2014KomItC12

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2. semester[edit]

Repetition[edit]

 • 2015-05-19: Sidste modul!

I dag skal I vise hinanden jeres slides og fremlægge, hvad I hver især har fundet ud af om det stofområde, I har repeteret.

 1. Sørg for, at dit slideshow er oploadet - som pdf - og giv læreren link til det
 2. Sæt dit slideshow op på en tilgængelig computer (vi aftaler en fornuftig indretning)
 3. Herfra veksler du imellem at fremlægge dine ting for dem, der kommer forbi, og selv at gå rundt og opsøge forskellige "pits" og se/høre fremlæggelser. - fremlæggeleserne er 3-5 minutter.

Her er fordelingen af emner: <html>

<tbody> </tbody>

Emne

Hvem?

Planlægning

Kommunikationsmodel(ler) og hvordan man bruger den/dem

<a href="http://www.rtgkom.dk/~laugecrp14/kommunikationsmodeller.pdf">Lauge</a>

Projektstruktur i forbindelse med kommunikationsopgaver - hvad skal indgå i planlægningen

Kravfangst

Metodik i forbindelse med forundersøgelse og research (informationssøgning)

<a href="http://www.rtgkom.dk/~christianol14/repetition.pdf">Olling</a>

Målgruppeanalyse

<a href="https://prezi.com/_8gh5bpepwpm/malgruppeanalyse/">Ida</a>

Persona/scenario

Christian D

Lov, etik og sikkerhed

<a href="https://prezi.com/st_oa6olyojw/lov-etik-og-sikkerhed/"> Sarah</a>

Design

Skitsering - de forskellige teknikker

Grafiske virkemidler

- farve

<a href="http://www.rtgkom.dk/~nicolasbs14/repetition.pdf">Frederik, Nicolas</a>

- typografi

<a href="http://www.rtgkom.dk/~ceciliehn14/repetition.pdf">Simone og Cecilie</a>

- komposition (gestaltlove)

<a href="http://www.rtgkom.dk/~nicolaiar14/repetition.pdf">Nicolai R, Markus</a>

- billeder

Hassan

Brugervenlighed

Cathrine

Filmsprog

Philip

Informationsarkitektur

<a href="http://www.rtgkom.dk/~carolineabl14/repetition.pdf">Caroline</a>

Implementering (produktion)

Kategorier og licenstyper indenfor værktøjer

Specifikke værktøjers virkeområde og anvendelse

Jeppe (CSS), <a href="http://www.rtgkom.dk/~mierr14/repetition.pdf">Rikke og Mie</a> (HTML), Oliver, Sebastian (GIMP)

Afprøvning

Metodik i forbindelse med afprøvning (tænke-højt-test)

<a href="http://www.rtgkom.dk/~mathiass14/repetition.pdf">Mathias, Christoffer</a>

</html>

 • 2015-05-05: Afsluttende opgave er nu afleveret. Der er imidlertid en del af jer, der af tekniske og sikkert andre gode grunde har mangler i forskellig udstrækning. Dem skal vi have ryddet af vejen. Det bliver der instrueret i.

Dernæst skal vi gennemføre et repetitionsforløb, hvor hele holdet arbejder sammen om at opfriske vores faglige viden. Det gør vi således:

 1. Der vælges emne udfra en dertil oprettet liste (instruktion følger) - det må gerne forergå parvis
 2. Man finder relevante kilder og litteratur frem, som man læser op på
 3. Man forbereder en 3-5 minutters fremlæggelse
 4. Til fremlæggelsen designer man ca. 5 slides, der illustrerer hovedpointerne og hvor man angiver kilderne
 5. Slides oploades som pdf på rtgkom.dk
 6. Næste mødegang gennemfører vi et "cocktailparty" hvor man kan gå rundt til hinanden og udveksle fremlæggelser.

Desuden vil det være en god idé for en stor del af jer at få opdateret sin portfolio på rtgkom.dk (StudieWeb). Det er portfolien, der danner udgangspunkt for vurdering af jeres faglige standpunkt - det vil f. eks. sige årskarakter.

Afsluttende opgave[edit]

Oplæg[edit]

Projektgrupper[edit]

Nr. Navn(e) Emneområde Kort Beskrivelse Projektside på StudieWeb
1 Simone og Cecilie Udemiljø Kampagne om god stil i naturen
2 Kathrine Affaldshåndtering Kampagne
3 Ida Affaldshåndtering Formidling via web - flere målgrupper
4 Lauge og Nicolas Forsyningsforbrug Kampagne - f. eks via plakater
5 Nicolai K og Oliver Udemiljø Kampagne - f. eks. via plakater.
6 Mie og Frederik Affaldshåndtering - web Formidling
7 Cathrine Forsyningsforbrug Automatisering - app til overvågning af vandforbrug. http://www.rtgkom.dk/~cathrinel14/afsluttendeopgave.html
8 Sarah Forsyningsforbrug Formidling: Forsyning -informationssite. http://www.rtgkom.dk/~sarahkr14/afsluttendeopg.html
9 Markus Affaldshåndtering Kampagne
10 Christian D og Sebastian Affaldshåndtering Formidling
11 Caroline og Lejla Affaldshåndtering Formidling i forhold til sortering fx. via brochure
12 Christoffer og Mathias Udemiljø Oplysningskampagne
13 Magnus Affaldshåndtering Oplysningskampagne om genbrug
14 Nicolai R Affaldshåndtering Formidling
15 Rikke og Jeppe Affaldshåndtering Kampagne via bl. a. tryksager http://www.rtgkom.dk/~jeppesb14/projekter.html
16 Ranja Udemiljø Kampagne vej/skov/park - henkastning af affald - gamification
17 Hassan og Phillip Affaldshåndtering Automatisering: Spil?
18 Christian O. Affaldshåndtering Kampagne: hjælp hinanden og del oplevelsen - sociale medier
19

Log[edit]

 • 2015-04-28: Så er der aflevering! Deadline er kl. 22:00. Tjek at du har styr på det tekniske (at kunne oploade m.m.) og formalia (hvad er kravene til afleveringen).

Bemærk at produkt(er) og rapport afleveres på dit StudieWeb. På lectio afleverer du et .txt dokument med link til dit arbejde. Sørg desuden for at at navne på de ansvarlige tydeligt fremgår af det afleverede, samt at hver enkelt sikrer, at der er adgang til projektet fra sit StudieWeb.

Der var nogle, der sidste gang var lidt i tvivl om rapportens indhold og struktur. Rapportens hovedopgave er at fungere som dokumentation og formidling af, hvad du har foretaget dig i løbet af projektet. Herunder hvilke metoder, teoretiske overvejelser og praktiske forløb, du har været igennem. Der skal meget gerne være en klar sammenhæng mellem hvad du har undersøgt og sat dig ind i af viden/teori og så de valg du har foretaget i løsningen. Strukturen kan med fordel følge modellen med de 5 grundlæggende aktiviteter - suppleret med en indledning, der formulerer opgaven, problemstillingerne samt opstillede mål og til slut en konklusion, der gør op, hvad status er for løsningen primært i forhold til de opstillede mål.

 • 2015-04-23: Vi nærmer os deadline og I skulle gerne være nået frem til at skulle afprøve en prototype. Når man tester er det vigtigt at overholde en vis metodik. Kig på tænke-højt-testen (vi gennemgår den kort) og træk på nogle af principperne. Du kan med fordel kombinere testen med kvalitative interviews, der kan gøre dig klogere på relevante træk (som kan kvalificere dit design) ved din målgruppe.
 • 2015-04-16: Der med dagens modul 4 moduler tilbage. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer at få de første prototyper klar nu. Det er bl. a. ved hjælp af prototypen man opdager problemerne - og uforudsete kvaliteter - ved løsningen. Det er i det hele taget prototypen, der giver nogle af de bedste muligheder for test og diskussion. Indenfor webdesign (o. l. systemudvikling) kan du f. eks. benytte dig af papirprototypen.

En måde at arbejde med Informationsdesign på - eller i det hele taget at få styr på hvilke informationer og "indgange", kommunikationsløsningen skal indeholde - er en simpel interessentanalyse, hvor man gør op, hvilke potentielle brugere (interessenter), der kunne tænkes til sitet, hvad de forskellige havde behov for af indhold samt hvad du som designer (f. eks, af et website) konkret vil gøre for at imødekomme disse behov. Det kan sættes skematisk op (eksemplet er StudieWeb):

Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter. På den måde skaber du dig et overblik over, hvad du skal løse med dit design. Det bliver en slags tjekliste over, hvad du skal have med, og samtidig kan udarbejdelsen af skemaet være en god brainstorm, hvor du kan generere idéer til relevante features på dit site eller den platform, du engang arbejder med..

 • 2015-04-13: Kort repetition af de vigtigste principper og metoder i designfasen - som de fleste af jer nu er godt igang med.

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designmodel.png" width="480">

</html> Der kan opstilles 3 aspekter ved designarbejdet:

 1. Informationsdesignet Hvilke informationer skal indgå i kommunikationen, hvordan skal de forskellige informationer bearbejdes, placeres og prioriteres. På en plakat handler det f. eks. om, hvad der skal med, hvad der er vigtigst (blikfang) hvordan billede og tekst supplerer hinanden mv. Det visulaiseres i skitser - typisk i forbindelse med sine [rough]s. På et website handler det især om, hvilke sider sitet består af, og hvordan de forskellige sider associerer til hinanden. Nogle taler også om "informationsarkitekturen". Det skitseres og visualiseres ved hjælp af site maps og flowdiagrammer.
 2. Visuelt design - den grafiske dimension d.v.s. hvordan ser det ud? Designarbejdet der handler om form, farve, typografi, komposition mv. Her arbejder du med forskellige skitseteknikker - [rough]ing - og kvalificerer det med din viden om grafisk design f. eks. ved at læse op på relevant litteratur. Det kunne være denne: http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf
 3. Interaktionsdesign: Hvordan opfører produktet sig, når det bruges og hvilke handlemuligheder skal brugeren i det hele taget have? Det kan bl. a. skitseres i storyboards og flowdiagrammer
 • 2015-03-26: Forundersøgelserne

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/gallup.png">
Gallupkompasset

</html> ...det er dem du er gang med nu. Det er dem der skal kvalificere det videre arbejde. Det handler især om at skaffe og dokumentere(!) viden til din kommunikationsplan og de krav, der skal opstilles til løsningerne. Her indgår bl. a. målgruppeanalysen som noget af det centrale. Her er et såkaldt segmenteringsværktøj, der kan bruges til netop det: http://www.gallup.dk/services/gallup-kompas og her et andet værktøj, "persona", der kan benyttes ovenpå segmenteringen: http://personas.dk/wp-content/10-trin-til-personas11.pdf


 • 2015-03-23: De sidste skal have besluttet sig og have deres valg af opgave registreret ovenfor. Der er desuden en kolonne yderst, hvor link til projektsiderne skal figurere. D.v.s. få oprettet en sådan og kom med adressen til den.

Bemærk desuden at du skal aflevere en opgaveformulering senest den 9.4:

Det skal være en kortfattet beskrivelse af, hvad du har tænkt dig at lave i forhold til oplægget. Den skal indeholde:

 1. Identifikation: Skole, klasse, fag, år samt (fulde) navn(e)
 2. Overskrift
 3. Hovedområde (som du har valgt fra oplægget)
 4. Idé og emne: Afgrænset fokus i opgaven herunder kommunikationsform(er), produktype(r)
 5. Foreløbige krav til løsning

Opgaveformuleringen skal lægges på lectio og på dit StudieWeb og altså senest den 9/4-2015

 • 2015-03-19: Afsluttende opgave påbegyndes i dag. Du finder oplægget ovenfor. Der er afsat 8 moduler + 6 timers elevtid. Det giver i alt 18 timer. Den afsluttende opgave er obligatorisk. Det er den du skal til eksamen med, og den er desuden en del af grundlaget for årskarakteren:

"....Den afsluttende opgave består af et kommunikationsprodukt med tilhørende rapport, der dokumenterer elevens teoretiske og praktiske overvejelser med at udforme produktet. Elevens arbejde med den afsluttende opgave skal kunne indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter i faget....."

fra fagbilaget https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152550#Bil20

Computerspil og computerens anatomi[edit]

Oplæg[edit]

Log[edit]

 • 2015-03-19: Evalueringstid! Forløbet er nu ved vejs ende og afslutningsvis skal projekterne fremlægges og evalueres. Det gør vi således:
 1. Hver projektgruppe/(elev) forbereder en kort fremlæggelse, hvor man fremviser sine produkter og anden relevant illustration (fx skitser, anvendte værktøjer o.s.v.) og iøvrigt gennemgår forløbet . Fremlæggelsen skal indeholde:
  1. gennemgang af udviklingsarbejdets faser (der skal helst være min. 5)
  2. demonstration af produkt
  3. anvendt teori
  4. konklusion i forhold til faglige mål samt egne krav
 2. Man sætter sig i makkerskabsgrupperne (listet op nedenfor, hvis man var i tvivl om hvem, det er) og fremlægger på skift
 3. For hver fremlæggelse gives der fra tilhørerne feedback, hvor følgende er i fokus:
  1. struktur i arbejdet (følges der f. eks. en plan/model?)
  2. dokumentation (foreligger der materiale, der gør det klart, hvordan udviklingsarbejdet er forløbet?)
  3. faglig viden/kunnen (demonstreres der relevante faglige kompetencer og er der anvendt teoretisk viden?)
 4. Vi opsummerer i fællesskab, hvor hvert hold kort ridser hovedpunkter fra evalueringen op.


Grupper:

 1. Lejla, Caroline, Christian L og Ranja
 2. Hassan, Phillip, Christian D og Lauge
 3. Magnus, Jeppe, Sebastian
 4. Marcus, Nicolai Anton, Cecilie og Rikke
 5. Mathias, Oliver, Kathrine og Simone
 6. Nicolai, Cathrine, Sarah og Ida
 7. Christoffer, Frederik og Nicolas (I kan sætte jer sammen med gruppe 3 denne gang)


 • 2015-03-16: DEADLINE! Så ramte den. Retningslinjerne for aflevering fremgår af oplæggene - sæt dig ind i dem. Først og fremmest husk, at det er på dit StudieWeb produkter og dokumenter skal findes og ikke på lectio. På lectio afleverer du blot en lille txt-fil med link til dit projektarbejde på StudieWeb.

Næste gang foretager vi evaluering og påbegynder den afsluttende opgave.

 • 2015-03-12: Det er deadline næste gang. Det betyder, at man bør skabe sig overblik over forløbet og tage fornuftige beslutninger om, hvad der skal ske i dag og næste gang for at få landet projektet, så der både er produkt (prototype) og god og fagligt funderet dokumentation.
 • 2015-03-09: Der er med dette modul 3 tilbage af forløbet. Sørg for at udnytte det og at at jeres portfolier på StudieWeb opdateres.
 • 2015-03-05: Jer, der arbejder med computerspil, vil kunne få noget ud af at kigge på dette: http://www.redkeybluekey.com/2011/09/8-principles-of-good-game-design.html
 • 2015-03-02: Tag fat hvor I slap sidst og sørg for at prioritere strukturen i arbejdet. D.v.s. tag fat i de forskellige modeller, der er blevet præsenteret og reflekter arbejdet i forhold til dem. De tre punkter i forrige note er selvfølgelig hele tiden aktuelle.
 • 2015-02-26: Forhåbentlig er alle kommet fint igang med det nye forløb og været modtagelig for gode råd fra kammeraterne i grupperne. Brug også erfaringerne (gode som dårlige) fra forrige forløb - f. eks. omkring planlægning og struktur i udviklingsarbejdet - samt gør det til en ambition at lære nyt og udfordre dig selv. Det er i den forbindelse vigtigt, at du:
 1. kommunikerer i din gruppe dvs redegør for dit arbejde og giver og får feedback
 2. Sætter dig godt ind i det faglige stof, der relaterer til dit arbejde og tydeligt viser, hvordan det bliver brugt
 3. løbende får noteret udviklingen på dit StudieWeb i form af lognotater, billeder, kilder o.s.v.
 • 2015-02-23: Fra i dag skifter vi over, således at de, der inden vinterferien afleverede computerspil, nu starter op med computerens anatomi -og omvendt. Vi gør følgende:
 1. sæt jer i netwerksgrupperne (4-mands)
 2. præsenter på skift jeres projekter hvor I kommer ind på
  1. hvad projektet gik ud på
  2. hvordan I greb det an
  3. en vurdering af hvad man lærte og i øvrigt fik ud af det
  4. gode råd til den anden gruppe til hvordan projektet kan gå godt.
 3. Gå igang med projektet - brug de gode råd og erfaringerne med planlægingen fra det forrige

Skulle man være uklar mht makkerskaber, så kører det efter den liste:

 1. Lejla, Caroline, Christian L og Ranja
 2. Hassan, Phillip, Christian D og Lauge
 3. Magnus, Jeppe, Sebastian og Marc
 4. Marcus, Nicolai Anton, Cecilie og Rikke
 5. Mathias, Oliver, Kathrine og Simone
 6. Nicolai, Cathrine, Sarah og Ida
 7. Christoffer, Frederik og Nicolas (I kan sætte jer sammen med gruppe 1 og præsentere/lytte)
 • 2015-02-11: Så nåede vi frem til deadline. Sørg for at kende retningslinjerne for aflevering. Dem finder du i oplæggene. Sørg også for, at du kan logge på og opdatere dit StudieWeb, så det afsfspejler det arbejde, du har gennemført indtil nu (der er en standpunktskarakter undervejs).
 • 2015-02-04: Der er dette og modulet i næste uge til at afslutte forløbet. Læg en fornuftig plan med din makker, så det lader sig gøre.

I bliver i computerspilsprojektet bedt om at redegøre for spilgenrer og interaktionsformer. Det første finder du relativt nemt svar på ved at søge på "computer game" + taxonomy. Interaktionsformer skriver Jens F. Jensen om i denne artikel. Den er lidt svær, men hvis man springer hurtigt hen til hans lille model og sætter sig ind i den, er det til finde ud af.

 • 2015-01-21: Sørg for at få samlet op på din dokumentation løbende - på dit StudieWeb - og brug projekterne til at bygge så meget ny viden som muligt.
 • 2015-01-14: Vi fortsætter det gode arbejde - Der er - med dette - 4 moduler tilbage af dette forløb, hvorefter, der skal skiftes over.

En del af jer, der arbejder med formidlingsopgaven, (men måske også nogle af jer på computerspillet) står også med en grafisk problemstilling. Derfor bør man sætte sig ind i / repetere basalt stof om grafisk design. Her er de slides om layout fra tidligere: http://rtgkom.dk/~jan/layout.pdf og her er hæftet, der gennemgår grafisk design på et elementært niveau: http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf

 • 2015-01-07: Så kom vi i gang, og det ser ud til alle har godt fat.

For at lave en kommunikationsplan skal man benytte en model for kommunikation. En af de mest simple er Lasswells kommunikationsmodel . Ud fra den kan du skabe dig et overblik over hvordan dit kommunikationsproblem skal løses. Der er 5 spørgsmål, der skal kunne besvares og som er indbyrdes afhængige d.v.s. ændres svaret det ene sted, får det konsekvenser et andet sted. I kommunikationsplanen skal du kunne argumentere for hver enkelt svar og redegøre for de konsekvenser det giver i løsningen. Overvej desuden om modellen er fyldestgørende for de overvejelser, du gør dig om din kommunikationsløsning. Suppler gerne med spørgsmål, du finder relevante at stille udover de fem.

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/lasswell.png" style="padding:10px;"> </html>

Vi gennemgik desuden vores systemudviklingsmodel. Den skal give dig overblik over, hvad der indgår i et forløb, hvor du skal udarbejde en IT-løsning (og lignende typer). Den arbejder, reflektere og dokumenterer du ud fra, og den er aktuel i begge projekter.


<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/systemudvikling.png" style="padding:10px;"> </html>

 • 2015-01-06: Godt nytår! ...og velkommen til en ny klassesammensætning. Ovenfor ser du to oplæg, og frem til og med uge 11 skal du sammen med din en makker (fra de nye grupper) have arbejdet dig igennem begge forløb. Der er seks moduler og 2 elevtimer til hver. Første deadline er 11. februar. Holdet deles i to således at de nye makkeskabsgrupper deles i to par hver. Det ene par (a) begynder på computerspil mens det andet (b) tage fat på computerens anatomi. Efter den 11/2 (dvs efter vinterferien) byttes der over.

1. semester[edit]

Nedenfor finder du link til din klasseside fra grundforløbet: