2014KomItA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2014-15 (3. år)[edit]

Prøvemappe[edit]

 • 2015-05-18: Så er det simpelthen sidste modul - allersidste!

Prøvemapperne skal nu være i orden - og det er de - med enkelte undtagelser - IKKE!! Modulet skal derfor bruges til at hjælpe hinanden med at få klaret de tekniske m.m. udfordringer, der tilsyneladende har været ved at producere og publicere prøvemapperne: Sæt jer parvis og brug hinanden til at læse korrektur og i øvrigt få testet om tingene fungerer som de skal. Skriv fejl og mangler ned, så du har en tjekliste over de ting der skal rettes til.

…Og ret det så!

Sidst i modulet bliver der forhåbentlig tid til at vi kan sætte os ned, puste ud og få rundet af.

 • 2015-05-13: Sørg for at få oploadet udkast til prøvemappe hurtigst muligt - og helst i foregårs. Så får du nemmere ved at styre udenom tekniske problemer, misforståelser, fejl m.m. Nedenfor ser du en liste med links til alle prøvemapper. Det kan være til gensidig inspiration ligesom I kan hjælpe hinanden med at teste og tjekke for fejl og mangler. Det kræver så, at der lægges noget op.....

</html>Arbejdet med at få lavet en god prøvemappe fortsætter. Nogle har efterspurgt, hvad de faglige mål er. Dem kan du læse i fagbilaget: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152550#Bil19 Måske kan det være lidt svært tilgængeligt sprogligt, men så kan du som en slags tjekliste kigge på den simple systemudviklingsmodel, vi overordnet er gået frem efter (fig.). For hver af de fem grundaktiviteter er der en række faglige elementer, der skal beherskes. Overvej om du i din prøvemappe er hele vejen rundt her og hvorvidt du er i stand til at dokumentere praksis og teoretisk forståelse i forbindelse med de forskellige faser.

 • 2015-05-06: De sidste 4 moduler (+8 timers elevtid) handler om at at få lavet sin prøvemappe. Prøvemappen er OBLIGATORISK. Den er en betingelse for den mundtlige eksamen samt en del af grundlaget for årskarakteren.

Vigtigst er det at få valgt de rigtige arbejder ud, så du kommer godt omkring de faglige mål. Dernæst at arbejde fokuseret med formidlingsværdien af prøvemappen.

Liste over prøvemapper[edit]

<html> <a href='http://www.rtgkom.dk/~henriettenf12/eksamen2015'>Henriette Nørgaard Friis</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~kasperglm12/eksamen2015'>Kasper Grønlund Liebst Meiner</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~linemd12/eksamen2015'>Line Marie Dahlstrøm</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~lisamb12/eksamen2015'>Lisa Maria Bjerre</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~madsha12/eksamen2015'>Mads Høier Ahrensberg</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mariehgs12/eksamen2015'>Marie Helena Grove-Stephensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~markl12/eksamen2015'>Mark Laursen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasbv12/eksamen2015'>Mathias Busck Vinter</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasjc12/eksamen2015'>Mathias Jerndal Carlsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~nikolajgt12/eksamen2015'>Nikolaj Grundtvig Taxbøl</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickmk12/eksamen2015'>Patrick Michael Knudsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~phillips12/eksamen2015'>Phillip Spahl</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiand12/eksamen2015'>Sebastian Dick</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiankn12/eksamen2015'>Sebastian Khanlo Nielsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~simonfb12/eksamen2015'>Simon Fabricius Bigaard</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiasdl12/eksamen2015'>Tobias Dalsgaard Larsen</a>
</html>

Valgfrit tema[edit]

Projekter[edit]

 1. Henriette: Udvidet webredigering
 2. Tobias: Mobil app - "virtuClass" - eLearning på mobilen.
 3. Vinter: Greenpeace the Game -distribution/markedsføring
 4. Phillip: Smart Card http://www.rtgkom.dk/~phillips12/valgfrit.html
 5. Simon: Oplevelsesdesign - glasset, der tæller (fortsat)
 6. Line, Khanlo: Videreudvikling af RTG-Kampagne med særlig fokus på filmen
 7. Lisa: Mobil app
 8. Mark: Web 2.0 - Greenpeace
 9. Mads og Patrick: Smart Fridge
 10. Kasper og Nikolaj: Oplevelses-Cykeltunnelen
 11. Marie: Grafisk profil til RTG
 12. Sebastian: StudieWeb + videreudvikling af udvalgt tidligere projekt
 13. Mathias Jerndal: Webshop

Log[edit]

 • 2015-05-04: Dagens modul handler primært om at få styr på sin aflevering. Sekundært - og hvis du er nået dertil - går du i gang med din prøvemappe. Næste gang gennemgår vi i fællesskab krav til form og indhold, men inden da kan du orientere dig i oplægget her: Prøvemappe i Kommunikation/it A
 • 2015-04-29: Long time no see. Deadline for dette forløb er næste gang (mandag). Læg en fornuftig plan for, hvordan du når i mål. Undervejs må du gerne - om muligt - gøre dig de indledende overvejelser over hvad din prøvemappe skal bestå af.
 • 2015-04-07: Deadline på projektbeskrivelse! Sørg for at den ligger på dit StudieWeb OG at der linkes til det ovenfor. På lectio kan du nøjes med at lægge en txt-fil med link.

Rekvirent[edit]

Projektgrupper (med link til projektside/log):[edit]

 1. Lisa og Simon Photoapp
 2. Phillip, Khanlo og Marie
 3. Patrick, Dick og Line [1]
 4. Tobias og Henriette
 5. Mads, Jern og Nikolaj
 6. Mark, Kasper og Vinter

Log[edit]

 • 2015-03-16: Det er så i dag, Rasmus/Greenpeace kommer ind og skal se og reagere på resultaterne af den seneste tids indsats.

Præsentationerne kører i "pits" d.v.s grupperne fordeler sig i laboratoriet og stiller deres materiale op. "Materiale" er prototyperne suppleret med relevant dokumentation (skitser, referencer o.s.v.) samt evt. præsentationsslides e.l. der kan skabe det fornødne overblik (og indsigt) for en udenforstående.

 • 2015-03-13: Dagens modul skal gå med at danne sig overblik over sit projekt og forberede præsentationerne, der skal køres af på mandag, når Rasmus/Greenpeace er på. Vi aftaler i fællesskab rammerne for det. Når præsentationerne forberedes, handler det i høj grad også om at evaluere projektet, og det handler primært om at betone og formidle de elementer i løsningerne, der har faglig vægt samt især hvad der gør dem værdifulde for vores rekvirent.
 • 2015-03-03: Der er deadline den 10. marts og den 16. marts kommer Rasmus Ilsø forbi og vil gerne se præsentationer. Inden da er i velkomne til at kontakte ham for at evaluere de foreløbige prototyper.
 • 2015-02-23: Velkommen tilbage fra vinterferie (havde gerne set at flere havde overlevet den omgang)

Som tidligere annonceret er deadline rykket til 10/3. D.v.s. at der med dagens modul er 5 moduler tilbage. Vi aftalte, at der i denne uge færdiggøres en 1. prototype. Jeg har varslet overfor rekvirenten at de er på vej. Sørg for at få jeres arbejde gjort tilgængeligt på jeres projektsider OG linket til dem fra listen ovenfor!

 • 2015-02-13: Kontaktoplysninger til vores rekvirent er:

Skype: rilsoe
Mail: Rasmus.ilso@greenpeace.org

Et af kravene til jeres projektarbejde er, at I skal lave en kvalificeret tids-/ressourceplan og at det skal ske v.h.a. at planlægningsværktøj. Nedenfor kan man se jhvordan det kan se ud, når man benytter Ganntproject

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/eksempel.png" width="800">
Eksempel på en tidsplan frembragt vha Ganttproject. </html>


 • 2015-02-09: Sørg for at oprette projektsider, hvorfra man kan tilgå jeres logs. Link til dem fra listen ovenfor. Desuden skal der kigges på planlægningen, hvor jeres tidsplaner vil blive gennemgået.
 • 2015-02-03: I skal idag beslutte jer for den idé, der skal arbejdes videre udfra. Idéen skal præsenteres i en pitch på torsdag, hvor Rasmus Ilsø sidder klar - evt. med en kollega - på en skypeforbindelse og ser og lytter samt giver en feedback. Pitchen må gerne gennemføres på engelsk, men det er ikke et krav. HUSK at føre log.
 • 2015-01-27: I dag får vi besøg af vores rekvirent, Rasmus Ilsø, der vil uddybe casen og baggrunden for den. Der er dannet grupper ud fra jeres tilkendegivelser sidst og puslespillet (med teamroller) endte således: http://rtgkom.dk/~jan/greenpeace2015/grupper-gp.pdf
 • 2015-01-22: Vi starter op i dag (efter vi lige har hørt den sidste fremlæggelse fra kampageprojektet).

Det, der skal nås i dag er, at hver især foretager en research, der skal afdække relevant information om vores rekvirent, Greenpeace Danmark, samt at man - også hver især - sætter sig godt ind i oplægget og ud fra det gør sig de indledende forestillinger om, hvilke udfordringer, projektet byder på.

Der skal dannes grupper, og det gør vi denne gang med afsæt i en kritisk refleksion over teamroller.

Næste gang (tirsdag den 27/1) kommer Rasmus Ilsø forbi. Han er "digital marketing manager" i Greenpeace DK og vil forklare og uddybe for os hvad der ligger i oplægget og i det hele taget stå til rådighed med svar på alskens relevante spørgsmål.

Kampagne[edit]

Projekt-Kampagne-2014KomIT35

Projektgrupper, (deltagere, titel samt link til projektside):

 1. Kasper, Henriette og Nikolaj: RTG
 2. Vinter og Tobias: Mærsk
 3. Line, Marie, Khanlo og Lisa RTG [2]
 4. Mads og Patrick, Fyrværkeri-kampagne [3]
 5. Mathias Jerndal, Mark og Phillip. Mærsk
 6. Simon og Sebastian D.: Mærsk


 • 2015-01-19: Så er det tid til at evaluere kampagne-forløbet. Dagens modul skal gå med følgende:
 1. Hver gruppe forbereder en IT-støttet fremlæggelse på ca. 7 min. Fremlæggelsen skal redegøre udviklingsprocessen, anvendte metoder og faglige argumenter for de valgte løsninger
 2. Hver gruppe forbereder desuden opponentspørgsmål og -kommentarer til et andet projekt. Opponenter fordeles således:
  1. grp. 1 opponerer på grp. 4
  2. grp. 2 opponerer på grp. 5
  3. grp. 3 opponerer på grp. 1
  4. grp. 4 opponerer på grp. 6
  5. grp. 5 opponerer på grp. 2
  6. grp. 6 opponerer på grp. 3
 3. Sørg for, at jeres opponentgruppe med det samme får adgang til rapport, produkt(er) og andet relevant materiale.
 4. Alle læser og kigger på det projekt, gruppen skal opponere på, og man sørger for i gruppen fælles at diskutere de punkter, der skal fremføres

Fremlæggelser og evalueringer gennemføres i løbet af modulet i morgen tirsdag.


 • 2015-01-05: Godt nytår! Studieplanen er opdateret og deadline for dette projekt er næste uge den 15/1. Der er således inkl. dagens modul 6 moduler (+elevtid) til at få kampagnen landet. Sørg nu lige for at få linket til jeres projektarbejde ovenfor.
 • 2014-11-20: De første aktiviteter i forløbet er planlægning og forundersøgelse. Det skal foregå fagligt kvalificeret og med udgangspunkt i modellerne fra Preben Sepstrup og Ingemann
 • 2014-11-13: Nyt Projekt begynder her!

Ovenfor finder du oplægget til det projekt, vi skal køre med frem til uge 3 i det nye år. Det første, der kommer til at ske er, at du (gerne i samarbejde med 1-2 kammerater) skal beslutte dig for en case. Den må I gerne selv vælge, men vi tager en fælles runde i løbet af modulet, hvor vi deler idéer/"kunder". I den forbindelse indgår muligheden for at se nærmere på denne henvendelse fra Maersk:

case Information

Målet er at man i løbet af modulet har undersøgt forskellige muligheder og er kommet frem til en idé om, hvilket udgangspunkt, projektet skal tage

Lydmontage - Edinburgh/OrangeMakers[edit]

Workshop-lydredigering -2014KomIt35

Projekt-Edinburgh-2014KomIt35


 • 2014-11-10: Gennemlytning og evaluering!

5 grupper har produceret en lydmontage:

 1. Marie - Lisa - Henriette - Line
 2. Mads - Mark - Patrick - Simon
 3. Vinter - Khanlo - Tobias
 4. Phillip - Dick - Jerndal
 5. Kasper - Nikolaj

I skal nu agere hinandens opponenter gennemlytte en anden gruppes lydfil: 1 lytter til 2, 2 lytter til 3 ...... og 5 lytter til 1. Som opponent noterer man sig:

 • opfyldes målene (se oplæg)?
 • ...hvordan og med hvilken succes?
 • tekniske aspekter (lydkvalitet, støj, volumenforhold osv)
 • æstetiske aspekter (dramatugi, flow, tegn, stemning, kontraster ....) - hvilke modeller og begreber er i anvendelse

Gennemgang i plenum -herefter tilføjes refleksionerne til dokumentationen


 • 2014-10-30: Foreløbig gennemgang af lydmontagerne. Følgende blev noteret:
 • Overvej hvilken model dramaturgien følger - der er fx. noget, der hedder berettermodellen, point-plot (3-akteren), set up - pay off.... Særligt vigtigt er præsentation og karakteristik af de medvirkende. Det er ikke nødvendigvis optagelsernes kronologi, der er den bedste komposition i forhold til give fortællingen fremdrift.
 • Vær opmærksom på kontrasten mellem de enkelte spors volumen - der skal finjusteres så man opnår den rette fokus
 • Tegn (symboler mv.), som man kender fra billeder og sproget fungerer også i lydmediet. Fx. er der tale om en metonymi, når I vælger at benytte lyden fra sækkepiben. Vær generelt opmærksom på, hvordan og til hvad, jeres lyd referere.
 • Overvej i jeres speak stemmeføringen og lydkvalitet (er det fx. hensigtsmæssigt, at der er rumklang på? Hvad opnås ved at tale langsomt og lavt fremfor højt og hurtigt?) og også hvordan fortæller optræder (er det et "jeg" eller et "vi" og hvem er jeg/vi overhovedet?)
 • Generelt skal man sikre, at der opretholdes en spænding gennem fortællingen/montagen. Præmissen er stort set den samme for fiktion som for dokumentar hvad angår fortælleteknik. Det kan nemt blive uinteressant for lytteren, hvis det f. eks. bliver for forudsigeligt - derfor: vær kritisk med hensyn til opbygningen jf. pkt. 1


HTML, WWW og Tim Berners-Lee, og så fortsat lydmontage, Gkb 17:19, 23 October 2014 (CEST)[edit]

Vi startede med et plenummøde hvor vi med samarbejdsundervisningsformen diskuterede HTML og WWW. Vi diskuterede Tim Berners-Lee og W3C's rolle i forbindelse med udviklingen af WWW. Eleverne søgte detailinformation om emenerne mens vi diskuterede i plenum.

 • Vi diskuterede hvilken funktion og status W3C's rekomendationer for de forskellige versioner af HTML har i forbindelse med vores arbejde med webdesign. Altså at vi kan bruge dem som kilder til vejledning om detaljer i vores brug af HTML og CSS, og at de kun er vejledende. Man kan altså ikke risikere at blive straffet for ikke at følge dem.
 • Vi brugte W3C's valideringsfunktion på http://validator.w3.org/ til at test hvor godt nogle forskellige websites følger disse rekomendationer. Vi så at mange gode websider med nyttig funktionalitet faktisk på flere punkter ikke lever op til W3C's rekomendationer.
 • Som et eksempel på rekomendation fra W3C så vi på specifikationen for HTML 4.01, både som et webdokument, http://www.w3.org/TR/html401/, og i PDF format.

Efter plenummødet, som tog ca. 30 minutter, fortsatte arbejdet med lydmontagen. I den forbindelse udspandt sig en givende diskussion om valg af værktøjer (tools) til lydredigeringsarbejdet. Vi diskuterede fordele og ulemper ved eventuelt at anvende gratis og open source programmer til forskellige typer af opgaver, som for eksempel grafik, byggningstegninge, programmering og lydredigering. Der var ingen egentlig konkusion af diskussionen, men vi var vistnok enige om at den sammenhæng (skole, arbejde, samarbejdspartnere mm), som arbejdet udførtes i, kunne have stor betydning for valget.

En del af klassen diskuterede "brands" og vi så på nogle forskellige lister over de bedste og/eller mest værdifulde brands. Se evt. http://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx og http://www.interbrand.com/.

Oplevelsesdesign[edit]

Projekt-Oplevelsesedesign-2014KomItA35

Projektgrupper (navne, overskrifter samt link til projektside):

 1. Mads og Patrick: - Smartcup
 2. Kasper og Lisa - FunStairs
 3. Henriette og Nikolaj -DSB Stationer
 4. Mark, Phillip og Jerndal - Smartcard
 5. Marie, Line og Khanlo: - 3D
 6. Sebastian D og Simon: - Glasset som tæller
 7. Tobias og Vinter: - Weatherroom


 • 2014-09-23: Deadline for projektet nærmer sig og I skal være opmærksomme på:
 • at projektet er godt dokumenteret og formidlet. Dokumentationen indeholder
  • planlægningen
  • projektbeskrivelse med bl. a. krav til produkt og kommunikationsmæssig sammenhæng (afsender, målgrupper o.s.v.)
  • designovervejelser og -skitser
  • implementering (demonstration af værktøjsanvendelse mv.)
  • afprøvning og vurdering af effekt
 • at jeres arbejde er informeret af relevant teori - primært om oplevelsesdesign (HCI) men også hvad angår jeres specifikke løsninger


 • 2014-09-08: Der er i dag deadline på projektbeskrivelserne. De skal dels ligge på jeres projektsider på StudieWeb dels på lectio (text-fil med link eller selve teksten).

Udover at leve op til kravene der er beskrevet tidligere, vil det være godt at indarbejde nogle af de centrale termer, der f. eks. beskriver de interaktionsformer, I vælger at designe til (tangible, ubiquitous, ...osv computing eller augmented reality?)

Overvej desuden hvilken del af systemet jeres løsningsarbejde kommer til at beskæftige sig med - her skal i orientere jer i 3-lagsmodellen.

Tre-lags modellen er en måde at beskrive og overskue et IT-system på. På engelsk hedder det three tier model, og den forklarer et it-system i 3 grundlæggende niveauer:

 1. præsentationslag
 2. det logiske lag
 3. datalaget

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg/500px-Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg.png

af Bartlean på en.wikipedia.org


 • 2014-09-01: Der mangler stadig links til projektsiderne hos flere af jer. De skal op idag! På projektsiderne skal der udover en definition af oplevelsesdesign også ligge en projektbeskrivelse. Den skal senest ligge der i løbet af modulet næste mandag. Projektbeskrivelsen skal min. indeholde:
 1. beskrivelse af den kommunikationsmæssige sammenhæng:
  1. Præmissen (formålet med den løsning, man arbejder henimod)
  2. afsender
  3. målgruppe
 2. produktidé(er)
 3. Foreløbig tidsplan

Projektbeskrivelsen skal som nævnt ligge på projektsiden - men også som kopi (evt. link), der afleveres på lectio


 • 2014-08-28: Vi læser på Kenneth Hansens artikel, "Bevidstgørende design" (2004), og gennemgår de elementer, der centrale for vores igangværende projekt. Her er noter.
 • 2014-08-25: Forløbet er nu startet op og der skal indledningsvis ske følgende:
 1. Der skal oprettes en projektside på dit StudieWeb
 2. Begrebet "oplevelsesdesign" skal indkredses og forklares (jf. oplægget)
 3. Der genereres og udvikles idéer til projekter
 4. Der skal dannes projektgrupper - helst par og max. 3 pr. grp.
 5. ...der skal arbejdes.

I litteraturlisten figurerer artiklen "Bevidstgørende design" af Kenneth Hansen. Den bedes I læse - den vil blive gennemgået på torsdag (28/8)

 • 2014-08-21: Vi starter nu forløbet, "Oplevelsesdesign". Det første, der skal ske er, at vi skal opbygge en god forståelse af begrebet og finde ud af, hvilke typer kommunikations- og medieprodukter, der kan høre ind under. Der er en del litteratur, der kan hjælpe os, men også en række interessante eksempler til inspiration. Her blot et par stykker:

<html> <iframe src="//player.vimeo.com/video/20412632" width="500" height="281" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <iframe src="http://content.bitsontherun.com/players/JweLpuI1-DdP4rzD4.html" width="600" height="362" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe> </html>

http://gu.com/p/2ndfb

http://www.coming-soon.be/portfolio/photography/122/infographics-xxxl

Thomas Jensen/journalisten.dk: Her er opskriften til New York Times' nyskabende grafik

http://bigdataviz.dk

Opstart-portfolio[edit]

 • 2014-08-18: Så kom vi igang og det ser ud som om, I uden de helt store blokeringer fik godt fat igen. En vigtig pointe ved, at vi fokuserer på StudieWeb/portfolien lige nu, er, at få (gen)opbygget gode rammer og rutiner om formidlings- og dokumentationsarbejdet. Det får I stor fordel af, når I til foråret skal til at producere en prøvemappe (som I jo kunne læse jer til, bl. a. vil blive vurderet på den dokumentations- og formidlingsværdi).

Udover, hvad I er blevet bedt om i foregående opslag vil en del af jer have godt af få et bedre overblik over den tekniske side af sagen, nærmere bestemt basal HTML og CSS (flere af jer kører med noget temmelig fejlbehæftet kode og kode, man ikke helt selv forstår) Er man lidt rusten m.h.t. kodningen kan man med fordel gå i "sandkasse-mode" for en stund, hvor man på sidelinjen afprøver forskellige koder og ser hvordan de opfører sig. Et sted at starte kunne være at få styr på box-modellen i css, som er grundlæggende for meget layout på websider: http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp - benyt de gode ressourcer på nettet som f. eks. http://www.w3schools.com eller måske http://www.codecademy.com


 • 2014-08-13: Velkommen tilbage.

Så begynder de sidste to semestre (halvår) hvor vi gennem flere større forløb skal arbejde os frem og dygtiggøre os til aflsutningen og eksamen. Lige før vi gik på sommerferie gjorde vi en fælles status over, hvad der har været arbejdet med og hvilket fagligt udbytte, det har givet. Simon samlede op i et notat, som du kan se her: 2013KomItA25-status. Du finder desuden det skematiske overblik ved at gå tilbage til 2013KomItA25#Portfolio

Det første, der skal ske, er, at vi i fællesskab tjekker op på fagets mål og særligt kigger på prøveformen. Læs på læreplanen og fokuser på pkt. 3.2, 4.2 og 4.3.

Vi ser også frem mod de forløb, der er på tegnebordet for i år.

Herefterr skal du genopfriske din portfolio, så diverse informationer er opdateret. Måske skal du også have genopfrisket, hvordan man logger på og der skal nok også være nogen, der kan bruge at genfinde rutinerne omkring webredigering og -publicering.

Målet er, at få dit StudieWeb gjort klar, så det er tydeligt for den, der besøger det, at det f. eks. er 3. år og at han/hun hurtigt forstår sammenhængen og formålet med sitet. Sørg desuden for, at der er en nem og overskuelig adgang til dine arbejder.

 • Det kræver at du tager stilling til informationsdesignet (hvad er det?).
 • Eventuelt er der også brug for at gå noget af det grafiske efter.
 • StudieWeb er som bekendt din portfolio d.v.s. stedet, hvor du løbende opsamler din dokumentation samt arbejder og ud fra det reflekterer over hvor langt, du er kommet med de forskellig faglige mål. Derfor skal du sørge for at der på dit studieweb også figurerer en opsummering af, hvad du frem til nu har nået fagligt og hvad du mener skal være fokus i de kommende projekter. (Hvis du allerede fik lavet den før ferien, handler det om at gå den efter og se om det stadig er aktuelt)

2012-2014 (1. + 2. år)[edit]

2013KomItA25StudieWebs[edit]

<html>

<a href='http://www.rtgkom.dk/~henriettenf12'>Henriette Nørgaard Friis</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~kasperglm12'>Kasper Grønlund Liebst Meiner</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~linemd12'>Line Marie Dahlstrøm</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~lisamb12'>Lisa Maria Bjerre</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~madeleineflnlr12'>Madeleine Fanny Louise Nordh Larsson Ruprecht</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~madsha12'>Mads Høier Ahrensberg</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mariehgs12'>Marie Helena Grove-Stephensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~markl12'>Mark Laursen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasbv12'>Mathias Busck Vinter</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasjc12'>Mathias Jerndal Carlsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~nikolajgt12'> Nikolaj Grundtvig Taxbøl </a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickmk12'>Patrick Michael Knudsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickro12'>Patrick Renowden Olsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~phillips12'>Phillip Spahl</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiand12'>Sebastian Dick</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiankn12'>Sebastian Khanlo Nielsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~simonfb12'>Simon Fabricius Bigaard</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiasdl12'>Tobias Dalsgaard Larsen</a>
</html>