2012KomItC15

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Øvelser og projekter[edit]

Noter og meddelelser[edit]

2013-05-24: I dag skal de sidste have lov til at fremlægge deres afsluttende opgave. Dem der allerede er gennem den del skal arbejde med årets sidste opgave, der går ud på følgende:

 1. Vælg et tema fra fagets kernestof/kompetencemål. Der er følgende at vælge mellem:
  1. Grafisk layout
  2. Typografi
  3. Systemudvikling
  4. Informationssøgning
  5. IT-baserede værktøjer (til fx. DTP, Billedbehandling, Illustration, Programmering, webdesign.... vælg et)
  6. Basal kommunikationsteori
  7. Kommunikationsplanlægning
 2. Forbered en speak på 2 min. hvor du forklarer det væsentligste ved temaet. Det gøres ved at udarbejde et lille manus.
 3. Optag en "talking head" (se nedenstående definition) hvor du fremsiger din speak. Brug iMovie (på en af vores iMacs) og følg nedenstående instruktion. Brug flere forsøg, hvor du evaluerer og forbedrer.
 4. Når du har lavet en god optagelse gemmer du den (som vist i instruktionen) og laver en ny med et nyt tema.

HJÆLP HINANDEN


<html> <a href="http://dictionary.reference.com/browse/talking%20head"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/talkingheaddef.png" width="480" align="left" border="0"></a> <object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-DlL7dV0fkM?hl=da_DK&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-DlL7dV0fkM?hl=da_DK&version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> </html>


2013-05-15: Idag genemgår vi testen fra sidst. Herefter handler det om at reflektere og evaluere den afsluttende opgave. Det sker efter følgende retningslinjer:

Dem der er igennem projektet og HAR oploadet det skal forberede et 5 minutter langt oplæg, der støttes af 6-8 slides. Oplægget og slides skal have fokus på:

 1. Kommunikationsplanlægning (medievalg, målgruppe, afsender o.s.v. - hvordan hænger det sammen?)
 2. Design (hvorfor ser det sådan ud, er bygget sådan op og fungerer på den måde?)
 3. Værktøjer (Vis hvordan du har arbejdet med et eller flere relevante programmer o.l. for at implementere dit design)
 4. Metode (hvordan har du planlagt dit arbejde og hvordan er de forskellige systemudviklingsfaser repræsenteret i dit arbejde)

Det ligger klar, når modulet er slut eller senest næste gang, vi ses.

Dem der IKKE er færdige med projektet ....hvad med at blive det? (...og derefter tage fat på ovenstående)


2013-05-07: Elevsamtaler, test og StudieWeb

Dagens modul kommer til at gå med elevsamtaler. Mens de står på, er der en test på Fronter, du skal gennemføre: Klasse 1.5 > Kommunikation IT - "Test dig selv!"

Når den er klaret skal du tage fat på dit StudieWeb og få færdiggjort, hvad der mangler og/eller foretage forbedringer - OG få opdateret/oploadet det nødvendige. Hjælp hinanden.

2013-04-17: Når du opretter og oploader din side, hvor man kan følge dit arbejde med den afsluttende opgave, sørg da for at den hedder "afsluttende.html" og ligger i roden af din html-mappe på serveren (altså ikke i en undermappe).


2013-04-09: Her er arbejdsgrupperne til den afsluttende opgave:


2013-04-03: "Computerens Anatomi" skulle nu være færdig og lagt op på dit StudieWeb. Dagen idag kommer derfor til at gå med at evaluere arbejdet. Det foregår gruppevis, hvor man overfor et par andre grupper og læreren fremlægger og diskuterer proces og resultat. Det koordineres i begyndelsen af dagen.

Samtidig påbegynder vi "Afsluttende projekt". Oplægget finder du her: Projekt-KomIT-C-AfsluttendeOpgave-2012-2013. Det sætter du dig godt ind i og gør dig nogle indledende tanker om hvordan den skal gribes an. Når vi har været gennem evalueringerne tager vi en fælles brainstorm over oplægget og arbejdsgrupper etableres og registreres


2013-03-12: Nu burde man rundt omkring have styr på indholdet og de fleste af jer har også specificeret målgruppe og valgt medie i forhold til det. Der er nu 2 moduler tilbage, hvor fokus ligger på udformning (bemærk, at begreberne i kursiv er hentet fra den model I skal bruge i jeres kommunikationsplan og dokumentation) Sørg for at skitsere jeres forslag - rough, storyboard o.s.v. - inden I går i kødet på værktøjerne

2013-03-08: I jeres kommunikationsplan er et af arbejdspunkterne, at skulle finde og bearbejde information til jeres medieprodukt(er) ("indhold" i bollemodellen). Det er for de flestes vedkommende nu, det skal gøres og det foregår ved:

 1. at foretage en kritisk informationssøgning (husk at få noteret og angivet de kilderne)
 2. ved selvsyn at undersøge hvordan en computer er stykket sammen. Der vil være maskiner klar til det formål. Sørg for at få dokumenteret arbejdet og produceret godt billedmateriale i den forbindelse.


2013-02-25: Vi tager nu fat på forløbet, "Computerens anatomi". Du skal her for alvor til at arbejde med planlagt kommunikation, hvor du overfor en veldefineret målgruppe skal formidle hvordan en almindelig computer er indrettet og fungerer.

Oplægget finder du her: Projekt-KomIT-C-ComputerAnatomi-2012

Det første du skal gøre er at lave en indledende kommunikationsplan. Her skal du bruge Den nye bollemodel - den skal vi nok lige have repeteret.

Gruppeindeling foreslår jeg foretaget på nogenlunde samme måde som ved computerspilforløbet d.v.s. i et åbent samarbejde parvis.

Her er en lille video fra howstuffworks.com. Den kan tjene som introduktion til det indhold, du skal arbejde med:

<html>
<iframe id="dit-video-embed" width="512" height="288" src="http://static.discoverymedia.com/videos/components/hsw/23-title/snag-it-player.html?auto=no" frameborder="0" scrolling="no" allowtransparency="true"></iframe>

</html>

Du kan se mere her: computer.howstuffworks.com/inside-computer.htm


2013-02-08: Evaluering af computerspillene laver vi som et "cocktailparty" hvor I fremviser og fremlægger projekterne for hinanden. Her er retningslinjerne:

 • Lav en præsentationsstand, hvor spillet kan testes og hvor man kan læse den tilhørende dokumentation (det er sådan set bare en computer, hvorpå det er fremme - gerne suppleret med skitser o.a. fysisk dokumentation som evt. kan lægges frem).
 • Forklar dem der besøger standen hvad du har lavet og hvorfor. du skal som minimum komme ind på:
 1. Hvilken/hvilke spilgenre(r) du beskæftiger dig med og hvordan det kommer til udtryk i produktet
 2. Hvordan de fem faser i systemudviklingsmodellen er forløbet i processen.
 3. Hvilke interaktionsformer produktet benytter (prøv at anvende den taksonomi, der blev præsenteret sidst)
 • Besøg selv mindst 3 stande, hvor du selv tester spillet, lytter til bagmandens fremlægning og spørger ind til de 3 ovenstående fokuspunkter og hvad der evt. ellers interesserer dig ved hans/hendes arbejde.

Besøgene hos hinanden må meget gerne blive til samtaler, hvor I sammen prøver at finde svar på nogle af de faglige spørgsmål, der knytter an til arbejdet.


2013-02-06: Så skulle driftproblemerne være ovre, og der er derfor ikke længere nogen undskyldning for ikke at få opdateret sin portfolio og afleveret sit arbejde med computerspil ...og deadline er forresten i dag!

Her får du en opsummering af, hvad der er væsentligt at få med i din dokumentation:

 1. hvilke mål var der sat for dit arbejde (også fra dig selv)?
 2. hvilke faser og aktiviter har du været igennem i udviklingsarbejdet? ...og hvordan forløb de? - benyt systemudviklingsmodellen fra den forrige note (2013-01-23) og husk illustrationer og links til de ressourcer, du har benyttet.
 3. hvordan vil du beskrive dit produkt med hensyn til genre og interaktivitet?

Det sidste punkt er en opfordring til at reflektere og øve dig i nogle af de fagtermer, der benyttes i forbindelse med udvikling af interaktive medieprodukter. Som en hjælp til at forklare genre kan du konsultere nogle af de kilder der tidligere i forløbet blev præsenteret (2013-01-15).

Med hensyn til interaktivitet har Jens F. Jensen et godt bud på hvordan man kan sætte ord på - og system i den måde, man beskriver det på. Han tager bl. a. udgangspunkt i denne matrix:

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/interaktivitet.png">

</html>


Denne model er oprindeligt opstillet af Jan L. Bordewijk & Ben van Kaam, (1986) og er en af flere modeller, Jens F. Jensen præsenterer i sin artikel, Interaktivitet" - på sporet af et nyt begreb i medie- og kommunikationsvidenskaberne hvor han til sidst kommer frem til sin egen 3-dimensionelle (!) udgave af en taksonomi for interaktivitet. Prøv at kigge på artiklen og se hvad du kan fange i den og bruge til at forklare hvordan dit computerspil lader sig kategorisere.


2013-01-23: For at overskue processen og skabe mening i udviklingsarbejdet og processen skal du prøve at benytte de grundbegreber, vi roder med indenfor elementær systemudvikling:

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/systemudvikling.png">

</html>

Indenfor "design" arbejder vi med tra aspekter: det visuelle design, interaktionsdesign og informationsdesign. Det introduceredes allerede i begyndelsen af Studieweb-forløbet og det vil være aktuelt i de fleste projekter i kom/IT.


2013-01-15: Der er flere, der har til gode at få startet rigtigt op for dokumentationsdelen af computerspilsforløbet. Sørg for at der er et sted hvor du løbende kan oploade din nye viden og notere dine fremskridt og/eller de udfordringer du møder på vejen.

Har mna fx. haft svært ved at finde information om spilgenrer kunne flg. links måske hjælpe:

2013-01-11: Når I har oprettet jeres projektside til "Computerspil" kan I gå i kødet på værktøjerne. Jeg har foreslået Scratch og Game Maker, men ma er velkommen til at bidrage med andre værktøjer, der kan være relevant at brug - sørg for at licensreglerne er overholdt!

Der er mange af jer, der allerede nu er kommet godt igang med Game Maker, så der er gode muligheder for at samarbejde om at blive hjemmevante i det. Scratch er og enkelt at gå til og der er ligesom hos Game Maker et stort og velindrettet hjælpesystem knyttet til. Bartek har fremstillet et tennisspil og viser i denne film hvordan det gik til:


<html>
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EF_CyoATL0c?version=3&hl=da_DK"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EF_CyoATL0c?version=3&hl=da_DK" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

</html>


2013-01-09: Godt nytår! Velkommen tilbage efter en forhåbentlig god juleferie. Det første modul her i det nye semester kommer til at gå med en
1) undervisningsevaluering samt 2)opstart af et nyt forløb.

1) Undervisningsevalueringen har til formål at få reflekteret over undervisningen som du har oplevet den i det forløbne semester. De foregår ved at du besvarer det spørgeskema der ligger klar på lectio. Vi vil så en af de følgende mødegange følge op på jeres besvarelser og aftale, hvad der skal have særlig opmærksomhed i det semester, vi nu tager hul på. Besvar skemaet som det første du gør i inden:

2) Det nye forløb har overskriften "Computerspil" og vil køre hele januar og afsluttes 6. februar. Et af de vigtige fokuspunkter bliver at få en systematisk tilgang til udviklingsarbejdet. Det kræver bl. a. at du bliver god til løbende at dokumentere, hvad der sker i processen. Derfor er det første der skal ske i dette forløb:

 1. at der bliver etableret gode arbejdsgrupper - jeg foreslår, at det denne gang er i par.
 2. at der bliver oprettet en projektside på dit StudieWeb, hvor du løbende kan dele dit arbejde og viden med omverden (i form af en log/journal)
 3. at du får gang i de indledende undersøgelser, der skal afdække hvad et computerspil egentlig er, hvilke typer/genrer, der eksisterer samt hvad der kendetegner den enkelte genre i forhold til den anden. Brug dine evner indnenfor research og informationssøgning.
 4. at du får dokumenteret dine indledende undersøgelser på projektsiden.

Så er modulet formentlig gået, men hvis du er langt fremme kan du jo begynde at kigge på nogle af de værktøjer, der kan bruges som f. eks. Scratch og Game Maker

Det fulde oplæg til forløbet finder du her: Projekt-KomIT-C-Computerspil-2012


2012-12-20: JULEKONKURRENCE ...hvem kan skabe det sprødeste disney-juleagtige julekort?

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg8.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtgjulekort.png" height="180px">

</html>

Sidste omgang før jul og der er dømt battle i billedmanipulation. Her er reglerne:

 • Man arbejder i par eller enkeltvis
 • Vælg ét af disse 8 originalfotos af skolen og download det til den maskine, du arbejder ved:

<html>

<a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg1.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg1.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg2.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg2.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg3.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg3.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg4.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg4.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg5.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg5.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg6.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg6.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg7.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg7.jpg" height="80px"></a><a href="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg8.jpg"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/rtg8.jpg" height="80px"></a>

</html>

 • Åbn billedet i et billedbehandlingsprogram som fx. GIMP eller Photoshop
 • Giv den gas (prøv dig frem) med filtre, farveindstillinger, retoucheringer, tilføjelser o.s.v. så den vistnok lidt triste stemning på billedet forvandles til den romantiske, patetiske, tuttenuttede, sødladne, alt-for-lækre stil vi forventer at møde hos Disney's juleklassikere.
 • På vores netværk ligger der et delt drev, der hedder "fs". Her gemmer I resultatet som en .jpg i mappen "Fri_brugbar_plads/julekort/bearbejdede/". Navngiv filen med gruppenummer, således at fx grp. 1 kalder sit bidrag for "1.jpg"
 • Så skal der stemmes: Hver elev afgiver en stemme på det billede, han/hun finder bedst (eller næstbedst - for man må selvfølgelig ikke stemme på sit eget)
 • Så er der præmie til vinderen og et ønsket om en god jul til alle!


2012-12-14: Dagens program:

Vi kommer ikke til at tale om jeres prøvemappe. Den skal I aflevere som aftalt med Jens.

Det vi skal arbejde med er hvordan I forbereder jer til den prøve I skal op til i næste uge. Vi skal gennemgå noget om eksamen og så skal vi lave nogle rollespil hvor vi øver det at være til eksamen. Den eneste måde man kan blive bedre til at være til eksamen er ved at øve sig.

I får også tid til at arbejde med jeres egen fremlæggelse til eksamen.

Jeg vil gerne have at I læser denne tekst inden vi ses, det er en meget kort tekst og den kan læses på ca. 5 minutter: http://citylife.dk/artikler/boost-din-eksamensglaede-%E2%80%93-big-time. Jeg vil gerne have at I lægger mærke til hvordan de beskriver eksamen som en kommunikationssituation og hvordan man med øvelse kan blive bedre til at gå til eksamen.

I skal huske at der er ekstra tilskuere til vores undervisning og de vil følge med I alt hvad I gør. Men det passer jo fint ind i temaet; eksamens forberedelse. Signe


2012-12-06: Så er det nu, vi går i gang med evalueringsforløbet i Studieområdet og der skal udarbejdes en prøvemappe, som I skal bruge ved den interne prøver der afholdes 17.-18. december.

Oplægget til forløbet finder I her

Her fremgår det, at I skal lave jeres prøvemappe som en webside og det er primært det i skal arbejde med i dette og næste kom/IT modul.

Målet i dag er at få oprettet websiden (som prototype), få den oploadet og oprette link det rigtige sted på fronter: Klasse 1.5 > SO > 1.år > 4. Evaluering > Prøvemapper

Man kan vælge, at udfordre sin egen kreativitet og selv designe den fra bunden, eller man kan tage udgangspunkt i denne skabelon

Den er kodet således:

<source lang="html4strict" enclose="none"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"

  "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
  

<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8" />

<title> Jenses prøvemappe-skabelon </title> 

</head>

<body bgcolor="#303030" text="#d0d0d0" link="orange" vlink="#d0d0d0">

Prøvemappe til intern prøve i Studieområdet en skabelon


af Jens Andersen, Klasse 1.6, Roskilde Tekniske Gymnasium 2006

Generelle overvejelser:

Jeg har kigget efter arbejder hvor jeg vurderede at der havde jeg lært noget vigtigt om det at være gymnasieelev. For mig indebærer det at være gymnasieelev (fremfor folkeskoleelev) bl. a.... ...... og nedenstående arbejde er forskellige eksempler hvor jeg mener at være kommet videre med nogle af disse vigtige kompetencer


Arbejde 1: Biologirapport om ?

Projektet handlede om ... og vi gennemførte det ved hjælp følgende metoder.... Jeg valgte dette projekt, da jeg her opdagede hvor vigtigt det var at dokumentere sine forsøg. Jeg fandt også ud af hvad "usikkerhed" betyder i forbindelse med videnskabeligt arbejde.
<a href=biologirapport.doc>Biologirapporten</a>


Arbejde 2: "StudieWeb"

Projektet handlede om ... og vi gennemførte det ved hjælp følgende metoder.... Jeg valgte dette projekt, da jeg her opdagede ........
<a href="http://www.rtgkom.dk">Link til mit studieweb</a>


Arbejde 3: "Når tilbud dræber"

Projektet handlede om ... og vi gennemførte det ved hjælp følgende metoder.... Jeg valgte dette projekt, da jeg her opdagede hvor vigtigt det var at ...... Jeg fandt også ud af ........
<a href=biologirapport.doc>Teknologi rapport</a>    <a href="galleri.html"> billeder fra ferniseringen</a>


</body> </html> </source>


2012-12-04: "Digital Natives" er afsluttet og det er tid til refleksion og at gøre status:

 1. Sørg for at problemformulering og logs er tilgængelige fra Fronter (fra de rigtige steder!)
 2. Vi har modtaget feedback fra 1.6. Den kigger I igennem i grupperne.
 3. Der var en række kompetencemål i fokus med Kom/IT-relevans. Hvordan er der arbejdet med dem, og hvor langt er man kommet i den forbindelse? Det drejede sig om:
  1. elementær kommunikationsteori herunder brugen af en kommunikationsmodel
  2. systematisk informationssøgning
  3. kildekritik
  4. kvantitativ og kvalitativ undersøgelse
  5. ....evt. andet relevant fagligt fokus?
 4. Noter jeres refleksioner på baggrund af ovenstående (pkt. 2 og 3.1-5) på jeres StudieWeb - INDIVIDUELT

Til sidst i modulet bliver I kort introduceret til SO-forløbet "Evaluering" hvor vi ser frem mod den kommende interne prøve.


<sgallery width=480 height=360 showarrows=false showcarousel=false showinfopane=false timed=true delay=5000> 2010_11_26__fernisering_light </sgallery>

2012-11-13: Vi har nu blot 2 Kommunikation/IT moduler tilbage inden udstillingen. Derfor skal I til at sørge for at skabe jer et overblik over hvordan kommunikationen på jeres udstillingsstand skal gennemføres. Her skal I overveje medievalg og udformning (virkemidler) i forhold til kommunikationsmiljø, målgruppe og det indhold, I vil præsentere (begreberne er hentet fra introduktionen til kommunikationsteori). På udstillingen har hver gruppe et bord, noget strøm og evt. et staffeli (til en planche) til rådighed. Herfra er det op til jer at fylde rammerne ud på en måde, så publikum får indsigt i jeres arbejde- både proces og resultater. (På billederne til højre kan du se lidt fra udstillingen sidste år og danne dig en idé om, hvad det handler om)


2012-11-06: Et af målene med det igangværende forløb, "Digital Natives", er, at du skal forstå, hvordan man systematisk kan søge viden og forholde sig kritisk til de kilder, man støder på. Du er derfor blevet introduceret til Bibliotekets ressourcer og som supplement til det får du her en generel indføring i søgeteknik og kildekritik.Du finder slides fra dagens introduktion her

På studieportalen.dk finder du desuden en udmærket gennemgang af, hvordan du udøver fornuftig kildekritik http://www.studieportalen.dk/Video/Kildekritik-23-88.aspx

Brug lidt tid af dagens modul på at genneføre nogle avancerede søgninger og vurder en eller flere kilder på baggrund af der er blevet gennemgået.

Husk at få det ind i jeres LOG ....som I jo også skal sørge for at linke til fra Fronter: Klasse 1.5 > SO > 1.år > 3. Digital Natives > Logs


2012-10-30: I dagens modul skal vi tage hul på "Digital Natives..."-forløbet. Målet i dag er at få introduceret grundlæggende kommunikationsteori og hvordan man griber kommunikationsplanlægning an. Du finder slides fra dagens introduktion her

Grupperne skal også have oprettet en log på StudieWeb (og linket til den fra Fronter), hvor man forløbet igennem løbende dokumenterer udviklingen i arbejdet. Som noget af det første kan man jo i loggen præsentere gruppen, det tema, man har valgt ....og så noget kommunikationsplan!

Loggen behøver ikke være avanceret lavet. Her er et forslag til, hvordan den som udgangspunkt kan kodes:

<p>
<h3> ny dato </h3>
<h2> evt. overskrift for aktivitet </h2>
mere tekst, billeder, links o.l. der gør os kloge på hvad gruppen arbejder med
<hr>
</p>
<p>
<h3> dato </h3>
<h2> evt. overskrift for aktivitet </h2>
tekst, billeder, links o.l. der gør os kloge på hvad gruppen arbejder med
<hr>
</p>


2012-10-23: Velkommen tilbage fra ferien. Denne uges 2 moduler skal bruges til at arbejde med dokumentation. Målet er, at du bliver fortrolig med, hvad der ligger i begrebet, samt hvordan du i praksis kan arbejde med det.

Specifikt skal arbejdet gå med at sikre, at man på dit StudieWeb kan få indblik i, hvordan du har arbejdet i de to forløb, du indtil nu har været igennem. Dels skal brugeren af dit StudieWeb kunne forstå arbejdsprocesserne, samt hvilken teknisk og teoretisk viden/kunnen, du har opnået og hvordan.

De grundlæggende arbejdspørgsmål er:

 1. hvad var målene?
 2. hvordan skulle de nås?
 3. hvordan forløb arbejdet - hvordan gjorde du?
 4. hvordan fandt du ud af tingene - hvorfra kom den nye viden?
 5. hvor langt kom du med målene - hvad ved/kan du nu og evt. hvad kan det bruges til fremover?

Det skal besvares gennem tekst (redegørelser), illustrationer (screenshots, skitser m.m.) og ikke mindst henvisninger og introduktioner til de kilder, du har trukket på.


2012-10-09: Så er der deadline for dit StudieWeb! Det betyder, at du i løbet af i dag skal sørge for, at oploade dit site. Tjek oplægget (Projekt-KomITC-StudieWeb), hvis du er i tvivl om kravene, og er der tekniske udfordringer i at oploade til rtgkom.dk, kan du gå til vores guide - det er vigtigt, at der er styr på det, så prioritér det, hvis det volder besvær.

Sitet er din portfolio i faget, Kom/IT, og præsentationen og indholdet skal være derefter d.v.s. at du skal holde dig til de ting, vi arbejder med fagligt, og lade indhold af mere privat karakter optræde andetsteds.

Som minimum bør du have oploadet en startside - "index.html" (i mappen, "html", som du gerne skulle have oprettet). På denne side skal der være tydelig identifikation som beskrevet i oplægget (krav nr. 1).

Når det er på plads, kan du gå videre med indholdet (informationsdesignet) og sørge, for at dokumentation af dit arbejde i faget frem til nu er tilgængelig på dit site. Du har jo allerede nu været gennem 2 forløb (Id-kort og StudieWeb), som skal beskrives for brugerne af dit StudieWeb


<html>
<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designmodel.png" width="360px">

De tre designaspekter i en simpel model
</html>2012-09-19: Efterhånden som du bliver fortrolig med html og ftp, skal du videre i StudieWeb-forløbet og designe dit website, der skal fungere som portfolio i Kommunikation/IT.

Når du arbejder med webdesign - og i det hele taget design til computerbaseret kommunikation - er der som udgangspunkt 3 grundlæggende aspekter, du skal forholde dig til:

 1. informationsdesign (Hvilke informationer skal på og hvordan skal de formateres og fordeles på sitet?)
 2. visuelt design (hvordan skal det løses grafisk - billeder, layout, typografi, farve?)
 3. interaktionsdesign (hvad sker der på skærmen, når brugeren gør hvad?)
Du bliver i oplægget bedt om som det første at lave et informationsdesign. Du skal med andre ord finde frem til, hvilke informationer der skal være hvor på sitet samt hvordan de er associeret.<html>
<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/sitemap.png" width="300px">

Eksempel på et informationsdesign skitseret i et sitemap
</html> Til det formål skal du på papir skitsere et eller flere forslag i form af sitemaps (se illustration). Tag udgangspunkt i de krav til indhold, der er stillet til dit StudieWeb - de tjener som det indledende brief til dit design.

Når du mener at have overblik over sitets informationsdesign (til tider også kaldt informationsarkitekturen) kan du gå i lag med kodningen.


2012-09-11: Nu hvor du har fået styr på de indledende øvelser - du kan producere simpel grafik til web og print samt transportere filer til vores webserver - skal du tage hul på det næste: Webdesign og webredigering.

Du skal nu lære, hvordan websider bliver til og fremstille dit StudieWeb, som fremover skal fungere som din portfolio. Oplægget til projektet finder du her: Projekt-KomITC-StudieWeb

I oplægget vejledes du - såfremt du er ny til HTML - til at tage en tur i "sandkassen" de første par moduler og rode med værktøjet.
Start her: Øvelse-KomIT-C-html/css


2012-09-10: Vi er nu (nogenlunde) gennem det første forløb, hvor vi fik lejlighed til at prøve nogle værktøjer af og blev konfronteret med en del af det faglige stof, vi siden vil komme til at arbejde med og anvende
Bl. a. skulle der tages stilling til billedfilformater og -opløsning og hvordan det er relevant i forhold til henholdsvis web og tryk. der blev præsenteret 2 typer grafik: vektor og bitmap (pixel):

http://rtgkom.dk/~jan/billeder/vektor.png    http://rtgkom.dk/~jan/billeder/bitmap.png
Her ses skærmbilleder fra Inkscape og Gimp, hvor man det første sted bemærker den skarpt tegnede kurve, der er defineret af få retningsbestemte punkter (vektorer), mens man til højre ser hvordan billedet tegnes af en masse billedpunkter (pixels) i forskellige farver/toner
Du skulle gerne have opdaget, at Inkscape som standard gemmer i .svg formatet, der er et vektorbaseret billedfilformat og at det faktisk godt kan læses af en webbrowser (dog med visse mangler i præcisionen). Hvis du skal vise billeder på en webside, vil det typisk være pixelgrafik og i formatet .jpg, .png eller evt. .gif, du skal benytte.

Et billedes opløsning forklarer hvor mange punkter (pixels) et billede består af. Jo flere pixels et billede har, des flere detaljer kan du i sagens natur få med. Kunsten er at fremstille billeder med den rigtige opløsning dvs med tilstrækkelig mange pixels til at tegne motivet tilstrækkelig tydeligt (uden synlige "hakker") men samtidig uden at gøre det for "tungt" med for mange overflødige pixels (så det fx. fylder for meget på en server og måske tager for lang tid at loade). Nedenfor kan du se den dialog, du får op, når du i Inkscape vælger "export bitmap" ("eksportér punktbillede"):

http://rtgkom.dk/~jan/billeder/eksporterbitmap.png    http://rtgkom.dk/~jan/billeder/resolution.png

Her kan du ændre Inkscapes vektorgrafik til pixels og definere format og opløsningen afhængig af, hvad du skal bruge filen til.
Her kan du eksperimentere med indstillingerne og fx. se hvor meget de forskellige opløsninger (antal pixels) fylder i et browservindue.
Du har desuden mulighed for at skrue på tætheden (dpi=dotsperinch) det har primært betydning for hvordan billedet tager sig ud på print/tryk. Det giver knap så meget mening at tale om dpi til skærmgrafik, da de skærme, vi sidder ved (går rundt med) jo har det antal pixels (skærmopløsninger) de nu engang har - her tæller det alene hvor mange pixels du bruger til hvad. Til gengæld bør det overvejes hvor tæt billedpunkterne skal ligge, når man skal have sin grafik trykt eller printet ud. Ved en for lav dpi bliver billedet "pixeleret" (hakkede linjer) Her giver man nogle anbefalinger til hvilke opløsninger der er tilstrækkeligt til hvilke medier: http://www.photo-gallery.dk/side-07.htm


2012-09-06: I dag er der deadline på det lille introduktionsforløb, "ID-kort". Du skal derfor:

 1. tjekke, at du opfylder kravene fra oplægget: Workshop-KomITC-IDkort
 2. sikre, at du har et password til din MediaLab-brugerkonto, der virker (det får du hos din lærer)
 3. finde ud af hvordan man oploader filer til vores webserver (rtgkom.dk)

For at oploade til webserveren skal du bruge en ftp-client. Det er et lille program, der kan sende og modtage filer over internettet (ftp = File Transfer Protocol) og som man typisk bruger, når man oploader websider m.m. Der findes indtil flere forskellige gratis ftp-clienter som fx. winscp (til windows), gftp (Linux), cyberduck (MacOS) og filezilla (alle platforme). Clienten skal kunne køre sftp (over port 22) for at du kan nå vores server. Desuden duer det heller ikke fra RTS' netværk (da man her har lukket for port 22), men fra MediaLabs netværk (og hvor der ellers åbent for port 22) er der adgang.

Du får i dag demonstreret hvordan, man gør, men ellers kan du følge vejledningerne på MediaLab: Oversigt over guides ----> Guide: Getting started

Når du har fundet ud af at logge på, skal du oprette en mappe, der hedder "html". Inde i "html" opretter du en mappe, der hedder "idkort". Heri lægger du de filer, der skal afleveres i forbindelse med ID-kort øvelsen. Og det var som bekendt:

 • projektfiler (fx. .xcf fra Gimp, .svg fra Inkscape, .psd fra photoshop osv)
 • produkter (et til tryk og en til web)
 • et stk. resumé på 1000 tegn, hvor du beskriver processen og hvilke mål og resultater, du har opnået.


2012-09-04: Der skal nu arbejdes - eksperimenteres - med værktøjerne for at finde ud af, hvad vi kan og måske også ikke kan udrette med dem. Der vil være en kort introduktion hvor vi bl. a. kommer ind på vektor- vs. pixelbaseret grafik foruden nogle af de basale funktioner i GIMP og Inkscape.

Et godt råd til dig, der skal i gang med et nyt værktøj er at rode med det i en "sandkasse" dvs. i en fil, du ikke skal bruge til noget - så bliver man ikke så frustreret, når tingene kokser. Du kan desuden med fordel følge nogle af de mange tutorials, der er at finde derude som fx på http://www.gimp.org/tutorials/ og http://www.microugly.com/inkscape-quickguide/ . På YouTube er der også en del at hente, når du fx. skriver søgeordene, Gimp + Tutorial


2012-08-28: Sidst startede vi op med det første forløb - ID-kort - og I kom godt igang med jeres roughs. Nu skal de vurderes ud fra en grafisk synsvinkel. Denne synsvinkel skal vi i løbet af dagens modul forsøge at kvalificere med relevant faglig viden om fx. gestalt-reglerne.

Flere af jer vil også skulle igang med nogle af værktøjerne og her kan man med fordel prøve disse af: http://inkscape.org og http://gimp.org . Inkscape er et tegne og layout-værktøj som er godt til at producere selve kortet i, mens Gimp er et billedredigeringsværktøj (til fx at bearbejde dit foto med). Begge programmer er open source og gratis at downloade og bruge.


2012-08-14: Velkommen til første modul i MediaLab. Det kommer til at gå med en generel introduktion til arbejdet i MediaLab og det faglige indhold i Kommunikation/IT. Det er også i dag, vi tager første øvelse: Workshop-KomITC-IDkort. I vil fx. blive introduceret til "Roughteknik".

StudieWebs[edit]

<html> <a href='http://www.rtgkom.dk/~davidb12'>David Bergø</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~frederikv12'>Frederik Vejlø</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~hannela12'>Hanne Løffler Andersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~henriettenf12'>Henriette Nørgaard Friis</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~jonash12'>Jonas Horstmann</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~linemd12'>Line Marie Dahlstrøm</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~lisamb12'>Lisa Maria Bjerre</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~madeleineflnlr12'>Madeleine Fanny Louise Nordh Larsson Ruprecht</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~madsha12'>Mads Høier Ahrensberg</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mariehgs12'>Marie Helena Grove-Stephensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~markl12'>Mark Laursen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasbv12'>Mathias Busck Vinter</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasjc12'>Mathias Jerndal Carlsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickmk12'>Patrick Michael Knudsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickro12'>Patrick Renowden Olsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~phillips12'>Phillip Spahl</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rikkenk12'>Rikke Nordborg Kristiansen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiand12'>Sebastian Dick</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiankb12'>Sebastian Krohn Børgesen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~sebastiankn12'>Sebastian Khanlo Nielsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~simonfb12'>Simon Fabricius Bigaard</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiasdl12'>Tobias Dalsgaard Larsen</a>
</html>