2014KomItCdelta

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Velkommen klasse Delta[edit]

Vi skal i disse moduler have kommunikation/IT C, som I afslutter til sommer.

Læreplanen for faget finder i her: kommunikation/it C

Lokalerne C3101, C3102, C3103 og C3104 kalder vi Medialab, og dette er Medialab's wiki-side. På sigt laver I alle jeres eget StudieWeb, som I publicerer her.

Her er lidt introduktion til Medialab: Hvad er MediaLab? og særligt på MediaLab: Introduktion

Jeg håber, at vi får et godt og inspirerende arbejdsfællesskab :-)


Mette Frost Nielsen

Giraf-video[edit]

Det første projekt vi går i gang med er en lille video-produktion, hvor I præsenterer jer selv.

Det foregår i grupper på 4 (makkerskabsgrupperne), hvor I inspirerer, planlægger og gennemfører videoerne i fællesskab.


I har tre gange til det og planen for de enkelte gange ser således ud:

uge 34: Præsentation, brainstorm, storyboard's, oprettelse af youtube-konto og planlægning. Husk at gemme al dokumentation - især storyboards!

uge 36: Filme videoerne og begynde redigering. Ophavsret!

uge 37: Redigere færdig og lægge links op


Det mere detaljerede oplæg kan findes her:

Workshop-GirafVideo-2014KomItCdelta


StudieWeb[edit]

I den næste periode skal vi arbejde med at lave hjemmesider. I skal lære, hvordan man koder en hjemmeside med f.eks. HTML og CSS og I skal lave hver jeres personlige hjemmeside, hvor I skal præsentere jer selv og jeres opgaver.


Her er oplægget:

[Oplæg til StudieWeb]


Afleveringsfrist: tirsdag d. 4. november (uge 45)


Her er en oversigt over perioden:


Uge 39 to: Introduktion til StudieWeb, opstart på HTML-øveperiode (makkerpar)

Uge 40 ti: Øve sig på flere HTML-kode, samt evt. CSS. Se eksempler. Første upload af "par"-øve-side.

Uge 43 ma: Informationsdesign (indhold, menuer, navigation)

Uge 43 ti: Visuelt design (layout, roughs, komposition). Gestaltregler: [1]: nærhed (proximity), lighed (similarity) og lukkethed (dvs rammer omkring)

Uge 44 ma: Visuelt design (farver og skrifttyper). Læs i Jens Andersens kompendium: Grafisk Kompendium, s. 8-14.

Læg især mærke til de to farvesystemer:

    Subtraktive(CMYK) og additive(RGB) farvesystem. Primære farver, sekundære og tertiære. Kontraster. Signalværdier.

Her er en side, som er god til at finde farvekombinationer: kuler.adobe.com

    Farveharmoni/klang: "hård" klang (ligger langt fra hinanden), "blid" klang (de ligger tæt på hinanden i farvecirklen)

Skrifttyper: se i Grafisk Kompendium, s. 15-18. Sæt især fokus på de to hovedtyper

    Antikva og grotesk og hvornår vi bruger hvilken

Uge 44 ti: Tid til at arbejde på eget StudieWeb

Uge 45 ma: Tid til at arbejde på eget StudieWeb. Ophavsret: Se dokument på modulet i Lectio eller på Lectio under Dokumenter, kom/it for delta-klassen

Uge 45 ti: Sidste upload af egen side, samt dokumentation

Digitale billeder[edit]

De næste fire gange har vi en lille workshop, hvor vi sætter fokus på billeder. Dvs. vi skal ud og tage nogle billeder med forskellige indstillinger og derefter redigere i det.

Her er et oplæg:

Workshop-Billeder-2014KomItCdelta


Uge 45 to: I dag starter vi med at kigge på Gimp. Her er dagens øvelse: Øvelse-KOM/IT-C-Gimp | Gimp(Den er med CSS)

Uge 47 ti: Tag billeder med forskellige fotografiske effekter

Uge 48 ma: Billederedigering, filformater

Uge 49 ma: Præsentationer

Lov og etik ved optagelse og publicering: ophavsret, persondataloven

Plakater[edit]

Vi har tre gange tilbage i år, hvor I skal lave en plakat.

I kan se oplægget her: Plakat_2014KomITC