2012InfB24

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Forløb 1: Introduktion til Python programmering, Uge: 33-34[edit]

Dette forløb introducerer til programmerings begreber (løkker, betingelser, datatyper og sætningsstrukturer), for at kunne programmere egne programmer i Python og sænke sværhedsgraden ved indlæring af andre programmeringssprog.

Faglige mål:[edit]

 • 1. redegøre for grundlæggende funktioner af it-komponenter (hardware og software) og samspillet mellem dem
 • 7. anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation
 • 9. realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.

Forløb 2: Mønstergenerering, Uge: 35-38[edit]

Mønstergenerering er et forløb, der udvikler elevernes ordforråd og giver dem en bredere verdensforståelse. Kompetencerne kan bruges til grafisk produktion, simulation og beskrivelse af den den fysiskeverden ved digitale værktøjer. Eleverne udarbejdede en online wiki-rapport.


Faglige mål:[edit]

 • 3. redegøre for samspillet mellem it-komponenter og de fysiske omgivelser
 • 4. beskrive sammensatte systemer opbygget af virtuelle niveauer
 • 6. vælge og bruge it-komponenter som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug
 • 7. anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation

Materialer:[edit]

Wiki-journaler:[edit]

Forløb 3: Dataopsamling i trafikken (SO og studietur), Uge: 39-44[edit]

Introduktion til sensorer og aktuatorer, samt deres anvendelse i trafikken. Det var i samarbejde med teknologi, samt at klassen var på studietur i Dublin. Introduktion til Arduino, datablade, samt el-komponenter, hvor af der skulle bygges en trafik sensor.

Faglige mål:[edit]

 • 3. redegøre for samspillet mellem it-komponenter og de fysiske omgivelser
 • 9. realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.

Materialer[edit]

Special team A & B:[edit]

 1. At gemme data på en sql server med en PhP side
 2. At opsamle data fra en Arduino via. python
 3. At sende data fra python til en php side
 4. At fremvise en html side, der viser den opsamlede data fra medialab lokalerne.

Wiki-journaler[edit]

Forløb 4: Værktøjsøvelser, Uge: 45-46[edit]

Eleverne skulle eksperimentere med et valgfrit værktøj, for at kunne anvende det i senere projekter. F.eks. kunne elever lære PHP, C++, Drupal, HTML5 o. lign.


Faglige mål:[edit]

 • 1. redegøre for grundlæggende funktioner af it-komponenter (hardware og software) og samspillet mellem dem
 • 8. redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger
 • 9. realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.


Forløb 5: Det skrå kast (SO), Uge: 47-51[edit]

Et fælles forløb med matematik og fysik, om programmering af egen fysik simulator til at udføre forsøget ”det skrå kast”. Der blev udleveret et simulator design, hvor de forskellige fysik simulerings funktioner selv skulle laves (f.eks. tyngdekraft og luftmodstand). Man kunne vælge at programmere i Python eller et valgfrit programmeringssprog. Der var også sat fokus på 3-lags arkitektur.

Faglige mål:[edit]

 • 3. redegøre for samspillet mellem it-komponenter og de fysiske omgivelser
 • 4. beskrive sammensatte systemer opbygget af virtuelle niveauer
 • 7. anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation
 • 9. realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.

Materialer:[edit]

Der må gerne bruges andre værktøjer end Python

Forløb 6: Interaktionsdesign, Uge: 01-04[edit]

Et forløb med fokus på interaktionsdesign-strukture (linær, træ, labyrint) og introduktion til usability, utility og user experience.


Faglige mål:[edit]

 • 2. redegøre for samspillet mellem it-komponenter og bruger
 • 4. beskrive sammensatte systemer opbygget af virtuelle niveauer
 • 7. anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation

Materialer[edit]

Forløb 7: Webshop og datalagring, Uge: 5-9[edit]

Introduktion til forskellige måder at gemme data på (CSV, XML, JSON), samt databaser ved DBMS og RDBMS. Derefter blev der gennemgået normalisering af data i databaser (1NF, 2NF, 3NF, 3.5NF, 4NF og 5NF) for at fjerne data-dupleter uden at miste data eller gøre det korrput. Tilsidst blev der server/klient teknologier gennemgået overfladisk og fremvist deres forskelle., så som HTML, JavsScript, PHP, ASP, NODE.js, Python, Perl, Java, C#, C++, Wordpress Drupal, Joomla, Magento, SiteCore og SharePoint.

Faglige mål:[edit]

 • 1. redegøre for grundlæggende funktioner af it-komponenter (hardware og software) og samspillet mellem dem
 • 4. beskrive sammensatte systemer opbygget af virtuelle niveauer
 • 5. analysere og beskrive sikkerhedsbehov og risikofaktorer ved brug at et givent it-system

Materialer[edit]

Forløb 8: mini-projekt, Uge: 01-09[edit]

Faglige mål:[edit]

 • 7. anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation
 • 8. redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger
 • 9. realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.

Formål / Beskrivelse: Eleverne fik et valgfrit projekt med fokus på Medialabs systemudviklingsmetode, mens forløbene 7: datalagering og webshop blev gennemgået. Der skulle afleveres en online wiki-journal.

Wikijournaler:


Forløb 9: Mini afsluttende projekt, Uge: 10-18[edit]

Et valgfrit elev-projekt, som forberedelse til eksamensprojektet på 3. år. Medialabs systemudviklingsmetode blev gennemgået med fokus på Userstories, Kravspecifikationer, Testspecifikationer og Konklusion. Samt vigtigheden af en tids- og ressouceplan og features, samt forskellen på designfasen og implementeringsfasen.

Faglige mål:[edit]

 • 7. anvende it som interaktivt medie til dokumentation og kommunikation
 • 8. redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger
 • 9. realisere prototyper på it-systemer, herunder kunne installere, konfigurere og tilpasse relevante it-komponenter.

Materialer:[edit]