2015KomITC Computerspil

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

HCI og systemudvikling


Hvad handler det om?[edit]

Når vi bruger maskiner, gør vi det via en eller anden brugerflade, via håndtag, knapper eller håndsving. Når vi bruger computerprogrammer så kaldes denne vores interaktion med maskinen ofte for Menneske Maskine Samspil, som forkortes med MMS. På engelsk bruges begrebet "Human Computer Interaction", HCI. Prøv at slå disse begreber op i søgemaskiner på nettet, f.eks. Bing, WebCrawler og Google.

Computerspil kan deles op i flere kategorier. (Søg evt. på: taxonomier for computerspil.). Målet er altså, at du tilegner dig lidt teoretisk viden om Menneske Maskine Samspil og praktiske færdigheder indenfor fremstilling af computerspil. Med andre ord: Sørg for at kunne redegøre for de interaktionsmæssige aspekter ved dit computerspil - med faglige termer.

Projektets mål er:[edit]

  • at du lærer at arbejde med samspillet mellem bruger og maskine
  • at du opnår indsigt i brugervenlighed og brugeroplevelse
  • at du introduceres til metoder og begreber indenfor design af interaktive medieprodukter (systemudvikling)
  • at du bliver bedre til at benytte IT-værktøjer

Hvilke værktøjer findes der?[edit]

Udvikling af computerspil[edit]

Der er mange muligheder i dag, men vi foretrækker at bruge nogen af de værktøjer (tools) som er helt frie og gratis at anvende. Her er nogle eksempler.

<html> <iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/0pxaFzRtx7k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

<html> <iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/0h_2OTVzQZk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

  • Squeak (som Etoys benytter og som Scratch er skrevet i)

Du kan også bruge GameMaker fra https://www.yoyogames.com/. Den fulde version koster penge, men man kan godt komme et pænt stykke vej med lite/free versionerne. Lite version til mac finder du her: https://www.yoyogames.com/legacy

<html> <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/UKHrvdJU0Gw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Unity er ligesom Gamemaker et kommercielt tool - her med en stærk 3d engine - , men med en fri version, der kan rigtig meget.

<html> <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/QUCEcAp3h28" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Flash er et andet alternativ, men det koster penge. Vi har det dog installeret på vores arbejdsstationer i forskellige versioner. Guide: Flash (Actionscript 2.0)

Optagelse og redigering af lyd[edit]

Komponering af musik[edit]

Andre ressourcer[edit]

På internettet og i vores litteratursamling vil du kunne finde links til teori om udvikling af computerspil.

Hvad skal du så gøre?[edit]

Der arbejdes i grupper efter aftale med din lærer.

Lav et lille og meget enkelt computerspil, hvor der er en ultra simpel interaktion mellem brugeren og spillet. Bliv bevidst om hvilken kategori dit spil hører til.

Sørg for selv at designe og fremstille de komponenter - visuelle såvel som auditive -, der skal indgå i spillet.

Udviklingsarbejdet skal indeholde følgende aktiviter

  • Planlægning
  • Kravspecifikation
  • Design
  • Implementering
  • Afprøvning

Udarbejd en beskrivelse af forløbet med redegørelse for ovenstående 5 aktiviteter. Forklar desuden hvilken type interaktion du har valgt at anvende og hvilken sammenhæng (fx i forhold til genre og målgruppe) spillet indgår i. Inddrag billeder fra udviklingsarbejdet.

Aflevering[edit]

Læg din beskrivelse og spillet samt dokumentation for udviklingsarbejdet på din StudieWeb. Spillet skal både ligge i en køreklar version og i form af udviklingsfilerne.

På lectio lægger du et kort resumé i en .txt-fil, der inkluderer en link til dokumentationen på på dit StudieWeb

Deadline: Se deadline for opgaven i Lectio eller på din egen klasses side.

Litteratur[edit]