
 8. Simon Kyllebæk Andersen, simonka13; Victor Lynge Nielsen, victorln13
 9. Frederik Emil Antonsen, frederikea13; Thananat Saengwisoot Koch, thananatsk13

Tidsplan[edit]

 • 20. okt. - Projektstart
 • 22. okt. - Første prototype klar.
 • 29. okt. - Anden prototype klar.
 • 17. nov. - Aflevering af journal og produkt

Notat som Ali skrev dato - 08/09-2015[edit]

Rettelse i koden fra den oprindelige side. [1]


Rettet:[edit]

import bpy def createMesh(name, origin, verts, edges, faces):

  # Create mesh and object
  me = bpy.data.meshes.new(name+'Mesh')
  ob = bpy.data.objects.new(name, me)
  ob.location = origin
  ob.show_name = True
  # Link object to scene
  bpy.context.scene.objects.link(ob)
  # Create mesh from given verts, edges, faces. Either edges or
  # faces should be [], or you ask for problems
  me.from_pydata(verts, edges, faces)
  # Update mesh with new data
  me.update(calc_edges=True)
  return ob

import math from math import * from mathutils import Vector def ejemplo():

  #define verts
  coords=[(-1.0, -1.0, -1.0), (1.0, -1.0, -1.0), (1.0, 1.0 ,-1.0),( -1.0,1.0, -1.0, 0.0),( 0.0, 1.0)]
  #define faces
  faces=[ (2,1,0,3), (0,1,4,0), (1,2,4,1), (2,3,4,2), (3,0,4,3)]
 # me=bpy.data.meshes.new("Pyramid")# create a new mesh
 # me.add_geometry(5, 0, 5) # add 5 vertices, 0 edges and 5 faces
  return createMesh("misandov",[0,0,0],coords,[],faces)
  

myobj = ejemplo()