2014KomItC11

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2. semester[edit]

Repetition[edit]

 • 2015-05-19: Sidste 2 moduler!

I dag skal I forberede - og vise hinanden jeres slides og fremlægge, hvad I hver især har fundet ud af om det stofområde, I har repeteret.

 1. Sørg for, at dit slideshow er oploadet - som pdf - og giv læreren link til det. Filen skal hedde "repetition.pdf" (små bogstaver) og lægges i roden af din "html"-mappe på rtgkom.dk
 2. Sæt dit slideshow op på en tilgængelig computer (vi aftaler en fornuftig indretning)
 3. Herfra veksler du imellem at fremlægge dine ting for dem, der kommer forbi, og selv at gå rundt og opsøge forskellige "pits" og se/høre fremlæggelser. - fremlæggeleserne er 3-5 minutter.

Her er fordelingen af emner:

<html>

<tbody> </tbody>

Emne

Hvem?

Planlægning

Kommunikationsmodel(ler) og hvordan man bruger den/dem

<a href="http://www.rtgkom.dk/~emiluh14/repetition.pdf">Magnus, Emil</a>

Projektstruktur i forbindelse med kommunikationsopgaver - hvad skal indgå i planlægningen

<a href="http://www.rtgkom.dk/~frejae14/repetition.pdf">Freja</a>

Kravfangst

Metodik i forbindelse med forundersøgelse og research (informationssøgning)

<a href="http://www.rtgkom.dk/~danielg14/repetition.pdf">Daniel, Huiling, Mathias</a>

Målgruppeanalyse

<a href="http://www.rtgkom.dk/~fiefp14/repetition.pdf">Fie, Christian</a>

Persona/scenario

<a href="http://www.rtgkom.dk/~jonasvo14/repetition.pdf">Kevin M, Jonas</a>

Lov, etik og sikkerhed

<a href="http://www.rtgkom.dk/~madsmj14/repetition.pdf">Mads Jensen, Christoffer Müller</a>

Design

Skitsering - de forskellige teknikker

<a href="http://www.rtgkom.dk/~hanssr14/repetition.pdf">Hans</a>

Grafiske virkemidler

- farve

<a href="http://www.rtgkom.dk/~christoffercw14/repetition.pdf">Marcus, Chongo, Popp</a>

- typografi

<a href="http://www.rtgkom.dk/~frederickgke14/repetition.pdf">Frederick, Strandberg </a>

- komposition (gestaltlove)

<a href="http://www.rtgkom.dk/~celinemph14/repetition.pdf">Celline</a>, <a href="http://www.rtgkom.dk/~kasperfn14/repetition.pdf">Kasper, Simon</a>

- billeder

<a href="http://www.rtgkom.dk/~kristinek14/repetition.pdf">Kristine</a>

Brugervenlighed

<a href="http://www.rtgkom.dk/~kevink14/repetition.pdf">Kevin K, Patrick Follman</a>

Filmsprog

<a href="http://www.rtgkom.dk/~theisan14/repetition.pdf">Theis</a>

Informationsarkitektur

<a href="http://www.rtgkom.dk/~teisn14/repetition.pdf">Teis, Frederik</a>

Implementering (produktion)

Kategorier og licenstyper indenfor værktøjer

<a href="http://www.rtgkom.dk/~markbk14/repetition.pdf">Mark</a>

Specifikke værktøjers virkeområde og anvendelse

<a href="http://www.rtgkom.dk/~marcusn14/repetition.pdf">Brevadt, Niebuhr</a>

Afprøvning

Metodik i forbindelse med afprøvning (tænke-højt-test)

<a href="http://www.rtgkom.dk/~christiankh14/repetition.pdf">SeUn, Christian</a>

</html>

 • 2015-05-18: Afsluttende opgave er nu afleveret. Vi bruger første del af modulet på at tjekke om afleveringerne er i orden og retter evt. fejl og mangler. Få en af dine kammerater til at kigge på det. Man kan desuden bruge tiden på at tjekke op på sin portfolio og fx. sørge for at den er opdateret med arbejder og dokumentation - også fra de tidligere forløb.

Dernæst skal vi gennemføre et repetitionsforløb, hvor hele holdet arbejder sammen om at opfriske vores faglige viden. Det gør vi således:

 1. Der vælges emne udfra en dertil oprettet liste (instruktion følger) - det må gerne forergå parvis
 2. Man finder relevante kilder og litteratur frem, som man læser op på
 3. Man forbereder en 3-5 minutters fremlæggelse
 4. Til fremlæggelsen designer man ca. 5 slides, der illustrerer hovedpointerne og hvor man angiver kilderne
 5. Slides oploades som pdf på rtgkom.dk
 6. I morgen færdiggøres fremlæggelserne og slides, og så gennemfører vi et "cocktailparty" hvor man kan gå rundt til hinanden og udveksle viden via jeres oplæg.

Afsluttende opgave[edit]

Projektgrupper[edit]

Nr. Navn(e) Emneområde Kort Beskrivelse Projektside på StudieWeb
1 Hans og Kevin K Affaldshåndtering Kampagne gennem bl. a. app/web
2 Kristine Udemiljø Kampagne med inspiration fra "ren kbh" - kommunikationsdesign i byrummet + sociale medier
3 Celine Udemiljø Oplysningskampagne via bl. a. web
4 Patrick S og Huiling Affaldshåndtering Kampagne for bedre affaldssortering i husstandene.
5 Teis og Kevin M Affaldshåndtering Formidling/visualisering - fx. via poster
6 Frederik S og Freja Forsyningsforbrug Kampagne i forhold til vandforbrug.
7 Popp og Chongo Udemiljø Kampagne "Fun Trash" - mod henkastning.
8 Daniel Forsyningsforbrug Kampagne i forhold til elforbrug - video?
9 Marcus N og Brevadt Affaldshåndtering Kampagne for bedre sortering i husstandene
10 Mark og Mathias Affaldshåndtering Formidling - tryksag/web http://www.rtgkom.dk/~markbk14/afsluttende.html
11 Theis, Se-un og Jonas Udemiljø Henkastning af affald. Anskueliggørelse af konsekvenser - formidling/kampagne http://www.rtgkom.dk/~jonasvo14/KomITafsluttendeopgave.pdf
12 Marcus B C Affaldshåndtering 3D 1st person computerspil, der formidler viden om affaldssortering til børn (3-13)
13 Christian Pan Affaldshåndtering Visuel formidling....
14 Emil og Magnus Forsyningsforbrug System til deling af elbiler
15 Frederick Udemiljø Automatisering/kampagne - Interface på parkrobot
16 Christoffer M Affaldshåndtering Informationskampagne i forbindelse med affaldssortering
17 Patrick F og Fie Udemiljø Affaldskampagne
18 Kasper Udemiljø Oplysningskampagne for kommunens miljøvision for de rekreative områder http://www.rtgkom.dk/~kasperfn14/Girafvideolink.html
19 Christian K Affaldshåndtering Formidling af sorteringssystem i hjemmet
20 Simon Forsyningsforbrug Kampagne for begrænset vandforbrug http://www.rtgkom.dk/~simonw14/projekt%205.html
21 Mads Jensen Affaldshåndtering Informationskampagne til børnefamilier om affaldssortering

Log[edit]

 • 2015-05-11: Så er der aflevering! Deadline er kl. 22:00. Tjek at du har styr på det tekniske (at kunne oploade m.m.) og formalia (hvad er kravene til afleveringen).

Bemærk at produkt(er) og rapport afleveres på dit StudieWeb. På lectio afleverer du et .txt dokument med link til dit arbejde. Sørg desuden for at at navne på de ansvarlige tydeligt fremgår af det afleverede, samt at hver enkelt sikrer, at der er adgang til projektet fra sit StudieWeb.

Der er muligvis nogle, der er lidt i tvivl om rapportens indhold og struktur. Rapportens hovedopgave er at fungere som dokumentation og formidling af, hvad du har foretaget dig i løbet af projektet. Herunder hvilke metoder, teoretiske overvejelser og praktiske forløb, du har været igennem. Der skal meget gerne være en klar sammenhæng mellem hvad du har undersøgt og sat dig ind i af viden/teori og så de valg du har foretaget i løsningen. Strukturen kan med fordel følge modellen med de 5 grundlæggende aktiviteter - suppleret med en indledning, der formulerer opgaven, problemstillingerne samt opstillede mål og til slut en konklusion, der gør op, hvad status er for løsningen primært i forhold til de opstillede mål.

 • 2015-05-04: Der er en uge til aflevering. Det skal derfor meget gerne nu handle om prototype (implementering) og afprøvning.

Om prototyper: Det er bl. a. ved hjælp af prototypen man opdager problemerne - og uforudsete kvaliteter - ved løsningen. Det er i det hele taget prototypen, der giver nogle af de bedste muligheder for test og diskussion. Indenfor webdesign (o. l. systemudvikling) kan du f. eks. benytte dig af papirprototypen.

Om afprøvning: Når man tester er det vigtigt at overholde en vis metodik. Kig på tænke-højt-testen (vi gennemgår den kort i morgen) og træk på nogle af principperne. Du kan med fordel kombinere testen med kvalitative interviews, der kan gøre dig klogere på relevante træk (som kan kvalificere dit design) ved din målgruppe.

 • 2015-04-21: En måde at arbejde med Informationsdesign på - eller i det hele taget at få styr på hvilke informationer og "indgange", kommunikationsløsningen skal indeholde - er en simpel interessentanalyse. Her gør du op , hvilke potentielle brugere (interessenter), der kunne tænkes til produktet, hvad de forskellige har behov for af indhold samt hvad du som designer (f. eks, af et website) konkret vil gøre for at imødekomme disse behov. Det kan sættes skematisk op (eksemplet er StudieWeb):
Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter. På den måde skaber du dig et overblik over, hvad du skal løse med dit design. Det bliver en slags tjekliste over, hvad du skal have med, og samtidig kan udarbejdelsen af skemaet være en god brainstorm, hvor du kan generere idéer til relevante features på dit site eller den platform, du engang arbejder med..

 • 2015-04-14: Kort repetition af de vigtigste principper og metoder i designfasen - som de fleste af jer nu er godt igang med.

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designmodel.png" width="480">

</html> Der kan opstilles 3 aspekter ved designarbejdet:

 1. Informationsdesignet Hvilke informationer skal indgå i kommunikationen, hvordan skal de forskellige informationer bearbejdes, placeres og prioriteres. På en plakat handler det f. eks. om, hvad der skal med, hvad der er vigtigst (blikfang) hvordan billede og tekst supplerer hinanden mv. Det visulaiseres i skitser - typisk i forbindelse med sine [rough]s. På et website handler det især om, hvilke sider sitet består af, og hvordan de forskellige sider associerer til hinanden. Nogle taler også om "informationsarkitekturen". Det skitseres og visualiseres ved hjælp af site maps og flowdiagrammer.
 2. Visuelt design - den grafiske dimension d.v.s. hvordan ser det ud? Designarbejdet der handler om form, farve, typografi, komposition mv. Her arbejder du med forskellige skitseteknikker - [rough]ing - og kvalificerer det med din viden om grafisk design f. eks. ved at læse op på relevant litteratur. Det kunne være denne: http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf
 3. Interaktionsdesign: Hvordan opfører produktet sig, når det bruges og hvilke handlemuligheder skal brugeren i det hele taget have? Det kan bl. a. skitseres i storyboards og flowdiagrammer
 • 2015-04-07: Det er i dag, der skal afleveres opgaveformulering! Se længere nede, hvad der kræves af indhold. Du skal aflevere den på lectio, men den vil desuden gøre sig godt som indledning til projektsiden på dit StudieWeb.
 • 2015-03-17: Forundersøgelserne

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/gallup.png">
Gallupkompasset

</html> ...det er dem du er gang med nu. Det er dem der skal kvalificere det videre arbejde. Det handler især om at skaffe og dokumentere(!) viden til din kommunikationsplan og de krav, der skal opstilles til løsningerne. Her indgår bl. a. målgruppeanalysen som noget af det centrale. Her et såkaldt segmenteringsværktøj, der kan bruges til netop det: http://www.gallup.dk/services/gallup-kompas og her et andet værktøj, "persona", der kan benyttes ovenpå segmenteringen: http://personas.dk/wp-content/10-trin-til-personas11.pdf

 • 2015-03-13: Opgaveformulering

Du skal i forbindelse med projektet aflevere en opgaveformulering.

Det skal være en kortfattet beskrivelse af, hvad du har tænkt dig at lave i forhold til oplægget. Den skal indeholde:

 1. Identifikation: Skole, klasse, fag, år samt (fulde) navn(e)
 2. Overskrift
 3. Hovedområde (som du har valgt fra oplægget)
 4. Idé og emne: Afgrænset fokus i opgaven herunder kommunikationsform(er), produktype(r)
 5. Foreløbige krav til løsning

Opgaveformuleringen skal lægges på lectio og på dit StudieWeb senest den 7/4-2015

 • 2015-03-10: Afsluttende opgave påbegyndes i dag. Du finder oplægget ovenfor. Der er afsat 8 moduler + 6 timers elevtid. Det giver i alt 18 timer. Den afsluttende opgave er obligatorisk. Det er den du skal til eksamen med, og den er desuden en del af grundlaget for årskarakteren:

"....Den afsluttende opgave består af et kommunikationsprodukt med tilhørende rapport, der dokumenterer elevens teoretiske og praktiske overvejelser med at udforme produktet. Elevens arbejde med den afsluttende opgave skal kunne indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter i faget....."

fra fagbilaget https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152550#Bil20

Computerspil og Computerens anatomi[edit]


 • 2015-03-10: Evalueringstid! Forløbet er nu ved vejs ende og afslutningsvis skal projekterne fremlægges og evalueres. Det gør vi således:
 1. Hver projektgruppe/(elev) forbereder en kort fremlæggelse, hvor man fremviser sine produkter og anden relevant illustration (fx skitser, anvendte værktøjer o.s.v.) og iøvrigt gennemgår forløbet . Fremlæggelsen skal indeholde:
  1. gennemgang af udviklingsarbejdets faser (der skal helst være min. 5)
  2. demonstration af produkt
  3. anvendt teori
  4. konklusion i forhold til faglige mål samt egne krav
 2. Man sætter sig i makkerskabsgrupperne (listet op nedenfor, hvis man var i tvivl om hvem, det er) og fremlægger på skift
 3. For hver fremlæggelse gives der fra tilhørerne feedback, hvor følgende er i fokus:
  1. struktur i arbejdet (følges der f. eks. en plan/model?)
  2. dokumentation (foreligger der materiale, der gør det klart, hvordan udviklingsarbejdet er forløbet?)
  3. faglig viden/kunnen (demonstreres der relevante faglige kompetencer og er der anvendt teoretisk viden?)
 4. Vi opsummerer i fællesskab, hvor hvert hold kort ridser hovedpunkter fra evalueringen op.


Makkerskabsgrupper:

 1. Celine + Christian KH, Patrick F + Christoffer B
 2. Christian S. + Huiling, Christoffer W + Frederik E
 3. Emil + Christoffer M, Hans + Patrick S
 4. Fie + Daniel, Marcus + Simon
 5. Freja + Frederik S Teis N + Mads M
 6. Jonas + Se-Un, Theis AN + Magnus
 7. Kristine + Kasper, Kevin M + Marcus
 8. Mads Popp + Kevin K, Mathias + Mark


 • 2015-03-03: Det er deadline! Tjek krav til aflevering i oplæggene. Sørg for at det er på dit StudieWeb, man kan se resultaterne og dokumentationerne (på lectio er det blot en link til projektet med en lille opsummering)
 • 2015-02-24: Næste gang (3/3) er sidste gang med dette forløb. Idag kan derfor være en god dag at bruge på at brugerteste sine prototyper. Så kan man nå at reflektere og reagere på de data, testene producerer. Desuden er det også her omkring, at man skal danne sig et overblik over forløbet i forhold til mål og plan, for at gøre sig klart, hvad den sidste tid skal bruges til.
 • 2015-02-10:: Flere af jer er så langt med udviklingsarbejdet - primært spillene -, at det er tid til at foretage test. Test skal foregå under forhold, der sikrer, at man får fyldig og ikke mindst brugbar viden om, hvorvidt produktet lever op til de opstillede krav og om der er i øvrigt er forhold ved produktet, der bør rettes. En kendt teknik, man med fordel kan benytte sig af, er Tænke-højt-testen.

På anatomirforløbet er der en del af jer, der har valgt at benytte powerpoint/slideshow som medie. Her er det så et krav, at man sætter sig grundigt ind i, hvad der skal til, for at et slidshow skal blive godt - d.v.s. få den ønskede effekt. I artiklen, Fremlæggelse, kan du få nogle brugbare tilgange (også selvom den hovedsagligt handler om fremlæggelse af projektarbejde). Både Anderers Stahlschmidts video (nederst) og teorien om cognitive load er relevante.

 • 2015-02-09: Vi fortsætter det nysgerrige arbejde. Sørg for at få dokumenteret løbende og gør det til en vane at oploade noget nyt på dit StudieWeb fra gang til gang.
 • 2015-02-05: Forhåbentlig er alle kommet fint igang med det nye forløb og været modtagelig for gode råd fra kammeraterne i netwerksgrupperne. Brug også erfaringerne (gode som dårlige) fra forrige forløb - f. eks. omkring planlægning og struktur i udviklingsarbejdet - samt gør det til en ambition at lære nyt og udfordre sig selv. Det er i den forbindelse vigtigt, at du:
 1. kommunikerer i din gruppe dvs redegør for dit arbejde og giver og får feedback
 2. løbende får noteret udviklingen på dit StudieWeb i form af lognotater, billeder, kilder o.s.v.


 • 2015-01-27: Fra i dag skifter vi over, således at de, der lige har afleveret computerspil, nu starter op med computerrens anatomi -og omvendt. Vi gør følgende:
 1. sæt jer i netwerksgrupperne (4-mands)
 2. præsenter på skift jeres projekter hvor I kommer ind på
  1. hvad projektet gik ud på
  2. hvordan I greb det an
  3. en vurdering af hvad man lærte og i øvrigt fik ud af det
  4. gode råd til den anden gruppe til hvordan projektet kan gå godt.
 3. Gå igang med projektet - brug de gode råd og erfaringerne med planlægingen fra det forrige
 • 2015-01-22: Så blev det deadline for første forløb. Bemærk krav til aflevering. De står i oplæggene.
 • 2015-01-13: Næste gang er sidste gang og der, I skal aflevere.

Der var et par tekniske spørgsmål ang. aflevering. Bl.a. hvordan computerspillet afleveres. Der står jo, at der både skal foreligge en projektfil og en eksekverbar fil (der køres uafhængigt af værktøjet). De fleste har arbejdet i Scratch og her er det ok blot at lægge .sb2 filen (som godt nok kræver Scratch installeret hos brugeren) op. Har man mod på det kan man også teste muligheden for at kompilere (lave det om til et program, der køre på andre platforme) ved hjælp af BYOB. Se mere her: http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Porting_Scratch_Projects

I bliver i computerspilsprojektet bedt om at redegøre for spilgenrer og interaktionsformer. Det første finder du relativt nemt svar på ved at søge på "computer game" + taxonomy. Interaktionsformer skriver Jens F. Jensen om i denne artikel. Den er lidt svær, men hvis man springer hurtigt hen til hans lille model og sætter sig ind i den, er det til finde ud af.

 • 2015-01-12: Der er - med dette - 3 moduler tilbage af dette forløb, hvorefter, der skal skiftes over.

En del af jer, der arbejder med formidlingsopgaven, (men måske også nogle af jer på computerspillet) står også med en grafisk problemstilling. Derfor bør man sætte sig ind i / repetere basalt stof om grafisk design. Her er de slides om layout fra tidligere: http://rtgkom.dk/~jan/layout.pdf og her er hæftet, der gennemgår grafisk design på et elementært niveau: http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf

 • 2015-01-06: Det ser ud til, at alle er kommet godt i gang. Undervejs har flere af jer stillet gode spørgsmål angående nogle af de teoretiske aspekter. Vi har gennemgået to modeller:
 1. Lasswells kommunikationsmodel (som er udgangspunktet for jeres kommunikationsplan) samt
 2. vores systemudviklingsmodel (som I strukturerer og dokumenterer jeres arbejde ud fra).

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/systemudvikling.png" style="padding:10px;">   <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/lasswell.png" style="padding:10px;"> </html>

 • 2015-01-05: Godt nytår! ...og velkommen til en ny klassesammensætning. Ovenfor ser du to oplæg, og frem til vinterferien skal du sammen med din (nye) makker have arbejdet dig igennem begge forløb. Der er fem moduler og 2 elevtimer til hver. Første deadline er 20. januar. Holdet deles i to således at "par 1" (i de nye makkerskabsgrupper) begynder med computerspil, mens "par 2" begynder med computeranatomi. Efter den 20.1 og frem til vinterferien er det omvendt.

1. semester[edit]

Nedenfor finder du link til din klasseside fra grundforløbet: