2014KomItC13

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Sage, Visual Python, Basic Unix Commands - Gkb 10:49, 21 May 2015 (CEST)[edit]

I dag har vi det sidste modul i faget.

Det er ikke aktuelt med forberedelse til eksamen, så vi bruger modulet til at se fremad og lære noget nyt. Jeg foreslår at I afprøver endten matematiksystemet Sage eller Visual Python, eller så kan I afprøve nogle af de grundlæggende kommandoer som bruges i de fleste operativsystemer.

Visual Python[edit]

Installer efter vejledningen på http://vpython.org/contents/download_windows.html

Her er et lille eksempel på en animation med en kugle og en boks, som du kan indtaste og teste.

import visual
import math
boks01 = visual.box(pos=(1,0,0), length=1, height=2, width=3)
kugle01 = visual.sphere(pos=(4,0,0), radius=0.5, color=(1,0,0))
for t in range(100):
  visual.rate(10)
  boks01.pos = (math.sin(t),math.cos(t),0)
  kugle01.radius = t/10.

Aflevering af rapport og medieprodukt, Gkb 15:51, 13 May 2015 (CEST)[edit]

Nu skal den afsluttende opgave afleveres snart.

 • Både rapport og medieprodukt (evt. produkter, hvis I laver flere) skal afleveres i mappen komitc_afsluttende_opgave som er oprettet i jeres html mappe. Alle gruppemedlemmer skal aflevere præcis de samme dokumenter. I skal så linke til mappen fra jeres oversigt over opgaver på jeres StudieWeb, og der kan I, hvis I ønsker det, præsentere afleveringen med jeres egen personlig kommentarer og evt. også billeder.
 • Afleveringsmapperne bliver ikke lukket (jeres skriverettigheder fjærnet) før tidligst søndag aften.
 • Aflever også både rapport og produkt på Lectio. Rapport og produkt skal afleveres. Hvis du/I har fysiske produkter, som f.eks. plakater, så skal disse afleveres til din/jeres vejleder i MediaLab.
 • Hvis I har spørgsmål, så skriv til mig på gkb@rts.dk eller send en besked i Lectio.

Inspiration til skrivearbejdet[edit]

I forbindelse med færdiggørelse af rapporterne kan I eventuelt bruge følgende bemrækninger og links til inspiration.

 • Rapporten skal fortælle og vise hvordan I har lavet medieproduktet.
 • Medieproduktet skal laves således at det bidrager til en løsning på den kommunikationsopgave som I har valgt at arbejde med.
 • At det er en god idé at bruge modeller til at diskutere kommunikation, design og systemudvikling.

Aflevering af udkast til rapport og første prototype til produktet - Gkb 21:59, 5 May 2015 (CEST)[edit]

I dag skal udkast til rapport og første prototype til produktet afleveres på Lectio.

 • Aflever rapporten helst som en PDF fil. En DOCX eller ODT fil kan også uploades sammen med PDF filen.
 • En digital version af produktet afleveres også på Lectio. Eventuelt skal det pakkes til en zip fil hvis det består af mange filer. Til denne aflevering kan en layoutskitse til en plakat eller en folder være tilstrækkelig som en prototype og den kan evt. afleveres indlejret i rapporten.

Hvis produktet er et interaktivt webprodukt, så aflever det gerne også på en af gruppemedlemernes StudieWeb.

Udvikling og dokumentation, opdatering af gruppeliste - Gkb 08:57, 28 April 2015 (CEST)[edit]

Udvikling og dokumentation[edit]

Vi fortsætter arbejdet med første prototype til produktet og dokumentation i rapporten af det arbejde.

Husk at produktet behøver ikke være fuldt implementeret, -et halvfærdigt produkt er altså ok, men det er vigtigt at arbejdet med at fremstille produktet beskrives godt i rapporten. Brug gerne vores systemudviklingsmetode til at strukturere dokumentationen.

Gruppeliste, opdatering af[edit]

Opdater registreringen af din gruppe i tabellen nedenfor.

Midtvejsaflevering - gkb, 27. april[edit]

Udkast til rapporten og første prototype til produktet skal afleveres den 5. maj. Der er afsat tre elevtimer til opgaven.

Afsluttende opgave - Registrering af arbejdsgrupper, Gkb 08:50, 13 April 2015 (CEST)[edit]

I dag skal vi registrere arbejdsgrupperne. Bemærk at det ikke er krav at være i en gruppe, -man kan arbejde alene med dette projekt, men du skal selvfølgelig registrere dig i tabellen.

Hold: 2014KomItC13 - Afsluttende opgave - registrering af arbejdsgrupper
Udfyld nedenstående skema...
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valgt mediekategori Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Automatisering http://www.rtgkom.dk/~gkb/2013_afsluttende_opgave/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring AS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Program som formidles over WWW. Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... Lazarus (open source efterligning af Delphi!)
1 Casper von Bülow, Nicolai Toft, Emil Westberg Christensen & Jakob Grøn En Hjemmeside Der er for meget miljøsvineri i grønsted komune, det vil vi lave om på. Miljøforandringer i Grønsted Komune. GrønstedSkal være et renere sted. 1.G elever med et klart budskab. Grønsted Komune skal være grønnere og pænere. Beboere i Grønsted komune. En website med løsninger. At åbne deres øjne og gøtr frm miljøbevidste. Kampange, website, plakter, film og 3D modeller.
2 Villiam List, Patrick Jakobsen og Jonas Henriksen Formidling Folk i grønsted kommune er uvidende omkring effekten, samt konsekvenserne ved deres manglende skraldhåndtering. Skal grønsted skifte navn til skraldsted? Affaldet hober sig op i grønsted kommune, og de er fuldstændigt ligeglade Organisationen "Groenn" at gøre det grønne grønnere grønsted kommunes beboere At indse hvor slemt det står til med forureningen, samt løse de hovedsaglige miljømæssige problemer.
3 Lukas Pedersen og Mikkel Hansen Kampange http://www.rtgkom.dk/~mikkelah14/ Grønsted kommune har haft mange problemer med affald på det sidste, affaldet bliver kastet overalt i byen, og skraldespandende bliver ikke brugt nok. Vi vil forsøge at ændre på dette, med vores produkt der er en skræmme kampange. Gymnasie elever At få en grønnere kommune Beboere i Grøndsted Kommune. At gøre en indsats, til at få en grønnere kommune.
4 Fabian Sterll og Casper Olufsen Kampange http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Grønsted smider for meget med deres affald, og beboerne vil nu gøre en indsats for at ændre det. Et pænere og grønnere Grønsted. Gymnasie elever Vi skal have et pænere miljø i Grønsted kommune. Grønsted beboere. Vi vil have et Grønt miljø.
5 Frederik Berthelsen Kampagne http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Jeg har valgt at prøve at løse problemet omkring dårligt udemiljø. Specifikt vil jeg tage udgangspunkt i affaldshåndtering. Jeg har valgt at lave en kampagne som vil bestå af en hjemmeside og en form for reklamation af hjemmesiden fx en folder eller plakat. Affaldshåndtering i Grønsted Hvordan skal man behandle affaldet? Gymnasieelev At man skal blive bedre til at håndtere sit affald og gøre miljøet bedre Beboere i Grønsted kommune Et website og noget reklame At gøre beboerne bevidste om konsekvenser og hjælpe dem på rette vej Hjemmesiden bliver skrevet i HTML, og reklame bliver lavet enter i Publisher eller hånden
6 Adrian Uhl Thyssen & Sidsel Marcor Thaysen Kampagne Mange danskere ved ikke hvordan man sorterer og genbruger affald Affaldshåndtering Den Grønne Grønsted kommune 1.G'ere fra Roskilde Tekniske Gymnasium Lære folk at håndtere deres affald på en grøn og miljøvenlig måde Beboere i Grønsted Kommune Videoer At åbne folks øjne for genbrug og for miljø Videoredigeringsprogram Pinnacle Sudios
7 Christian Poulsen Formidling http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Det problem som jeg vil forsøge at løse, er at få folk til at være mere bevidst om deres forbrug af elektrisk energi i hus og lejlighed, så folk kan bruge energi mere effektivt. Kend dit elektriske energiforbrug! Et system til måling og visualisering af elforbrug. Efficax El, en nyopstartet virksomhed, som vil hjælpe folk med deres elektriske energiforbrug. Energi koster, på flere måder, brug det effektivt. Private personer der får en elregning. En plakat og et website. Modtageren skulle gerne tænke mere over sit elforbrug, og dermed bruge elektrisitet mere effektivt. HTML og CSS, og en programeditor til websitet, og InkScape til plakaten.
8 Nathaniel D. Johnson & Mathias Mikkelsen En Kampange http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Indbyggerne i Grønsted kommune håndtere ikke deres skrald rigtig, vi vil forsøge at ændre det. 1.G elever fra HTX Roskilde (RTG) Skrald i naturen skader miljøet og kan dræbe dyre livet. Det bør håndteres rigtigt. Indbyggerene i Grønsted kommune. Plakater. Modtageren skulle meget gerne tænke mere over deres håndtering af affald i hverdagen. Gimp.
9 Martin Bertelsen & Emil Nielsen Kampange http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ I grønsted kommune er der et problem som jeg tror kan løses.

problemet omhandler affaldshåndteringen, som gerne skulle optimeres. der er et par muligheder for optimering i de forskellige områder. hvor der indgår: 1:Dagrenovation, 2: Papir til genbrug, 3: Pap og glas, 4: Kompost og haveaffald, 5: Farligt affald, 6: Storskrald, 7: genbrugspladser, 8:miljø , natur og vand.

Affaldshåndtering i Grønsted kommune Os At få folk til at holde op med at smide affald Alle Plakater, reklamer Publisher, Photoshop, HTML5 Banner Maker (Chrome udvidelse)
10 Delan Kasim Ali Kampagne http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Jeg har valgt at prøve at løse problemet omkring dårligt udemiljø. Jeg har valgt at tage mig af affaldshåndtering. Hvor Jeg har valgt at lave en kampagne som vil bestå af en hjemmeside og plakat samt små kort til at reklamere for den affaldshåntering være end du tror mig sat man skal blive bedre til at behandle affald alle hjemmeside samt reklame og slogan At gøre dem bevidste om konsekvenser og hjælpe dem på rette spor hjemmesiden i Html eller puthon samt reklame i hånden (måske publisher) samt Html5 banner maker
11 Mateusz Kamil Fizia Kampagne http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Som alle ved er der mange unge der tager ud i byen om fredagen efter skole. De kommer oftest ned i parkerne og drikker store mængder alkohol. Hvad sker der så med alt det skrald der bliver efterladt? Det bliver priæmert ryddet op dagen efter. Inden det bliver ryddet op er der en risiko for alle de øldåser og cigarat skoder ender i de forkerete hænder. Alkohol skrald i parkerne. mig Unge skal blive bedre til at rydde op efter druk i parkerne Unge 15-20 Hjemmeside og plakater Være opmærksomme at deres affald kan ende i de forkerete hænder Hjemmeside i HTML, og Gimp
12 Islam Batiev og Nazim Polat Kampagne http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/ Det problem som vi vil forsøge at løse er affaldshåndtering, da det kan resultere i naturkatastrofer. Affaldshåndtering Øge genbruget Gymnasieelever Tænk på selv de små detaljer Generelt alle Vi vil fremstille en plakat De lære at være mere bæredygtige Vi vil bruge gimp til at fremstille produktet
13 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
14 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
15 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
16 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
17 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
18 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/
19 http://rtgkom.dk/~brugerID/afsluttende_opgave/

Intermezzo om udvikling af applikationer med grafisk brugerflade, computerspil_computeranatomi_2, Gkb 17:23, 12 February 2015 (CET)[edit]

Vi er nu færdige med det første af de projektforløb hvor grupperne har selv valgt i hvilken rækkefølge de gennemfører henholdsvis forløbene Computerspil eller Computeranatomi.

Intermezzo om udvikling af applikationer med grafisk brugerflade[edit]

Vi fortsætte i dag med det sidste af de to forløb, men inden var der en frivillig intermezzo hvor vi i ca. en lektion legede med at lave en Hello World applikation med grafisk brugerflade ved hjælp af et udviklingsmiljø som giver mulighed for visuelt at opbygge brugerfladen og hurtigt afprøve en række af prototyper.

Denne type værktøjer kaldes Rapid Application Development tools, eller RAD værktøjer. Her er en liste over mange RAD værktøjer, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_graphical_user_interface_builders_and_rapid_application_development_tools.

RAD værktøjer, kan være ret omfangsrige, op til ca. et Giga Byte at downloade. De kan virke lidt afskrækkende pga. de mange muligheder i brugerfladen, men vi skal bare fokusere på at lave en lille applikation (altså et program) som har følgende funktionalitet:

 • Widgets:
  • En label, som kan vise tekst
  • En knap (button), som vi kan klikke på med musen
  • Et input felt (text box), som vi kan indtaste lidt tekst i
 • Interaktion
  • Når vi klikker på knappen skal den tekst som står i inputfeltet vises i/på label'en.

Der kunne vælges et af følgende udviklingsmiljøer (eller noget andet hvis man ville prøve noget bestemt system/værktøj/tool):

Jeg anbefalede Gambas og Lazarus IDE til denne hurtige udvikling af en Hello World applikation, da de er relativt hurtige at installere og også allerede er installeret på vores arbejdsstationer i MediaLAB.

Hvis du har valgt at lave denne lille øvelse, så er det oplagt at dokumentere arbejdet med den med en skærmdump og en kort kommentar på dit StudieWeb.

Sådan så skærmen ud når jeg havde lavet appen med Gambas2 som allerede var installeret på min computer. http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/HelloWorld_med_Gambas2_640x512.png

computerspil_computeranatomi_2[edit]

Projektarbejdet fortsatte.

Aflevering, hvordan?, Gkb 11:42, 10 February 2015 (CET)[edit]

På hver gruppemedlems StudieWeb[edit]

Der er oprettet en mappe på jeres StudieWeb, i html mappen, som hedder computerspil_computeranatomi_1. Læg gerne de filer som har med afleveringen at gøre i denne mappe. Lav et link til afleveringen fra det sted i dit StudieWeb hvor du præsenterer dit arbejde i faget.

Selve de afleverede filer, altså rapport og produkt (evt. flere versioner), skal være de samme for alle medlemmer i gruppen, men I vælger selv hvordan I præsenterer jeres aflevering på jeres eget StudieWeb.

Hvis du allerede har lagt din aflevering op på dit StudieWeb på en anden måde, altså uden at bruge mappen computerspil_computeranatomi_1, så er det helt i orden, jeg skal bare let kunne se afleveringen.

På Lektio[edit]

Aflever en tekstfil, plain tekst, f.eks. lavet med Notepad++ (Notepad/Notesblok i Windows er også ok til denne lille fil), som kun indeholder links til afleveringen på alle gruppemedlemernes StudieWeb.

Dokumentation, rapportskrivning, Gkb 09:38, 2 February 2015 (CET)[edit]

Skabelon for indhold i rapport for projekterne Computerspil og ComputerAnatomi[edit]

I kan bruge følgende skabelon til at strukturere jeres rapport både for arbejdet med projektet Computerspil og ComputerAnatomi. Denne skabelon er et tilbud, - ikke et krav. I kan selvfølgelig selv bestemme hvilket indhold og i hvilen rækkefølge i vil have det i jerse rapporter.

 1. Forsiden (Titel, undertitel, ID-info (dit navn, skole, fag, årstal/dato), relevant illustration (gerne en som viser produktet eller centrale aspekter ved løsningen), ..
 2. Indledende aktivitet. Planlægning af kommunikation og de tekniske aspekter ved projektet.
  1. Kommunikationsplanlægning for projektet
  2. Resurseplanlægning for projektet
 3. Iterationsplanlægning (Se Release Planning i XP)
  1. Valg af de brugerhistorier, (user stories), som skal implementeres i denne iteration
 4. Kravspecifikation og Testspecifikation
  1. Kravene som skal opfyldes for at implementere de valgte user stories.
  2. Testprocedure til afprøvning af disse krav.
 5. Design
  1. Design af implementering af funktionaliteten som behøves for kravene. (Det kan være meget forskelligt hvad dette egentlig indebærer, men som et eksempel så kan kravet om rød baggrund i et web-produkt kræve at du sætter dig ind i hvordan CSS kan bruges til at gøre en websides baggrund rød. Hvis det handler om et Python program, så kan f.eks. et krav om at brugeren skal kunne læse data fra en tekstfil indebære at du skal sætte dig ind i de kommandoer som behøves til den opgave, f.eks. nytekstfil = open("gammelfilpaadisk.txt", r).
  2. Design af en brugerflade som gør funktionaliteten tilgængelig for brugeren. (Dette kan også indebære forskellige ting, afhængigt af det konkrete projekts karakter. For eksempel hvis projektet handler om et client-server webbaseret produkt til lagerstyring, og hvis kravet/brugerhistorien som vi fokuserer på handler om at det skal være muligt at slette en vare/varenummer, -ja, så skal det designes hvordan den funktionalitet gøres tilgængelig i produktets brugerflade, evt. med en lille knap med et x-symbol på, bagerst i en linie i en eventuel tabel over varer. Dette design-valg, skal både beskrives og argumenteres for, gerne med udgangspunkt i vores to designmodeller, gestaltreglerne, eller andre designmodeller eller overvejelser som finder særlig relevans i det pågældende tilfælde. Det kan også være at det valgte design for implementering af funktionaliteten i brugerfladen medfører særlige nye tekniske problemer, og så skal løsning af disse designes/beskrives her.
 6. Implementering
  1. Realisering af designet, ved hjælp af de udviklingsværktøjer som bruges i projektet.
  2. Dokumentering af realiseringen af designet!!! Dette er mindst lige så vigtigt som selve kodningen eller tegnearbejdet. Hvis du f.eks. er meget dygtig til at tegne, så skal du lave screenshoots (med PrtScr knappen på en PC/Windows) for at alle kan se at du selv har lavet dine skitser, tegninger, knapper, baggrunde osv.
 7. Test
  1. Gennemførelse af testprocedurerne, som defineret under aktiviteten Kravspecifikation og testspecifikation. For hver testprocedrue skal det afgøres om den er bestået eller ikke bestået.
  2. Dokumentation af gennemførelsen af testprocedurerne og opgørelse af resultaterne fra testen.
 8. Afsluttende aktiviteter
  1. Resultatopgørelse
  2. Registrering af erfaringer fra projektet

Se også http://rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode hvor de forskellige aktiviteter i vores systemudviklingsmetode forklares, og hvordan vi kan bruge metoden til at strukturere både arbejdet i projektet, samt dokumentation og præsentation af arbejdet.

Fokus på formulering af krav og testprocedure for dem, 14:45, 29 January 2015 (CET)[edit]

Når vi stiller et krav til vores produkter, for eksempel at bagrunden skal være blå eller at brugeren skal få et point hver gang han eller hun kan "røre" ved en bold med musen, så påviler os et ansvar også at beskrive hvordan det senere kan afgøres om dette krav faktisk er opfyldt i vores produkt.

Her er et eksempel på hvordan krav og tilhørende testprocedure kan stilles op.

Kravspecifikation[edit]

 • Krav nr. 1: Baggrunden skal være blå.
 • Krav nr. 2: Brueren skal få et point når han/hun rører bolden med musen (et klik med musen behøves ikke).
 • Krav nr. 3: Spillet skal fortsætte indtil brugeren har fået 10 point eller indtil der er gået max 5 minutter.

Testspecifikation[edit]

Testbrugeren som gennemfører testen skal få tydelig information om at det er produktet og ikke ham eller hun som testes. Testbrugeren skal bruge instruktionerne i testspecifikationen til at udføre testen og da testbrugeren ikke kender til produktet i forvejen, så stiller det særlige krav til hvordan testspecifikationen skrives. Den skal starte med et afsnit som beskriver hvad behøves til testen. Hvilken type computer, forbindelse til internettet, operativsystem, særlige programmer og selvfølgelig hvilken version af produktet og hvordan det startes.

Testen kan også kræve at bestemte datafiler, brugernavne, passwords mm. forberedes og stilles til rådighede for testbrugeren under testen.

 • Testprocedure nr. 1: Den skal beskrive hvordan testbrugeren skal afprøve om krav nr. 1 er opfyldt. Testbrugeren skal have mulighed for at indikere på en enkel måde om testproceduren er bestået eller ikke bestået, samt skrive nogle kommentarer til hans eller hendes oplevelse af produktet under gennemførelsen af tesproceduren.
 • Testprocedure nr. 2: - do -
 • Testprocedure nr. 3: - do -

Registrering af arbejdsgrupper[edit]

Udfyld nedenstående skema...
2014KomItC13 - Computerspil/anatomi 1 - Første projektforløb i perioden jan-feb - registrering af arbejdsgrupper
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valg af projekt (Computerspil eller ComputerAnatomi) Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason Computerspil http://www.rtgkom.dk/~gkb/2015_computerspil/ Det problem som jeg vil forsøge at løse i mit projekt er at mange gymnasieelever har svært at forstå betydningen af størrelsen og fortegnet på konstanterne a, b og c i en andengradsligning. Stor eller lille, positiv eller negativ Konstanternes betydning i en andengradsligning Forlaget Virtuel Læring AS Du kan godt lære matematik, du kan lære på egen hånd, ... Gymnasieelever i Danmark Program som formidles over WWW. Bedre kundskaber om andengradsligningen og deraf bedre selvtillid og ... Etoys
1 Anders Greve Sørensen, Adrian Uhl Thyssen, Sofie Malkina Mohr Hansen og Mateusz Fizia ComputerAnatomi Det er et problem, at unge ikke ved nok om hvordan derers computer virker. Computerens Opbygning Alt du skal vide om en computer En gruppe HTX-elever Forstå hvad der sker i din computer Unge unden computer viden Internetet Vil lære mere om computer Internetet
2 Casper Gellett (Caspergb14), Casper Olufsen(Caspervo14), Emil Nielsen(emilosn14), Villiam List(Villiamhl14), Christian Poulsen(Christianlp14) Computer Anatomi Udfyldes senere... Vi har valgt at lave rapport om hvordan en computer virker, og lave et website der er let overskueligt så alle kan finde ud af det. Computerens Opbygning En guide til alle. En gruppe studerende Alle kan lære at bygge en computer. Forældre Website At åbne deres øjne Brackets
3 Jonas Struve, Jonas Henriksen, Islam, Jakob Computer Anatomi http://www.rtgkom.dk/~jonasch14/computeranatomi.html Vi har valgt at lave en video på youtube, som beskriver indmaden i en computer. Computer specs Computerens dele En gruppe studerende At lære om hvad en computer indeholder Studerende Video At lære om computere Computer, Kamera, Youtube
4 Emil (emilwc14),Frederik (frederiklb14), Delan (delanka14) Fabian (fabianas14) Computerspil http://www.rtgkom.dk/~2014KomItC13SpilAnatomi1Gr04 Vi ønsker, at lave et virtuelt spil. Dette skal kunne være med til at forbedere reaktions hastigheds og sans for timing hos yngre børn. Dome of ping pong. Øv din raktions hastighed og timing. En gruppe HTX - elever. At forbeder forbrugers reaktions hastighed og sans for timing. Yngre børn Video via nettet. At forbeder forbrugers reaktions hastighed og sans for timing. Youtube, E-toys, ez-vid og windows movie maker.
5 Udfyldes senere...
6 Udfyldes senere...
7 Philip Nielsen, Mikkel Hansen og Sidsel Thaysen Compurer Anatomi Udfyldes senere... Unge ved ikke nok om deres egen coputer. Computerens opbygning En verden af hardware og software En gruppe HTX elever At man godt kan lære om en computer i en ung alder. Folk i teenage alderen. Webside At unge skal have lyst til at kaste sig ud i, at lære hvordan en computer fungerer. Brackets
8 Udfyldes senere...
9 Udfyldes senere...
10 Udfyldes senere...


Udfyld nedenstående skema...
2014KomItC14 - Computerspil/anatomi 2 - Andet projektforløb i perioden jan-feb - registrering af arbejdsgrupper
Gruppenr. Gruppemedlemmernes navne Valg af projekt (Computerspil eller ComputerAnatomi) Links til afleveringsmapperne Problemformulering Titel Undertitel Afsender Budskab Modtager (målgruppe) Kanal (medie) Effekt hos modtageren Tools
0 Karl Bjarnason ComputerAnatomi http://www.rtgkom.dk/~gkb/2015_computeranatomi/ asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf asdf
1 Anders Sparrevohn, Casper Færch, Lasse Juul, Mads Christensen, Mads Kjerulff og Mathias Nakayama Computerspil asdf Det problem som vi vil forsøge at løse i vores projekt er at mange gymnasieelever har svært ved at lære saltes navne og molekyle formler Kemispil Return of the Kemispil Anders Sparrevohn, Casper Færch, Lasse Juul, Mads Christensen, Mads Kjerulff og Mathias Nakayama Lær kemi. Elever som vil lære kemi Læring af kemi Python
2 Nicklas, Thomas, Ulrik, Bertram og Stefan. Computerspil Udfyldes senere... Det problem som vi vil forsøge at løse i vores projekt er at mange gymnasieelever har svært ved at lære svære og kompliceret ord. Hangman Nicklas, Thomas, Ulrik, Bertram og Stefan. At forbedre ordforåd og stavning.
3 Udfyldes senere...
4 Udfyldes senere...
5 Udfyldes senere...
6 Udfyldes senere...
7 Udfyldes senere...
8 Udfyldes senere...
9 Udfyldes senere...
10 Udfyldes senere...

Systemudviklingsmetoder - Gruppearbejde, Gkb 19:06, 15 January 2015 (CET)[edit]

Systemudviklingsmetoder, samarbejdslæring om systemduvikling og systemduviklingsmodeller[edit]

Vi havde et plemummøde med samarbejdslæring om diverse begreber i relation til systemduvikling og systemduviklingsmetoder. Samarbejdslæring betyder i denne sammenhæng at vi i plenum præsnterer et emne eller tema og hjælpes ad med at finde supplerende information om emnet på internettet. Alle skulle have tilgang til en computer og prøve at holde sig vågen under mødet/præsentationen.

Jeg tog udgangspunkt i definitionen af ordet system og fortsatte med begreber som f.eks. grænseflade, interface, porotokol.

Vi diskuterede protokoller med afsæt i hvordan protokoller virker i diplomatiske kredse, altså som regler for interaktion mellem diplomater.

Dernæst diskuterede vi nogle af de data-kommunikations-protokoller som gør at internettet og vores computere faktisk kan bruges sådan som vi bruger dem til at søge information eller sende beskeder til hinanden over netværk. Vi kiggede kort på wikipedia-artiklerne for ARP, TCP og IP, og noterede os f.eks. at både NIC adressen (adressen som er hardkoded i vores netkort) og vores IP adresse sendes frem og tilbage over internettet når vi surfer.

Dernæst diskuterede vi systemudviklingsmetoder. Klassen søgte på internettet og fandt hurtigt op til ca. fem forskellig metoder. Blandt dem var Unified Process (IBM/Rational), HOME, XP (Extreme Programming). Vi diskuterede også kort SCRUM og OOA&D som er en dansk metode.

Vi browsede nu beskrivelsen af XP og prøvede grovt at vurdere antallet af begreber som bruges i beskrivelsen af metoden. Vores overslag blev at der bruges nok over 100 forskellige begereber.

Vi vendte nu fokus mod vores egen hjemmelavede metoden som er dokumenteret på http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode. Denne metode er særligt udviklet og tilpasset de forhold som gør sig gældende i undervisningsfagenen på HTX, specielt Kommunikation og IT på C og A niveau, Informationsteknologi B og Programmering C. Det er meningen at du skal kunne bruge metoden til at lætte dit arbejde med planlægning, gennemførelse, dokumentation og evt. også præsentation af dit projekt hvis du skal til eksamen. Vi har forsøgt at begrænse antallet af begreber og sørge for at kommunikationsplanlægning for en tilstrækkelig fremtrædende rolle.

Metoden består af syv overordnet systemudviklingsaktiviteter som hver består af to del-aktiviteter. Der er således rundt regnet kun 14 forskellige begreber som du skal have styr på når du bruger vores metode.

Gruppearbejet fortsatte[edit]

De sidste ca. 20 minutter blev brugt til fortsat gruppearbejde.