2013InfB23

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Uge 34. tirsdag[edit]

Usability: Slits: Human Computer Interaction

Tekst: An Introduction to Usability af Patrick Jordan side 5 - 23

Opgaver:[edit]

Øvelser til usability:

Arbejd sammen 2 og 2

Øvelse 1:[edit]

Find en applikation med indbygget træning så man undgår Guessability Gulf og Leanability Gulf ikke opleves som et problem og EUP opnås uden det føles hårdt.

Øvelse 2:[edit]

A). Nogle applikationer må (næsten) ikke have en Guessability Gulf eller Leanability Gulf f.eks. DSB hjemmeside. B). Andre applikationer er Guessability Gulf og Leanability Gulf ikke vigtige men Effectiveness (effektivitet) og Efficiency (ydeevne, virkningsgrad) er det vigtige f.eks. et regnskabsprogram. 1. Skriv hvorfor det er sådan.(EUP): 2. Giv tre eksempler på A med en kort begrundelse 3. Giv tre eksempler på B med en kort begrundelse

Øvelse 3:[edit]

En er test person og en er test observatør. De opgaver under test personer skiftes I til at lave dvs. den ene lave opg 1 og den anden er observatør og om vendt med opg. 2

Vær venligst stille med resultatet så de andre også kan gennemføre deres test uden at høre jeres resultat.

Test observatørens opgave er at registrere tid og fejl. Du skal starte et stopur og tage tid fra testpersonen starter teste, test personen må højest bruge 15 min. hvis det er længer så er det mislykkedes. Du skal vurdere hvilken type fejl test personen / systemet laver. Hver gang skal du sætte en lille note med tid, fejltypen og om hvad der skete i det samt baggrunde for den. Læs side 21 om Minor, Major, Fatal, Catastrophic før I begynder. Til registrering brug skemaet på næste side.

Test personens.

Opgave 1. lave en søgning Yahoo.com der kun finder pdf filer om elefanter.

Opgave 2. gå inde på emu og find bekendtgørelsen for IT B

Opgave 3. stil din marker en svær opgave.

Opgave 4. stil din marker en svær opgave

Diskuter de fejl der er noteret.