2012KomItA25

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Noter og Meddelelser[edit]

Portfolioforløb[edit]

2013-04-04: De sidste 5 moduler (og den tilknyttede elevtid) bruges til at arbejde med portfolien. Oplæg til den opgave finder du her: Workshop-KomITA-Portfolio-semester4

Faglig formidling[edit]

Gruppeinddelingen:

 1. Simon, Nicole og Line
 2. Jonas
 3. Sebastian, Frederik og Søren
 4. Mathias, Anders T
 5. Andreas og Palle
 6. Cecilie og Nanna
 7. Anders S, Justian og Dan
 8. Alex
 9. Zacharias, Arthur og Joachim
 10. Lasse
 11. Anders F, Linea og Kasper
 12. Amanda og Natascha


2013-03-14: Nu er det blevet tid rundt omkring til at få gang i prototyperne - (hvad er det egentlig? tjek: prototype) - og det skal der arbejdes med og testes ud fra (hvordan gør man lige det? tjek: Tænke-højt-test) i i de sidste moduler af forløbet.

Sørg for at dokumentere løbende i jeres log


Der kom en del interessante forsøg ud af animationsworkshoppen i sidste modul, og en af konklusionerne må være, at mulighederne er der ...også ved hjælp af åbne/frie værktøjer. Eksemplerne skal jo helst deles f. eks. kan man muligvis få noget ud af :

 • Lasses (og andres) eksperiment med Pencil
 • Sebastian m.fl.'s Blender-forsøg
 • Justian og Photoshop
 • Anders mfl.'s erfaringer med Synfig
 • og der var også en del (?), der fik gang i Gimps animations-maskineri
 • Zacharias, Jonas mfl.s GIF-animationer

<html> <a href="http://www.rtgkom.dk/~jonasdm11/index4.html"><img src="http://www.rtgkom.dk/~jonasdm11/Kasketgif.gif" width="400"></a> </html>


2013-03-07: Vi bruger dagens modul på at undersøge mulighederne for at lave animationer. Oplæg til øvelsen finder du her: Workshop-KomIT-A-Animation-basics


2013-03-01: Her - som lovet - slides fra introduktionen til Kommunikationsplanlægning

2013-02-27: Her er så det officielle oplæg til forløbet

Indtil videre er I blevet introduceret til de grundlæggende problemstillinger indenfor faglig formidling (med udgangspunkt i Leif Becker Jensens tekst) og vi har brainstormet med afsæt i projektets grundproblem.

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm1.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm2.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm3.jpg" height="180px"><img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/brainstorm4.jpg" height="180px">

</html>


Herefter skal I nu påbegynde kommunikationsplanlægningen. Det skal foregå systematisk og til det formål benytter vi Bruno Ingemanns "nye bollemodel"


2013-01-15: Vi tager nu hul på forløbet "Faglig formidling" i samspil med matematik. Udgangspunktet for projektet hedder:

Planlæg, design og fremstil et - eller en kombination af flere - medieprodukt(er), der kan give en veldefineret målgruppe forståelse for integralregning og indsigt i dets anvendelsesområder. Produktet skal i sin formidling inddrage animation.


Web 2.0[edit]

2013-02-14: Vi skal nu til at reflektere over "web 2.0"-forløbet, hvor vi som hovedmål, skal gøre status over, hvad der rent fagligt kom ud af bestræbelserne. Vi gør sådan her:

 1. Der oprettes evalueringshold med 3 projektergrupper i hver
 2. Hvert evalueringshold indretter sig omkring et bord med al dokumentation tilgængelig
 3. Der fremlægges på skift og opponenterne spørger og bidrager til dialog om projektet. Der tages afsæt i de mål der var sat for projektet og suppleres med hvad der ellers findes relevant.
 4. Udnyt muligheden for at teste prototyperne!
 5. Hver projektgruppe udarbejder på baggrund af ovenstående et notat der redegør for hvad der blev talt om og hvad man på sigt vil kunne forbedre og udvikle i forhold til projektet.


2013-01-10: Et af målene med det igangværende projektforløb er, at du introduceres til nogle af de værktøjer, man kan bruge til at fremstille dynamiske websider. Et af de mest udbredte - og frie - værktøjer er PHP og mySQL. Dem kan du få gang i gennem denne øvelse: Workshop-KommIT-A-Basic-Client-Server

2013-01-03: Det nye forløb hedder web 2.0 og vil køre hele januar. Det første, I skal gøre er at definere web 2.0. med egne ord og forklare hvordan begrebet er opstået.

Det gør I ved at at starte en projektside op på jeres StudieWeb, foretage research og lægge en tekst på ca. 800 tegn op, der er dækkende for ovenstående.

Det fulde oplæg finder du her: Projekt-KomIT-A-Web 2.0

Slides fra introduktion til Web 2.0 finder du her

Brugergrænseflader[edit]

2013-01-03: Velkommen tilbage fra ferien og godt nytår! Vi skal bruge årets første Kom/IT modul på at evaluere undervisningen som I (og jeg) har oplevet den i det forløbne semester

Derudover skal forløbet med brugergrænseflader rundes af og evalueres. Det kommer til at foregå således:

 • Hver gruppe skal forberede en kort præsentation. Den skal køre på en skærm og formidle processen samt demonstrere og argumentere for jeres løsning. Brug så vidt muligt de faglige termer, I har lært. Præsentationen skal fylde ca. 5 slides. Vægten skal ligge på jeres (nye) erfaringer med:
  • arbejdsmetoder (flowchart, prototyping, test...?)
  • grafiske overvejelser (gestaltregler, farvebrug, typografi)
  • brugervenlighed og brugeroplevelse
 • Præsentationerne kører vi som "café" i løbet 3. modul. Nærmere instruktion om det følger.


2012-12-17: Usability kan også opdeles i 3 modeller:

 • Grundlæggende usability, hvor man kontrollerer om et produkt opfylder sit primære mål. Dette kan testes på følgende måde: flere personer til at bruge produktet og kontroller 1) hvor mange nåede deres mål uden problemer. 2) hvor mange nåede deres mål, men havde problemer. 3) hvor mange nåede ikke deres mål. På denne måde kan grundlæggende usability testes.
 • Utility, hvor man kontrollerer hvor mange andre funktionaliteter et produkt har, foruden det primære. Alle de ekstra 'features' kan testes med den grundlæggende usability.
 • User Experience, hvor det er oplevelsen der tæller. Her tages der hensyn til brugerens holdning, mening, tro og identitet.

http://www.kintek.com.au/blog/utility-usability-and-user-experience/
Jacob Nielsen: Usability 101: Introduction to Usability

2012-12-11: Vi er i øvelsen "Brugergrænseflader" fremme ved - nogle er også videre fra - Flowchart og det kan der, arbejdes mere eller mindre standardiseret med. Hvis man har mod på at benytte den standardiserede syntax (med de konventionelle symboler) skal man kigge i den litteratur, der henvises til og man kan prøve at tegne ved hjælp af et værktøj som fx. Gliffy, som er et af flere online tegneredskaber specielt egnet til denne type opgave.

Mere generelt talte vi om tre-lags modellen, der er en måde at beskrive og overskue et IT-system på. På engelsk hedder det three tier model, og den forklarer et it-system i 3 grundlæggende niveauer:

 1. præsentationslag
 2. det logiske lag
 3. datalaget

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg/500px-Overview_of_a_three-tier_application_vectorVersion.svg.png

af Bartlean på en.wikipedia.org

Vi beskæftiger os primært i de 2 øverste lag, hvor grafikken og usability er det vi arbejder med i præsentationslaget og scenario og data-flowdiagram har med det logiske lag at gøre


2012-12-03: Frem til jul skal der arbejdes med brugergrænseflader. Vi går frem efter følgende vejledning: Workshop-KomIT-A-GUI. Man kan vælge at arbejde parvis eller individuelt. Det er sat til afslutning 18. december.

London[edit]

2012-11-30: Vi bruger dagens modul til

 1. at arbejde med indslag til den kommende morgensamling og
 2. at kigge på klasse 1.5's udstilling nede i salen og evaluere deres arbejde i et kommunikationsfagligt perspektiv.

Førstnævnte er noget, I selv organiserer. Sidstnævnte gennemføres således:

 • Kl. 13 åbnes udstillingen og det er der, I gruppevis (de arbejdsgrupper, i var opdelt i i foregående projektforløb) besøger 15. stande på udstillingen.
 • Tag en dialog med en eller flere af grupperne hvor I afdækker, hvordan de har arbejdet med udstillingens kommunikative aspekter:
  • Hvilke(n) model(er) til kommunikationsplanlægning kender man til og hvordan er de kommet til anvendelse?
  • Hvordan har man i udformningerne taget højde for målgruppen?
  • Hvordan har man i udformningerne taget højde for kommunikationsmiljøet
  • Hvilke medier er valgt og hvorfor?
  • Hvordan reflekteres der over grafiske og andre virkemidler i udformningen
  • Er kommunikationen vellykket?

Lyt aktivt til elevernes oplæg og oplev de tilknyttede medieprodukter. Tag herefter en snak med dem med udgangspunkt i ovenstående spørgsmål. Bidrag til dialogen med egne erfaringer få en udvekslng af gode råd og faglige input der er relevante i Kom/IT-sammenhæng


2012-11-19: Vi skal nu i gang med et kort evalueringsforløb ovenpå London-projektet. De forskellige grupper skulle nu have færdiggjort deres artikelopslag med henblik på korrektur og endelig aflevering (udkørsel og ophængning). Det der først skal ske er en grafisk korrektur (i engelsk gennemføres en sproglig af slagsen), og den foretager vi på flg. måde:

 1. Sørg for at gruppens arbejde er afleveret de rigtige steder og er tilgængeligt. Artikelopslaget skal være i PDF. Det skal dels ligge på hver enkelt elevs Studieweb (det er ok i første omgang at linke på tværs af gruppen) og dels skal gruppen foretage aflevering på Fronter (som gruppeaflevering og ved at linke til den side på rtgkom.dk hvorfra man kan læse om jeres arbejde og downloade jeres produkt). Stedet på Fronter er: Klasse 2.5 > SO > 2.år > Afleveringer > SO-4-London
 2. Få kørt en A3 version ud (gøres nemmest via adobe reader fra en af MediaLabs arbejdsstationer og på printeren, Magicolor 7300)
 3. Aflever prøveudskriftet til en af de andre grupper og modtag selv en udskrift af et af de andres arbejder.
 4. Foretag i gruppen en gennemgang af det arbejde I har modtaget, hvor fokus er på:
  1. Indhold: Kan man aflæse hvem der står bag, sammenhængen og hvad det overordnet handler om?
  2. Indhold: "Omvendt tragt" ...er den benyttet med succes?
  3. Gestaltlove (lov om nærhed, lukkethed, lighed....): ...er de fulgt/brudt?
  4. Typografi: Støtter opsætningen af teksten læsekomfort og overblik? Er de traditionelle typografiske elementer benyttet hensigtsmæssigt (konsultér litteraturen)
  5. Helhed: Er der et godt blikfang og er layoutet harmonisk og tilpasset formatet?
 5. Aflevér et notat til den anden gruppe, hvor I på baggrund af ovenstående anfører forslag til grafiske forbedringer og rettelser af fejl og mangler.
 6. Modtag selv et sådant notat og foretag de nødvendige forbedringer - hvor i også løser de designmæssige problemer, I selv måtte have konstateret.
 7. Aflever den forbedrede version fulgt af en kortfattet skriftlig refleksion (hvad er rettet til og hvorfor og med henvisning til hvilke principper) på StudieWeb - og stadig med link fra Fronter


2012-10-22: Vel mødt tilbage fra studietur og efterårsferie! En del af jer har nok behov for at få rundet et par ting af og genvinde overblikket. Ellers er planen at I i projektgrupperne fra studieturen sætter jer ned og begynder planlægningen af forløbet: Projekt-KomIT-A-London2012

Reportage[edit]

2012-10-01: Der skal arbejdes med reportageøvelsen, Workshop-KomIT-A-reportage, der jo skal ligge klar i morgen. Tjek oplægget og se kravene. Hovedmålet er, at du får fingrene ned i det at formidle jounalistisk og at du dokumenterer dine erfaringer med det. Derfor skal du prioritere det undersøgende og eksperimenterende aspekt for der er både tekniske og teoretiske spørgsmål, som du skal søge svar på. Her er et par forslag til arbejdsspørgsmål:

 • Hvornår er det "god journalistik"?
 • Hvad skal der til, for at et interview går godt (dvs. du får noget relevant med hjem)?
 • Hvad skal man især tage højde for i redigeringen af lyd/billedematerialet for at opnå god formidling (at historien bliver godt fortalt)?
 • Hvilke teknologier/værktøjer skal benyttes - og hvordan - for at implementere produkterne på web?

Svarene finder du ved at arbejde reflekteret med opgaven i praksis og ved at læse på de kilder, der peges på


2012-09-25: Vi skal som optakt til studieturen og det arbejde, der venter der øve de praktiske aspekter ved reportagen. Se oplæg: Workshop-KomIT-A-reportage

StudieWeb 3.0[edit]

2012-09-04: Der er i dag deadline på StudieWeb 3.0. Derfor er det også i dag, at du skal sikre dig, at du (stadig) kan finde ud af at logge på vores webserver og oploade filer til den. Udover at gå til læreren med div. tekniske udfordringer, vil jeg anbefale, at man i også forstår at trække på den viden, der i øvrigt florerer på holdet. Bliv god til at spørge dig for og bliv god til at dele af din kunnen og viden!

2012-09-03: Der er flere af jer, viser det sig, der har brug for at få gang i html og webredigeringens mere tekniske sider. Sørg for at sætte tid af til at øve jer - se nedenstående opslag. Det kan anbefales, at man laver sig en "sandkasse", hvor man afprøver de forskellige tags og fiduser, man støder på. (En detalje: nedenstående eksempel kræver, at du indstiller din editor til at kode med utf-8 som tegnkodning - encoding)

2012-08-31: Det har vist sig i forbindelse med det igangværende forløb, at en del af jer har brug for at indhente nogle færdigheder indenfor HTML og webredigering. Derfor bliver der - for dem, der føler behov, - en deløvelse i HTML-kodning: Her er en standardskabelon for et html-dokument:

<source lang="html4strict" enclose="none"> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html lang="en"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"> <title></title> </head> <body> </body> </html> </source>

Den skal du sætte ind i en editor og herefter afprøve og genopfriske forskellige tags som fx <p>, <table>, <font>, <a>, <img> o.s.v. Suppler evt. med css. Du kan med fordel følge nogle af de introduktioner og tutorials, der er at finde på http://w3.org og http://www.w3schools.com

2012-08-17: Velkommen til 2. år og Kommunikation/IT på A-niveau. Vi lægger ud med: Workshop-KomIT-A-StudieWeb-III

Projekter og øvelser[edit]