2013KomItA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2013-14: 3.år[edit]

Portfolio og prøvemappe[edit]

Portfolio-eksamen-2013KomItA35

 • 2014-05-19: Nedenfor er der links til prøvemapperne. Sørg nu for at at have tjekket dem for fejl og mangler - meget gerne hos hinanden også. De bliver låst onsdag den 21. maj 2014 kl. 12:00


<html> <a href="http://www.rtgkom.dk/~alexv11/eksamen2014/">Alex Vinløv</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~amandacs11/eksamen2014">Amanda Cairns Scherney</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~andersfn11/eksamen2014">Anders Fredensborg Nielsen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~anderssj11/eksamen2014">Anders Storgaard Jensen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~anderst11/eksamen2014">Anders Tengstedt</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~andreasj11/eksamen2014">Andreas Juhl</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~arturr11/eksamen2014">Artur Radziszewski</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~casperpp11/eksamen2014">Casper Palle Petersen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~cecilierb11/eksamen2014">Cecilie Ring Børgesen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~fredrikdh11/eksamen2014">Fredrik Dam Hansen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~joakimpm11/eksamen2014">Joakim Pieper Møller</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~jonasdm11/eksamen2014">Jonas Degling Mathiesen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~justianr11/eksamen2014">Justian Raahauge</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~kaspertn11/eksamen2014">Kasper Taulan Nielsen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~lasser11/eksamen2014">Lasse Rasmussen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~lineagn11/eksamen2014">Linea Gottlieb Nielsen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~lineke11/eksamen2014">Line Kaa Ehmsen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~magnuswj11/eksamen2014">Magnus Worm Jensen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~mathiasjp11/eksamen2014">Mathias Jess Pedersen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~nannaal11/eksamen2014">Nanna Abildtrup Lauritsen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~natashars11/eksamen2014">Natasha Røsland Skov</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~nicolejm11/eksamen2014">Nicole Jessica Mølgaard</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~sebastianejj11/eksamen2014">Sebastian Elkjær Jürs Johansen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~simonkm11/eksamen2014">Simon Kruse Madsen</a>
<a href="http://www.rtgkom.dk/~soerenmg11/eksamen2014">Søren Marschner Gleerup</a>
</html>


 • 2014-05-07: Mapperne til jeres prøvemapper er nu oprettet hos hver enkelt. Den hedder "eksamen2014" og ligger i roden af jeres "html"-mappe. Her oploader I jeres fortegnelser, resumeer og arbejder. Sørg for, at der er en index.html og iøvrigt at følge anvisningerne i oplægget. Udkast skal som bekendt ligge klar på fredag (9/5)
 • 2014-05-06: De sidste ca. 6 moduler skal bruges til at få lavet prøvemapper. Se oplægget ovenfor.

Valgfrit Tema[edit]

Projekt-ValgfritTema-2013KomItA35

2014-04-30: Deadline nærmer sig (fredag). Sørg for at få dokumentationen lagt op på projektsiderne - også selvom der er tale om foreløbige arbejder. Det sidste forløb, der følger dette, er dedikeret til at udarbejde prøvemappe frem mod eksamen. Her vil man også kunne bearbejde sine projekter og i et vist omfang færdiggøre elementer, man vurderer, kræver det.

BusinessInnovator[edit]

 1. Konsultation.nu
 2. ReserveBedste.nu

Projektsider:

 1. Nicole, Simon og Sebastian - ReserveBedste.nu
 2. Linea og Cecilie - Konsultation.nu
 3. Anders F, Lasse og Kasper - ReserveBedste
 4. Jonas, Mathias og Anders T - Konsultation.nu
 5. Andreas, Amanda og Palle - Konsultation.nu[1]
 6. Justian, Alex, Anders S og Magnus - ReserveBedste.nu
 7. Natascha, Line og Nanna - ReserveBedste.nu
 8. Dam og Søren - Konsulation.nu
 9. Joakim og Artur - ReserveBedste.nu


 • 2014-02-28: Så er vi fremme ved afleveringen og præsentationen af produkterne og i det hele taget resultaterne af arbejdet. Det kommer til at foregå som en "præsentationscafé", hvor hver grupper laver en opstilling i Laboratoriet. Her kan produktet afprøves og relevant dokumentation tilgås. Laboratoriet er principielt åbent for besøg ligesom man selv har mulighed for at gå rundt og besøge hinandens opstillinger. Vigtigst er dog at hver gruppe overfor Rune Gregers Meyer - kunden - får fremvist og forklaret arbejdet. Udgangspunktet er dette o0plæg: http://rtgkom.dk/~jan/evalueringsoplaegbi.pdf
 • 2014-02-06: De af jer, der har eksperiementeret med at få gang i webcam og videochat må meget gerne dele erfaringerne med de andre grupper. Et sted at kigge hen kunne være ScriptCam.com, der er delvist frit (frit sålænge, det ikke anvendes kommercielt). Det kan fx. afprøves på vores (rtgkom.dk) eller jeres lokale webserver (XAMPP e.l.) mens man tålmodigt tjekker deres dokumentationsside ud. Er man faldet over andre alternativer, så del med holdet!
 • 2014-02-06: Det er ca. heromkring i forløbet, I skal have gennemført de første afprøvninger. Måske nogle af jer erindrer tænke-højt-testen?
 • 2014-01-16: Flere af jer er godt i gang med ressourceplanlægningen. Umiddelbart er et af de mest oplagte frie værktøjer til projektplanlægning GanttProject
 • 2014-01-09: Der er nu startet op og dannet arbejdsgrupper. Første udfordring bliver at skabe sig et overblik over alle kravene, de mange gode idéer og få dem prioriteret på en måde, så I kan foretage en fornuftig tids-/ressourceplan. Sørg for at oprette en projektside på StudieWeb og link til den ovenfor.
 • 2014-01-07: I dag opstartes forløbet, hvor vi skal hjælpe idéer på vej for en kunde. Kunden er BusinessInovator v/ Rune Gregers Meyer, der har to koncepter, man gerne ser realiseret til kvalificerede prototyper. De to oplæg findes ovenfor.

Programmet for dagens modul ser således ud:

 1. Præsentation af BusinessInovator og Rune
 2. Gennemgang af oplæggene
 3. Gruppedannelse
 4. Opstart af arbejdet med mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

Kampagne[edit]

Projekt-Kampagne-2013KomIT35

Projektgrupper og overskrifter (med links til projektsider):

 1. Alex og Amanda - Hvordan du lærer dit barn at stemme til valg. Link: [2]
 2. Cecillie, Anders F og Justian - Tak for lort. Link: [3][4]
 3. Fredrik Dam, Søren G - På med huen.
 4. Mathias og Jonas: Hjælp mig hjem- Alkohol og unge.
 5. Nanna - Du må huske før du skal duske
 6. Anders T, Line og Nicole - Du har stemmeret allerede efter 3 år![5]
 7. Sebastian & Simon - Spongebob Firkantbuks.[6]
 8. Artur,Joakim og Dan- E-sports.[7] .
 9. Lasse og Kasper - Elbil kampangne.
 10. Magnus og Anders S - Spis sundt [8]
 11. Casper Palle & Andreas - Vinterdæk [9]
 12. Linea - kv13 og unge [10]


 • 2013-12-03: Kampagneforløbet er nu afleveret (ikke sandt?) og vi skal nu gennemføre et evalueringsforløb. Her skal vi benytte lejligheden til at træne god praksis indenfor præsentationsteknik med henblik på eksamenssituationen. Til prøven bliver du vurderet på, hvordan du opfylder de faglige mål, der har været fokus på, men især også hvorvidt du har overblik over kommunikationsopgaven og kan koble teorierne (viden om modeller, virkemidler, metoder o.s.v.) til det, du har foretaget dig i praksis og de produkter, det har resulteret i. Med andre ord: at du har været i stand til at bruge det, du har lært.

De næste moduler kommer til at gå med fremlæggelser, hvor du sammen med din gruppe skal præsenterer dit arbejde og redegøre for, hvordan det er kvalificeret. Det skal du forberede sammen med din gruppe. Her skal du - udover at disponere og redigere dit stof fornuftigt - planlægge og designe præsentationen på en måde, så dine faglige pointer står tydligt illustreret overfor en udenforstående tilhører. I den forbindelse skal vi finde frem til en række gode råd til den effektive fremlæggelse.

Fremlæggelserne skal vare 10 min. og ledsages af illustrerende slides og med adgang til dokumentationen.


 • 2013-11-18: Vi har arbejdet med Preben Sepstrups kampagnemodel og diskuteret hvordan den kan anvendes praktisk der, hvor I er nu. Du kan se noter til Sepstrup her: Preben Sepstrup


 • 2013-11-01: Vi brainstormede sidste gang i fællesskab over, hvilke typer case, der kunne arbejdes ud fra. Det landede på denne liste:
  • Dyrevelfærd (fx. mink)
  • Alkohol (fx. misbrug blandt unge)
  • Vold i familien (fx. kærestevold - her er der udskrevet en konkurrence)
  • Madspild
  • Sikker sex
  • Elbil
  • Breddeidræt (fx. synliggørelse af de lokale foreninger)
  • Unge og demokrati (fx. med et mål om at øge stemmedeltagelsen)
  • Ungdomsarbejdsløshed (fx. oplysning om introduktion til arbejdsmarkedet)
  • Renholdelse af det offentlige rum (fx. med et mål om at få hundelorte fjernet)


 • 2013-10-24: Vi påbegynder idag forløbet, Kampagne, der kommer til at køre frem t.o.m. uge 48.

Det første, der skal ske, er at vi skal finde frem til relevante cases at arbejde ud fra. Væsentlige kriterier at vælge ud fra kunne være aktualitet, muligheden for at skaffe brugbar data og information og at der er god adgang til de involverede interessenter. Vi samler mulige emner sammen i fællesskab, så der bliver en "pulje" af cases at overveje.

Prøveforløb[edit]

Prøveforløb-2013KomITA35

 • Uge 41 er tilrettelagt som et individuelt prøveforløb (oplægget ovenfor), hvor hver enkelt skal prøve kræfter med en mere eller mindre almindelig kommunikationsopgave. Der er ialt 4 moduler og 4 timers elevtid til at gennemføre. Det løses enkeltvis, men det er tilladt at diskutere sit arbejde med andre. Karl (GKB) og Christoffer (CSO) vil være på i MediaLab i løbet af ugen.

Tirsdagen i uge 43 (uge 42 er efterårsferie) er der, hvor du gør det færdigt.

Oplevelsesdesign[edit]

Projekt-Oplevelsesdesign-2013KomIT35


 • 2013-09-17: Noter til Kenneth Hansens artikel, "Bevidstgørende design" finder du her
 • 2013-09-12: Projekterne skal afgrænses til en overskrift og en kortfattet projektbeskrivelse. Det skal ligge klart til næste gang. Næste gang kommer vi også til at tale om Kenneth Hansens artikel (som I har fået på tryk), hvorfor det vil være en god idè at have læst på den inden - det er man velkommen til at bruge noget af tiden på idag.
 • 2013-09-10: Der skal oprettes sider til det igangværende forløb (oplevelsesdesign) og der skal dannes grupper som hver især skal finde frem til en afgrænsning og kort projektbeskrivelse:
 1. Magnus, Anders S. og Alex: Spil - Pauls Job
 2. Cecilie og Kasper: Coffee & Cocoa to go - link: [11]
 3. Anders F. og Linea: Twitter og offentlig transport (DSB) - link: [12]
 4. Søren, Fredrik og Casper: Jesper Fårekylling
 5. Nicole, Sebastian og Simon: Fortorv(tog?) med lys
 6. Artur, Dan og Joakim: Ceres øl - old spice look a like
 7. Amanda:
 8. Nanna: PostIt - link: [13]
 9. Justian og Anders T.
 10. Mathias, Jonas og Andreas: Interaktiv kogevideo
 11. Lasse:
 12. Natasha og Line: Tivoli spejle


 • 2013-08-05: Vi starter nu forløbet, "Oplevelsesdesign". Det første, der skal ske er, at vi skal opbygge en god forståelse af begrebet og finde ud af, hvilke typer kommunikations- og medieprodukter, der kan høre ind under. Der er en del litteratur, der kan hjælpe os, men også en række interessante eksempler til inspiration. Her blot et par stykker:

<html> <iframe src="//player.vimeo.com/video/20412632" width="500" height="281" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> <iframe src="http://content.bitsontherun.com/players/JweLpuI1-DdP4rzD4.html" width="600" height="362" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe></iframe> </html>

http://gu.com/p/2ndfb

http://www.coming-soon.be/portfolio/photography/122/infographics-xxxl

Thomas Jensen/journalisten.dk: Her er opskriften til New York Times' nyskabende grafik

Grafisk Design[edit]

Fælles med 1. del af: Projekt-Intro-2013DesC35


 • 2013-09-03: Der er deadline for opload af poster idag:
 1. Formatet er A1 (594 × 841 mm)
 2. Det skal oploades på dit StudieWeb som .pdf
 3. Dokumentation for udviklingsarbejdet (research, grafiske overvejelser, skitser o.s.v.) skal indgå i jeres portfolier
 4. Dette forløb er fælles med Design. Derfor skal der være adgang til arbejdet fra begge portfolier (Link eller copy-paste er fint for den enes vedkommende)


 • 2013-08-27: Vi fortsætter arbejdet med posteren, hvor det stadig er indholdet, der skal kvalificeres. Her mangler vi at blive kloge på, hvad designprocessen typisk indeholder. I oplægget dra design hedder kravet:

"På baggrund af din forhåndsviden om design og produktudvikling (fra Kommunikation/IT og Teknologi) samt supplerende informationssøgning, skal du skabe dig et overblik over, hvilke faser og aktiviteter, en typisk designproces består af. Opstil en model, der viser en designproces. "

Der skal foretages nogle søgninger, slås op i litteraturen og diskuteres, hvorefter vi skal komme frem med et eller flere bud på en god model, der beskriver en typisk designproces.

Kig fx på denne lille film

...og denne.

Herefter kan du tage fat på layoutet af din poster, hvor du benytter dig af de opdagelser du har gjort dig om farve, typografi ...og komposition.. - Det sidste er endnu ikke gennegået, men er du så langt, kan du tjekke: Grafisk kompendium (s. 1-7), Gestaltlove og "Grundbog i grafisk design" s. 56-59


farve[edit]

 • 2013-08-23: Som andet led i vores grafiske øvelsesrække tager vi fat på Farve. Vi gør således:
 1. Dyk ned i litteraturen, hvor du sætter dig ind i-/genopfrisker den grundlæggende farveteori: Grafisk kompendium (s. 9-14) og "Grundbog i grafisk design" s. 52-53 (ligger på Fronter under Kom/IT-litteratur) Hav særligt fokus på:
  1. Farveakkord (nogen steder kaldet kaldet "palet" og andre steder "farvens egen kontrast")
  2. Kvalitetetskontrast (også kaldet mætningskontrast)
  3. Kulde/varme - kontrast
 2. Hent dine frembringelser fra øvelsen fra sidst frem (typografi). Har du ikke noget der, så fremskaf/fremstil noget tilsvarende d.v.s. et a3 ark med tekst- og billedeelementer
 3. Start et DTP-værktøj (Inkscape f. eks.)
 4. Fremstil min. 3 forslag til bearbejdning af dit ark, hvor du afprøver forskellige farvesammensætninger (tekstfarve, baggrunde o.s.v.). Benyt evt. colorschemedesigner.com, som supplement.
 5. Præsenter et eller flere af dine forslag, hvor du argumenterer for dit design ud fra farveteorien og viser hvilke kontrastfænomener, du benytter dig af.

Supplerende kilder:

research[edit]

 • 2013-08-22: Vi fortsætter researchen med det grundlæggende arbejdesspørgsmål: "hvad går design ud på?" (som jo skal udgøre indholdet i det kommunikationsprodukt, du skal fremstille). Indtil videre skulle du gerne have fanget viden om
 1. Hvilke definitioner gives der på begrebet, "Design"?
 2. Hvilke aspekter indgår i et design og hvordan undersøger vi et design?

Det kan du formentlig bygge videre på ved at inddrage yderligere kildemateriale (husk litteraturen på Fronter) dertil kommer:

 1. Hvilke centrale strømninger og skikkelser fra det 20. århundredes designhistorie frem til idag bør kendes - og for hvad?
 2. Hvilke faser og aktivititer indgår i en typisk designproces?

vi arbejder med spm 1. (designhistorien) i fællesskab efter flg. form:

 • Udvælg en designer/arkitekt med designhistorisk betydning. Vi fordeler de forskellige epoker og strømninger mellem os, så vi så vidt muligt dækker de centrale træk i det 20. århundredes designhistorie.
 • Foretag en undersøgelse af hans/hendes arbejde og den tid, det var en del af. Find de væsentligste karakteristika ved værkerne og forsøg at forklare baggrunden for dem. Her får du brug for dine evner indenfor informationssøgning og kildekritik (SO!) men din lærer hjælper dig også gerne hen til relevant litteratur.
 • Læg dokumentationen af dine undersøgelser ind på dit StudieWeb, så det er muligt at linke direkte til det (så kan vil lave en central oversigt alle har nem adgang til)

typografi[edit]

 • 2013-08-20: Vi øver Typografi! som led i vores formidlingsopgave, skal vi have styr på hvordan man arbejder med opsætning af tekst.:
 1. Tjek litteraturen og sæt dig ind i de grundlæggende principper og begreber indenfor typografi Grafisk kompendium (sidste kapitel: "Typografi") og "Grundbog i grafisk design" s. 22-31 (ligger på Fronter i under Kom/IT-litteratur)
 2. Test 3 typografier på det tekstmateriale (og evt. billedmatariale) du allerede har oparbejdet ifm desigintro'en. Overvej forskellige skrifttyper til hhv display-, læse- og konsultativ typografi og i det hele tage udtryk og læsekomfort.
 3. Du kan bruge tekstbehandling (word, libroffice ...) eller mere avanceret dtp-software (inkscape, scribus.....) Hold det i A3.

Om forløbet[edit]

 • 2013-08-16: Så skulle vi gerne være landet nogenlunde og så småt fået sat et studie-fokus. Overskriften, Grafisk design" dækker over det første relativt korte forløb, hvor produktmålet er, at designe og fremstille en poster, der overfor eleverne på 1. og 2. år skal formidle hvad designfaget indebærer. Forløbet er fælles med Introduktionsforløbet, som vi kører i Design C (Projekt-Intro-2013DesC35).

Kommunikation/ITs bidrag til forløbet består i at skulle løse det kommunikationsproblem, der er i

 1. at skulle prioritere, disponere og bearbejde den viden og information, I samler sammen om designteori
 2. at omsætte den til et visuelt design (i form af en poster)
 3. at sikre at produktet (posteren) løser sin opgave d.v.s. lever op til relevante krav (som vi jo skal fange og formulere)

Formålet er primært at få opgraderet din viden og færdigheder indenfor grafisk design og sekundært at repetere de grundlæggende principper i håndteringen af en kommunikationsopgave.

Indledende aktiviteter[edit]

 • 2013-08-15: Velkommen tilbage fra ferien! Det allerførste, vi gør er at genopfriske hvor vi står. derfor skal du gøre flg.:
 1. Gå ind på dit StudieWeb og tjek om al information er opdateret med særlig hensyn til, at det nu er 3. år
 2. Tjek dine seneste refleksioner, som du foretog lige før ferien og se om konklusionerne vedr. status og må stadig holder.
 3. Tilføj nu et indlæg på dit StudieWeb, der skal indlede 3. års portfolio, hvor du overfor dem, der besøger dit StudieWeb, ridser status op mht. hvor langt du er i dit Kom/IT-studie samt hvilke fokus, du især regner med at have i løbet af 3. år.
 4. Hvis du kan nå, det kan du indrette dit StudieWeb, så der også bliver adgang til din portfolio i DesignC, som vi starter op imorgen.

2012-13: 2. år[edit]

Portfolioforløb[edit]

2013-04-04: De sidste 5 moduler (og den tilknyttede elevtid) bruges til at arbejde med portfolien. Oplæg til den opgave finder du her: Workshop-KomITA-Portfolio-semester4

Faglig formidling[edit]

Gruppeinddelingen:

 1. Simon, Nicole og Line
 2. Jonas
 3. Sebastian, Frederik og Søren
 4. Mathias, Anders T
 5. Andreas og Palle
 6. Cecilie og Nanna
 7. Anders S, Justian og Dan
 8. Alex
 9. Zacharias, Arthur og Joachim
 10. Lasse
 11. Anders F, Linea og Kasper
 12. Amanda og Natascha


2013-03-14: Nu er det blevet tid rundt omkring til at få gang i prototyperne - (hvad er det egentlig? tjek: prototype) - og det skal der arbejdes med og testes ud fra (hvordan gør man lige det? tjek: Tænke-højt-test) i i de sidste moduler af forløbet.

Sørg for at dokumentere løbende i jeres log


Der kom en del interessante forsøg ud af animationsworkshoppen i sidste modul, og en af konklusionerne må være, at mulighederne er der ...også ved hjælp af åbne/frie værktøjer. Eksemplerne skal jo helst deles f. eks. kan man muligvis få noget ud af :

 • Lasses (og andres) eksperiment med Pencil
 • Sebastian m.fl.'s Blender-forsøg
 • Justian og Photoshop
 • Anders mfl.'s erfaringer med Synfig
 • og der var også en del (?), der fik gang i Gimps animations-maskineri
 • Zacharias, Jonas mfl.s GIF-animationer

<html> <a href="http://www.rtgkom.dk/~jonasdm11/index4.html"><img src="http://www.rtgkom.dk/~jonasdm11/Kasketgif.gif" width="400"></a> </html>


2013-03-07: Vi bruger dagens modul på at undersøge mulighederne for at lave animationer. Oplæg til øvelsen finder du her: Workshop-KomIT-A-Animation-basics


2013-03-01: Her - som lovet - slides fra introduktionen til Kommunikationsplanlægning

2013-02-27: Her er så det officielle oplæg til forløbet

Indtil videre er I blevet introduceret til de grundlæggende problemstillinger indenfor faglig formidling (med udgangspunkt i Leif Becker Jensens tekst) og vi har brainstormet med afsæt i projektets grundproblem.

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm1.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm2.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm3.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm4.jpg" height="180px">

</html>


Herefter skal I nu påbegynde kommunikationsplanlægningen. Det skal foregå systematisk og til det formål benytter vi Bruno Ingemanns "nye bollemodel"


2013-01-15: Vi tager nu hul på forløbet "Faglig formidling" i samspil med matematik. Udgangspunktet for projektet hedder:

Planlæg, design og fremstil et - eller en kombination af flere - medieprodukt(er), der kan give en veldefineret målgruppe forståelse for integralregning og indsigt i dets anvendelsesområder. Produktet skal i sin formidling inddrage animation.


Web 2.0[edit]

2013-02-14: Vi skal nu til at reflektere over "web 2.0"-forløbet, hvor vi som hovedmål, skal gøre status over, hvad der rent fagligt kom ud af bestræbelserne. Vi gør sådan her:

 1. Der oprettes evalueringshold med 3 projektergrupper i hver
 2. Hvert evalueringshold indretter sig omkring et bord med al dokumentation tilgængelig
 3. Der fremlægges på skift og opponenterne spørger og bidrager til dialog om projektet. Der tages afsæt i de mål der var sat for projektet og suppleres med hvad der ellers findes relevant.
 4. Udnyt muligheden for at teste prototyperne!
 5. Hver projektgruppe udarbejder på baggrund af ovenstående et notat der redegør for hvad der blev talt om og hvad man på sigt vil kunne forbedre og udvikle i forhold til projektet.


2013-01-10: Et af målene med det igangværende projektforløb er, at du introduceres til nogle af de værktøjer, man kan bruge til at fremstille dynamiske websider. Et af de mest udbredte - og frie - værktøjer er PHP og mySQL. Dem kan du få gang i gennem denne øvelse: Workshop-KommIT-A-Basic-Client-Server

2013-01-03: Det nye forløb hedder web 2.0 og vil køre hele januar. Det første, I skal gøre er at definere web 2.0. med egne ord og forklare hvordan begrebet er opstået.

Det gør I ved at at starte en projektside op på jeres StudieWeb, foretage research og lægge en tekst på ca. 800 tegn op, der er dækkende for ovenstående.

Det fulde oplæg finder du her: Projekt-KomIT-A-Web 2.0

Slides fra introduktion til Web 2.0 finder du her

Brugergrænseflader[edit]

2013-01-03: Velkommen tilbage fra ferien og godt nytår! Vi skal bruge årets første Kom/IT modul på at evaluere undervisningen som I (og jeg) har oplevet den i det forløbne semester

Derudover skal forløbet med brugergrænseflader rundes af og evalueres. Det kommer til at foregå således:

 • Hver gruppe skal forberede en kort præsentation. Den skal køre på en skærm og formidle processen samt demonstrere og argumentere for jeres løsning. Brug så vidt muligt de faglige termer, I har lært. Præsentationen skal fylde ca. 5 slides. Vægten skal ligge på jeres (nye) erfaringer med:
  • arbejdsmetoder (flowchart, prototyping, test...?)
  • grafiske overvejelser (gestaltregler, farvebrug, typografi)
  • brugervenlighed og brugeroplevelse
 • Præsentationerne kører vi som "café" i løbet 3. modul. Nærmere instruktion om det følger.


2012-12-17: Usability kan også opdeles i 3 modeller:

 • Grundlæggende usability, hvor man kontrollerer om et produkt opfylder sit primære mål. Dette kan testes på følgende måde: flere personer til at bruge produktet og kontroller 1) hvor mange nåede deres mål uden problemer. 2) hvor mange nåede deres mål, men havde problemer. 3) hvor mange nåede ikke deres mål. På denne måde kan grundlæggende usability testes.
 • Utility, hvor man kontrollerer hvor mange andre funktionaliteter et produkt har, foruden det primære. Alle de ekstra 'features' kan testes med den grundlæggende usability.
 • User Experience, hvor det er oplevelsen der tæller. Her tages der hensyn til brugerens holdning, mening, tro og identitet.

http://www.kintek.com.au/blog/utility-usability-and-user-experience/
Jacob Nielsen: Usability 101: Introduction to Usability

2012-12-11: Vi er i øvelsen "Brugergrænseflader" fremme ved - nogle er også videre fra - Flowchart og det kan der, arbejdes mere eller mindre standardiseret med. Hvis man har mod på at benytte den standardiserede syntax (med de konventionelle symboler) skal man kigge i den litteratur, der henvises til og man kan prøve at tegne ved hjælp af et værktøj som fx. Gliffy, som er et af flere online tegneredskaber specielt egnet til denne type opgave.

Mere generelt talte vi om tre-lags modellen, der er en måde at beskrive og overskue et IT-system på. På engelsk hedder det three tier model, og den forklarer et it-system i 3 grundlæggende niveauer:

 1. præsentationslag
 2. det logiske lag
 3. datalaget

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg/500px-Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg.png

af Bartlean på en.wikipedia.org

Vi beskæftiger os primært i de 2 øverste lag, hvor grafikken og usability er det vi arbejder med i præsentationslaget og scenario og data-flowdiagram har med det logiske lag at gøre


2012-12-03: Frem til jul skal der arbejdes med brugergrænseflader. Vi går frem efter følgende vejledning: Workshop-KomIT-A-GUI. Man kan vælge at arbejde parvis eller individuelt. Det er sat til afslutning 18. december.

London[edit]

2012-11-30: Vi bruger dagens modul til

 1. at arbejde med indslag til den kommende morgensamling og
 2. at kigge på klasse 1.5's udstilling nede i salen og evaluere deres arbejde i et kommunikationsfagligt perspektiv.

Førstnævnte er noget, I selv organiserer. Sidstnævnte gennemføres således:

 • Kl. 13 åbnes udstillingen og det er der, I gruppevis (de arbejdsgrupper, i var opdelt i i foregående projektforløb) besøger 15. stande på udstillingen.
 • Tag en dialog med en eller flere af grupperne hvor I afdækker, hvordan de har arbejdet med udstillingens kommunikative aspekter:
  • Hvilke(n) model(er) til kommunikationsplanlægning kender man til og hvordan er de kommet til anvendelse?
  • Hvordan har man i udformningerne taget højde for målgruppen?
  • Hvordan har man i udformningerne taget højde for kommunikationsmiljøet
  • Hvilke medier er valgt og hvorfor?
  • Hvordan reflekteres der over grafiske og andre virkemidler i udformningen
  • Er kommunikationen vellykket?

Lyt aktivt til elevernes oplæg og oplev de tilknyttede medieprodukter. Tag herefter en snak med dem med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål. Bidrag til dialogen med egne erfaringer få en udvekslng af gode råd og faglige input der er relevante i Kom/IT-sammenhæng


2012-11-19: Vi skal nu i gang med et kort evalueringsforløb ovenpå London-projektet. De forskellige grupper skulle nu have færdiggjort deres artikelopslag med henblik på korrektur og endelig aflevering (udkørsel og ophængning). Det der først skal ske er en grafisk korrektur (i engelsk gennemføres en sproglig af slagsen), og den foretager vi på flg. måde:

 1. Sørg for at gruppens arbejde er afleveret de rigtige steder og er tilgængeligt. Artikelopslaget skal være i PDF. Det skal dels ligge på hver enkelt elevs Studieweb (det er ok i første omgang at linke på tværs af gruppen) og dels skal gruppen foretage aflevering på Fronter (som gruppeaflevering og ved at linke til den side på rtgkom.dk hvorfra man kan læse om jeres arbejde og downloade jeres produkt). Stedet på Fronter er: Klasse 2.5 > SO > 2.år > Afleveringer > SO-4-London
 2. Få kørt en A3 version ud (gøres nemmest via adobe reader fra en af MediaLabs arbejdsstationer og på printeren, Magicolor 7300)
 3. Aflever prøveudskriftet til en af de andre grupper og modtag selv en udskrift af et af de andres arbejder.
 4. Foretag i gruppen en gennemgang af det arbejde I har modtaget, hvor fokus er på:
  1. Indhold: Kan man aflæse hvem der står bag, sammenhængen og hvad det overordnet handler om?
  2. Indhold: "Omvendt tragt" ...er den benyttet med succes?
  3. Gestaltlove (lov om nærhed, lukkethed, lighed....): ...er de fulgt/brudt?
  4. Typografi: Støtter opsætningen af teksten læsekomfort og overblik? Er de traditionelle typografiske elementer benyttet hensigtsmæssigt (konsultér litteraturen)
  5. Helhed: Er der et godt blikfang og er layoutet harmonisk og tilpasset formatet?
 5. Aflevér et notat til den anden gruppe, hvor I på baggrund af ovenstående anfører forslag til grafiske forbedringer og rettelser af fejl og mangler.
 6. Modtag selv et sådant notat og foretag de nødvendige forbedringer - hvor i også løser de designmæssige problemer, I selv måtte have konstateret.
 7. Aflever den forbedrede version fulgt af en kortfattet skriftlig refleksion (hvad er rettet til og hvorfor og med henvisning til hvilke principper) på StudieWeb - og stadig med link fra Fronter


2012-10-22: Vel mødt tilbage fra studietur og efterårsferie! En del af jer har nok behov for at få rundet et par ting af og genvinde overblikket. Ellers er planen at I i projektgrupperne fra studieturen sætter jer ned og begynder planlægningen af forløbet: Projekt-KomIT-A-London2012

Reportage[edit]

2012-10-01: Der skal arbejdes med reportageøvelsen, Workshop-KomIT-A-reportage, der jo skal ligge klar i morgen. Tjek oplægget og se kravene. Hovedmålet er, at du får fingrene ned i det at formidle jounalistisk og at du dokumenterer dine erfaringer med det. Derfor skal du prioritere det undersøgende og eksperimenterende aspekt for der er både tekniske og teoretiske spørgsmål, som du skal søge svar på. Her er et par forslag til arbejdsspørgsmål:

 • Hvornår er det "god journalistik"?
 • Hvad skal der til, for at et interview går godt (dvs. du får noget relevant med hjem)?
 • Hvad skal man især tage højde for i redigeringen af lyd/billedematerialet for at opnå god formidling (at historien bliver godt fortalt)?
 • Hvilke teknologier/værktøjer skal benyttes - og hvordan - for at implementere produkterne på web?

Svarene finder du ved at arbejde reflekteret med opgaven i praksis og ved at læse på de kilder, der peges på


2012-09-25: Vi skal som optakt til studieturen og det arbejde, der venter der øve de praktiske aspekter ved reportagen. Se oplæg: Workshop-KomIT-A-reportage

StudieWeb 3.0[edit]

2012-09-04: Der er i dag deadline på StudieWeb 3.0. Derfor er det også i dag, at du skal sikre dig, at du (stadig) kan finde ud af at logge på vores webserver og oploade filer til den. Udover at gå til læreren med div. tekniske udfordringer, vil jeg anbefale, at man i også forstår at trække på den viden, der i øvrigt florerer på holdet. Bliv god til at spørge dig for og bliv god til at dele af din kunnen og viden!

2012-09-03: Der er flere af jer, viser det sig, der har brug for at få gang i html og webredigeringens mere tekniske sider. Sørg for at sætte tid af til at øve jer - se nedenstående opslag. Det kan anbefales, at man laver sig en "sandkasse", hvor man afprøver de forskellige tags og fiduser, man støder på. (En detalje: nedenstående eksempel kræver, at du indstiller din editor til at kode med utf-8 som tegnkodning - encoding)

2012-08-31: Det har vist sig i forbindelse med det igangværende forløb, at en del af jer har brug for at indhente nogle færdigheder indenfor HTML og webredigering. Derfor bliver der - for dem, der føler behov, - en deløvelse i HTML-kodning: Her er en standardskabelon for et html-dokument:

<source lang="html4strict" enclose="none"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"> <title></title> </head> <body> </body> </html> </source>

Den skal du sætte ind i en editor og herefter afprøve og genopfriske forskellige tags som fx <p>, <table>, <font>, <a>, <img> o.s.v. Suppler evt. med css. Du kan med fordel følge nogle af de introduktioner og tutorials, der er at finde på http://w3.org og http://www.w3schools.com

2012-08-17: Velkommen til 2. år og Kommunikation/IT på A-niveau. Vi lægger ud med: Workshop-KomIT-A-StudieWeb-III

Projekter og øvelser[edit]