2015DesignB Produktdesign

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

Dette bliver det første egentlige projekt. Det går ud på, at du gennemfører en designproces og komme frem til et design, der giver mening og værdi i en konkret sammenhæng. Vi beskæftiger os her med designdisciplinen, produktdesign, d.v.s. formgivning af en afgrænset genstand.

Mål[edit]

Gennem dette projekt skal du opnå

 • yderligere indsigt i- og erfaring med designprocessens forskelige faser
 • forståelse for- og kompetencer i metodisk idégenerering
 • at kunne skabe kobling mellem iagttagelser/analyser og design

Hvad skal du så gøre?[edit]

Brief[edit]

Således lyder det indledende brief: <html>

 • Der skal designes et produkt, der kan indgå som inventar i det rum, du har undersøgt i den foregående workshop
 • Inventaret skal medvirke til at skabe en forbedring for dem, der færdes/opholder sig i- og anvender rummet
 • Inventaret skal forholde sig æstetisk såvel som funktionelt til rummet.

</html>

Fremgangsmåde[edit]

 1. Du skal som det første med udgangspunkt i briefet ovenfor generere en række idéer til hvilken type produkt du vil designe og hvilke funktioner, der skal tilgodeses.
 2. Udarbejd et mere specialiseret og detaljeret brief med udgangspunkt i den idé, du vælger at gå videre med.
 3. Gennemfør endnu en idégenerering - nu med udgangspunkt i det brief, du selv har udarbejdet.
 4. Herfra fortsætter du med designarbejdet, hvor du kommer igennem
  1. skitsering
  2. detaljering
  3. model/prototype
  4. afprøvninger
  5. specifikation og formidling (af det endelige design)

- Flere af aktiviteterne kræver desuden en løbende research

Aflevering[edit]

Der skal i din portfolio (digitalt og/eller fysisk) ligge:

 • Velorganiseret dokumentation af forløbet

...og på Lectio afleveres:

 • et resumé der opsummere forløbet - synopsis

Kilder og litteratur[edit]