2013KomItC14

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Velkommen[edit]

Her er klasse 1.4's eget rum. Det vil blive brugt til at lægge oplæg og planer op på.


I kom/it skal vi lave en masse kommunikationsprodukter, f.eks. en hjemmeside og et computerspil.

Du kan læse om, hvad faget går ud på her: Kom/it C på undervisningsministeriets hjemmeside.


I Medialab har vi nogle regler, som du kan læse om her.


I kommer til at arbejde på en anden måde i kom/it end i de fleste andre fag. Vi skal selvfølgelig sætte os ind i noget nyt, analysere og lægge en plan, men når vi først går igang er det vigtigt, at man prøver sig frem og langsomt bygger sine produkter op. Så kan man nå at se, at det man laver virker og teste og få feedback undervejs.


Jeg glæder mig til samarbejdet.


/Mette FN


ID kort[edit]

Det første vi går i gang med er et ID-kort. I skal hver især have designet jeres eget ID-kort.

Oplægget kan I læse her:


Plan for ID-kort perioden

 • uge 33: Introduktion til kommunikationsteori og roughteknik. Lave mindst 5 roughs. Udvælg sammen med makker.
  Argumenter I brugte for at lave jeres valg: simpelt, overskueligt, blikfang, ligevægt, ingen tomme rum, noget abstrakt (noget der bryder symmetrien)
 • uge 34: Foto, billedredigering og begyndende opsætning. Udlevering af passwords.
 • uge 35: Gøre ID-kortet færdigt og upload til server. I denne uge har vi to moduler.


God fornøjelse :-)

Studieweb[edit]

De næste uger indtil efterårsferien, skal vi arbejde med, at I får lavet hver jeres Studieweb. Jeres egen personlige hjemmeside, hvor I præsenterer jeres arbejde her i Medialab.

Oplægget til Studieweb finder i her: Projekt-KomITC-StudieWeb.


 • uge 38

Tirsdag: Vi starter op på StudieWeb og planlægger indlæg til forældreaften. Måske skal de sidste have hjælp til at få deres Id-kort op på serveren. Vi starter op på html-kode. Den er bygget af tags med beskrivende attributter. I dag skal du primært lære nogle forskellige tags. Du kan som udgangspunkt bruge følgende side: w3schools. Start med at læse om følgende tags og prøve dem af:

  html, head, body, title, a href="...", br, p, h1, h2, h3, img

Det kan du gøre ved at læse på følgende sider:

  Introduction, Basic, Headings, Paragraphs, Formatting, Links, Head, Images


Torsdag: Arbejde videre med html. Idag skal alle som minimum have kendskab til og prøvet af:

  lister, tabeller, div, css og farver

Det kan du gøre ved at læse på følgende sider:

  Tables, Lists, Blocks, CSS, Layout, Colors


 • uge 39

Tirsdag: Informationsdesign. Præsentation af emnet og arbejde på egen side.

Torsdag: Visuelt design: gestaltregler [1] og AIDA [2]. Præsentation af emnet og arbejde på egen side.


 • uge 40

Tirsdag: Kode videre på egen side. Fokus på dokumentationskrav. Juridiske tips.

Torsdag: Kode videre på egen side


 • uge 41

Tirsdag: Gøre StudieWeb færdig og upload


 • uge 43

Tirsdag: Feedback på Studieweb og tid til at opdatere/rette op/tilføje

Studieretningsbestemt tema[edit]

Den næste periode drejer sig om et studieretningsbestemt tema, dvs. for jer er det: Klima i tal og grafik. Det er fagene matematik, kommunikation/IT og teknologi, som indgår i projektet. Projektet afsluttes med en studieretningsudstilling, samt en skriftlig aflevering.I kommunikation/IT skal I lave kommunikationsprodukter, som kan understøtte jeres præsentation på udstillingen fredag d. 29. november. Desuden skal I begrunde og argumentere for jeres grafiske valg i rapporten.

Det samlede oplæg kan I se på Lectio og her: SO-2_Klima.pdf.

 • uge 43

Torsdag: Informationssøgning, kildekritik og korrekt kildeangivelse


 • uge 44

Tirsdag: Grafisk design. Valg af produkter/medier og argumenter for målet med de enkelte valg. Fokus på komposition og layout. Repetition af roughs, gestaltregler og flugtlinjer. Læs i Jens Andersens kompendium: Grafisk Kompendium, s. 1-7


 • uge 46

Tirsdag: Fokus på typografi i trykte og elektroniske medier. Læs i Jens Andersens kompendium: Grafisk Kompendium, s. 15-18


 • uge 47

Tirsdag: Fokus på farvesystemer og farvesammensætning. Læs i Jens Andersens kompendium: Grafisk Kompendium, s. 8-14.

    Primære farver, sekundære og tertiære. Subtraktive(CMYK) og additive(RGB)farvesystem. Kontraster. Signalværdier.

Her er en side, som er god til at finde farvekombinationer: kuler.adobe.com

    Farveharmoni/klang: "hård" klang (ligger langt fra hinanden), "blid" klang (de ligger tæt på hinanden i farvecirklen)

Videre arbejde med produkter og rapport.


 • uge 48

Tirsdag: Videre arbejde med produkter og rapport

Torsdag: Videre arbejde med produkter og rapport

Fredag: Studieretningsudstilling kl. 12:00 - 15:15


Den skriftlige rapport skal afleveres mandag d. 2. december 2013, bl.a. på StudieWeb


StudieWeb II[edit]

Den sidste periode indtil jul sætter vi igen fokus på StudieWeb. Der er tre hovedpunkter:

 • Opdater indholdet, så der ligger produkt og dokumentation for alle dine kom/IT øvelser og projekter
 • Opgrader det grafiske design og gør rede for dine overvejelser (gestalt regler, farvevalg, skriftyper)

der er to moduler tilbage i 2013 :-)


Computerspil og Computerens anatomi[edit]

De næste to projekter kommer til at køre parallelt. I første halvdel af perioden laver man det ene projekt og næste halvdel af perioden det andet projekt. Så alle kommer til at lave begge projekter.

Læs oplæggene her:Det er gruppearbejde, som gennemføres af 3-4 personer.


Plan for perioden:

_________________________________________

Uge 2

2* tirsdag: Introduktion, Medialabs Systemudviklingsmetode, tidsplan, gruppedannelse, kommunikationsmodel


Uge 3

tirsdag: Målgruppeanalyse Målgrupper og budskab - læs om livsstilsanalyser og Gallup Kompas

torsdag: HCI, test af produkt

Brugbarhed Find de 5 målepunkter/successpunkter under definitionen ! læg mærke til at det er danskeren Jakob Nielsen, der har udviklet dem.

Tænke-højt forsøg til afprøvning af produkt med brugere


Uge 4

tirsdag: Udvikling, test og rapportskrivning


Uge 5

tirsdag: Udvikling, test og rapportskrivning


Uge 6

tirsdag: Aflevering af første projekt. Afleveringsfrist er 4. februar.


ANDEN PERIODE STARTER

torsdag: Præsentation af produkter og igang med det nye projekt


Uge 7

tirsdag: Fokus på kommunikationsmodeller


torsdag: Udvikling, test og rapportskrivning


Uge 9

fredag: Udvikling, test og rapportskrivning


Uge 10

fredag: Udvikling, test og rapportskrivning


Uge 11

tirsdag: Udvikling, test og rapportskrivning

fredag: Aflevering af andet projekt. Afleveringsfrist er 14. marts.

Afsluttende opgave[edit]

Den afsluttende opgave er den man går til eksamen i, hvis kom/it C bliver trukket ud. Der skal udarbejdes både et produkt og en rapport.


I forbindelse med den afsluttende opgave står der i læreplanen:

Den afsluttende opgave består af et kommunikationsprodukt med tilhørende rapport, der dokumenterer elevens teoretiske og praktiske overvejelser med at udforme produktet. Elevens arbejde med den afsluttende opgave skal kunne indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter i faget.


Afleveringsfrist er: fredag d. 2. maj 2014

Man må arbejde individuelt eller i grupper på højst 3 medlemmer.

Det samlede oplæg kan læses her: Projekt-KomIT-C-AfsluttendeOpgave-2013-14


Oversigt over perioden:

Uge 12 ti 18. marts: præsentation af opgaven, brainstorm, gruppedannelse

Uge 12 fr 21. marts: analyse af problemstilling, valg af målgruppe (målgruppeanalyse, Gallup Kompas) og finde forskellige løsningsforslag, valg af produkt

Uge 13 fr 28. marts: kommunikationsplan (Laswell, moderne inkl. støj, AIDA), grafisk design (komposition, inkl. roughs), informationssøgning (kildekritik), sprog

Uge 14 fr 4. april: grafisk design (skrifttyper og farver)

Uge 15 ti 8. april: navigation (HCI/MMS) og brugbarhed (brugervenlighed)

Uge 15 fr 11. april: videreudvikling og test, implementering

Uge 17 ti 22. april: afprøvning og tænke-højt forsøg. Her er et forslag til opbygning af rapport:

Indledning
Analyse
* Kommunikationsteori(Laswell, moderne, "støj", AIDA)
* Målgruppeanalyse
* Planlægning af arbejdet: systemudviklingsmetode, prototyper, sikring af fælles viden i gruppen
* Andre relevante faglige aspekter: informationssøgning, ophavsret mm. 
Design 
* Visuelle virkemidler(komposition, layout, skrifttyper, farver)
* Interaktion og brugervenlighed
* Sprog
* Genre
Implementering
* Hvordan har du gjort? Forklar opbygningen og hvordan du lavede dit produkt
* Vis ekempler fra værktøjet
* Vis kode
Afprøvning
* Tænke-højt forsøg (hvem, hvordan, resultat og konklusion)
Konklusion
* Evaluer på arbejdsprocessen
* Forbedringer i fremtiden
* Hvad har jeg lært, som jeg kan bruge fremover

Uge 17 to 24. april: videreudvikling og test

Uge 18 on 30. april: videreudvikling og test

Uge 18 fr 2. maj: Finpudsning og aflevering. Der er lavet en endelig afleveringsmappe på Fronter. Husk at få alle medlemmer med, når I er en gruppe !

Præsentationsteknik[edit]

Der er to gange tilbage, som vi vil bruge til at lave præsentationsmateriale.


Uge 19 on: Opdatering af StudieWeb, så alle jeres opgaver kan findes her. Desuden planlægge og udarbejde materiale til at præsentere den afsluttende opgave.

Uge 20 on: Viderearbejde, samt mundtlige præsentationer.