2015KomITC Præsentation om grafisk design Klasse 1.1

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Præsentation om grafisk design[edit]

I grupper af 2 til 4 vælger I nu 1 (ét) af følgende emner, som I forbereder en fremlægning af for klassen.

  • Typografi
  • Komposition
  • Farvelære

Præsentationen af jeres emne skal have en varighed på 1 minut pr gruppemedlem.

I har 45 minutter til at forberede fremlæggelsen. Herefter plukker vi nogle i hver kategori der gerne vil fremlægge.

Materialer[edit]