2015KomItCdelta

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Aflevering af StudieWeb og løsning for ivrige grafiske designere, Gkb 12:47, 11 December 2015 (CET)[edit]

Vi havde et modul i faget i går hvor vi diskuterede netværkstopologier, internettets opbygning, TCP/IP protokollerne som er centrale for selve internettet, HTTP som er central for World Wide Web ...

Her er lidt information om aflevering af StudieWeb og om hvordan du kan begynde at bruge CSS straks, om du ønsker det.

Aflevering af StudieWeb[edit]

StudieWeb skal afleveres på MediaLab's webserver. Se oplægget til opgaven her: http://www.rtgkom.dk/wiki/2015KomitC_StudieWeb_Alpha,_Beta,_Delta,_Gamma,_Lambda

Når alle filer er lagt op på webserveren og websitet indeholder alle de delelementer og opfylder alle de krav der omtales i oplægget, så skal en tekstfil med et hyperlink til StudieWebb'et afleveres i Lectio. Intet andet skal afleveres i Lectio!!!

Løsning for ivrige grafiske designere[edit]

Vi har krævet at den første version af dit StudieWeb skal laves helt uden CSS. Vi har gjort det fordi vi tror at det for mange kan være lidt for meget at lære sig både HTML og CSS samtidigt, men vi er klar over at der er flere af jer som gerne vil eksperimentere med CSS straks. Derfor har jeg oprettet en mappe i jeres html mappe til dette formål. Den hedder udkast_til_studie_web_med_css. I denne mappe må I gerne begynde at udvikle den næste version af jeres StudieWeb.

Jeg har så også lavet en mappe med navnet studie_web_version01_uden_css som I skal bruge til at bevare (lave en backup af) jeres første version af StudieWebb'et.

På et tidspunkt i januar, så kopierer I altså de filer I har nu i jeres html mappe ned i denne mappe. Og hvis I har lavet en version med CSS i den ovenfor omtalte mappe, så kopierer I indholdet fra den op i html mappen.

Hvis I ikke har lavet en version med CSS, så begynder I bare at tilføje CSS til det website som ligger i html mappen.

Netværk og protokoller, udkast_til_studie_web_med_css, Gkb 09:39, 10 December 2015 (CET)[edit]

Netværk og protokoller[edit]

Vi diskuterede lidt netværkstopolgier og protokoller. Også OSI modellen. Vi prøvede at at bruge tracerout (tracert på Windows) til at se de servere som er på vejen til en maskine i Australien. Vi testede også at bruge ping.

Og så så vi filmen Warriors of the net.

udkast_til_studie_web_med_css[edit]

Jeg har nu oprettet en mappe i jeres html mappe med navnet udkast_til_studie_web_med_css, hvor I kan lege med CSS. Efter nytår kan I så kopiere indholdet af denne mappe op i jeres html mappe.

Det som I afleverer nu inden jul i jeres html mappe skal være uden css og helt i gennem lavet af jer selv, -også eventuelle billeder, banners, illustrationer, baggrundsmusik osv.

2015-10-29 Kommende standpunktskarakter, feedback på "Digitale billeder" og arbejde med StudieWeb, Gkb[edit]

Kommende standpunktskarakter[edit]

Vi havde et plenummøde hvor jeg informerede om karakterer generelt og om hvordan jeg giver den kommende standpunktskarakter.

Feedback på "Digitale billeder"[edit]

I har afleveret mange grundige redegørelser for arbejdet med øvelsen. Ved gennemgang af jeres afleveringer har jeg set at der er visse ting som mange kan forbedre i næste aflevering. Jeg gennemgik på ca. 15 minutter disse ting og vi havde lidt dialog om hvordan I kan forbedre jeres næste dokumentationsaflevering, altså dokumentationen af arbejdet med "Grafisk design".

Her følger en liste over de emner som jeg synes mange evt. kan forbedre.

  • ID-informationen på forsiden. Altså øvelsens navn, dit navn, klasse, skole, afleveringsdato og henvisning til opgaveoplægget. På forsiden kan der også gerne være en illustration som forklarer på en interessant måde hvad dokumentet handler om.
  • ID-info på hver enkelt side, gerne i en "footer" eller en "header". Samme info som på forsiden, men selvfølgelig med meget mindre bogstaver (konsultativ tekst, se i Jens'es kompendium).
  • Sidetal på hver side, undtagen evt. forsiden. Brug gerne formatet "Side 4 af 12" eller noget lignende. Placer sidenummereringen gerne midt for i footer'en.
  • Skærmbilleder som indeholder tekst eller andre detaljer som læseren skal kunne tyde, må ikke formindskes. De skal fylde hele sidens bredde.
  • Prøv at arbejde med opgaven forfra og besvare alle delspørgsmål.
  • Dokumentationens omfang må nødvendigvis være mere end en enkelt, to eller tre sider. Der var fire delopgaver i øvelsen, så det virker urealistisk at de kan besvares på anstændig måde med mindre end ca. fem til ti sider, specielt når vi tænker på at der nok skal være mange skærmbillleder som fylder meget.
  • Forklaringerne til hvad der sker i et skærmbilled, eller lige er sket, eller er på vej at ske, kan i mange tilfælde være mere fyldige. En linje tekst er lidt sparsomt.
  • Brug tilstrækkelig mange skærmbilleder og tilstrækkelig meget tekst i dine forklaringer til at læseren får et overblik over processen.
  • Brug de ord og begreber som bruges i programmernes brugerflade i dine forklaringer. Det gøre det lettere for læseren at se sammenhængen mellem dine forklaringer og det som skærmbillederne viser.

Arbejdet med StudieWeb[edit]

Mange er allerede færdige med øvelsen om "Grafisk design" og er begyndt på den næste øvelse, nemlig "StudieWeb". Sidste gang introducerede jeg øvelsen, forklarede lidt om World Wide Web's historie og Tim Berners-Lee (se https://da.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee og https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee) som opfandt HTML.

I dag forklarede jeg lidt hvad vi skal gøre for at få de specielle danske bogstaver æ, ø og å til at se korrekt ud i vores websider (angive doctype, vælge encoding i META tag i HEAD og save dokumentet med den valgte encoding) og jeg snakkede om hvor vigtigt det er at bruge gode kilder når vi lærer om HTML. Jeg pegede på http://w3.org som den bedste kilde fordi det er dem som har lavet HTML.

Jeg viste også kort hvordan vi kan bruge http://validator.w3.org til at teste om vores HTML dokument lever op til reglerne i rekomendationerne fra World Wide Web Consortium.

Jeg viste hvordan man kan finde specifikationen for HTML 5 og åbne den i en enkelt webside og søge i websiden efter start-taggen for HTML elementet, nemlig <HTML> og således finde hurtigt finde frem til en skabelon for et lille HTML dokument som vi kan bruge som udgangspunkt for vores arbejde med at lave vores egen "index.html" fil. Den skal vi snart skal uploade til MediaLab's webserver.