2015DesignB Kommunikationsdesign

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search
<html>
<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/witek.png" width="360px">
Elevprodukt: Søren Witek
</html>

Hvad handler det om?[edit]

Virksomheder, institutioner og andre organisationer ( i visse tilfælde enkeltpersoner), kommunikerer mere eller mindre strategisk med omverden med henblik på at blive identificeret på en fordelagtig måde. Det kan foregå gennem flere forskellige kanaler, men her skal du fokusere på de visuelle manifestationer, som en virksomhed, en institution osv. præsenterer omverden for fx. på visitkort, reklamer, emballage, bygninger, biler m.m. Alle større virksomheder har fået udarbejdet det, man kalder et identitetsprogram, der definerer retningslinier for hvordan de udtrykker sig visuelt udadtil – gennem primært logo, typografi, billeder og farver.

Hvad skal du så gøre?[edit]

Du skal med udgangspunkt i en case - en tydligt defineret afsender/rekvirent - efter eget valg udarbejde et identitetsprogram, der indeholder de væsentligste grafiske elementer:

  • logodesign
  • typografi
  • farveanvendelse
  • billedstil (valgfrit)

og producere en tilhørende designmanual samt et eksempel på dit design i anvendelse.

Din case skal være realistisk og må meget gerne involvere en ekstern rekvirent.

Der kan måske være fordele i at tage udgangspunkt i et arbejde fra fx. Kom/IT eller Teknologi.

Aflevering[edit]

Første aflevering (inden jul) - på Lectio:

  • Kort projektbeskrivelse med redegørelse for case


Anden aflevering (efter jul):

- i portfolien (Fronter/mappe m.m.):

  • (Simpel) Designmanual
  • Et praktisk designeksempel d.v.s. hvor dit design er i anvendelse. Det kan være et stykke emballage, eksempel på skiltning, webside e.l.
  • Dokumentation af projekt- og designarbejdet

- og på lectio;

  • Skriftlig opsummering (synopsis) på 1-2 sider


Deadlines vil fremgå af Lectio

Litteratur[edit]