2013DesC35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Aktiviteter[edit]

Portfolio og eksamen[edit]

Portfolioforløb-2013DesC35


 • 2014-05-07: Så nåede vi frem til det sidste forløb inden afslutningen. Her skal du få styr på din portfolio og gøre dig klar til en evt. eksamen. Følg oplægget ovenfor, hvor du også kan læse om hvordan eksamen foregår.

Fysiske omgivelser[edit]

Projekt-Indretning-2013DesC35

 • 2014-04-29: Grupperne, der arbejder med indretning af læringsfaciliteter her på stedet har efterspurgt nogle ord på visionerne skolen/ledelsens side. Sidste år udarbejdede et udvalg et udkast (dvs det er ikke officielt, men mere at forstå som en meningstilkendegivelse) til en pædagogisk vision for RTG, der lød således:
Visionen er formet som en række pinde der skal kendetegne RTG, 
og er blevet til med udgangspunkt i ministeriets kvalitetsmål:

*at sikre at den enkelte elev bliver så dygtig som muligt
*at bryde den sociale arv
*øget elevtrivsel


Udkast til pædagogisk vision

RTG er kendetegnet ved ....
*Tydelige, afvekslende og gennemskuelige rammer
*Kvalitet i kommunikation
*At vi fremmer lyst til læring
*Den enkelte elev oplever meningsfuldhed
*At vi møder eleverne, hvor de er, og at den enkelte elev føler sig set
*Positive forventninger og plads til fejl
*Et reflekterende og åbent miljø, hvor kollegaer etc. inviteres/trækkes 
ind i vores praksis/processer
*En kultur hvor eksperimenter og forskellige uv-former er en naturlig 
del af praksis for alle
*En tydelig teknologisk/naturvidenskabelig profil gennem en udforskende 
og undersøgende tilgang

RTGs officielle værdigrundlag står desuden at læse her


 • 2014-04-01: Alle burde nu være klar på, hvad projektet skal gå ud på og hvad, der skal opnås. Det var et krav, at arbejde med en autentisk lokalitet, som man desuden har god fysisk adgang til. Udover at samle data om lokaliteten ved selvsyn kan der for flere af jer være en fordel i at gå ind på arealinfo.dk og finde kort med alskens type relevant data til udprint. Det kan være et godt alternativ til fx. google maps og open street map.

Kommunikationsdesign[edit]

Projekt-Kommunikationsdesign-2013DesC35

Projektgrupper (skriv navne, projekttitel og link til projektside i din designportfolio):

 1. Anders N - DineOut - Kommunikationsdesign
 2. Cecilie - Konsultation.nu - Kommunikationsdesign
 3. Dam, Simon, Sebastian og Søren - Keedz - Kommunikationsdesign
 4. Anders Tengstedt og Nicole - Åmarken - STU
 5. Alex og Anders S. Tropic Ice - kommunikationsdesign
 6. Andreas og Palle Oku - Kommunikationsdesign
 7. Natasha & Line Det Lille Konsulenthus - Kommunikationsdesign
 • 2014-03-25: Vi skal have evalueret kommunikationsdesign-forløbet, og her skal vi videreudvikle vores færdigheder i det at overskue og formidle designprocessen og -resultatet. Det foregår efter følgende fremgangsmåde:
 1. Der dannes opponentgrupper (à 2-3 projektgrupper)
 2. Få samling og organisering på produkter og dokumentation
 3. Forbered en 5 minutters præsentation, hvor materialet frelægges - træk på erfaringerne og den feedback, I fik sidst
 4. Fremlæg overfor jeres opponentgruppe(r) - Præsentationen optages på video af en af opponenterne (overvej beskæringen - fokus bør primært lægges på dokumentation og produkt)
 5. Diskuter fremlæggelsen med jeres opponenter og noter jer den feedback, I får
 6. Opload videoen (som opponenten afleverer) og lad den indgå i projektets dokumentation på dit StudieWeb sammen med et notat fra opponentdiskussionen.

....Når man igennem med tid tilbage, kan man tage hul på forberedelserne til næste forløb - se ovenfor.


 • 2014-03-21: Så ramte deadline!! Se forrige note for reminder om krav til produkterne. Sørg endvidere for at få styr på jeres dokumentation. Der skal være orden i dokumenterne (skitser, noter, undersøgelser osv) så de nemt lader sig præsentere. Brug studieWeb til at støtte tilgængeligheden og lad være med at smide originaltegninger og prototyper (forsøg) væk.
 • 2014-03-11: Her en kort opsummering af hvad I har foran jer frem mod deadline:
  • Designmanual i en simpel form (givet projektets tidsramme). Her skal indgå specifikation af
   • logo (formen, tilladte versioner og øvrige restriktioner for anvendelse),
   • farver (pantone-, cmyk-, rgb/hex-værdier samt anvendelsesområder) og
   • typografi (skrifttyper og evt. str. til de forskellige typografiske elementer - rubrikker, underrubrikker, brødtekst osv.)
   • evt. standardopsætninger til breve, websider mv.
  • Eksempler på anvendelse som fx. websider, emballage (!), skiltning, visitkort osv. Brug printer, hobbykniv og forsøg jer med materialer, form og dimensioner.


 • 2014-02-25: Sørg for at sætte dig ind i Gregory Thomas' principper for logodesign. Kopi af de introducerende kapitler fra bogen, "How to Design Logos, Symbols & Icons", blev udleveret i dag og stoffet vil blive gennemgået næste gang.

Ergonomi[edit]

Projekt-Ergonomi-2013DesC35

 • 2014-01-31: Næste gang vi har design skal du have forberedt et 5 min. oplæg, hvor ergonomi-projeketet præsenteres. Sørg for at inddrage dokumentationen og produkterne i formidlingen.
 • 2013-12-06: Man er efterhånden kommet et stykke vej med idéer, skitser og sågar de første prototyper kan afprøves rundt omkring. Nogle af jer vil derfor nu have brug for at gå i gang med noget rentegning og specifikation. Det vil man normalt foretage på computeren vha et 3D tegne-program. Er man forudsætningsløs her, kan det anbefales at begynde med Google SketchUp og fx. følge deres instruktionsmateriale på http://www.sketchup.com/learn eller tage et kig på nogle af alle de tilbud, der ellers er derude om hjælp til at komme igang:

<html> <iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/oyXOng0nxS4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

 • 2013-11-08: Til inspiriation vel dette klip fra dokumentaren, "Objectified", være meget anvendeligt. Der er interessante små indblik i tankegang og metode.

<html>

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/XdMpz_YQt74" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Projektgrupper:[edit]

 • Alex, Magnus og Storgaard -link: [1]
 • Cecilie - link: [2]
 • Anders T, Simon og Nicole
 • Justian R - link: [3]
 • Anders N - link: [4]
 • Søren og Dam- link: [5]
 • Casper Palle - link: [6]
 • Linea & Nanna - link:[7]
 • Jonas
 • Artur,Dan og Joakim
 • Lasse & Kasper
 • Line & Natasha

Introduktionsforløb[edit]

Projekt-Intro-2013DesC35

 • 2013-10-25: Introprojektets 2. del skal færdiggøres og materialerne - d.v.s. produkter, skitser, noter, modeller m.m. - skal struktureres og præsenteres. Dels skal det formidles på en tilgængelig måde på dit StudieWeb dels skal du klargøre det, så du er i stand til at levere en præsentation på 5-10 min. overfor et mindre publikum.

Det kommer til at ske en af de næste gange. Fokus i præsentationen skal være:

 1. Karakteristik af forlægget (designeren, man har arbejdet med)
 2. Fagligt kvalificeret redegørelse for designeksemplet.
 3. Gennemgang af egen designproces
 4. Evaluerende konklusion


 • 2013-09-20: De fleste er nået til at skulle tegne og gendesigne et værk jf. oplægget. Vi kommer derfor bl. a. til at skulle tale om rumgengivelse d.v.s. lidt mere om teknikker til at få forklaret en rummelig genstand på et stykke papir.

Bl.a. er der noget der hedder aksonometri og her kan man måske få brug for:

http://www.incompetech.com/graphpaper/vartriangle/

De forskellige perspektiviske teknikker kort ridset op:


<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/pespektiv.jpg" width="700px">

</html>


 • 2013-09-06: Vi kører dobbelt designmodul idag. Her skal vi nå:
 • at få opdateret portfolierne
 • at blive klar med den side, der samler vores stilhistoriske research (de forskellige designere og arkitekter, I har kigget på. D.v.s. være klar med link til den webside der skulle fremstilles i den forbindelse. Vi samler det her (hvor man lægger sine links): Stilhistorie-2013DesC35
 • at komme videre med introforløbet (herunder få øvet lidt firhåndstegning):

Posteren d.v.s. 1. del af introforløbet burde nu ligge klar og nu skal vi videre til del 2, hvor vi skal igang med noget designpraksis. Oplægget er nu opdateret med flg.:

 1. Udvælg et konkret værk udført af den designer/arkitekt, du har undersøgt.
 2. Undersøg det og gentegn det, hvor du kommer så tæt på de oprindelige specifikationer som muligt.
 3. Foretag nu et redesign, hvor du giver din egen fortolkning og omskrivning af værket. Overvej her en ny kontekst.
 4. I denne proces kommer du som minimum igennem idé, skitsering og modellering/specificering (afhængig af produkttype kan nogle fremgangsmåder være bedre end andre – brug din vejleder)
 5. Sørg for at dit design er dokumenteret og formidlet på en måde, så en udenforstående vil kunne sætte sig ind i det.


 • 2013-08-29: Vi arbejdede sidste gang med at beskrive designprocessen i en model. Vi fandt ud af, at der er mange forskellige tilgange til netop det, men også at meget går igen. Her er hvad vi ca. endte med:

<html> <img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designprocestavle.jpg" width="600px"> </html>

Suppler med dine egne søginger og læsning for at få et nuanceret billede af, hvad designprocessen indebærer

Kig fx på denne lille film

...og denne.


 • 2013-08-15: Velkommen til Design C! Det første, vi kommer til at gøre er, at finde ud hvad vi taler om, når vi taler om design. Det gør vi ved at tage en åben dialog i klassen og ved at I researcher jer frem til interessante kilder og forsøger at formulere en stærk definition.

Vi bruger http://todaysmeet.com/definedesign til at dele vores opdagelser. Skriv jeres forslag her og angiv de kilder, der er besøgt.

Herefter samler vi op, hvorefter hver enkelt starter sin portfolio op på sit StudieWeb. Her indleder man med en kort tekst, hvor man på baggrund af vores research og diskussion introducerer designfaget (ca. 800 tegn).

Portfolier[edit]