2015KomItC15

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2. semester[edit]

Årsopgave[edit]


Projektgrupper[edit]

 1. Victor og Julia: Quiz (oplæg 1)
 2. Hjort og Frederik P: Spil (samling af ballon) (oplæg 1)
 3. Martin, Frederik K og Kresten: Webspil (oplæg 1)
 4. Emilie: Børne-eBog (Den første ballonfart) (oplæg 3)
 5. Andreas, Pia og Naja: Animation/tegne (oplæg 1)
 6. Thomas, Edgar og Grøn: 2D side scroller (oplæg 1)
 7. Nicolaj, Astrid og Natasja: Ballondesign-spil (oplæg 1)
 8. Rasmus N og Asser: Quiz (oplæg 1)

log[edit]

 • 2016-05-13: Der er nu kommet afleveringer ind og projekterne skal evalueres. Dagens modul kommer derfor til at gå med, at hver gruppe kigger sit projekt kritisk igennem sammen med en opponentgruppe (fordeles af lærer). Sammen med sin opponentgruppe kommer man frem til, hvilke FAGLIGE styrker og svagheder ens eget projekt har. Kig især på:
 1. er der overblik?
 2. er der inddraget kommuniktionsteori? ...og hvordan?
 3. kan der demonstreres kendskab/anvendelse af værktøjer? ...og hvor godt går det så?
 4. er der arbejdet metodisk (er der benyttet bestemte modeller for fremgangsmåde)?
 5. er der sammenhæng mellem krav og produkt?

Derefter designer og forbereder hver projektgruppe en præsentation a 7-8 minutters varighed. som vi så får fremvist næste fredag den 20/5 under hyggelige former.

 • 2016-04-29: Det er sidste modul inden endelig aflevering. Dermed også sidste chance for at få afklaret div. spørgsmål i den forbindelse (tekniske, formelle, faglige o.s.v.). I oplægget står der "webbaserert rapport" og i opslaget fra sidste modul, at der og så skal ligge en version af rapporten på lectio. Den "nemme" (?) løsning er en .pdf (som man med lidt god vilje kan kalde webbaseret, når den er oploadet med link på dit studieweb). Bemærk at det er et individuelt ansvar at få afleveret.
 • 2016-04-21: De første ca. 15 min. skal du bruge på at besvare den undersøgelse, der er linket til på modulet i Lectio. Derefter:

Få gjort en prototype klar og registrer, hvordan udvalgte krav bliver indfriet (...eller ikke...). Det er også i løbet af dette modul, der skal være overblik over jeres dokumentation med henblik på at alle i gruppen har adgang til den og at der kan laves en velstruktureret rapport.

Krav til aflevering (deadline e 11/5):

 • rapport på lectio
 • rapport+produkt på hver enkelts studieweb
 • 2016-04-14: Der er nu taget stilling til målgruppe og fremstillet personaer. De skal ligge foran jer i det videre arbejde, som nu handler om idéudvikling og designovervejelser (skitseringer). Nogle af jer vil måske ligefrem kunne fremstille den første prototype og gøre klar til en indledende test.
 • 2016-04-07: God start på forløbet med mange gode og raffinerede idéer og en masse fagligt interessante aspekter! Nu handler det om at holde tungen lige i munden og tøjle begejstringen (d.v.s. bevare og udnytte den uden at lade den løbe af med arbejdet) og få projektet struktureret v.h.a. de modeller, vi har gennemgået. Først og fremmest skal I have lavet jer en kommunikationsplan, og det måske vigtigste element i den er målgruppeanalysen. Find ud af så meget som muligt om de mennesker, der skal benytte- og påvirkes af jeres produkt. Det er faktisk målgruppen, der kan svare på mange af de spørgsmål, der opstår i løbet af jeres designarbejde. Repetér persona-metoden. Her en oversigt: http://personas.dk/wp-content/10-trin-til-personas11.pdf
 • 2016-03-31: Nu går vi i gang med "årsopgaven", som svarer til "den afsluttende opgave" for dem der afslutter faget på C-niveau. Vi forsætter jo til A-niveau, men derfor vil det være en god mulighed for jer til at få afprøvet og demonstreret hvor langt, man er kommet med faget op mod skoleårets afslutning.

Vi bruger dette modul på at brainstorme og generere idéer til, hvordan projektet kan angribes. Der dannes herefter grupper på baggrund af de idéer, der er fremkommet og under hensyn til interesser, grupperoller og ambitioner.

Idéer skrives op og deles her: https://todaysmeet.com/varmluftballon

Computerspil[edit]


 • 2016-03-29: Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god påskeferie. Siden sidst er der blevet afleveret projekt, og det skal vi kigge på i dagens modul. Vi gør således:
 1. Sæt jer sammen i opponentgrupper:
  1. Andreas/Kresten/Martin/Naja + Julia/Rasmus N./Edgar/Frederik P + Pia
  2. Frederik K./Viktor/Hjort + Emilie/Natasja
  3. Rasmus G./Nicolai + Asser/Astrid/Thomas (aflevering mangler for disse grupper - det er nok det første, der skal klares)
 2. Fremlæg jeres arbejde på skift og diskuter med opponenterne hvilke forbedringer, der skal foretages - I kan jo teste produktet og desuden inddrage de kommentarer, I har fået på lectio.
 3. Gå sammen i projektgruppen og foretag de forbedringer, der er nået til enighed om
 4. Opdater dit StudieWeb med de nye tilføjelser (og hvad du ellers måtte mangler der....)


 • 2016-03-18: Det er sidste modul inden aflevering. Tjek oplægget for krav i den forbindelse. Der står bl. a., at der både skal foreligge en projektfil og en eksekverbar fil (der køres uafhængigt af værktøjet). Mange har arbejdet i Scratch og her er det ok blot at lægge .sb2 filen (som godt nok kræver Scratch installeret hos brugeren) op. Har man mod på det kan man også teste muligheden for at kompilere (lave det om til et program, der kører på andre platforme) ved hjælp af BYOB. Se mere her: http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Porting_Scratch_Projects

Jer, der har brugt Unity, kan relativt simpelt lægge en version op, der kan eksekveres med en webplayer - altså direkte i browseren.

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/K52l9P19_2o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Sørg i det hele taget for, at alle aktiviteter - også dem, der ikke førte direkte til det færdige spil - er dokumenteret og tilgængelige på dit StudieWeb.


 • 2016-03-17: Der er 2 moduler tilbage. De skal i høj grad handle om de to sidste aktiviteter i systemudviklingsmodellen: implementering og afprøvning. D.v.s. kodning og så teste prototyper. For dem af jer, der så langt, vil der være fordel ved at inddrage testbrugere og kigge nærmere på tænke-højt-testen.
 • 2016-03-10: Vi gennemgik den basale systemudviklingsmodel, som I skal følge og dokumentere ud fra. Den ser således ud:

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/systemudvikling.png"> </html>


Sidste gang havde vi fat i to modeller, der er gode til at forklare, hvordan computerspil fungerer som kommunikation og fortælling. Det var:

 1. Aktantmodellen og
 2. Plotkilen (flying wedge)

<html>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1YocHi9llAk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/wedge.png" width="640">

</html>

"Flying wedge" er hentet fra Brenda Laurel: "Computers as Theatre" (Addison-Wesley Professional, 1993). Modellen viser bl. a. hvordan den interaktive fortælling (som et computerspil godt kan betgnes som) til forskel fra den traditionelle fortælling har flere mulige udfald. Der er så at sige flere fotællinger eller plots i værket, hvor der ellers normalt i en historie kun er eet muligt ("nødvendigt") resultat af handlingen. Det er jo fordi, brugeren med sin interaktion påvirker forløbet.


 • 2016-03-04: Der er nu dannet projektgrupper. Det blev til 7 stk (samarbejdsgruppe 1 er en stor projektgruppe. Listen nedenfor er revideret i forhold til det.
 • 2016-03-03: Nu går vi for alvor løs på projektet. Der er 4 samarbejdsgrupper, der hver skal skal deles i 2 projektgrupper. I beslutter internt i samarbejdsgrupperne, hvordan den opdeling foretages. Det skal således ende med 8 projektgrupper a 2-3 personer, hvor hver projektgruppe har en "makkergruppe".

Samarbejdsgrupperne ser således ud:

 1. Andreas + Kresten + Martin + Naja
 2. Emilie + Natasja og Frederik K. + Viktor + Hjort                    
 3. Rasmus G. + Nicolai og Thomas + Asser + Astrid                   
 4. Pia (+Bolette 1.3) og Julia + Rasmus N. + Edgar + Frederik P

I dagens modul skal der:

 1. dannes projektgrupper
 2. oprettes individuelle projektsider på StudieWeb
 3. researches for at finde ud af:
  1. hvilke typer af computerspil der findes
  2. hvad der skal til, for at et computerspil er godt
 4. laves en kortfattet introducerende artikel til projektet på projektsiden med udgangspunkt i din research


Her finder du en udmærket oversigt over spilgenrer: http://cs.slu.edu/~fritts/csci142/schedule/csci142_game_genres.pdf


 • 2016-02-16: Inden vi går løs på det nye projekt, afrunder vi det foregående. modulet er derfor planlagt således:
 1. generelle kommentarer (10')
 2. Grupperne gennemgår og diskuterer de generelle- såvel som de specifikke kommentarer (dem der er givet i rapporterne) og noterer sig de refleksioner, det efterlader. (25')
 3. Studiewebs opdateres (individuelt) hvor refleksionerne kommer med sammen med rettelser og tilføjelser. (25')
 4. Nyt oplæg gennemgås og der er indledende, individuel og fri leg med nogle af de værktøjer, vi kommer til at kigge på (30')

Computerens Anatomi[edit]

Log:[edit]

 • 2016-02-04: I dag er sidste gang inden deadline (10/2). Tjek op på krav til aflevering (det står i oplægget) og sørg for at alle i projektgruppen er opdateret med materiale fra arbejdet - fordi man jo hver især skal have dokumenteret forløbet på sit eget StudieWeb.
 • 2016-02-02: Der er nu 2 moduler (+elevtid) tilbage af dette forløb. Det er nu, du for alvor skal have hænderne nede i værktøjerne ("implementering" kalder vi denne fase). Sørg for at gemme en række gode screenshots fra dit arbejde og skriv nogle præcise noter om, hvad du foretager dig. Husk desuden ar bruge noget tid på at opdatere din portfolio (StudieWeb)
 • 2016-01-26: Kommunikationsplanen burde være på plads og præsentere sig på dit StudieWeb nu (hvis ikke, så ved du, hvad du skal bruge den første del af dagens modul på). Med udgangspunkt i den skal der udarbejdes idéer til produkt i skitseform. Sidst i modulet laver vi en uformel gennemgang af, hvad det er blevet til rundt omkring i grupperne.

Med dette modul er der 3 moduler tilbage af dette forløb

 • 2016-01-12: Vi er nu godt igang med projektet, hvor de første skridt handler om:
 1. at definere en case
 2. at udarbejde en kommunikationsplan
 3. at oprette en projektside på dit StudieWeb, hvor du løbende kan lægge dit arbejde op.

1. semester[edit]

Her er holdsiden for kappa, hvor du kan se hvad der foregik frem til jul 2015:

http://rtgkom.dk/wiki/2015KomItCkappa