2014KomItC14

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Sage, Visual Python, Basic Unix Commands - Gkb 12:06, 22 May 2015 (CEST)[edit]

I dag har vi det sidste modul i faget.

Det er ikke aktuelt med forberedelse til eksamen, så vi bruger modulet til at se fremad og lære noget nyt. Jeg foreslår at I afprøver endten matematiksystemet Sage eller Visual Python, eller så kan I afprøve nogle af de grundlæggende kommandoer som bruges i de fleste operativsystemer.

Hvad skal du lave[edit]

Vælg en af følgende tre emner:

 • Sage, på http://sagemath.org, som kan bruges i stedet for Maple eller Mathcad.
 • Visual Python, fra http://vpython.org, som kan bruges til 3D modellering og animation, f.eks. i fag som fysik.
 • Basic Unix/Linux/Windows Commands, altså kommandoer som kan gives i tekst mode, eller på kommandoprompten eller i en terminal. Den type brugerinterface kaldes Command Line Interface, CLI. Du kan f.eks. bruge http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unix_commands til at komme i gang. I Windows kan du starte en kommandofortolker, CMD, og eksekvere kommandoen HELP. Den viser en liste over de CLI kommandoer som findes i Windows.

Dokumentation[edit]

Lav en eller flere skærmdumps som viser at du har fået en Hello World test til at virke. Gem det som en PNG og upload til dit StudieWeb og skriv en kort forklaring til.

Visual Python[edit]

Installer efter vejledningen på http://vpython.org/contents/download_windows.html

Her er et lille eksempel på en animation med en kugle og en boks, som du kan indtaste og teste.

import visual
import math
boks01 = visual.box(pos=(1,0,0), length=1, height=2, width=3)
kugle01 = visual.sphere(pos=(4,0,0), radius=0.5, color=(1,0,0))
for t in range(100):
  visual.rate(10)
  boks01.pos = (math.sin(t),math.cos(t),0)
  kugle01.radius = t/10.

Aflevering af rapport og medieprodukt, Gkb 14:56, 13 May 2015 (CEST)[edit]

Nu skal den afsluttende opgave afleveres snart.

 • Både rapport og medieprodukt (evt. produkter, hvis I laver flere) skal afleveres i mappen komitc_afsluttende_opgave som er oprettet i jeres html mappe. Alle gruppemedlemmer skal aflevere præcis de samme dokumenter. I skal så linke til mappen fra jeres oversigt over opgaver på jeres StudieWeb, og der kan I, hvis I ønsker det, præsentere afleveringen med jeres egen personlig kommentarer og evt. også billeder.
 • Afleveringsmapperne bliver ikke lukket (jeres skriverettigheder fjærnet) før tidligst søndag aften.
 • Aflever også både rapport og produkt på Lectio. Rapport og produkt skal afleveres. Hvis du/I har fysiske produkter, som f.eks. plakater, så skal disse afleveres til din/jeres vejleder i MediaLab.
 • Hvis I har spørgsmål, så skriv til mig på gkb@rts.dk eller send en besked i Lectio.

Inspiration til skrivearbejdet[edit]

I forbindelse med færdiggørelse af rapporterne kan I eventuelt bruge følgende bemrækninger og links til inspiration.

 • Rapporten skal fortælle og vise hvordan I har lavet medieproduktet.
 • Medieproduktet skal laves således at det bidrager til en løsning på den kommunikationsopgave som I har valgt at arbejde med.
 • At det er en god idé at bruge modeller til at diskutere kommunikation, design og systemudvikling.

Aflevering af udkast til rapport og første prototype - Gkb 12:51, 5 May 2015 (CEST)[edit]

Nu skal I snart aflevere et udskat til rapporten og den første prototype til jeres produkt.

Afsluttende opgave - Registrering af arbejdsgrupper, Gkb 12:37, 9 April 2015 (CEST)[edit]

I dag skal vi registrere arbejdsgrupperne. Bemærk at det ikke er krav at være i en gruppe, -man kan arbejde alene med dette projekt, men du skal selvfølgelig registrere dig i tabellen.

Hold: 2014KomItC14 - Afsluttende opgave - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valgt mediekategori Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Automatisering http://www.rtgkom.dk/~gkb/2013_afsluttende_opgave/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring AS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Program som formidles over WWW. Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... Lazarus (open source efterligning af Delphi!)
1 Nicolai, Nicholas og Teis. Udemiljø. http://rtgkom.dk/~nicolaifba14/afsluttende_opgave/ Folk smider for meget skrald i naturen. At få folk til, at smide mindre skrald i naturen. Grønsted Filmreklame, evt poster og en hjemmeside
2 Alexander K & Anton D Program http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Multi Power Saving tool A & A Designs
3 Mads F og Nicklas video kampange http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ #KEEPITGREEN Futtelutte få et bedre ude miljø 10-25
4 Lukas og Mathias T Hjemmeside http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Vi vil gøre det nemmere at holde styr på sit strømforbrug og samtidig lade folk styre deres strøm trådløst, selv når de ikke er hjemme.
5 Stefan harding webside http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ hvordan får vi folk til at sorter deres affald
6 Mads Bentsen Christensen http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Vi misbruger naturen ved at smide affald og forurene for meget.
7 Benjamin & Alexander Sandager Kampagne http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Vi vil gerne forsøge at spare på vand, gas, olie og energi
8 Mathias Nakayama http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
9 Anders Sparrevohn, Casper Færch og Lasse Juul Automatisering http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Det kan være svært at sortere affald ordentligt på en genbrugsplads, da ikke alle har kendskab til sorteringen af skrald, hvordan kan dette fikses? Folk som benytter sig af genbrugspladser Program som installeres på standere på genbrugspladser Bedre affaldssortering, ved større viden om sortering Visual Studio
10 Ulrik Larsen og Thomas Bork http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ forsyningsforbruget
11 Johannes elmekilde http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ at have overblik over forskellige former for el udstyr i huset
12 Mathias Friis og Frederik Kampagne http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Vi vil spare på vores kommunes brug af fossile brændsler, derfor skal vi overbevise folk om at investere i solceller. Solceller Forsyningsforbrug Køb solceller Grønstedkommunes indbyggere Folder Får lyst til at købe solceller
13 Lotte Falk Hansen Kampange http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ At faa folk til at smide deres affald i skraldespanden istedet for bare at smide det paa jorden Folk smider deres skarld i skraldespanden istedet for paa jorden Gimp, Inkscape
14 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
15 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
16 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
17 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
18 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
19 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/

Intermezzo om udvikling af applikationer med grafisk brugerflade, computerspil_computeranatomi_2, Gkb 17:23, 12 February 2015 (CET)[edit]

Vi er nu færdige med det første af de projektforløb hvor grupperne har selv valgt i hvilken rækkefølge de gennemfører henholdsvis forløbene Computerspil eller Computeranatomi.

Intermezzo om udvikling af applikationer med grafisk brugerflade[edit]

Vi fortsætte i dag med det sidste af de to forløb, men inden var der en frivillig intermezzo hvor vi i ca. en lektion legede med at lave en Hello World applikation med grafisk brugerflade ved hjælp af et udviklingsmiljø som giver mulighed for visuelt at opbygge brugerfladen og hurtigt afprøve en række af prototyper.

Denne type værktøjer kaldes Rapid Application Development tools, eller RAD værktøjer. Her er en liste over mange RAD værktøjer, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_graphical_user_interface_builders_and_rapid_application_development_tools.

RAD værktøjer, kan være ret omfangsrige, op til ca. et Giga Byte at downloade. De kan virke lidt afskrækkende pga. de mange muligheder i brugerfladen, men vi skal bare fokusere på at lave en lille applikation (altså et program) som har følgende funktionalitet:

 • Widgets:
  • En label, som kan vise tekst
  • En knap (button), som vi kan klikke på med musen
  • Et input felt (text box), som vi kan indtaste lidt tekst i
 • Interaktion
  • Når vi klikker på knappen skal den tekst som står i inputfeltet vises i/på label'en.

Der kunne vælges et af følgende udviklingsmiljøer (eller noget andet hvis man ville prøve noget bestemt system/værktøj/tool):

Jeg anbefalede Gambas og Lazarus IDE til denne hurtige udvikling af en Hello World applikation, da de er relativt hurtige at installere og også allerede er installeret på vores arbejdsstationer i MediaLAB.

Hvis du har valgt at lave denne lille øvelse, så er det oplagt at dokumentere arbejdet med den med en skærmdump og en kort kommentar på dit StudieWeb.

Sådan så skærmen ud når jeg havde lavet appen med Gambas2 som allerede var installeret på min computer. http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/HelloWorld_med_Gambas2_640x512.png

computerspil_computeranatomi_2[edit]

Projektarbejdet fortsatte.

Aflevering, hvordan?, Gkb 11:42, 10 February 2015 (CET)[edit]

På hver gruppemedlems StudieWeb[edit]

Der er oprettet en mappe på jeres StudieWeb, i html mappen, som hedder computerspil_computeranatomi_1. Læg gerne de filer som har med afleveringen at gøre i denne mappe. Lav et link til afleveringen fra det sted i dit StudieWeb hvor du præsenterer dit arbejde i faget.

Selve de afleverede filer, altså rapport og produkt (evt. flere versioner), skal være de samme for alle medlemmer i gruppen, men I vælger selv hvordan I præsenterer jeres aflevering på jeres eget StudieWeb.

Hvis du allerede har lagt din aflevering op på dit StudieWeb på en anden måde, altså uden at bruge mappen computerspil_computeranatomi_1, så er det helt i orden, jeg skal bare let kunne se afleveringen.

På Lektio[edit]

Aflever en tekstfil, plain tekst, f.eks. lavet med Notepad++ (Notepad/Notesblok i Windows er også ok til denne lille fil), som kun indeholder links til afleveringen på alle gruppemedlemernes StudieWeb.

Manual til hp maskine, Johanneseh14 12:31, 3 February 2015 (CET)[edit]

Her er nogle links til manualer som Johannes har fundet for den HP maskine som vi bruger i projektet om computerens anatomi. Tak Johannes. Jeg har så printet dem ud på papir, og de ligger i nærheden af maskinen i lokale C3102. (Karl)

http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/psi/manualsResults?sp4ts.oid=3232029&ac.admitted=1422962910094.876444892.492883150

Manual PDF links:

http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/action.process/public/psi/manualsDisplay/?sp4ts.oid=3232029&javax.portlet.action=true&spf_p.tpst=psiContentDisplay&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.prp_psiContentDisplay=wsrp-interactionState%3DdocId%253Demr_na-c00768080%257CdocLocale%253Den_US&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken

http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/action.process/public/psi/manualsDisplay/?sp4ts.oid=3232029&javax.portlet.action=true&spf_p.tpst=psiContentDisplay&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&spf_p.prp_psiContentDisplay=wsrp-interactionState%3DdocId%253Demr_na-c00771559%257CdocLocale%253Den_US&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken

Dokumentation, rapportskrivning, 4. feb. 2015, gkb[edit]

Skabelon for indhold i rapport for projekterne Computerspil og ComputerAnatomi[edit]

I kan bruge følgende skabelon til at strukturere jeres rapport både for arbejdet med projektet Computerspil og ComputerAnatomi. Denne skabelon er et tilbud, - ikke et krav. I kan selvfølgelig selv bestemme hvilket indhold og i hvilen rækkefølge i vil have det i jerse rapporter.

 1. Forsiden (Titel, undertitel, ID-info (dit navn, skole, fag, årstal/dato), relevant illustration (gerne en som viser produktet eller centrale aspekter ved løsningen), ..
 2. Indledende aktivitet. Planlægning af kommunikation og de tekniske aspekter ved projektet.
  1. Kommunikationsplanlægning for projektet
  2. Resurseplanlægning for projektet
 3. Iterationsplanlægning (Se Release Planning i XP)
  1. Valg af de brugerhistorier, (user stories), som skal implementeres i denne iteration
 4. Kravspecifikation og Testspecifikation
  1. Kravene som skal opfyldes for at implementere de valgte user stories.
  2. Testprocedure til afprøvning af disse krav.
 5. Design
  1. Design af implementering af funktionaliteten som behøves for kravene. (Det kan være meget forskelligt hvad dette egentlig indebærer, men som et eksempel så kan kravet om rød baggrund i et web-produkt kræve at du sætter dig ind i hvordan CSS kan bruges til at gøre en websides baggrund rød. Hvis det handler om et Python program, så kan f.eks. et krav om at brugeren skal kunne læse data fra en tekstfil indebære at du skal sætte dig ind i de kommandoer som behøves til den opgave, f.eks. nytekstfil = open("gammelfilpaadisk.txt", r).
  2. Design af en brugerflade som gør funktionaliteten tilgængelig for brugeren. (Dette kan også indebære forskellige ting, afhængigt af det konkrete projekts karakter. For eksempel hvis projektet handler om et client-server webbaseret produkt til lagerstyring, og hvis kravet/brugerhistorien som vi fokuserer på handler om at det skal være muligt at slette en vare/varenummer, -ja, så skal det designes hvordan den funktionalitet gøres tilgængelig i produktets brugerflade, evt. med en lille knap med et x-symbol på, bagerst i en linie i en eventuel tabel over varer. Dette design-valg, skal både beskrives og argumenteres for, gerne med udgangspunkt i vores to designmodeller, gestaltreglerne, eller andre designmodeller eller overvejelser som finder særlig relevans i det pågældende tilfælde. Det kan også være at det valgte design for implementering af funktionaliteten i brugerfladen medfører særlige nye tekniske problemer, og så skal løsning af disse designes/beskrives her.
 6. Implementering
  1. Realisering af designet, ved hjælp af de udviklingsværktøjer som bruges i projektet.
  2. Dokumentering af realiseringen af designet!!! Dette er mindst lige så vigtigt som selve kodningen eller tegnearbejdet. Hvis du f.eks. er meget dygtig til at tegne, så skal du lave screenshoots (med PrtScr knappen på en PC/Windows) for at alle kan se at du selv har lavet dine skitser, tegninger, knapper, baggrunde osv.
 7. Test
  1. Gennemførelse af testprocedurerne, som defineret under aktiviteten Kravspecifikation og testspecifikation. For hver testprocedrue skal det afgøres om den er bestået eller ikke bestået.
  2. Dokumentation af gennemførelsen af testprocedurerne og opgørelse af resultaterne fra testen.
 8. Afsluttende aktiviteter
  1. Resultatopgørelse
  2. Registrering af erfaringer fra projektet

Se også http://rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode hvor de forskellige aktiviteter i vores systemudviklingsmetode forklares, og hvordan vi kan bruge metoden til at strukturere både arbejdet i projektet, samt dokumentation og præsentation af arbejdet.

Værktøjer og kommunikation, Menneske-Maskine Interaktion, registrering af arbejdsgrupper mm, Philip 09:03, 8 January 2015 (CET)[edit]

Vi startede med et plenummøde hvor vi diskuterede de værktøjer som nævnes i projektoplægget til projektet Computerspil. Bemærk at de samme værktøjer også kan bruges til at lave medieproduktet i projektet ComputerAnatomi.

Dernæst diskuterede vi hvor vigtigt det er at definere først den kommunikationsmæssige sammenhæng som vi laver vores produkt (computerspil eller mediprodukt om computerens anatomi) i, inden vi går i gang med at lave selve produktet. Vi satte kort fokus på sektionen Og havd så? i Jan Krag Jacobsens bog 25 Spørgsmål.

Vi diskuterede hvordan MediaLAB's hjemmelavede systemudviklingsmetode kan bruges til at:

 • planlægge,
 • gennemføre,
 • dokumentere og
 • præsentere

jeres projekt. Se en beskrivelse af metoden her: http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode.

Dernæst startede gruppearbejdet.

Registrering af arbejdsgrupper[edit]

Udfyld nedenstående skema...
2014KomItC14 - Computerspil/anatomi 1 - Første projektforløb i perioden jan-feb - registrering af arbejdsgrupper
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valg af projekt (Computerspil eller ComputerAnatomi) Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Computerspil http://www.rtgkom.dk/~gkb/2015_computerspil/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring AS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Program som formidles over WWW. Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... Etoys
1 Anders Sparrevohn, Casper Færch, Lasse Juul, Mads Christensen, Mads Kjerulff og Mathias Nakayama Computeranatomi Computerens anatomi på et menneskeligt niveau Drenge, som er generelt trætte af deres midaldrende mødre Computere er fremtiden, og derfor burde alle lære om dem Midaldrende kvinder www.youtube.com Det skal give målgruppen en større viden om computere og hvordan de virker, så de senere vil have det nemmere, når der kan opstå problemer med deres computere osv. Microsoft Windows Movie Maker, Go Pro 3+ Black Edition
2 Anton, Benjamin, Lotte og Lukas Computeranatomi Udfyldes senere... Vi vil lærer børn om computeren og hvordan den sidder sammen og om de forskellige dele computerensanatomi os som har kigget og læst om computeren budskabet er at lærer børn om computeren. børn mellem 9 og 14 en folder lærer om computeren Word
3 Teis Ankerstjerne. Nicolai Andersen. Nicholas Bendix. Mathias Thusholt Computerspil Udfyldes senere... Kedelig matematik gjord sjovt Matematik spil underholdning Teenagers matematik kan være sjovere med dette spil børn i alder 6-8 år oplevelse af at det er ok at lave matematik måske endda sjovt. scratch
4 Frederik Broløs Mikkelsen. Alexander Schmidt Sandager. Computerspil Strategi spil Katten efter musen underholdning Teenager At lære at tænke stratetisk alle aldrer Bedre at kunne tænke stratetisk. Gamemaker studio
5 Udfyldes senere...
6 Udfyldes senere...
7 Udfyldes senere...
8 Udfyldes senere...
9 Udfyldes senere...
10 Udfyldes senere...


Udfyld nedenstående skema...
2014KomItC14 - Computerspil/anatomi 2 - Andet projektforløb i perioden jan-feb - registrering af arbejdsgrupper
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valg af projekt (Computerspil eller ComputerAnatomi) Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason ComputerAnatomi http://www.rtgkom.dk/~gkb/2015_computeranatomi/ asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf
1 Anders Sparrevohn, Casper Færch, Lasse Juul, Mads Christensen, Mads Kjerulff og Mathias Nakayama Computerspil asdf Det problem som vi vil forsøge at løse i vores projekt er at mange gymnasieelever har svært ved at lære saltes navne og molekyle formler Kemispil Return of the Kemispil Anders Sparrevohn, Casper Færch, Lasse Juul, Mads Christensen, Mads Kjerulff og Mathias Nakayama Lær kemi. Elever som vil lære kemi Læring af kemi Python
2 Nicklas, Thomas, Ulrik, Bertram og Stefan. Computerspil Udfyldes senere... Det problem som vi vil forsøge at løse i vores projekt er at mange gymnasieelever har svært ved at lære svære og kompliceret ord. Hangman Nicklas, Thomas, Ulrik, Bertram og Stefan. At forbedre ordforåd og stavning.
3 Frederik Broløs Mikkelsen. Alexander Schmidt Sandager. ComputerAnatomi Udfyldes senere... Vi har valgt at undersøge nogle af de mest kendte elementer som er i en computer.
4 Udfyldes senere...
5 Udfyldes senere...
6 Udfyldes senere...
7 Udfyldes senere...
8 Udfyldes senere...
9 Udfyldes senere...
10 Udfyldes senere...

Computerspil Eksempel[edit]

Her er et eksempel til et muligt computer spil i projektet "Computerspil"

math_game.py

Husk at spillet ikke nødvendigvis skal være kompliceret i udførsel, men at metoden er vigtigst.

Computerspil og ComputerAnatomi, gkb, 2015-01-06, tirsdag[edit]

Vi startede med et plenummøde i ca. 15 minutter hvor jeg kort præsenterede de to projekter, Computerspil og ComputerAnatomil som vi skal arbejde med i de næste ca. to måneder. Se oplæggene her: http://rtgkom.dk/wiki/Opgaver

Efter plenummødet begyndte grupperne at nærlæse oplæggene og afprøve nogle værktøjer, diskutere målgruppevalg og hvilket budskab de gerne ville formidle til målgruppen.

Vi afbrød gruppearbejdet et par gange til at reflektere over kommunikationen i forbindelse med planlægning af fremstilling af medieprodukt

vvv