2015InfB34

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Velkommen![edit]

Til Informationsteknologi B i klasse 3.4.

Her er linket til det vi lavede sidste år: 2014InfB24

På første år havde vi kom/it C, hvad vi lavede der, kan ses her 2013KomItC14

Vi kan finde læreplanen for faget her: IT B på www.uvm.dk


/Mette Frost Nielsen

PHP forøvelser[edit]

For at komme i gang, skal du have installeret en WAMP server på din computer (måske har du den endnu fra foråret):

 • Hvis din WAMP ikon er orange og den viser teksten online, når musen er over, men du alligevel ikke kan få kontakt til serveren:
  • Left click on the WAMP icon Apache -> Service, and see if the start/stop service is grayed out.
  • Click on "Install service" Apache -> Service -> Install Service


Åbn localhost via menuen og se at der bl.a. kommer teksten ”Server Configuration” frem.

Hvis man laver en mappe til sine egne programmer, f.eks. testpgm, så skal man have det med i url-adressen, når man skal have set siden: http://localhost/testpgm/

Arbejde på w3schools på php modulet:

Lær de første koder <?, ?>, echo, variable, kommentarer, datatyper

Dvs afsnit: Syntax og Variables Derefter:

If..else..elseif, Switch, While Loops, For Loops, Functions, Arrays (skal bruges i sql-forespørsler) – husk foreach !!

 Php gætter variabeltypen ud fra den værdi den får (ligesom Python, men i mange andre programmeringssprog skal datatypen angives når variablen defineres og dette skal foregå før man skal bruge variablen)
 Variables anvendelsesområder (scope) kan i php være:
 Local: variable erklæret/oprettet inde i en funktion (function), kan kun bruges lokalt i funktionen
 Global: variable erklæret/oprettet udenfor funktioner er globale
 Static: kan angives på en (lokal) variabel i en funktion, hvis man vil bruges dens værdi næste gang funktionen kaldes


Del 2

Formhandling og overførsel af data mellem sider.

Der er to metoder:

  GET: synlig i url-adressen, man kan bookmarke og der er begrænsning på mængden af data der kan overføres
  POST: usynlig i url-adressen, man kan IKKE bookmarke og der er IKKE grænse på mængden af data der kan overføres


Parøvelse:

Lav en hjemmeside, hvor man kan få løst en andengradsligning.

Brugeren skal kunne indtaste koefficienterne a, b og c og få givet antal rødder og i givet fald værdierne.

Læg jeres kommenterede programmer på StudieWeb


Del 3

PHP sider, der slår op i en database.


Trin 1:

Hvis du ikke har databasen fra i foråret kan du hente den ned igen. Den ligger på Lectio og hedder myfirstdb. Find evt. vejledningen fra sidst.


Trin 2:

PHP skal lave en forbindelse til database-serveren, til det opretter vi tre filer:

 config.php: dine loginoplysniner om server, brugernavn, password og databasenavn
 opendb.php: opretter forbindelsen til databasen med de givne login-oplysninger
 closedb.php: lukker forbindelsen igen

Du kan finde et eksempel på alle tre filer på Lectio. Hent dem ned, ret evt. config.php til og gem dem samme sted, som din php-kode.


Trin 3:

Lav "en" php-side, hvor man kan slå en specifik kunde op og tilføje en ordre. Tag gerne udgangspunkt i programmerne kunder_opslag1.php og kunder_opslag2.php, som ligger på Lectio.

Læg jeres kommenterede programmer på StudieWeb

Projekt: Webshop[edit]

Dette projekt kørte i perioden uge 36-41

Ydeevne og kapacitet[edit]

uge 43- 46

Projekt: Computerspil som vindue til læring[edit]

Uge 47-50

Plan for perioden

47 ma: præsentation af projektet, systemudviklingsprocessen. Brainstorm, mindmap, målgruppe og planlægning af de enkelte iterationer, så der bliver testet på to prototyper.

47 on: brugergrænseflader: informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign/visuelt design . Kilde: "Hjemme.sider web-design til at begynde med", designprocessen s. 15-22 af Torben Wilhelmsen, Thomas Green og Geert Sander. Forlaget Grafisk Litteratur.

Visuelt design: farver, komposition: gestaltregler og skrifttyper. Kilde: Grafisk Kompendium af Jens Andersen. Desuden gestaltregler [1] og AIDA [2]

48 ma: HCI. Interaktionsdesign: storyboard og flowchart for interaktionen med brugeren.

48 on: Ophavsret og licenser.

 Ophavsretsloven: [3] - rettigheder til eget værk!
 Koda, ophavsret til musik, beskriver loven: [4]
 Creativ Commons, som giver andre mulighed for at bruge dit arbejde: [5] 
 og hjælper dig med at finde den rigtige licens til dit arbejde: [6]

49 ma: Brugbarhed: afprøvning og test

 Den helt store danske guru på området er Jakob Nielsen.
 Her skriver han om 5 kvalitetskomponenter for brugervenlighed: Usability 101: Introduction to Usability
 Der er også en artikel om top-ti-fejl på hjemmesider, som kunne inspirere: Top 10 Mistakes in Web Design (ved godt vi ikke laver web-design lige nu, men det er interessant)
 Rolf Molich har lavet et site om Brugervenlighed, Molich. 
 Her kan man f.eks. finde fem gyldne regler, som allerede i udviklingsprocessen peger mod et brugervenligt design. 
 Du kan også læse et kapitel fra hans bog om  Tænke-højt-testen. Husk det er produktet, der testes.


49 on: Rapportopbygning. Læs oplægget igen - især metode-afsnittet !!

 Link til Medialabs systemudviklingsmetode
 Link til beskrivelse af IT-rapportens indhold

50 ma:

50 on: afleveringsdag

Sikkerhed og kryptering[edit]

Uge 1-3

Projekt: Afsluttende eksamensprojekt[edit]

Uge 3-16

Præsentationsteknik[edit]

Uge 17-20