2012DesC35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Øvelser og projektoplæg[edit]

Noter og meddelelser[edit]

2013-03-04: "kommunikationsdesign"-forløbet er nu igang og du skal som det første sørge for:

 • at finde frem til en god case at arbejde ud fra
 • at få din case - "kunden"/afsenderen - godt og klart beskrevet - også hvad der motiverer at der skal skabes en (ny) grafisk identitet
 • at komme frem til en række præcise nøglebegreber, der beskriver de værdier, afsenderen skal genkendes på
 • at få disse overvejelser dokumenteret


2013-02-25: Oplægget til det nye projektforløb finder du her: Projekt-Kommunikationsdesign-2012DesC35

2013-02-14: Forløbet, "fysiske omgivelser" skal vi til at runde af. Der foreligger nu en række meget forskellige projekter, hvor man har designet løsninger på en rummelig situation. De skal præsenteres og evalueres. Det gør vi således:

 1. vi foretager en opdeling i "evalueringshold" med 3 projektgrupper i hver.
 2. på de forskellige "evalueringshold" rydder man et passende bordareal, og så skiftes man til at fremlægge sit projekt med udgangspunkt i det præsentationsmateriale, der er fremstillet undervejs i forløbet (prospektet) suppleret med anden relevant dokumentation.
 3. til hver fremlæggelse skal de øvrige projektgrupper på evalueringsholdet opponere d.v.s. kommentere og spørge ind til projekterne: Fokus her er:
  1. hvordan lykkes formidlingen i forhold til at give tilhørerne indsigt i produktet (i hvilken grad kan man fx. leve sig ind i indretningen)
  2. hvordan er sammenhængen mellem udgangspunktet (de oprindelige målsætninger og krav) og og resultatet?
  3. hvordan er de forskellige designaspekter (jf. ellipsemodellen) afvejet?
  4. hvilke metodiske pointer kan fremhæves (gode fiduser i forbindelse med designprocessen)?
  5. ....andet?
 4. evalueringsholdene opløses og projektgrupperne foretager hver for sig et notat på baggrund af opponenternes bemærkninger og vedlægger det projektets øvrige dokumentation. Notatet skal dels registrere, hvad der er blevet sagt under evalueringen og dels konkludere hvordan projektet er lykkedes og hvilke forbedringer og faglige kvalificeringer, der kunne arbejdes ind i projektet.


2013-01-07: Godt nytår. Vi skal bruge det første modul her efter jul til at evaluere det forløbne semester og i særdeleshed ergonomi-forløbet.

Undervisningsevalueringen gribes an ved at I besvarer det spørgeskema, der er lagt til jer på lectio. Det gør I som det første. Jeres besvarelser vil blive fulgt op af en fælles snak en af de nærmeste gange, hvor vi aftaler, hvad der er fokus på i det kommende semester.

Ergonomiforløbet evaluerer vi som "café/cocktailparty" og det skal hver gruppe forberede når man er færdig med ovenstående. Retningslinjerne er således:

 1. Find ud af, hvad de vigtigste elementer i jeres designløsning er
 2. Find ud af, hvad de vigtigste elementer i jeres designproces var
 3. Prøv, at formulere hovedgrebet i designprojektet
 4. Fremstil 5 selvforklarende slides (v.h.a. Powerpoint, Impress e.l. værktøj), der overfor en forudsætningsløs modtager præsenterer designprojektet med hovedvægt på proces og det endelige resultat

Selve afviklingen af caféen sker næste gang, vi mødes d.v.s. onsdag den 9/1 kl. 10:00. Her instrueres I nærmere om hvordan det kommer til at foregå.

Herefter ser vi frem mod næste forløb: Projekt-Omgivelser-2012DesC35


2012-11-19: Vi har talt en del om brief og hvilken rolle det spiller i designprocessen. Et brief kan antage mange forskellige former alt lige fra kortfattede visionære/tematiske formuleringer til de meget detaljerede og tekniske dokumenter. I vores tilfælde er målet at forstå, hvad et brief er og at sikre et stabilt udgangspunkt for det videre arbejde

Vi kiggede forleden på et klip fra filmen, Objectified, der var særligt relevant for det, vi er igang med lige nu (fra Smart Designs tegnestue i begyndelsen). Det kan varmt anbefales at se hele filmen, der indvier os i flere af de helt store nulevende designeres arbejde og tankegang. (Den er bl. a. tilgængelig på Netflix)

2012-10-25: Vi skal i dag - udover at evaluere introduktionsforløbet - starte op på forløbet "Ergonomi" Projekt-Ergonomi-2012DesC35. Det indledes med en research-øvelse, der skal følge denne vejledning:

 1. Arbejd dig via informationssøgning frem til en definition af ergonomi - med egne ord.
 2. Find en række (2-4) eksempler på godt ergonomisk design. Konkretisér og beskriv hvilke elementer og detaljer, der gør produkterne ergonomiske og forklar på hvilken måde.
 3. Kom med et eller flere forslag til metoder, man i løbet af designprocessen kan benytte sig af, for at opnå god ergonomi i produktet.

- Øvelsen dokumenteres med 1/2 - 1 sides tekst ledsaget af billedillustration. Den færdiggøres i løbet af forløbets første 2 moduler

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designproces.png" width="360px">

Overordnet model for en dynamisk designmodel
</html>

<sgallery width=360 height=240 showarrows=false showcarousel=false showinfopane=false timed=true delay=10000> 2012_10_04__tegneworkshop </sgallery>


 • 2012-10-04: Vi er nu inde i del 2 - den praktiske del - af introduktionsforløbet. Der skal laves et design inspireret af den viden, man har erhvervet sig gennem del 1. Det bliver et relativt kort forløb med fokus på de tidlige faser i en designproces. Sørg for at sætte dig et klart mål (formuler et fornuftigt "brief") og generer idéer derfra som du - afhængig af hvad du roder dig ud i - konkretiserer og specificerer. Du har i den forbindelse rig lejlighed til at arbejde videre med din skitseteknik.

2012-09-03: Der skal i dag fortsættes med 1. del af introforløbet. Nu skal du i gang med at udvælge og beskrive en designer, der har gjort sig særligt gældende i det 20. århundrede. Du skal sørge for:

 1. at skaffe dig de vigtigste data fra vedkommendes biografi
 2. at kunne redegøre for den designhistoriske sammenhæng, vedkommende opererede/opererer i
 3. at finde og vise eksempler på designerens værker og give en karakteristik af dem ud fra den designteoretiske viden du allerede har erhvervet dig - og som du bygger i forbindelse med din research.

2012-08-30: Der blev sidste gang startet op på 1. forløb, "Introduktion", og de fleste af jer skal i løbet af dagens modul fortsætte med den deløvelse, der hedder "designanalyse". Der gives en fælles introduktion til den teori, øvelsen bygger på. Tjek oplægget, hvor du finder vejledningen til analysearbejdet: Workshop-DesignC-Designanalyse. Her vil du også kunne se henvisninger til den litteratur, du i den forbindelse bør sætte dig ind i.

2012-08-16: Velkommen til Designfaget. Første modul kommer til at gå med en introduktion til faget og hvordan vi kommer til at arbejde. Det er også her, vi tager hul på det første forløb: Projekt-introduktion-2012DesC35