2015KomItC StudieWeb Kappa

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search
<html>
</html>

Formål[edit]

Målet med denne opgave er at få oprettet en webbaseret portfolio som vi kalder StudieWeb. Samtidig skal du lære dig grundlæggende HTML- og CSS-kodning samt introduceres for tekniske og kommunikationsfaglige aspekter ved webpublicering og webredigering.

Hvad handler det om?[edit]

Som elev i Kommunikation/IT C skal du designe, publicere og vedligeholde et personligt websted, hvor brugerne – fortrinsvis andre elever og vejledere – skal gives adgang til dine faglige reflektioner og resultater. Dette websted er dit StudieWeb.

Webstedet skal tjene som din portfolio for faget, hvor du samler og strukturerer dit arbejde i faget. Vejledningen og evalueringen af dit arbejde kommer i stor udstrækning til at tage udgangspunkt i det, vi præsenteres for på dit StudieWeb.

Vejledningen til denne opgave – og i det hele taget i faget - vil så vidt muligt tage højde for, hvad du kan i forvejen. Du vil få anvist forskellige ressourcer (tutorials, teori o.s.v.), og der vil efter behov blive givet enkelte instruktioner. Du skal dog være indstillet på, at det primært er dit eget opsøgende og eksperimenterende arbejde, der skal føre dig frem til målet.

Hvad skal du så gøre?[edit]

 1. Lær at kode HTML (og evt. CSS)! Hvis du kan HTML og CSS i forvejen, gå da videre til pkt. 2 - for jer andre: Brug 1-2 moduler i "sandkassen" (altså uforpligtende eksperimenter), hvor du finder ud af, hvad HTML - og evt. CSS - er for noget og ikke mindst hvordan, man arbejder med det. Din lærer og måske også nogle af dine kamerater vil formidle vejledning og tutorials (se i øvrigt links nederst). Du kan som begynder følge denne øvelse: Øvelse-KomIT-C-html/css - derudover anbefaler vi følgende tjenester:
  1. HTML tutorial på w3schools.com
  2. HTML og CSS tutorial på codeacademy.com
 2. Lav et informationsdesign. Overvej, hvordan sitet skal bygges op indholdsmæssigt d.v.s. hvilke sider, der skal være og hvad, der skal være på dem af information. Her benyttes papir og blyant, hvor du i form af skærmskitser og navigationsdiagram (sitemap) beskriver dine forslag. Nedenfor kan du se, hvad vi foreløbig har af krav til indholdet på sitet. Det skal du tage udgangspunkt i, når du gør dig dine første designovervejelser.
 3. Lav et visuelt design d.v.s. find frem til et layout og en farveholdning på dit site (sørg for et design, du også vil kunne kode). Det sker også på papir hved hjælp af "roughs".
 4. Implementér dit design d.v.s. kod siderne ved hjælp af HTML (og evt. også CSS) i en editor som f. eks. Notepad2, Notepad++, jEdit eller en anden god programeditor. Dit websteds startfil er og skal hedde "index.html". Du skal derfor begynde med at oprette en fil, der hedder dette. Tilføj desuden det indhold, du har indtil nu. Som du ser, er et af kravene til indholdet, at du forklarer, hvad faget går ud på og hvilke mål, vi har. Ud fra læreplanen, altså bilaget i bekendtgørelsen for faget, det vil sige Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen), skal du med egne ord forfatte en ”webvenlig” tekst, der introducerer fagets mål og indhold. Det skal blive en del af ”identifikationen” på dit site.
 5. Opload dit StudieWeb! Du får via din lærer oprettet en profil på MediaLabs server. Startsiden - index.html - og alle underordnede sider skal uploades til en mappe, der hedder "html" og ligger i dit home-directory (hjemmemappe) på MediaLabs webserver. Se Guide: Upload af fil for hvordan man kan gøre.

skabeloner:[edit]

Hvis du af en eller anden grund finder det meget svært at kode dig frem til noget, der fungerer, kan du læne dig op af en skabelon. Her er 2 alternativer:

Foreløbige krav til indhold[edit]

 • Identifikation:

Hvem og hvad er du (navn, klasse, skole, fag o.s.v.)? I hvilken sammenhæng publicerer du dette websted (hvad er det for et site? hvad er formålet? hvad kan brugeren vente sig)?

 • Præsentation af faget

Forklaring af hvad Kommunikation/IT går ud på. Hvis du er lidt i tvivl om det, kan du jo prøve at kigge på fagbilaget - måske suppleret med en snak med din lærer

 • Arbejder

Det vigtigste ved dit site er, at brugerne har adgang til de ting, du har lavet i Kommunikation/IT. Det vil sige produkterne du har designet og fremstillet og ikke mindst dokumentation for, hvordan de er blevet til og hvilken teori, der er anvendt.

 • Derudover er der krav om overholdelse af Lov og Etik:

Alt hvad du publicerer i denne sammenhæng skal være relevant for faget og må ikke kunne virke stødende. Du skal naturligvis også overholde landets love - ikke mindst loven om ophavsret. Som sagt er kravene foreløbige. D.v.s. at du skal være forberedt på, at der godt kan stilles yderligere betingelser undervejs i forløbet.


Udover ovenstående er du velkommen til at at supplere med indhold, der er relevant for faget (og lovligt). Det kunne fx. være undersider, hvor du giver plads til forskellige eksperimenter.

Aflevering[edit]

Dit StudieWeb skal være designet, kodet og oploadet med det krævede indhold til den deadline, der fremgår af lectio.

Litteratur[edit]

 • www.w3.org, World Wide Web Consortium (W3C). Det er denne organisation som har ansvaret for udvikling af de mange standarder for WWW, f.eks. HTML, CSS og XHTML. Tim Berners-Lee, som opfandt HTML i 1989 og senere blev adlet af dronning Elizabeth for det, er direktør for organisationen.
 • Dave Raggett's Guide på w3.org - Dette er en fin HTML tutorial som indeholder næsten al den HTML som du behøver til dit StudieWeb! Den er skrevet af Dave Raggett som har været aktivt involveret i udarbejdelsen af flere webstandarder, som f.eks. HTML, HTTP, XHTML, MathML, XForms, and VoiceXML.
 • CSS guide på w3.org Denne CSS guide er skrevet af Bert Bos og den fremhæves i vejledningsmaterialet hos W3C. Den indeholder al den CSS som behøves til dit StudieWeb.
 • HTML tutorial på w3schools.com
 • http://www.htmlcodetutorial.com/
 • http://www.htmlgoodies.com/primers/html/
 • Kim Pedersen & Henrik Birkvig: "Grundbog i grafisk design", Forlaget Grafisk Litteratur 1994 (2001)
 • Torben Wilhelmsen, Thomas Green og Geert Sander: "hjemme.sider - webdesign til at begynde med", Forlaget Grafisk Litteratur 2001
 • Kim Pedersen og Pernille Hansen: "Design til skærmen",Forlaget Grafisk Litteratur 1997
 • Susannah Ross: "Writing for your website", Pearseon Education Ltd. 2001
 • [http://www.vertikal.dk vertikal.dk - en dansk portal til brugervenligt webdesign
 • ophavsret.dk
 • Lov om ophavsret
 • Html_tags En guide til at komme i gang med HTML