2014KomItCgamma

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Workshop-Digitale-Billeder, fortsat arbejde, Gkb 12:21, 25 November 2014 (CET)[edit]

Vi diskuterede kort i et plenummøde hvordan det gik med arbejdet med øvelsen om Digitale Billeder. Det viste sig at de fleste nu har installeret et godt billedbehandlingsprogram på sin computer, endten Gimp eller Photoshop.

Vi repeterede lidt hvad vi arbejdede med sidste gang, blandt andet

 • skalering (kaldes ofte Scale eller Resize' i programmerne),
 • eventuel beskæring og
 • komprimering af billeder.

Efter det fortsatte det individuelle arbejde med at følge arbejdsinstruktionen for workshop'en (øvelsen). Der ligger nu link til den i artiklen Opgaver og oplæg, se her: http://rtgkom.dk/wiki/Opgaver og her er et direkte link til den: Workshop-Digitale-Billeder-2014KomItC

DPI og PPI[edit]

I forbindelse med skalering af billeder til brug på computerens skærm (web) eller til udskrivning på papir (tryk) diskuterede vi i en af grupperne begreberne DPI (Dots Per Inch), http://da.wikipedia.org/wiki/Dpi, og PPI (Pixels Per Inch), http://da.wikipedia.org/wiki/Ppi.

Her er min korte definition af begreberne:

 • DPI fortæller hvor tæt en printer eller skærm kan placere eller vise de små dots som udgør billedet.
 • PPI fortæller hvor mange billedelementer (pixels) der er per tomme i selve billedet.

Teksten i de danske Wikipedia-artikler er kort og rimelig klar, synes jeg, men se også gerne de engelsksprogede artikler i Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch og http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_density.

Se også gerne http://www.stolt.dk/001%20fotokursus/web.htm som forklarer flere forhold i forbindelse med brug af digitalt kamera.

Hvis du vil se livlige illustrationer om PPI og DPI, og hvis du kan klare lidt svensk, så se her: http://www.moderskeppet.se/live/allt-du-nagonsin-har-velat-veta-om-dpi-och-ppi/. Jeg har skimmet artiklen i gennem og den virker både illustrativ og humoristisk.

Brug arbejdsinstruktionen til at styre dit arbejde[edit]

I arbejdsinstruktionen kan du se hvilke opgaver du skal løse. Følg arbejdsinstruktionen, husk den er her: Workshop-Digitale-Billeder-2014KomItC, og begynd straks at bygge den webside på dit StudieWeb hvor du skal aflevere dit arbejde, og gør det straks på vores webserver.

Upload flere gange i hvert modul[edit]

Det er ikke en god idé at arbejde kun på din egen computer og så regne med at det bare lige kan kopieres op på webserveren. Der plejer at opstå diverse små problemer som bedst kan løses løbende mens du arbejder. Prøv at uploade nogle billeder og linke til dem fra din HTML kode flere gange i hvert modul. På den måde bliver overraskelserne ikke noget problem, der bliver tid nok til at løse problemerne.

Brug kilderne, giv dig tid til at browse og læse[edit]

Brug de eksterne kilder (websider og hele websites) som der henvises (linkes) til i instruktionen. Giv dig tid til at browse i gennem dem alle og læs det som du synes interessant og relevant for dig.

Gimp, Photoshop og ImageMagic, Gkb 17:43, 21 November 2014 (CET)[edit]

Vi fortsatte individuelt arbejde med Digitale billeder. De fleste anvender Gimp og modulet blev for det meste brugt til øvelser i Gimp.

I C3101, hvor en del af holdet arbejdede, så vi to videoer som yderligere inspiration.

I C3111, hvor største delen af holdet arbejdede, så nogle af os en video som viser at MSPaint også kan bruges til at lave flotte billeder. Se her How to draw a sport car in MS. Paint, https://www.youtube.com/watch?v=UO_HX90EXHE.

Der var lidt usikkerhed omkring fotografierne som skal bruges i øvelsen og vi analyserede os frem til at der i oplægget nok udtrykkes en forventning til at vi selv tager nogle helt nye fotografier til brug i øvelsen. Det betyder at du ikke skal bruge tid på at søge i gamle arkiver efter billeder, - lav bare nogle nye.

Digitale billeder, Gkb 12:12, 18 November 2014 (CET)[edit]

I dag begynder vi på et forløb om digitale billeder hvor vi arbejder med billeder, for eksempel fra din mobiltelefon, på flere forskellige måder.

Her er et link til oplægget: Workshop-Billeder-2014KomItCbeta

Referat af modulet[edit]

Her følger et grovkornet referat af hvad vi lavede i modulet. Det var individuelt arbejde, så ikke alle har lavet det samme.

 • Installering af Gimp fra http://gimp.org. Vi diskuterede at det er helt frit hvilket billedbehandlingsprogram man bruger. Det skal bare være lovligt og tilstrækkelig godt til de arbejdsopgaver som vi skal løse. Gimp er helt gratis og opfylder alle de tekniske krav vi med rimelighed kan stille til et billedbehandlingsprogram.
 • Skalering. Vi diskuterede at det er vigtigt at skalere (resize eller scale) og måske også beskære (cropping) fotografier således at deres filstørrelse passer til den måde vi har tænkt at anvende dem på. Hvis et foto skal bruges på WWW så skal det helst ikke fylde flere megabyte. Det vil nemlig tage for lang tid at loade websiden, specielt hvis der er mange billeder på samme webside. Det kan være et rimeligt mål at hvert enkelt JPEG billed ikke fylder mere end 50 til 100 kB når vi publiserer det på vores websider. Vi kan så bruge hvert enkelt billed som link til en anden version af billedet som er i en højere opløsning og ikke er komprimeret lige så hårdt. Webbrowserens vindue er normalt ikke bredere end selve computerskærmen og oftest ønsker vi at vores brugere kan se hele vores webside uden at skrolle vandret. En ret almindelig skræmopløsning i dag er 1024, 1280 eller 1366 pixels tværs over skærmen. Det betyder at hvis vi ønsker at vores brugere skal kunne se hele vores billed uden at scrolle, så skal vi skalere det således at det ikke har en bredde på mere end ca. 500 til 800 pixel. I nogle tilfælde skal vi måske helt ned til 300 pixel. Det kan f.eks. være når vi publiserer billeder i systemer som Wikipedia eller i vores egen wiki på rtgkom.dk. Et billed som skal bruges til en folder skal derimod ofte være i den bedste mulige opløsning indtil selve folderen skrives ud på printeren. Her er nogle links relateret til denne diskussion:


 • Save for Webb... dialogen i Photoshop og Gimp. Brug den til at eksperimentere med komprimering og filformat (JPEG, GIF, PNG).

HTML og StudieWeb, Gkb 11:45, 23 September 2014 (CEST)[edit]

Opgaven om at lave StudieWeb, StudieWeb_2014KomITC, blev diskuteret. Denne gang skimmede vi afsnittet om krav til indholdet på websitet. Se her i oplægget, StudieWeb_2014KomITC#Forel.C3.B8bige_krav_til_indhold.

Til lave websiderne på StudieWebbet, altså placere tekst, billeder og lidt layout, så skal vi lære at bruge HTML og CSS. Vi diskuterede lidt at Tim Berners-Lee har lavet HTML og at udviklingen af HTML og CSS styres af World Wide Web Consortium som han er direktør for. Så diskuterede vi lidt de fire forskellige veje som jeg har udpeget for jer til at lære HTML og CSS, se her i oplægget, StudieWeb_2014KomITC#Lidt_orientering_om_HTML.2C_CSS_og_JavaScript.

Et udkast til kode til at lade to Thymio'er kommunikere med hinanden via IR, Gkb 12:02, 16 September 2014 (CEST)[edit]

call sound.system(-1)
call leds.top(0,0,0)
call leds.bottom.left(0,0,0)
call leds.bottom.right(0,0,0)
call leds.circle(0,0,0,0,0,0,0,0)
call prox.comm.enable(1)
onevent prox
 if prox.horizontal[0]>1000 then
	call leds.top(0,0,255) 	
 end
 
prox.comm.rx=255
onevent prox.comm
	call leds.top(prox.comm.rx,0,0) 

Styring af Thymio med en IR fjernkontrol, Gkb 18:04, 15 September 2014 (CEST)[edit]

På websiden https://aseba.wikidot.com//en:thymiocoderc fandt jeg et eksempel på kode som gør det muligt at styre Thymio med en infrarød (IR) fjernkontrol som bruger protokollen RC5.

onevent rc5
if rc5.command == 2 then
  motor.left.target = 300
  motor.right.target = 300
elseif rc5.command == 8 then
  motor.left.target = -300
  motor.right.target = -300
elseif rc5.command == 4 then
  motor.left.target = -300
  motor.right.target = 300
elseif rc5.command == 6 then
  motor.left.target = 300
  motor.right.target = -300
else
  motor.left.target = 0
  motor.right.target = 0
end

Jeg var heldig at finde en gammel VCR fjernkontrol fra Philips, og koden virkede.

Efterfølgende lavede jeg nogle ændringer til at gøre det muligt at styre Thymio mere præcist. Det handler mest om at sætte hastigheden ned og lave små ændringe på hastigheden på højre og venstre hjul i stedet for at skifte på en gang fra -300 til +300 som i koden ovenfor. Jeg har også lavet kode for knapperne på Thymio, og den skulle måske være den samme som for knapperne på fjernkontrollen. Der er sikkert flere ting som kan forbedres, men her er koden og måske kan nogen bruge den til noget.

onevent buttons
if button.forward==1 then
	motor.left.target=200
	motor.right.target=200
end
if button.center==1 then
	motor.left.target=0
	motor.right.target=0
end
if button.left==1 then
  motor.left.target = -200
  motor.right.target = 200
end
if button.backward==1 then
  motor.left.target = -200
  motor.right.target = -200
end
if button.right==1 then
  motor.left.target = 200
  motor.right.target = -200
end

onevent prox #Stoppe om næsen går ud over bordkanten
 if prox.ground.delta[0] < 100 then
	motor.left.target=0
	motor.right.target=0
 end  

onevent rc5
if rc5.command == 2 then
  motor.left.target = 100
  motor.right.target = 100
elseif rc5.command == 8 then
  motor.left.target = -100
  motor.right.target = -100
elseif rc5.command == 4 then
  motor.left.target = motor.left.target -20
  motor.right.target = motor.right.target +20
elseif rc5.command == 6 then
  motor.left.target = motor.left.target +20
  motor.right.target = motor.right.target -20
else
  motor.left.target = 0
  motor.right.target = 0
end

GirafVideo, info om aflevering, Gkb 08:12, 4 September 2014 (CEST)[edit]

Afleveringen er lidt indviklet. I skal aflevere følgende:

 • http://lectio.dk: Gruppeaflevering. En lille tekstfil med navnet girafvideo.txt i plain tekst format (altså ikke .docx, .doc, .odt, .pdf, .rtf eller andre smarte filformater, bare plain tekst, -please!) hvor gruppemedlemmernes navne fremgår samt links til deres afleveringsmappe for opgaven på http://rtgkom.dk. Her følger et eksempel på hvad sådan en fil skal/kan indeholde:
Adrian Uhl Thyssen
Dokumentation og video findes her: http://www.rtgkom.dk/~adrianut14/girafvideo/ 
Videoen findes også her: (Behøves ikke hvis din video er uploadet til StudieWeb!)

Karl Bjarnason
Dokumentation og video findes her: http://www.rtgkom.dk/~gkb/girafvideo
Videoen findes også her: https://www.youtube.com/watch?v=6jt0HiEyhx0

Benjamin Wieghorst Sørensen
Dokumentation og video findes her: http://www.rtgkom.dk/~benjaminws14/girafvideo/
Videoen findes også her: (Behøves ikke hvis din video er uploadet til StudieWeb!)

Casper Gellett von Bülow
Dokumentation og video findes her: http://www.rtgkom.dk/~caspergb14/girafvideo/
Videoen findes også her: (Behøves ikke hvis din video er uploadet til StudieWeb!)
 • http://rtgkom.dkProdukt (video) og dokumentation skal uploades på hver enkelt gruppemedlems studieweb i en mappen girafvideo, som jeg opretter i mappen html (som jeg også opretter for jer alle). Dokumentationen skal være i filformatet PDF eller HTML. Aflever gerne også en version i .doc, .docx, .odt, således at I selv eller andre senere let kan bruge dele af den eller arbejde videre med den.

For at I skal kunne uploade til rtgkom.dk, så skal I have et password via email. Derfor skal I alle komme forbi hos mig og indtaste jeres email og telefonnr i vores administrationsprogram, OEP, hvilket står for Open Education Platform, som vi og vores tidligere elever har udviklet sammen siden 1998.

Når I har fået jeres password, så skal I følge de tre guides om:

Hvis I gør dette på skolen, så skal I bruge et af MediaLabs trådløse netværk. Skolens øvrige trådløse netværk tillader ikke anvendelse af SSH/SFTP og lignende protokoller. Jeres egen netværk der hjemme virker sikert fint til dette.

Kort referat af modulet[edit]

Vi nåede lige at få alle (undtagen tre) mail-adresser og mobilnumre registreret i vores administrationssystem og jeg mailede passwords til jer.

I behøver ikke gøre afleveringen færdig på jeres StudieWeb hvis I har problemer med den lidt komplicerede procedure, -vi gør det fælles næste gang vi mødes.

Men hvis I er færdige med girafvideoerne og dokumentationen, så lav gruppeafleveringen i Lectio straks i dag! Husk, det handler kun om at aflevere den lille tekstfil, girafvideo.txt som omtales ovenfor.

GirafVidoe, arbejdet fortsætter, Gkb 12:27, 2 September 2014 (CEST)[edit]

Vi havde et plenummøde på ca. 10 minuter hvor vi diskuterede følgende:

Efter det fortsatte arbejdet i grupperne med at lave videoerne og dokumentationen. Vi skal blive færdige på torsdag.

Her er nogle af de problemer som opstod under arbejdets gang:

 • Dragging af en videofil fra et vindue i filsystemet som viste indhold på en mobiltelefon som var koblet til maskinen (Windows). Det løstes ved at browse lidt rundt i andre mapper og vendet så tilbage til videoen.
 • En videofil med extentionen .xcf kunne ikke åbnes. Jeg ved ikke hvordan det gik, men dette virker være file-extentionen for Gimp's native/eget filformat, og Gimp laver er ikke en videoeditor, så noget er evt. gået galt her i når filen blev gemt. Nærmere info. om hvordan dette gik kan registreres her!

GirafVideo, Gkb 08:38, 19 August 2014 (CEST)[edit]

I dag starter vi vores GirafVideo workshop, oplægget er her Workshop-GirafVideo-2014KomItCgamma. Vi bruger fire moduler til denne opgave.

En af de ting som vi skal lære i dette forløb er at hvis vi selv har lavet noget, for eksempel tekst, grafik, lyd eller video, -ja, så har vi selv ophavsret til dette materiale og vi kan derfor bestemme den licens som skal gælde om andres anvendelse af disse materialer. Dette er hovedprincippet i lovegivningen om ophavsret. Se nærmere på http://ophavsret.dk for generelt overblik, og for definition af flere vigtige begreber i lovgivningen se http://ophavsret.dk/baggrundsviden.php?rapport=8.