2012InfB336

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Fremlæggelser (Webship)[edit]

 • Fre 11.jan Farnam + Leon
 • Man 14.jan Martin + Robert
 • Man 14.jan (Rasmus, Malte) + (Yndal, Bijan) + (Steffen, August, Alexender)
 • Tir 15.jan (Jeppe, William) + Emil + Marc

Forløb 1: Interaktionsdesign[edit]

BRW-Interaktionsdesign-2012

Deadline: 5.sep

Forløb 2: Path finding[edit]

Formål[edit]

At lære eleverne om automatisering af informationsprocesser, så som informationssøgning og path-finding, samt anvendelser af denne i hverdagen.

Faglige mål[edit]

 • f4. beskrive sammensatte systemer opbygget af virtuelle niveauer
 • f5. analysere og beskrive sikkerhedsbehov og risikofaktorer ved brug at et givent it-system
 • f6. vælge og bruge it-komponenter som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug

Kernestof[edit]

 • k2. it-komponenter og deres påvirkning af menneskelig aktivitet
 • k3. it-komponenter – repræsentation og databearbejdning
 • k4. modellering og sammensatte systemer opbygget af virtuelle niveauer

Aflevering og bedømmelses kriterier[edit]

 • Der skal afleveres en wiki-journal, som består af svar på alle opgaver.
 • Svarene på opgaverne skal løbende præsenteres i de forskellige moduler

Journaler[edit]

Alexander | August| Bijan | Emil | Farnam | Jeppe | Leon | Mads | Malte | Marc | Martin | Nicolaj | Rasmus | Robert | Steffen | Troels | William |

Forløb[edit]

Forløb 3: Systemudvikling[edit]

Læg dias-præsentationen op på studieweb som pdf og link hertil:


Forløb 4: Webshop[edit]

Formål, mål og bedømmelseskriterier:

Teori:

Implementering:

Rapporter: Opret selv på følgende måde:

==2012-11-27, 3. modul: Vi fortsætter med installering af webudviklingsplatformen på vores maskiner og at lave nogle enkle client-server prototyper, på en måde en slags Hello World applikationer, for at vise for os selv (og andre) at vi har installeret webserveren (Apache, http://apache.org), server side scripting sproget (PHP, http://php.net/) og databasemanagement systemet, DBMS, (MySQL, http://www.mysql.com/) korrekt.

Vi kan installere Apache, PHP og MySQL på en gang ved at bruge en af de mange i forvejen forberedte pakker hvor alle tre tools installeres på en gagn og konfigureres således at de kan anvendes sammen.

Installer en af følgende distributioner af Apache, PHP, MySQL mm:

 • XAMP som er en cross platform distribution, altså ser ens ud og virker nogenlunde ens på Windows, MacOS og Linux
 • MAMP for MacOS
 • WAMP for Windows
 • LAMP for Linux

Fremgangsmåden i grove træk:

 • Download og installer en af distributionerene.
 • Stop evt. programmer som bruger port 80, som f.eks. Skype
 • Start servicen for Apache, PHP og MySQL (detaljer i fremgangsmåden kan variere)
 • Start en browser og skriv "localhost" i URL feltet, og du skal nu se din lokale webservers velkomstside.
 • Klik på, eller eksekver, phpinfo(), og se hvilke konfigurationsdetaljer du slap for at tage stilling til ved at bruge en kombineret Apache-MySQL-PHP installation.

Der er mange gode tutorials der ude på nettet som vi kan brug til at lære at bruge vores tools (værktøjer), men de vigtigste kilder til information er nok de primære kilder, altså den dokumentation og vejledning som vi kan finde på værktøjernes egen websites:

Ud over selve de primære kilder for disse tools, så sætter vi her lidt fokus på følgende to kilder. Den første, http://www.tizag.com, har vi brugt i nogle år og vi synes den stadig har en vis tør referenceagtig appeal. Den anden, http://www.developphp.com, har vi just hørt om i sidste uge, fra Oliver i kl. 3.5, og dens mange videotutorials komplementerer meget godt de textbaserede tutorials på http://www.tizag.com.

Her er nogle links direkte til tutorials på disse to Brug gerne følgende tutorials til at komme i gang:


http://www.developphp.com/list_php_video.php, vor der er mange videotutorials. For eksempel er der specifikke guides til e-commerce løsninger.

Forløb 5: IT-sikkerhed (SO for 3.3)[edit]

Teori[edit]

11.jan[edit]

14.jan 1.modul[edit]

14.jan 2.modul[edit]

15.jan[edit]

Forløb 6: Afsluttende projekt[edit]

Der skal laves et produkt og der skal skrives en rapport.

Syntax highlight =[edit]

<source lang="php" enclose="none"> echo 'hello world'; $var;

</source>

Aflevering af eksamensprojekter i Programmering C og Informationsteknologi B, 2013-05-10, Gkb[edit]

Her kommer præcisering af forskellige praktiske forhold i forbindelse med aflevering af eksamensprojekterne i InfB og PrgC. Da mange elever har valgt at gennemføre eksamensprojekterne i disse fag som et fælles projekt, så beskrives kravene til afleveringen i begge fag her, -og samme information er kopieret til wiki'artiklerne for både PrgC og InfB for begge hold (3.4 og 3.36).

Afleveringsfristen er fredag d. 10. maj kl. 16:00, og det er ønskeligt at den digitale del af afleveringen gennemføres inden den frist. Den fysiske del af afleveringen kan overstås i løbet af mandagen d. 13. maj, hvor jeg bliver i MediaLab fra kl. ca. 10:00 til ca. 17:00 for at tage i mod rapporter og assistere dem som evt. har haft problemer med den digitale aflevering.

Hvis der opstår spørgsmål som ikke besvares i denne tekst, eller hvis der er uklarheder i teksten, så kan jeg kontaktes på min email, gkb@rts.dk. Se også projektoplægget for PrgC: http://rtgkom.dk/~gkb/prg/2012-2013/2013PrgC-Oplaeg-til-eksamensprojekt.pdf og projektoplægget for InfB: http://rtgkom.dk/wiki/BRW-AfsluttendeProjekt-2013

Rapport og journal og produkt[edit]

 • For begge fag gælder at dokumentation og produkt skal afleveres på elevens StudieWeb i mappen infb_prgc_eksamensprojekt som er oprettet specielt til dette formål.
 • Dokumentationen, rapport for InfB og journal for PrgC, skal også afleveres på papir. Tre (3) eksemplar i BEGGE fag. Husk også at fremstille fysiske eksemplar af rapport og CD for alle gruppemedlemmerne.
 • Produktet, skal så vidt muligt, vedlægges rapport/journal på en CD skive.
 • Fysiske produkter, såsom opstillinger med microkontrollere eller anden elektronik, samt produkter som er installeret på særlige computere, skal afleveres til opbevaring i MediaLab indtil eksamen.
 • I tilfælde af webbaserede client-server produkter, så skal produkterne helst være installeret på rtgkom.dk, og kunne afprøves der.
 • Hvis produktet er udviklet på en ekstern webserver og/eller hvis det gør brug af funktionalitet som vi ikke har på vores webserver, så behøver produktet ikke flyttes til rtgkom.dk. Henvis til serveren i dokumentationen.
 • Bemærk at i begge tilfælde (ekstern server eller rtgkom.dk), så skal alle data og scripts som behøves til at installere produktet, samt en vejledning om fremgangsmåden, vedlægges rapporten, -typisk som bilag i rapporten/journalen og/eller filer som uploades til afleveringsmappen eller som filer på CD'en.

Bemærk at der hverken i InfB eller PrgC forventes at censor afprøver produktet, og derfor er det vigtigt at dokumentere både produktets forskellige prototyper og den endelige udformning/funktion/udseende i rapporten/journalen. Skærmbilleder med korte kommentarer er velegnet til denne type dokumentation. Hvis der er mange skærmbilleder, altså f.eks. hvis produktet har mange funktioner som kun kan dokumenteres hver i sit skærmbilled, så læg gerne billederne og kommentarerne i et bilag.

Aflevering i Informationsteknologi B, den korte oversigt[edit]

 • Digital aflevering af produkt og rapport til afleveringsmappen som er oprettet til formålet på dit StudieWeb, infb_prgc_eksamensprojekt.
 • 1 eksemplar af rapporten med CD til skolens arkiv (tjener også som en backup, og kan senere gå til biblioteket)
 • 1 eksemplar af rapporten med CD til vejleder
 • 1 eksemplar af rapporten uden CD til censor (bemærk at censor altså ikke kan afprøve produktet, og at han/hun heller ikke har nogen skyldighed (eller tid) til at gøre det, selv om der i rapporten evt. er en link til en version som kan afprøves.)
 • Evt. fysisk opstilling eller computere.

Aflevering i Programmering C, den korte oversigt[edit]

 • Digital aflevering af produkt og journal til afleveringsmappen som er oprettet til formålet på dit StudieWeb, infb_prgc_eksamensprojekt.
 • 1 eksemplar af journalen med CD til skolens arkiv (tjener også som en backup, og kan senere gå til biblioteket)
 • 1 eksemplar af journalen med CD til vejleder
 • 1 eksemplar af journalen uden CD til censor (bemærk at censor altså ikke kan afprøve produktet, og at han/hun heller ikke har nogen skyldighed (eller tid) til at gøre det, selv om der i journalen evt. er en link til en version som kan afprøves.)
 • Evt. fysisk opstilling eller computere.

Indpakning/Indbindning[edit]

 • Brug helst de tynde plastikmapper, såkaldte tilbudsmapper. Brug gerne samme farve til alle jeres rapporter.
 • CD skiver skal lægges i en eller anden form for lomme som kan placeres bagerst i mappen. Det er godt hvis denne lomme kan lukkes således at CD'en ikke falder ud hvis rapporten af en eller anden grund vender toppen ned mod gulvet.

Antal sider[edit]

I PrgC er der i bekendtgørelsesbilaget fastsat en øvre grænse på 10 sider for journalen, og 20 sider for rapporten i InfB. Hvis I føler at I nærmer jer eller overskrider denne grænse for meget, så udnyt at flytte noget af indholdet til bilag.

Journal og rapport, hvorfor?[edit]

Når eksamensprojekterne i PrgC og InfB gennemføres som et samlet projekt, så kan det virke omstændigt at fremstille en journal til aflevering i PrgC og en rapport i InfB, men det er nødvendigt fordi der eksamineres i begge fag og der er ikke nogen garanti for at det bliver den samme censor i begge tilfælde.

Hvis du har lavet et samlet eksamensprojekt i begge fag, så kan journalen for PrgC let fremstilles ved at reducere eller fjærne afsnit i rapporten for InfB. Afsnit med følgende indhold kan evt. reduceres: Indledende analyser, overvejelser om målgruppe og kommunikation og i vis udstrækning overvejelser om design. Teoriafsnit kan fjærnes eller reduceres kraftigt og erstattes med henvisninge til kilder. Men reducer ikke beskrivelsen af implementeringen!

Eksamen[edit]

Et par dage inden den eventuelle mundtlige prøve holdes der en såkaldt spørgetime, hvor de elever som skal op til eksamen skal komme og kontrollere at deres produkter er installeret korrekt og kan afprøves fra eksamenscomputeren, altså den maskine som er tilkoblet projektoren i eksamenslokalet. Fysiske produkter køres på plads i eksamenslokalet og gøres klar til demonstration. Der bliver også mulighed for at stille afklarende spørgsmål om eksamen, og der gives gode råd om opbygning af præsentationen.