2013KomItC11

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Farvelære[edit]

Jens kompendium [find Itten]

Dansk link fra ITU [ITU]

Adobe kuller [Kuller]

App til håndholdte enheder [What Color Is This?]
Formål[edit]

Målet med dette projekt er at få oprettet en webbaseret portfolio. Samtidig skal du lære dig grundlæggende HTML- og CSS-kodning samt introduceres for tekniske og kommunikationsfaglige aspekter ved webpublicering og webredigering. Hvad handler det om?

Som elev i Kommunikaton/It skal du designe, publicere og vedligeholde et personligt websted, hvor brugerne – fortrinsvis andre elever og vejledere – skal gives adgang til dine faglige reflektioner og resultater. Webstedet skal tjene som din ”portfolio” for faget, hvor du samler og strukturerer dit arbejde i faget. Vejledningen og evalueringen af dit arbejde i Kommunikation/It kommer i stor udstrækning til at tage udgangspunkt i det, vi præsenteres for på dit websted. Vejledningen til denne opgave – og i det hele taget i faget - vil så vidt muligt tage højde for, hvad den enkelte kan i forvejen. Du vil få anvist forskellige ressourcer og der vil efter behov blive givet enkelte instruktioner. Du skal dog være indstillet på, at det primært er dit eget opsøgende og eksperimenterende arbejde, der skal føre dig frem til målet. Hvad skal du så gøre?

De første konkrete skridt: Lær at kode HTML (og CSS)! Hvis du kan html og css i forvejen, gå da videre til pkt. 2 - for jer andre: gennemfør denne lille øvelse: Øvelse-KomIT-C-html/css Lav et informationsdesign. Overvej, hvordan sitet skal bygges op indholdsmæssigt d.v.s. hvilke sider, der skal være og hvad, der skal være på dem af information. Her benyttes papir og blyant, hvor du i form af sitemaps skitserer dine forslag op. Nedenfor kan du se, hvad vi foreløbig har af krav til indholdet på sitet. Det skal du tage udgangspunkt i, når du gør dig dine første designovervejelser. Lav et visuelt design d.v.s. find frem til et layout og en farveholdning på dit site (sørg for et design, du også vil kunne kode) Det sker også på papir hved hjælp af "roughs". Implementér dit design d.v.s. kod siderne ved hjælp af html (og css) i en editor (som f. eks. notepad2). Dit websteds startfil er og skal hedde "index.html". Du skal derfor begynde med at oprette en fil, der hedder dette. Tilføj desuden det indhold, du har indtil nu. Som du ser, er et af kravene til indholdet, at du forklarer, hvad faget går ud på og hvilke mål, vi har. Ud fra bekendtgørelsen for faget (som du har fået udleveret en kopi af) skal du med egne ord forfatte en ”webvenlig” tekst, der introducerer fagets mål og indhold. Det skal blive en del af ”identifikationen” på dit site. Opload dit StudieWeb! Startside - index.html - og undersider skal uploades til en mappe, der hedder "html" og ligger i dit home-directory (hjemmemappe) på MediaLabs webserver. Se Guide: Upload af fil for hvordan man kan gøre.

Foreløbige krav til indhold

Identifikation: Hvem og hvad er du (navn, klasse, skole, fag o.s.v.)? I hvilken sammenhæng publicerer du dette websted (hvad er det for et site? hvad er formålet? hvad går faget ud på? hvad kan brugeren vente sig)? Produkter Undervejs i fagets forløb kommer du til at fremstille en række kommunikationsprodukter. Dem skal man på den ene eller den anden måde kunne se på sitet. Dokumentation For hvert produkt vil der være gået en arbejdsproces forud. Den skal vi også kunne få indblik i ved at besøge webstedet. Det kan være skitser, noter, fotos, prototyper o.s.v. Teori: Forklaringer på de væsentlige begreber i faget. Kan f.eks. udformes som en online ”ordbog”. Derudover er der krav om overholdelse af Lov og Etik: Alt hvad du publicerer i denne sammenhæng skal være relevant for faget og må ikke kunne virke stødende. Du skal naturligvis også overholde landets love - ikke mindst loven om ophavsret. Som sagt er kravene foreløbige. D.v.s. at du skal være forberedt på, at der nemt kan stilles yderligere betingelser undervejs i forløbet. Du er velkommen til at bidrage med indhold udover ovenstående – blot du overholder de anførte etiske krav. Deadline

Dit StudieWeb skal være designet, kodet og oploadet i uge 41 Litteratur

www.w3.org Dave Raggett's Guide på w3.org css guide på w3.org www.html.dk HTML tutorial på w3schools.com http://www.htmlcodetutorial.com/ http://www.htmlgoodies.com/primers/html/ Kim Pedersen & Henrik Birkvig: "Grundbog i grafisk design", Forlaget Grafisk Litteratur 1994 (2001) Torben Wilhelmsen, Thomas Green og Geert Sander: "hjemme.sider - webdesign til at begynde med", Forlaget Grafisk Litteratur 2001 Kim Pedersen og Pernille Hansen: "Design til skærmen",Forlaget Grafisk Litteratur 1997 Susannah Ross: "Writing for your website", Pearseon Education Ltd. 2001 [http://www.vertikal.dk vertikal.dk - en dansk portal til brugervenligt webdesign ophavsret.dk Lov om ophavsret