2012KomItC11

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Contents

Aflevering af produkt og rapport, 2013-05-03, Gkb[edit]

Produkt og rapport skal uploades til hver enkelt elevs StudieWeb i mappen afsluttende_opgave_2013, som jeg har lavet specielt til dette formål i jeres html mappe.

Om I har arbejdet sammen i en gruppe, så uploader alle gruppens medlemmer samme rapport og samme produkt, hver til sit StudieWeb. Dette koster lidt ekstra lagerplads, men da hver enkelt elev er ansvarlig for afleveringen, så bruger vi denne løsning til at sikre at I har fuld kontrol over det afleverede materiale.

I kan så individuelt kort præsentere denne aflevering på jeres StudieWeb, sådan som I har gjort med de andre opgaver i løbet af året.

(Nogle få grupper ønskede at bruge en projekt-user til afleveringen og de afleverer så både produkt og rapport der, men lav en lille html fil med en hyperlink til projekt-user'en, og læg den i mappen afsluttende_opgave_2013 som jeg har oprettet i jeres egen html mappe.)

Jeres skrive-rettigheder til afleveringsmappen vil blive fjærnet når tidsfristen for afleveringen udløber, -eller nogle dage senere. Det bliver fortsat muligt at browse jeres afleverede filer.

Inspirationsmateriale til skriveprocessen[edit]

Det kan være en fordel at bruge følgende kilder til inspiration ved skriveprocessen:

Se i øvrigt også litteraturhenvisningerne i oplæggene for de opgaver og projekter vi har gennemført i løbet af skoleåret. De ligger her Opgaver.

Se også gerne den lidt mere omfattende samling af litteraturhenvisninge i vores wiki'artikel MediaLab:Fagenes Litteratur, hvor den første kolonne i den store tabel indeholder links til både tekster og vidoe'er som på forskellig vis belyser dele af fagets kernestof.

Registrering af grupper og valgt oplæg, 2013-04-11, Gkb[edit]

Registrer venligst jeres projekt i tabellen nedenfor.

Valg af oplæg og grupperegistrering[edit]

Afsluttende opgave - valg af oplæg og grupperegistrering
Gruppe 1 Christoffer Gottschalck Juul Winberg og Andreas Jean Sørensen Fortælling om balloner Vi har valgt at lave en fortælling om balloner, der vil vi komme ind på brintballonen hovedsageligt men samtidig komme ind på varmluftsballonen. Brint- eller varmluftsballon Film Video kamera og Movie Maker
Gruppe 2 Martin Seliger, Jakob Nørtoft Berntsen og Jonas Brunholt Jensen. E-learning Vi har valgt at lave en varmluftsballon simulator hvor vi vil vise hvordan ballonens opdrift og neddrift bliver påvirket af varme Varmluftsballon Simulator En simulator Gamemaker
Gruppe 3 Mette Skjold Elmelund, Mia Alexandra Karle og Frederik B. Flensborg Vi har valgt oplæg 1. Vi har valgt at lave en filmbaseret guide til ballonprojektet Ballonprojekt-vejledning Film og hjemmeside Jedit
Gruppe 4 Thue Nikolajsen 1. e-learning En folder med gode råd og koncise beskrivelser af fremgangsmåde og teoretiske mål, og to konsolapplikationer til at verificere udregninger med. Hvad der ikke stod i oplægget En folder og to konsolapplikationer Microsoft Office Publisher, Microsoft Visual Studio Express
5 Jesper Randrup E-learning Produktet giver forskellige ideer til design og formgivning af ballon og gondol. Design af ballon og gondol Multimediepræsentation om fomgivning af ballong og gondol PoverPoint
6 felix, kristoffer og michael e-learning et spil om at vælge de rigtige formler kom it eksamen opgave spil tip en 20 html
7 Marcus, Daniel og Christian e-learning Vejledning omkring, produktion/samling af ballon Vejledning - Ballonprojekt Plakat, vejledning og hjemmeside Publisher og Word og Notepad++
8. Helena, Katrine og Rikke E-learning Læring om ballonprojekt. Hjemmeside giver vejledning. Forum giver mulighed for videns deling og spil for afprøvning af viden. Projekt ballonudvikling Hjemmeside, forum og spil Word, Notepad++, gamemaker
9 Jeppe, Mikkel og Natasja E-learning Læring om fysikken bag ballon-projektet. Hjemmeside med teori og opgaver til prøvelse af viden. Ballon-projekt, fysik Hjemmsid og spil Word, Notepad++, gamemaker
10 Simon Pedersen & Rasmus Kragh-Sørensen E-learning Se om din ballon kan flyve vha. matematik- og fysikudregninger. Ballonflyvning Spil & studieweb Scrath & Notepad++
Gruppenr. Navn/navne Oplæg Beskrivelse Titel Produkt/-er Værktøjer
Gruppenr. Navn/navne Oplæg Beskrivelse Titel Produkt/-er Værktøjer
Gruppenr. Navn/navne Oplæg Beskrivelse Titel Produkt/-er Værktøjer
Gruppenr. Navn/navne Oplæg Beskrivelse Titel Produkt/-er Værktøjer

Bonusspørgsmål: Hvorfor har gruppe 1 registreret sig i eksempellinjen?

Afsluttende opgave, 2013-03-20, Gkb[edit]

Vi startede arbejdet med den afsluttende opgave i dette modul. Se oplægget her http://www.rtgkom.dk:82/wiki/Projekt-KomIT-C-AfsluttendeOpgave-2012-2013

Computerens anatomi, om aflevering af medieprodukt og dokumentation, 2013-03-15, Gkb[edit]

På grund af den forsinkede aflevering af projektet om computerspil, både på grund af problemer med vores IT-system som var utilgængeligt i ca. to uger, og på grund af vores afprøvning af projektbruger-funktionen til aflevering af projektet om computerspil, så er afleveringsfristen for opgaven om Computerens anatomi forlænget og kravene til afleveringen er reduceret noget i forhold til det som står i oplægget. Se nærmere her nedenfor.

Afleveringsstedet[edit]

Afleveringsstedet er ikke ændret i forhold til det der står i [oplægget], men her følger et kort resume og vejledning om visse praktiske forhold.

 • Aflever medieproduktet og dokumentationen på hver enkelt gruppemedlems StudieWeb. Der er lavet en mappe med navnet computerens_anatomi i jeres html mappe. Læg dokumentationen og medieproduktet i denne mappe.
 • Dokumentationen må gerne udformes i HTML, men .doc, .docx og .pdf er også ok.
 • Lav gerne en HTML fil i denne mappe, f.eks. med navnet computerens_anatomi.html hvor I individuelt præsenterer både medieproduktet og dokumentationen med kort tekst, 2 til 10 linjer, og lav så hyperlinks til dokumentationen og produktet.
 • Lav en link til HTML filen fra din oversigt over opgaver og projekter således at gæster på dit StudieWeb let kan finde afleveringen.

Medieproduktet[edit]

Medieproduktet kan være en webside eller lille website, en folder, et plakat, en video, en multimediepræsentation (f.eks. lavet ved hjælp af Power Point eller OpenOffice Impress). Det behøver ikke beskrive hele computerens hardware, der kan fokuseres på et enkelt delsystem eller en enkelt hardwaredel. Det kan f.eks. beskrive grafiksystemet eller kun grafikkortet. Der kan også fokuseres på skræmen eller musen. Der behøves ikke gøres rede for alle de forskellige typer af grafiksystemer eller skærme eller grafikkort eller muse, -men den type som vælges skal beskrives med fotografier og tekst. Billederne skal I helst selv have lavet ved at fotografere eller tegne skitser af hardwaren.

Dokumentationen[edit]

Der skal ikke afleveres en rapport. Omfanget af dokumentationen kan være ca. fem til ti sider per gruppe. Det er tilstrækkeligt hvis dokumentationen omfatter følgende fem aspekter ved projektet.

1. Kommunikationsmæssige overvejelser[edit]

Definition af den kommunikationsmæssige situation[edit]

I kan frit finde på en situation (case eller scenarie) hvor jeres medieprodukt skal bruges.

 • I skal vælge en afsender.
 • I skal vælge hvilket budskab I vil forsøge at sende til målgruppen.
 • I skal vælge en målgruppe for jeres medieprodukt.
 • I skal vælge medie (kanal) for jeres budskab (kanal hvor produktet fremføres eller præsenteres).
 • I skal vælge hvilken effekt afsenderen ønsker at produktet skal have på målgruppen.

Sagt med andre ord, så skal I overveje og svare på Lasswells fem spørgsmål: Hvem siger hvad til hvem i hvilken kanal med hvilken effekt?

Valg af medieprodukt[edit]

Gør kort rede for hvilken type af medieprodukt I har valgt. Begrund valget ud fra jeres valg af målgruppe og hvor let eller svært det kan være at sørge for at målgruppens medlemmer faktisk ser produktet. Økonomiske aspekter ved produktion og distribution kan også være vigtige.

2. Desingovervejelser[edit]

Brug vores designmodel nr. II til at beskrive hvordan I har taget beslutninger om de tre designområder som modellen sætter fokus på. Det er områderne Informationsdesign, Interaktionsdesign og Visuelt design. Lav gerne en grov skitse, -en rough skitse (et helheds-rough), som viser hvilket layout I tænker jer for hele jeres medieprodukt.

Informationsdesign[edit]

Hvilke informationer har målgruppens medlemmer behov for? Hvor skal disse informationer placeres i produktet?

Interaktionsdesign[edit]

Hvilke behov har målgruppen for at kunne påvirke produktet? Det kan f.eks. være at vælge næste side, gå tilbage til startsiden, starte eller stoppe en video osv. Dette implementeres ofte ved hjælp af knapper i brugerfladen. Hvilken interaktionsmuligheder skal implementeres i jeres produkt og hvordan?

Visuelt design[edit]

Hvilke farver kan målgruppens medlemmer lide? Kan de bruges i produktet? Hvilken typografi, skriftsnit og opstilling af overskrifter og brødtekst vil tiltale målgruppen? Hvilke typer illustrationer (tegninger, fotografier mm) kan målgruppen lide? Hvilke visuelle virkemidler skal bruges i jeres produkt og hvordan skal de placeres?

3. Beskrivelse af fremstillingen af produktet, altså beskrivelse af implementeringen[edit]

Beskriv hvordan I lavede medieproduktet, altså hvordan I implementerede jeres ideer om design.

Brug meget gerne skærmbilleder fra udviklingsarbejdet og skriv korte forklaringer til hvert skærmbilled som forklarer hvad I er ved at lave på det tidspunkt når billedet blev lavet. Brug PrtScr (Print Screen) tasten hvis du bruger Windows, og så kan du indsætte (paste) billedet direkte ind i f.eks. Word eller OpenOffice Writer. I Ubuntu laves der vistnok automatisk en billedfil i mappen for billeder. På Mac i MacOS er det også muligt at lagre skærmbilledet på klippebordet, men man skal bruge tre eller fire taster samtidigt, så det er nok bedst at bruge et program som f.eks. Gimp, som har en særlig funktion til formålet.

Det kan være relevant både at vise hvor de forskellige designbeslutninger implementeres og hvordan værktøjets brugergrænseflade anvendes til det. Vælg nogle typiske tilfælde eller situatioener som kan bruges til at illustrere implementering af en designbeslutning og hvordan værktøjet blev brugt til det. Det kan f.eks. være placering af en overskrift og hvordan I har brugt dialogen for valg af skriftsnit til at vælge skriftsnittet Verdana og størrelsen 16 punkter. Forsøg ikke at dokumentere hele arbejdet med at lave produktet.

4.Beskrivelse af gruppens arbejde i projektperioden[edit]

Fordeling af arbejdsopgaver, tidsplan, og evt. også en journal over hvad faktisk blev lavet i de enkelte moduler i projektperioden.

5. Konklusion[edit]

En reflektion over hvordan arbejdet med projektet gik. Hvad var svært, hvad var mest interessant og hvad kunne gruppen tænke sig eventuelt at gøre anderledes i næste projekt?

Computerens anatomi, 2013-03-08, Gkb[edit]

Vi fortsætter arbejde med forløbet om computerens anatomi. I dag skal vi registrere arbejdsgrupperne her i vores wiki'artikel, helst max tre elever per gruppe. Angiv også hvilket af computerens delsystemer gruppen har valgt at fokusere på.

I skal lave et medieprodukt om det valgte delsystem. Det kan f.eks. være en webside om grafiksystemet eller om den mekaniske mus. Arbejdet skal tage udgangspunkt i konkret hardware som I selv undersøger og fotograferer.

Computerens anatomi, 2013-02-28, Gkb[edit]

Vi fortsætter arbejde med forløbet om computerens anatomi. I dag skal vi danne arbejdsgrupper, helst max tre elever per gruppe, og vælge et af computerens delsystemer at fokusere på.

I skal lave et medieprodukt om det valgte delsystem. Det kan f.eks. være en webside om grafiksystemet eller om den mekaniske mus. Arbejdet skal tage udgangspunkt i konkret hardware som I selv undersøger og fotograferer.

Arbejdsgrupper, registrer jeres gruppe her![edit]

Her er først et eksempel:

 • Gruppe nr 1:
  • Valgt delsystem: Grafikkort
  • Helena Hansen, helenah12
  • Jakob Berntsen, jakobnb12
  • Jonas Jensen, jonasbj12
  • Katrine Sinkbæk, katrineas12
 • Gruppe nr 2:
  • Valgt delsystem:hard disk
  • jeppe detlefsen,jeppenkd12
  • Natasja Sparre, natasjavgs12
  • Mikkel Brand, mikkelbb12
  • Mette Skjold Elmelund, mettesep12
 • Gruppe nr 3:
  • Valgt delsystem: harddisk
  • Frederik Bezzel Flensborg, frederikbf12
  • Daniel Kumar, danielk12
  • christian strand-holm, christiansh12
 • Gruppe nr 4:
  • Valgt delsystem: kuglemus
  • marcus nielsen, marcusn12
  • Rasmus Kragh-Sørensen, rasmusks12
  • Rikke Kristiansen, rikkenk12
 • Gruppe nr 5:
  • Valgt delsystem: Mekanisk mus
  • Andreas Jean Sørensen, andreasjs12
  • Michael Terp, michaelt12
  • Mia Alexandra Karle, miaavk12
  • Felix Hein Andersen, felixha12
 • Gruppe nr 6:
  • Valgt delsystem:Systemkøling
  • Kristoffer Kofod, kristofferk12
  • Simon Janick Pedersen, Simonjp12
  • Thue Christian Thann Nikolajsen, thuectn12
 • Gruppe nr 7:
  • Valgt delsystem:
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
 • Gruppe nr 8:
  • Valgt delsystem:
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
 • Gruppe nr 9:
  • Valgt delsystem:
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
 • Gruppe nr 10:
  • Valgt delsystem:
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
 • Gruppe nr 11:
  • Valgt delsystem:
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
 • Gruppe nr 12:
  • Valgt delsystem:
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID
  • Navn, UserID

Computerspil, 2013-01-23, Gkb[edit]

Fortsæt arbejdet med projektet om computerspil!!! Prøv at lave den første prototype færdig i dag! Husk at dokumentere alle aktiviteterne. Forbered test!

Computerspil, 2013-01-17, Gkb[edit]

I dag skal grupperne fortsætte arbejdet med projektet om computerspil. Prøv at lave følgende aktiviteter. Eveentuelt passer aktiviteterne ikke lige godt til alle grupperne, prøv så at vælge dem som passer jer bedst og lave så mange af dem som muligt.

 • Vælge målgruppe.
 • Fange nogle krav til spillet i form af User Stories, på dansk brugerhistorier. Beskriv en typisk brugers forventninger til spillet. I systemudviklingsmetoden Extreme Programming, som vi låner mange begreber fra, skal brugerhistorier skrives på en helt speciel måde og i et helt specielt format, se her et eksemple på user stories for en kaffemaskine.
 • Vælge budskab og formål med spillet (Husk at det skal være et pædagogisk, etisk og moralskt positivt!)
 • Lave skitser som viser hvordan interaktionen mellem brugere og spil (program) skal virke.
 • Vælge titel og undertitel til projektet.
 • Registrere gruppen i skemaet nedenfor. Brug gerne samme computer, hvis der er mange grupper som vil redigere på en gang, ellers får vi lidt problemer med at vælge hvilken version af wiki-artiklen skal være den nyeste. For forklaring på dette problem se gerne "View history" øverst på denne side.
 • Vælge værktøj til at lave spillet med, altså til at implementere jeres design.
 • Spike Solution. Hvis I ikke er sikre på at I kan anvende et værktøj, så skal I evt. afprøve nogen helt specifikke tekniske detaljer med det valgte værktøj, f.eks. hvordan man kan lave et sammenstød hvor den ene eller begge parter (objekter) forsvinder. Den slags hurtige test kaldes i systemudviklingsmetoden Extreme Programming (XP) for Spike Solutions og det er altså et af de begreber som vi gerne vil lære at bruge når vi taler om systemudvikling.
 • Forsøge at implementere noget af jeres designe i en prototype. F.eks. en enkelt sammenstød med lyd.

Arbejdsgrupper, registrer jeres gruppe her![edit]

Her er først et eksempel:Julepynt, 2012-12-18, Gkb[edit]

Lav en lille tegning, f.eks. i Gimp eller Inkacape, med lidt julestemning, skriv et par sætninge til og publiser på dit StudieWeb sammen med dit andet indhold. Det må også godt være en GIF animation.

God Jul!

StudieWeb II, 2012-12-14, Gkb[edit]

Vi starer nu forløbet StudieWeb II, som går ud på at forbedre vores StudieWeb på forskellige måder. Det besdste er måske at læse oplægget igen og se om man har fået det hele med.

Som yderligere hjælp til at strukturere arbejdet kan vi også bruge følgende model når vi vælger hvilke aspekter ved vores StudieWeb vi vil forbedre:

Her kommer nogle tips i forbindelse med forbedringsprocessen:

 • Har du ondt i dit charset? Se her http://www.w3.org/International/O-charset.en.php
 • Brug gerne vores systemudviklingsmetode når du beskriver din iterative udvikling af forskellige prototyper til dit StudieWeb.
 • Brug vores to designmodeller når du diskuterer design. Både det grafiske, og også det tekniske design.

Brug modellen ovenfor. Se efter hvordan dit StudieWeb er lavet indholdsmæssigt, kommunikationsmæssigt, tekniskt, designmæssigt og etisk og moralskt.

Jeg vil komme rundt til hver enkelt elev og så skal I

 • præsentere kort (max ca. 5 min) for mig hvordan I har lavet jeres StudieWeb med afsæt i modellen og
 • vælge hvilket aspekt i modellen I nu vil fokusere på at forbedre jeres StudieWeb på.

Præsentation af arbejdet i studieretningsforløbet[edit]

Registrering af grupperne[edit]

Her er to eksempler.

 • Gruppe nr 1:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): Andengradsligning
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): Læringsprogram til løsning og forståelse af andengradsligninger.
  • Martin Fabricius, martinf10
  • Jeppe Andersen, jeppea10
  • William Brøchner, williambb11
 • Gruppe nr 3: http://www.rtgkom.dk:82/prpub2.php?show=96, http://www.rtgkom.dk/~2012prgc336calc_03/
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): calc
  • Lang projekttitel (max 100 tegn):Calculator
  • Rasmus Ketelsen, rasmusk10
  • Malte Fibiger, maltefn10
  • Nicolaj Jensen, nicolajj10
  • Leon Bøgelund, leondb10

Udfyld nedenfor og så kan jeg oprætte projektbrugere for jer.

 • Gruppe nr 1:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): Mars' retrograd
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): Udforskning af universet - Mars´ retrogradebevægelse.
  • Simon janick Pedersen, simonjp12
  • Rasmus Kragh-Sørensen, rasmusks12
  • Christian Strand-Holm, Christiansh12
  • Jonas Brunholt Jensen, jonasbj12
  • Marcus Nilsen, marcusn12
  • Christoffer Gottschalck Juul Winberg, Christoffergjw12
 • Gruppe nr 2:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): skriv her
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): skriv her...
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
 • Gruppe nr 3:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): skriv her
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): skriv her...
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
 • Gruppe nr 4:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): skriv her
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): skriv her...
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
 • Gruppe nr 5:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): skriv her
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): skriv her...
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
 • Gruppe nr 6:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): skriv her
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): skriv her...
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
 • Gruppe nr 7:
  • Kort projekttitel (max 18 tegn): skriv her
  • Lang projekttitel (max 100 tegn): skriv her...
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername
  • fuldt navn, brugername

Forberedelserne for studieretningsudstillingen fortsatte, 2012-11-20, Gkb[edit]

Vi startede med et plenummøde i ca. 10 minutter hvor følgende emner blev præsenteret:

 • Bileder fra nettet, anvendelse af dem i projekterne. Efter konsultation med Kim ser det ud for at I kan uden uro for konsekvenerne bruge ret så frit de billeder I finder på Internettet i jeres papirbaserede produkter som I viser i salen til udstillingen. For at være på den sikre side, så må I fjerne billeder som I ikke selv har lavet fra rapport, plakater, brochurer osv. inden de lægges op på Fronter eller Lectio eller vores webserver, altså på jeres StudieWeb og/eller websitet for den projektuser som jeg har tænkt mig at oprette for jeres grupper.
 • Dokumentation af arbejdet i rapporten. Beskriv udviklingen af mindst et medieprodukt, f.eks. en plakat, i rapporten.
 • Udskrift af plakater på f.eks. 4 A4 ark vha f.eks. PostErazor skal testes i dag.

Efterfølgende prøvede vistnok to grupper at lave en plakat, og det gik ok.

Fremstilling af medieprodukter til studieretningsudstillingen, 2012-11-20, Gkb[edit]

I dag fortsatte vi at lave de medieprodukter som grupperne skal bruge på studieretningsudstillingen. Dokumenter, altså beskriv, udviklingen af i hvert fald et af medieprodukterne i rapporterene. Brug den generiske kommunikationsmodel og Laswell's fem Hv-spørgsmål til at definere de kommunikationsmæssige omstændigheder for produkterne, og brug gerne vores systemudviklingmetode til at strukturere dokumentationen.

Upload rapporten og medieprodukterne (efter udstillingen) til gruppens projetuserID (oprettes snart) på rtgkom.dk og præsenter med en kort beskrivelse.

For lige at repetere så indgik følgende begreber når vi i fælleskab diskuterede den generiske kommunikationsmodel (husk at den oprindelig blev fundet på af Shannon og Weaver til at beskrive kommunikation i tekniske systemer, som f.eks. telexmaskiner eller telefoner):

 • Afsender
 • Ide/mening
 • Indkodning (kun muligt ved hjælp af egen, altså afsenderens, erfaringer og viden)
 • Signal
 • Medie
 • Støj
 • Afkodning (kun muligt ved hjælp af egen, altså modtagerens, erfaringer og viden)
 • Modtager

Og Laswell's fem Hv-spørgsmål er:

 • Hvem
 • siger Hvad
 • til Hvem
 • i Hvilken kanal
 • med Hvilken effekt?

Når begreberne i kommunikationsmodellen er placeret i relation til jeres medieprodukter og Laswell's fem spørgsmål besvaret, så kan man med en vis rimelighed sige at I har defineret den kommunikationsmæssige sammenhæng som jeres produkter indår i.

Vedrørende produktion af plakater[edit]

Her er to programmer som kan være nyttige til at skrive plakater ud på flere A4 eller A3 ark som I så kan klippe lidt og lime sammen til en stor plakat.

Og det her program kan være en god ide at bruge til at konvertere dokumenter til PDF format. Det installeres som en printerdriver, og du vælger det som en printer i udskrivningsdialogen.*http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Velkommen til Komunikation/It-C, 2012-08-17, Gkb[edit]

I dag fik vi lige registreret jeres data i vores IT system, så jeg kunne sende jeres password til jer. Vi kom også lidt i gang med opgaven om ID-kort.

Brug af webserveren og arbejde med ID-kortet, 2012-08-17, Gkb[edit]

I dag skal du

 1. logge på vores webserver,
 2. lave dit password om til noget du kan huske,
 3. lave en mappe med navnet "html" i dit home directory (mappe) (brug mkdir kommandoen) og
 4. lære at uploade en fil til den mappe.

Brug de fire (tre) første guides til dette. Se "Guides".

Fortsæt også arbejdet med ID-kortet. Se oplægget under "Opgaver og oplæg" til venstre.

Resume af modulet i dag[edit]

De to moduler gik med meget dynamiskt arbejde hvor største delen af klassen kom i gennem de fire punkter ovenfor, og flere fik også lavet en index.html fil med teksten "Hello World!" og uploadede den til deres html mappe på webserveren. Og så browsede de sit StudieWeb med en webbrowser, den første tidlige prototype til StudieWebbet er således på plads.

Det viste sig at der var visse problemer med at bruge Notepad i Windows til at lave filen index.html, og derfor er det nok en god idé at vi bruger en rigtig programeditor, som f.eks. jEdit fra http://www.jedit.org/. Den har den fordel frem for f.eks. Notepad++, som er en meget god program editor, at den er skrevet med Java og kan køre på flere platforme, som f.eks. Windows, Mac-OS og Linux/Unix.

På grund af vores nye krav om personlig pålogning på vores netværk når man bruger en browser til at browse adresser udenfor vores netværk, så behøver vores Guides opdateres, men klassen viste stor tålmodighed og ihærdighed, -og så hjalp I hinanden meget godt og derfor kom vi så langt i dag.

I næste modul skal vi arbejde videre med ID-kortet. Vi skal blandt andet lave:

 • designskitserne færdige og
 • scanne dem på en af vores scannere og
 • lægge den indscannede fil op på webserveren i en ny mappe som skal hedde "id-kort" og
 • vælge et af designene og
 • tegne det i programmet Inkscape fra http://inkscape.org.

En god måde at forberede sig kunne være at hente, installere og lege lidt med Inkscape.