2014DesC35vf

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Portfolio/repetition[edit]

 • 2015-05-08: I dagens modul er det Christoffer Soya (CSO), der er på som lærer. Arbejdet med fortegnelser og temavalg fortsætter. Derudover skal du tage stilling til de arbejder, du allerede nu overvejer at bringe ind til prøven/præsentationen. Det handler især om at bearbejde materialet frem til noget, der har en stærk formidlingsværdi overfor en udenforstående. Her bør du udnytte, at CSO med sine friske øjne står til rådighed som konsulent og sparringspartner.

De af jer der endnu ikke har besluttet tema for eksamen skal prioritere det og meget gerne melde forslag ind til mig på jan@rts.dk. Så har jeg mulighed for at tage stilling til det inden vi ses næste gang.

 • 2015-05-06: Det sidste forløb er kort (3 moduler + 2 timers elevtid) og går ud på at blive klar til eksamen. I oplægget ovenfor kan du bl. a. læse, at du skal
 1. udarbejde en fortegnelse, over hvad du har i din portfolio
 2. aftale det tema, som din eksamen skal tage udgangspunkt i.

Derudover har du mulighed for at forbedre/supplere nogle af de arbejder, du ved skal indgå i din prøve. Det kan især være en relevant at arbejde med de formidlingsmæssige aspekter - f. eks hvordan de forskellige processer, idéer, prototyper m.m. bedst lader sig præsentere.

Valgfrit tema[edit]

Oplæg[edit]

Projekter[edit]

Nr. Navn(e) Overskrift
1 Mark K og Sara Planløsning til container-studie-boliger
2 Kasper, Nikolaj og Rune Cykeltunnel - oplevelses- og kommunikationsdesign
3 Marie Indretningens grafiske dimension
4 Henriette Design til sanseintegration (børn)
5 Anita og Natasha Udendørs træningsfacilitet.
6 Laura og Clarissa Indretning af skolemiljø til særlige behov
7 Markus Arbejdsbord til tegnestue
8 Mads, Khanlo og Patrick Flexiboard
9 Phillip Ergonomisk skærebræt
10 Martin og Jerndal Livstil - street - bling
11 Mark L Beklædning - sko
12 Tobias VirtuClass
13 Lisa Sundhedsmonitor til nyfødte
14 Simon Moderne nomade - fortsat
15 Mathias Vinter Multifuktionel hylde
16 Line Skolemiljø farvesætning
17 Sebastian Dick Kommunikationsdesign - ejerforening/boligselskab

Log[edit]

 • 2015-04-29: Så nåede vi frem til deadline. Når/hvis man mener at være nået i mål med sine arbejder - og fået dem afleveret på Fronter mv - går man i gang med at gå sin portfolio igennem med henblik på at skabe sig overblik, udarbejde en fortegnelse samt komme frem til et forslag til tema for sin eksamen - detaljer følger, når kommer så langt.
 • 2015-04-16: Flere af jer kan i dette forløb have stor gavn af værktøjet mood board eventuelt style board. Det er simpelthen en collage af billeder farver, teksturer m.m. der på forskellig vis refererer til de tanker og overvejelser, man som designer gør sig om målgruppen og den stil/stemning designet skal være en del af. Det kan være svært at sætte ord på netop disse aspekt og derfor bruger vi visuelle redskaber som dette for at kommunikere hensigter og tanker undervejs i processen - http://www.creativebloq.com/graphic-design/mood-boards-812470

Flere af projekterne beskæftiger sig desuden med rum/indretning. Her har vi bl. a. kigget på, hvad Jan Gehl har at sige om især byrum samt teorier, der vedrører vores psyke i relation til de rum/steder, vi opholder os i eller bevæger os igennem. Et udgangspunkt kunne være denne artikel: http://www.regime.dk/press/berlinske_24syv.pdf

 • 2015-04-14: Når du lægger det faglige fokus i dette forløb, er det klogt at overveje det i forhold til, hvad du i øvrigt har nået af faglige mål siden vi startede august. På den måde kan din portfolio bliver mere komplet. Det er desuden en god idé allerede nu at tænke frem mod eksamen, hvor du skal præsentere forskellige arbejder fra årets løb ud fra et tema. Hvilke arbejder vil du men skulle med? og hvad kunne være en god overskrift for din præsentation?
 • 2015-04-07: Når temaet er besluttet, er det vigtigt at sætte sig realistiske mål for forløbet (5 moduler + 4t elevtid). Afstem ambitionerne med rammerne. For alle gælder det dog, at sørge for at have en analytisk dimension, d.v.s. der skal indgå undersøgelser/research, der skal informere jeres designarbejde. Det kan f. eks. være en stilhistorisk tilgang, målgruppeanalyse, æstetisk teori o.s.v.
 • 2015-03-24: Frem mod afslutningen kører forløbet "Valgfrit tema" hvorefter de sidste gange skal gå med at se frem mod eksamen.

Læs oplægget godt igennem og vær klar med en god idé til næste gang.

Rum[edit]

Projektoplæg[edit]

Projekt-RUM-2014DesC35vf


Projektgrupper:[edit]

Anita - Laura Containerbolig- (funktionelle aspekter)

Natasja - Clarissa Containere

Rune og Henriette Container multifunktionalitet

Markus: Nomade - cykel

Mark L + Martin: Container

Simon+Phillip: Nomade

Mads, Patrick og Khanlo: Container

Marie: Container

Vinter: Container

Sarah + Mark K: Ældrebolig

Dick og Jern: Ældrebolig (Teknikfag)

Tobias: Container

Lisa & Kasper: Nomade

Log[edit]

 • 2015-03-24: Inden vi går videre til næste forløb, skal hver gruppe have lejlighed til at evaluere. Det gøres vi gruppevis efter disse retningslinjer:
 1. der inddeles i grupper med 3-4 projekter i hver
 2. hvert projekt fremmlægges i gruppen
 3. for hver fremlæggelse gives der feedback fra de øvrige i gruppen
 4. i hver gruppe drøftes:
  1. projektets faglige kvaliteter
  2. forslag til forbedringer
  3. gode principper i forbindelse med præsentation/formidling med udgangspunkt i de forskellige projekter
 5. Der opsummeres i fællesskab
 • 2015-03-19: Så ramte deadline. Som en service får du her detaljerne vedr. aflevering gentaget her:
  • dokumentation af research
  • dokumentation af skitsefase
  • model(ler)
  • plantegning
  • situationsplan
  • snit/opstalt o.l. passende præsentationer af løsningens rumlige og indretningsmæssige egenskaber.

Det er på Fronter i afleveringsmappen, dokumenter, links mv. lægges op.

På lectio lægges en kort opsummering (synopsis)


 • 2015-03-17: Det er deadline næste gang (torsdag). Her vil det være klogt at kigge på præsentations- og formidlingsværdien af det materiale, man har samlet sammen. Det kan f. eks. være struktur og forklaring i skitserne, aflæselige modeller og gengivelser af løsningen med markante kommunikative pointer o.s.v. Arbejdets proces og de centrale designmæssige elementer i løsningen skal ideelt set kunne aflæses af en udenforstående aktør.

Overvej andre medier end .docx-filer (der generelt er temmelig uegnet til formidling, der også skal overbevise). Det kunne f. eks. være i form af poster (presentation board), hæfter, collager, animationer mv. Skaf inspiration ved at (billed)google architecture+presentation. Prøv bl. a. at kigge nærmere på http://openarchitecturenetwork.org og hvordan projekter præsenteres der. http://big.dk/#projects kan også være meget inspirerende - også når det gælder måden at kommunikere på.

 • 2015-03-12: Prioriter at kavalificere dit arbejde, så det praktiske (skitse, tegne, model o.s.v.) hviler piå faglig viden og relevante undersøgelser. Øv dig i at argumentere for jeres valg -ikke med smag og holdning men - med dokumenteret viden, som du har læst, researchet og på anden vis undersøgt dig frem til. Hav styr på kilder, dokumenter dine undersøgelser (test, interviews mv) og forklar stoffet.

Her lidt ekstra input: http://www.regime.dk/press/berlinske_24syv.pdf

 • 2015-03-10: Sørg for at orientere jer i processen - hvilken fase befinder du dig i lige nu? Få styr på skitserne - giv dem dato, nr. og suppler med korte noter og beskrivelser, der bl. a. gør dem mere anvendelige mht præsentation. Flere af jer står over for at arbejde med rummetes visuelle udtryk - stil og stemning. I skal tage fat i værktøjet "mood board" og/eller "style board" (prøv at google det)
 • 2015-03-05: Her relevant artikel om forholdet mellem psyken og de fysiske omgivelser: http://politiken.dk/magasinet/feature/ECE2477707/rum-stresser-os---eller-det-modsatte/ . Sørg for at trække relevant faglig viden ind i jeres arbejde og vis tydeligt, hvordan den kan finde anvendelse.
 • 2015-02-24: Før vinterferien blev du introduceret til grundlæggende teknik og teori indenfor rumgengivelse og vi fik lukket op for det nye forløb, RUM.

Sæt dig godt ind i oplægget og vælg en af de tre alternativer. Grupper er fint men valgfrit og helst ikke med flere end 3 personer pr. gruppe.

Kommunikationsdesign[edit]

Projektoplæg[edit]

Projekt-kommunikationsdesign-2014DesC35vf

Log[edit]

 • 2015-01-22: Inden vi går løs på dett næste projekt skal "Kommunikationsdesign" afrundes. Det gør vi således:

Forbered i projektgruppen en mundtlig præsentation på 3-5 min. der indeholder:

 1. præsentation af case/præmis
 2. forklaring af arbejdsmetoder
 3. præsentation af prototyper og andre produkter
 4. faglige argumenter for valgte løsninger
 5. konklusion i forhold til faglige mål

Gennemfør fremlæggelsen foran kamera (One take, men man må gerne tage den om flere gange). Her kan I bruge jeres mobil eller webcam på en computer. Eksporter film til en mp4 med opløsning på max. 640px i bredden og vedlæg den afleveringen på Fronter.

Målet er primært at træne den mundtlige dimension af faget, samt at styrke overblikket.

Her en instruktion til hvordan iMovie kan benyttes (der behøver ikke være ansigter på filmen):


<html> <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-DlL7dV0fkM?list=PLdun1bOOC0W-CQIXN4MERYYdPU2UT6Woe" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>


 • 2015-01-08: Godt nytår og velkommen tilbage.

Du skal sammen med din gruppe finde projektdokumenterne frem og gøre dig klart, hvordan der skal afrundes. Deadline er næst uge og du har - inkl. dagens - to moduler tilbage. Deadline er næste torsdag (15/1) Bemærk kravene til aflevering (som det også står i oplægget):

Der skal - i portfolien - afleveres:

 • (Simpel) Designmanual
 • Et praktisk designeksempel d.v.s. hvor dit design er i anvendelse. Det kan være et stykke emballage, eksempel på skiltning, webside e.l.
 • Dokumentation af projekt- og designarbejdet
 • Skriftlig opsummering (synopsis) på 1-2 sider

Sidstnævnte lægges også som aflevering på lectio.

Sørg endvidere for at kvalificere løsningerne ved hjælp af relevant teori, som du er blevet præsenteret for og som du selv har opsøgt. Primært handler det om kommunikationsteori (modeller/aktører) og i særdeleshed om viden indenfor visuelkommunikation.


 • 2014-12-09: Vi er nu pænt over halvejs i forløbet, og der burde nu foreligge en række forslag til, hvad der skal indgå i den grafiske profil, man arbejder med (logo, farveholdning og typografi). Udkastene skal nu diskuteres og testes systematisk op mod faglige kilder (bl. a. Gregory Thomas' teori om logodesign) og potentielle modtagere. Herfra skal processen handle om rentegning og specificering frem mod den endelige udfærdigelse af designmanualen samt et bud på implementering.

I løbet af dagens modul tager vi en opsamling hvor vi i fællesskab kigger på nogle af de foreløbige resultater og gennemgår relevant teori, der knytter an.

Nedenfor en marketing-orienteret tilgang til logo-design:


<html>

<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a-dv1iUnNU4?version=3&hl=da_DK"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a-dv1iUnNU4?version=3&hl=da_DK" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> </html>


 • 2014-11-25: Der lidt forskel på, hvor langt man er, men dagens modul vil for de fleste handle om:
 1. at få beskrevet sin kunde
 2. at konkludere til en række ord og begreber, der er særligt betegnende for kundens identitet - de nøgleværdier man gerne vil genkendes på og som den grafiske identitet skal afspejle
 3. at idégenerere, skitsere og diskutere de første udkast til logo
 4. evt. at begynde at kvalificere idéerne fagligt - med udgangspunkt i litteraturen (se links nederest i oplæg)

Sidst i modulet laver vi en kort gennemgang af de foreløbige resultater


 • 2014-11-18: Vi påbegynder forløbet, "Kommunikationssdesign", i dag og det foregår således:
 1. Hvad er grafisk identitet og brand? - oplæg
 2. Brug tid enkeltvis på spørgsmålet: "hvem har brug for en (fornyet) grafisk identitet?" - kom med så mange bud, du kan. -Måske kender du en der kan være kunde?
 3. Fremlæg og diskuter dine bud med en makker (der også fremlægger sine) og sortér forslagene efter hvad der kunne være interessant og relevant at arbejde med i projektet
 4. Plenum: vi deler idéer
 5. Der dannes projektgrupper

Produktdesign - "håndholdt"[edit]

Projektoplæg[edit]

Projekt-produktdesign-2014DesC35vf

Log[edit]

 • 2014-11-11: Præsentation/evaluering.

Forløbet er nu (næsten) afsluttet og modulet i dag skal gå med at præsentere, opponere og reflektere. Vi går frem således:

 1. Find ud af, hvad de vigtigste elementer i jeres designløsning er
 2. Find ud af, hvad de vigtigste elementer i jeres designproces var
 3. Prøv, at formulere hovedgrebet i designprojektet
 4. Fremstil 5 selvforklarende slides (v.h.a. Powerpoint, Impress e.l. værktøj), der overfor en forudsætningsløs modtager præsenterer designprojektet med hovedvægt på proces og det endelige resultat

Herefter er der "café":

 • Hver gruppe laver en opstilling med sit slideshow suppleret med øvrig dokumentation (prototyper, skitser osv) og fremlægger (3-5 min. ) overfor dem, der kommer forbi.
 • Udover at præsentere sørger man også (på skift i grupperne) for at komme rundt til de andre opstillinger og høre/se deres præsentationer.
 • Tilhørerens rolle er at lytte aktivt og og spørge ind til de forskellige faglige overvejelser - tjek mål for forløbet.
 • Noter i din dokumentation for projektet hvilke refleksioner, denne evaluering har afstedkommet.


 • 2014-11-04: Så nåede vi frem til deadline! Som der står i oplægget:

Der skal afleveres:

 1. dokumentation:
  1. skitser og arbejdstegninger
  2. notater fra din research
  3. billeddokumentation fra prototyping, afprøvning og brugerinddragelse
 2. prototype
 3. kort skriftlig opsummering

Der afleveres på Fronter OG Lectio. På Fronter lægges ALT i Design C > Afleveringer > Produktdesign, mens man på lectio som aflevering lægger den korte skriftlige opsummering. Sidstnævnte fylder 1-2 sider og indeholder udover redegørelse for forløbet også en henvisning til den dokumentation, man kan finde i afleveringsmappen. Se evt. denne vejledning: synopsis


 • 2014-09-30: En lille note om ergonomi og brugerinddragelse:

Når et af de overordnede krav til designet er, at det skal være ergonomisk, kræver det at du som designer forstår, hvad ergonomi indebærer i forhold til det produkt, du skal designe. Her har du måske dine egne erfaringer, men for at kvalificere dine antagelser og opstille krav der reelt løser et ergonomisk problem, skal du foretage undersøgelser. Det kan være:

 • Kildesøgning
 • Undersøgleser af materialer
 • Inddragelse af ekspertise fx. fra folk, der ved noget om fysiologi
 • Brugerinddragelse:
  • Interview for afdækkelse af behov
  • fremstilling og afprøvning af mockups - prototyping
  • observation


<html> <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/6qDtUJ-uX5Y" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>


 • 2014-09-25: I burde nu alle være klar med et brief og kan gå i gang med designprocessen. De forskelloge faser(aktiviteter) er specificeret i oplægget ovenfor.

Bemærk kravene til ergonomi og brugerinddragelse. Sørg for at få det med ind i din planlægning og research. Find ud af hvad der ligger i begrebet "ergonomi" (som led i din) research og overvej, hvordan det gennem brugerinddragelse kan tilgodese i din løsning.

I filmen "Objectified" finder du god inspiration til dit arbejde. Særligt når folk fra Smart Design viser os hvordan de arbejder med at udvikle ergonomiske løsninger (fra 05:30). Men hele dokumentaren er seværdig og kan anbefales.


 • 2014-09-18: Flere af jer blev ikke helt klar med deres opsummering (på forrige forløb) fra sidst. Den skal være klar, men så er det også nu, man går igang med sit brief. Herefter skal designprocessens faser følges. Ifølge den model vi har skitseret hedder de næste trin således research og idé/skitsering. Alle skal som minimum være klar med udkast til et brief, men også gerne have en plan for, hvordan man får informeret (samlet nødvendig viden til) sit design.
 • 2014-09-16: I dette forløb skal du for alvor i gang med designarbejdet og gennemføre det, der ligner en hel designproces. Først og fremmest skal du udarbejde et brief. Briefet skal du selv udarbejde men med udgangspunkt i disse krav:
 1. Det skal være et produkt, brugeren har i hænderne og indenfor en af følgende kategorier:
  1. værktøj
  2. apparat
  3. spise/drikke-redskab
 2. designet skal tage ergonomiske hensyn
 3. brugeren skal inddrages i designprocessen

Introduktion[edit]

 • 2014-09-16: Inden vi for alvor tager hul på det nye forløb skal vi have afsluttet det gamle. Det gøres individuelt (man må dog gerne hjælpes ad) ved at skrive en opsummering (synopsis), som lægges ved afleveringen på Fronter. Opsummeringen skal fylde 1-2 sider og indeholde:
 1. Målene med forløbet (faglige- såvel som produktmål)
 2. Indholdet af forløbet d.v.s. hvilke aktiviteter, faser o.s.v. indgik for dit vedkommende
 3. Hvilke produkter kom der ud af det
 4. Hvilken dokumentation findes for dit arbejde (udover produkterne)
 5. I hvilket omfang er målene (pkt. 1) indfriet?
 6. Perspektivering: hvad kan du tage med videre?


 • 2014-09-09: 1. prototype af jeres poster burde være klar til evaluering. Den skal printes og tjekkes for om den opfylder kravene nedenfor. M.h.t. principper for grafisk design skal I holde den op mod fagkundskaben - tjek f. eks. gestaltlovene
 • 2014-09-02: den 11/9 er der deadline på "Designposter". Her er jeres BRIEF:


 1. Formål
  1. at formidle indsigt og forståelse for design som fag
 2. Målgrupper
  1. 7. kl. - 1.g elever
  2. andre, der ønsker viden om designfaget
 3. Krav til indhold
  1. en definition af design som begreb og disciplin
  2. redegørelse for designprocessen
  3. mindst et stihistorisk eksempel - med demonstration af centrale karaktertræk ved stilen
 4. Krav til form
  1. format er A1
  2. skal have blikfang i et skolemiljø
  3. skal være rigt illustreret
  4. skal kunne oveskues (ikke nødvendigvis nærlæses) på min. 2 meter
  5. skal benytte principper indenfor grafisk design


Når man har besluttet sig for et layout ud fra sine roughs kan man påbegynde arbejdet med den første prototype. Brug et DTP-værktøj til formålet. Her kan anbefales Inkscape, som er et frit vektor-baseret tegneprogram, der vil egne sig for de fleste her. Alternativ kan det være Scribus (et rigtigt layout-program og open source). Ellers er der Adobes inDesign og Illustrator - dem har vi i MediaLab, men hvis du skal have dem på din egen maskine, koster det jo.


Her vores bud på en model for designprocessen fra sidste modul:

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designproces14.jpg" width="640px"> </html>


 • 2014-08-28: Dagens modul kommer til at gå med følgende:
  • Fremlæggelser - fortsat fra sidst
  • Undersøgelse af, hvad en designproces består af
  • Forslag til en model for en designproces

Her er link til 3 korte film om Ole Jensen og hans (m.fl.) arbejde med designet af "OLE termokande":1 2 3 (fra designprocessne.dk)


 • 2014-08-26: Vi skal arbejde med stilhistorie. Og det kommer til at foregå således:
 1. Man får parvis udleveret navnet på en designer/arkitekt
 2. Hvert par foretager en research ud fra navnet og skal finde frem til følgende:
  1. Basale biografiske data (fødselsår, død(?), nationalitet…)
  2. Primære arbejdsområder
  3. Hvilken stilhistorisk periode tilhører han/hun?
  4. Hvad kendetegner vedkommendes arbejder
  5. …og hvordan hænger det sammen med den pågældende periode?
  6. Et billede af et af designerens/arkitektens værker, der printes ud i A4
 3. Hvert par giver en 3 minutters mundtlig fremlæggelse af, hvad de har fundet ud af.


 • 2014-08-19: Så blev det "dag to" i vores introduktionsforløb. Den kommer primært til at gå med designanalyse. Det kommer til at foregå efter dette oplæg:

Workshop-DesignC-Designanalyse


 • 2014-08-14: Velkommen til Design C! Det første, vi kommer til at gøre er, at finde ud hvad vi taler om, når vi taler om design. Det gør vi ved at tage en åben dialog i klassen og ved at I researcher jer frem til interessante kilder og forsøger at formulere en stærk definition m.m.

Vi bruger http://todaysmeet.com/definedesign til at dele vores opdagelser. Skriv jeres forslag her og angiv de kilder, der er besøgt. <html>

<iframe src="https://todaysmeet.com/room/1206295/embed?type=transcript&hide_ui=0" height="400" width="100%"></iframe>

</html> Herefter samler vi op, hvorefter hver enkelt starter sin portfolio. Her indleder du med en kort tekst, hvor du på baggrund af vores research og diskussion introducerer designfaget (ca. 800 tegn).

Der er oprettet en afleveringsmappe på Fronter. Rummet hedder Design C (!) og mappen hedder "Introduktion" (under "afleveringsmapper"). Lav teksten som et fronter-dokument - det er (i denne sammenhæng) nemmere at gå til frem for at skulle op- og downloade dokumenter.

Her er de to slides, vi afrundesde med: http://rtgkom.dk/~jan/designc-introduktion.pdf