2012KomItA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Portfolio mappen[edit]

Eksempel på en (forbedret) rapprot struktur: BRW-AfsluttendeProjekt-2013

Projekter[edit]

Projekt uge 1-9[edit]

Anvend: BRW-MedialabSystemudvikling-2013

Wiki-journaler:

Forløb[edit]

Forløb 1: Interaktionsdesign[edit]

BRW-Interaktionsdesign-2012

Deadline: 5.sep

Forløb 2: Reklame video + studietur[edit]

Formål[edit]

At lære eleverne video-redigering, storyboarding, kamera-føring, samt copyright. Elevernes viden bygger videre på deres dokumentationsprojekt.

Faglige mål[edit]

 • f2. analysere markedsforhold og den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i
 • f4. gøre rede for juridiske og etiske aspekter i praktisk kommunikation og demonstrere kendskab til problemstillinger omkring ophavsret og personfølsomme informationer
 • f9. gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer.
 • f10. kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis
 • f11. formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen.

Kernestof[edit]

 • k2. billeder og deres formsprog i forhold til såvel levende billeder som faste billeder
 • k4. storyboards og flowcharts i forhold til design og planlægning af kommunikationsprodukter.
 • k7. informationssøgning, research og kildekritik, herunder etik, ophavsret og anden relevant lovgivning.
 • k8. fremstilling og bearbejdning af informationer fra forskellige kilder - såsom tekst, levende såvel som faste billeder, lyd, animationer o.l. - til brug i kommunikation i gennem trykte og digitale medier
 • k12. forskellige journalistiske og fortælletekniske modeller i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter.
 • k15. it-værktøjer til behandling af faste og levende billeder, tekst, lyd og animation i forbindelse med fremstillingen af kommunikationsprodukter.

Aflevering og bedømmelses kriterier[edit]

Læs venligst SO-oplægget: http://rtgkom.dk/~brw/filer/SO%20FORL%C3%98B%20STUDIETUR%20LONDON.pdf

Forløb punkter[edit]

Forløb 2.5: Systemudviklingsmetoder[edit]

Læg dias-præsentationen op på studieweb som pdf og link hertil:

Forløb 3: Webshop[edit]

Formål, mål og bedømmelseskriterier:

Teori:

Implementering:

Opret jeres rapporter og grupper her:

 • 2012-12-03: 3. modul: Sandkasseøvelser med PHP og MySQL - især med udgangspunkt i nedenstående tutorials. De fleste har opnået kendskab på et introducerende niveau og nogle var på forhånd godt hjemme i stoffet. Enkelte skal bruge lidt mere tid på at øve sig, men det lader til at vi nu kan gå i gang med et projekt, der involverer client-server funktionalitet.
 • 2012-11-19, 3. modul: Differentieret arbejde, nogle arbejdede med færdiggørelse af præsentationer og andre begyndte at studere PHP og MySQL med støtte i tutorials på http://www.developphp.com/list_php_video.php (Tak for linket, Oliver). Vi har før brugt tutorials fra f.eks. http://www.tizag.com. Gkb 15:30, 20 November 2012 (CET)

Forløb 4: Branding[edit]

8.jan[edit]

Læs følgende:

Der er også en multiple choise på fronter


10.jan & 15.jan[edit]

16.jan[edit]

18.jan[edit]

Forløb 5: Product placement[edit]

Syntax highlight[edit]

<syntaxhighlight lang="php" enclose="none"> echo 'hello world'; $var;

</syntaxhighlight>