2015KomItC14

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Aflevering af Afsluttende opgave, Gkb 15:47, 17 May 2016 (CEST)[edit]

I dag skal den afsluttende opgave i faget afleveres. Her kommer nogle tips i forbindelse med afleveringen:

 • På Lectio skal du aflevere en .txt fil med link (URL) til din aflevering på dit StudieWeb. Den URL kommer at se ud lidt som her: http://rtgkom.dk/~dit_userID/afsluttende_opgave_2016. Brug ikke DOCX, ODT, PDF, RTF eller andre smarte filformater!
 • På dit StudieWeb skal du aflevere både et produkt og en webbaseret rapport. Der er oprettet en mappe i din html mappe til afleveringen. Den hedder afsluttende_opgave_2016. I det omfang det kan lade sig gøre, så skal du aflevere både produkt og rapport i den mappe. Præsenter afleveringen gerne i en index.html fil i denne mappe og link til den fra jeres opgaveoversigt på jeres StudieWeb.
 • Fysiske produkter skal afleveres i MediaLab i løbet af onsdag d. 18. maj, inden ca. kl. 13:30.
 • Den webbaserede rapport kan frembringes ved manuelt arbejde i plain HTML helt uden CSS, eller med CSS hvis du vil. Men hvis du har begyndt at skrive rapporten i et tekstbehandlingssystem som f.eks. TeXnicCenter, Texmaker, eller med LatTeX direkte i din programeditor, LibreOffice Writer, Apache OpenOffice Writer, Google Drive Docs editor (File - Download as - Web Page) eller i Microsoft Word, -så kan du eksportere til HTML format og aflevere de resulterende filer. Det gøre ikke noget at placering af billeder og tekst måske ændres lidt.
 • Husk, hvis du har arbejdet i en gruppe, at alle gruppens medlemer skal aflevere på sit eget StudieWeb. Det er selvfølgelig det samme produkt og den samme rapport, -helt samme! Men du bestemmer selv hvordan du præsenterer afleveringen på dit StudieWeb.
 • Den plakat, som vi har talt om at lave til at præsentere jeres projekter, kan laves efter afleveringen. Den skal hænges op på en af opslagstavlerne på gangen udenfor MediaLab. Brug nogle billeder og noget af teksten fra rapporten, giv det lidt layout i Inkscape eller Scribus, exporter til PNG format og bruge Posterazor, http://posterazor.sourceforge.net, til at lave en PDF fil bestående af fire stykker A3, stående eller liggende. Send den til udskrivning på en af skolens printere, klip og klistr plakaten samme og hæng den op på C3 gangen! I må gerne lave både flere og større plakater hvis I synes det giver mening for præsentationen af jeres projekt.
 • Opdater gerne informationen om dig eller din gruppe i tabellen hvor grupperne er registreret: http://www.rtgkom.dk/wiki/2015KomItC14#Afsluttende_opgave_-_projektarbejdet_i_gang.2C_Gkb_08:49.2C_21_April_2016_.28CEST.29

Aflevering: produkt og webbaseret rapport - Gkb 13:19, 11 May 2016 (CEST)[edit]

I skal aflevere på tirsdag i næste uge, inden kl. 23:30.

 • På Lectio skal I aflevere ent .txt fil med link til jeres aflevering på jeres StudieWeb.
 • I skal aflevere både et produkt og en webbaseret rapport. Der er oprettet en mappe i jeres html mappe til afleveringen. Den hedder afsluttende_opgave_2016. I det omfang det kan lade sig gøre, så skal I aflevere både produkt og rapport i den mappe. Præsenter afleveringen gerne i en index.html fil i denne mappe og link til den fra jeres opgaveoversigt på jeres StudieWeb.

Rapporten - vejledning om indhold[edit]

asdf

Afsluttende opgave - projektarbejdet i gang, Gkb 08:49, 21 April 2016 (CEST)[edit]

I dag registrerer vi projektgrupperne. Log ind i wiki'en og udfyld en række i tabellen nedenfor.

Hold: 2015KomItC14 - Afsluttende opgave - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valgt mediekategori Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Automatisering http://www.rtgkom.dk/~gkb/2013_afsluttende_opgave/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring AS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Program som formidles over WWW. Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... Lazarus (open source efterligning af Delphi!)
1 Martin Pinholt,
Emil Dichmann,
Crhistian Fuglsang
2 Mads Funch
3 Tommy Larsen Hjemmeside Notepad++ Det problem i vil løse er de nye elever på HTX som skal begynde på ballonprojektet så de har en guide at følge. Ballonprojekt guide Matematik, teknologi, fysik og kemi Tommy Larsen Alt hjælp du behøver HTX nye elever
Letter og nemmere at forstå
Notepad++
4 Erik Vangslev
5 Andreas Giehm,
Benjamin Vejlin
6 Jonas Christensen,
Benjamin Steffensen
7 Mads Albertsen,
Lukas Kusk Gjetting,
Mikkel Clausen,
Frederik Hansen
8 Alexander Egeberg
9 Joachim Sebastian Langhoff
10 Marcus Tambour Laursen Hjemmeside
11 Peter Hansen
12 Anders Quistgaard
13 Jonas Junker
14 Tobias Løfgren
15 Janus Bille Walsøe
16 Lucas Marthin Klemensen
17 Martin Pinholt
18 Michael Jeppesen,
Thor Kikkenborg
19 Morten Nielsen
20
21
22
23
24

Modul 2, fredag 18. marts 2016, Gkb 17:07, 18 March 2016 (CET)[edit]

Arbejdet med skrivning af rapporten og finpudsning af produkterne fortsatte.

Afklaring af forhold i forbindelse med afleveringen[edit]

Afleveringstidspunktet for projektet var i aften kl. 23:30, men det er nu flyttet til den 23. marts kl. 23:30.

Mappen computerspil er oprettet i jeres html mappe. I den skal I aflevere:

 • Rapport og
 • Produkt

Husk at hver enkelt gruppemedlem skal er ansvarlig for afleveringen på sit eget StudieWeb, altså i mappen computerspil. Husk at aflevere produktet både i køre klar form og i en form som gør det muligt at udvikle videre, -hvis det altså er relevant for jeres produktform. F.eks. hvis I har brugt GameMaker til udviklingsarbejdet, så skal I både aflevere en eksekverbar fil, f.eks. en .EXE fil, og en komprimeret fil med hele directory-træet som indeholder jeres udviklingsprojekt.

Lav også en index.html fil til at præsentere afleveringen og link til den fra jeres overordnede præsentation af jeres StudieWeb (altså fra den index.html som ligger i html mappen).

På Lectio aflever du en tekstfil med link til din aflevering på dit StudieWeb, altså til mappen computerspil.

Forslag til indhold i rapporten[edit]

Her er et forslag til hvilket indhold evt. kan være i rapporten.

Bemærk at dette kun er et forslag, I kan og skal selv bestemme hvad I skriver i jeres rapporter.

Se også gerne vores lidt mere udbyggede skabelon for rapporter her: http://rtgkom.dk/wiki/Guide:Projektbeskrivelse_og_rapport

En rapport kan godt være en god rapport, selv om den er opbygget på en helt anden måde!!!

 1. Forside (Titel, undertitel, relevant ILLUSTRATION/BILLED!!!, projektoplæg, klasse, gruppemedlemmernes navne (ALLE!!!), skole, år, projektperiodens start og slut, osv., altså ordentlig ID info for rapporten.)
 2. Problemformulering
 3. Målgruppevalg ()
 4. Kommunikationsplanlægning
  1. Diskussion af Lasswell's fem spørgsmål
  2. Medieplan (lanceringsplan, altså hvor skal målgruppen møde/se produktet eller eventuelle reklamer for det?)
 5. Løsningsforslag(et) (Det rækker med kun at beskrive den løsning på problemet som I har valgt at forsøge at implementere. I behøver altså ikke beskrive alternative løsninger.)
 6. Krav til løsningen
 7. Design
 8. Implementering (sandsynligvis det største afsnit. Her viser I skærmbilleder fra udviklingsarbejdet og forklarer hvordan I brugte udviklingsmiljøet og hvordan I løste de problemer som opstod.)
 9. Test
 10. Konklusion
 11. Bilag (F.eks. kildekoden, hvis den er så omfattende at den ikke let kan præsenteres inde i selve rapportens tekst.)

God påskeferie! Karl

Implementering og dokumentation, Gkb 08:10, 10 March 2016 (CET)[edit]

Benjamin Vejlin

Michael


i makkerskabsgruppe med


Andreas

Morten

Jonas Junker

Peter


--


Thor

Christian

Lucas

Tommy


--


Anders

Erik

Marcus

Lukas


--


B.S.

Mikkel

Nicholas

Tobias


--


Mads A.

Frederik

Sebastian

Emil


--


Mads F.

Jonas C.

Janus

Martin

Alexander

User Stories som værktøj til at fange krav, Gkb 10:46, 3 March 2016 (CET)[edit]

Vi så to videoer hvor anvendelsen af user stories forklares.

Vi diskuterede i plenum hvordan det kan blive nødvendigt at formulere indtil flere konkrete krav til produktet for at tilgodese en enkelt user story.

Vi diskuterede at når man definerer krav så skal man også definere en testprocedure som en testbruger kan gennemføre til at teste om kravet er opfyldt.

Grupperne skulle nu skrive user stories og skrive gerne tre krav for hver user story.

Indledende aktivitet: Kommunikationsplanlægning og Resurseplanlægning, Gkb 12:27, 12 February 2016 (CET)[edit]

I dag skal vi blive færdige med at dokumentere arbejdet med den indledende aktivitet.

Begynd at skrive rapporten.

 • Lav et afsnit med overskriften Kommunikationsplanlægning og
  • diskuter og besvar som minimum de fem spørgsmål som Lasswell stillede. Besvar gerne også nogle af Jan Krag Jacobsens 25 spørgsmål.
  • Lav et udkast til en kommunikationsplan hvor I som minimum beskriver hvor og hvordan jeres målgruppe skal komme i kontakt med jeres produkt eller reklamer for det.
 • Lav et afsnit med overskriften Resurseplanlægning og
  • diskuter (beskriv) de opgaver og udfordringer som I kan forudse i projektet. Beskriv hvilke resurser I skal bruge. Det er primært jeres egen arbejdskraft, men evt. også særligt udstyr og programmer som I kan se at behøves.
  • Lav en resurseplan med programmet Ganttproject, hvor jers overvejelser registreres. Inkluder alle syv overordnede systemudviklingsaktiviteter (og de to delaktiviteter for hver) i gantdiagrammet.
Hold: 2015KomItC14 - "Computerspil" eller "Computerens anatomi" - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valgt platform (Web, iOS, Win, ...) Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Android http://www.rtgkom.dk/~gkb/computerspil_eller_computerens_anatomi/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring ApS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Android Applikation Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... MIT App Inventor, eller Android Studio
1 Mads Funch, Emil Dichmann, Michael Jeppesen, Mikkel Clausen, Erik Vangslev Web http://rtgkom.dk/~brugerID/computerspil_eller_computerens_anatomi/ Vi vil formidle information omkring computerens anatomi på et højt fagligt niveau, som stadigt er forståeligt for målgruppen. Samt bestemme et passende selvvalgt medie at formidle dette på. Teknisk formidling. Information omkring computerens anatomi. Hewlett Packard. Budskabet med denne hjemmeside er at give en forståelse for computerens komponenter og hvordan de hver i sær fungerer i computeren. Modtageren har interesse inden for it og er umiddelbart drenge i aldersgruppen 10-16år. Website Danne viden hos brugeren omkring computerens anatomi samt give brugeren en generel bedre forståelse for hvordan computerens komponenter fungerer. Notepad ++, Word, Opendocument text.
2 Alexander Egeberg, Tommy Larsen, Anders Quistgaard, Tobias Løg-gren og Lukas Gjetting Web http://cardjitsu.tobloef.com Den menneskelige psyke er svær at gennemskue. Vores produkt skal gøre det nemmere for psykologistuderende at definere personlige tendenser i form af statistik, og fremme spillerens evner til at aflæse modstanderens tendenser, og bruge dette mod denne. Derudover skal produktet kunne vise hvad spillerens personlige tendenser betyder i en større sammenhæng. WIP The Movie RUC Psykologistuderende Website Vise hvordan tendenser i relativt simple spil kan overføres til noget større. Apache

Node.JS Socket.IO

3 Janus Walsøe, Frederik Hansen, Martin Pinholt og Marcus Laursen. Web www.rtgkom.dk/~martinp15/computerens_anatomi/produkt.html Da flere og flere mennesker bruger computerer, er der kommet en tendens til at folk bare spørg efter en computer i butikkerne uden at vide hvad de egentligt får. De kan derfor komme ud for at betale for mere end hvad de egentligt har brug for. Computerens anatomi Hvor meget har den daglige PC bruger brug for? Daglige blade(BT, EB osv.) Få viden om hvor meget RAM man har brug for altså hvor mange penge man skal bruge på sin nye PC. 40-60 år mænd og kvinder. Nyhedsartikel på website Sparre penge på ens nye PC. Notepad ++, Word
4 Andreas Giehm, Benjamin Steffensen, Peter Hansen, Sebastian Langhoff, Thor Kikkenborg. Web http://rtgkom.dk/~brugerID/computerspil_eller_computerens_anatomi/ Mange studerende ved ikke så meget om computere, og det resultere i at måske betaler for meget for deres stuidecomputere. Computerens anatomi Hvad indholder computeren Studerende Website Få større viden om Computere
5 http://rtgkom.dk/~brugerID/computerspil_eller_computerens_anatomi/
6 http://rtgkom.dk/~brugerID/computerspil_eller_computerens_anatomi/
7 http://rtgkom.dk/~brugerID/computerspil_eller_computerens_anatomi/

Computerspil og Computerens anatomi, Gkb 12:03, 15 January 2016 (CET)[edit]

I dag starter vi projektarbejdet med projekterne Computerspil og Computerens anatomi.

 • Ca. halvdelen af klassen skal arbejde med det ene projekt mens den anden halvdel arbejder med det andet projekt.
 • Der er ca. fire uger til det første projekt, også ca. tre til det andet.
 • Der arbejdes i netværksgrupperne.
 • MediaLabs systemudviklingsmetode skal anvendes til at planlægge, gennemføre, dokumentere og evt. til at præsentere gruppens arbejde med projektet.
 • MediaLabs skabelon for rapport skal bruges til inspiration for rapportens indhold.