2012DesC33

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Projekter og øvelser[edit]

Noter og Meddelelser[edit]

2013-04-04: De sidste 3 moduler, vi har, skal gå med, at du får afrundet portfolien og valgt et godt tema for din eksamen. Beskrivelse af dette forløb finder du her: Portfolioforløb-2012DesC33


<html>

<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/a-dv1iUnNU4?version=3&hl=da_DK"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/a-dv1iUnNU4?version=3&hl=da_DK" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

</html>

2013-03-01: "kommunikationsdesign"-forløbet er nu igang og du skal som det første sørge for:

 • at finde frem til en god case at arbejde ud fra
 • at få din case - "kunden"/afsenderen - godt og klart beskrevet - også hvad der motiverer at der skal skabes en (ny) grafisk identitet
 • at komme frem til en række præcise nøglebegreber, der beskriver de værdier, afsenderen skal genkendes på
 • at få disse overvejelser dokumenteret


2013-02-25: Velkommen tilbage fra vinterferien. Vi skal i løbet af dagens dobbeltmodul have startet det nye forløb, Kommunikationsdesign, op. Enkelte skal have fremlagt deres sidste projekt og der vil for alle være mulighed for evaluerende samtaler med læreren i forbindelse med standpunktskarakterne.

Oplægget til det nye projektforløb finder du her: Projekt-Kommunikationsdesign-2012DesC33

I forbindelse med opstarten af det nye forløb skal vi have en introduktion til "grafisk identitet" og vi skal finde frem til nogle gode cases, at arbejde ud fra.


2013-02-15: Forløbet, "fysiske omgivelser" skal vi til at runde af. Der foreligger nu en række meget forskellige projekter, hvor man har designet løsninger på en rummelig situation. De skal præsenteres og evalueres. Det gør vi således:

 1. vi foretager en opdeling i "evalueringshold" med 3 projektgrupper i hver.
 2. på de forskellige "evalueringshold" rydder man et passende bordareal, og så skiftes man til at fremlægge sit projekt med udgangspunkt i det præsentationsmateriale, der er fremstillet undervejs i forløbet (prospektet) suppleret med anden relevant dokumentation.
 3. til hver fremlæggelse skal de øvrige projektgrupper på evalueringsholdet opponere d.v.s. kommentere og spørge ind til projekterne: Fokus her er:
  1. hvordan lykkes formidlingen i forhold til at give tilhørerne indsigt i produktet (i hvilken grad kan man fx. leve sig ind i indretningen)
  2. hvordan er sammenhængen mellem udgangspunktet (de oprindelige målsætninger og krav) og og resultatet?
  3. hvordan er de forskellige designaspekter (jf. ellipsemodellen) afvejet?
  4. hvilke metodiske pointer kan fremhæves (gode fiduser i forbindelse med designprocessen)?
  5. ....andet?
 4. evalueringsholdene opløses og projektgrupperne foretager hver for sig et notat på baggrund af opponenternes bemærkninger og vedlægger det projektets øvrige dokumentation. Notatet skal dels registrere, hvad der er blevet sagt under evalueringen og dels konkludere hvordan projektet er lykkedes og hvilke forbedringer og faglige kvalificeringer, der kunne arbejdes ind i projektet.


 • 2013-01-18: I forbindelse med det igangværende forløb har vi introduceret/trænet rumgengivelse og tegneteknik med henblik på at forstå hvordan man formidler rumlige sammenhæng i billedfladen.

Slides fradet lille oplæg om rumgengivelse

Her kan du konfigurere og downloade grids til fx. isometrisk tegning

 • 2012-01-04: Godt nytår! Vi lægger ud med at kigge lidt tilbage på det forløbne semester og evaluere undervisningen med henblik på hvordan det kommende skal gribes an.

Dernæst skal vi i gang med et forløb med det overordnede tema, fysiske omgivelser: Projekt-Omgivelser-2012DesC33


<html> <object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OPkv9tRuO-c?version=3&hl=da_DK"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OPkv9tRuO-c?version=3&hl=da_DK" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> </html>

 • 2012-11-02: Nu skulle vi meget gerne have ergonomi-begrebet på plads, så vi kan gå igang med den egentlige designproces. Processen skal indledes med at fremstille et brief

Vi kiggede på et klip fra filmen, Objectified, der var særligt relevant for det, vi er igang med lige nu (fra Smart Designs tegnestue i begyndelsen). Det kan varmt anbefales at se hele filmen, der indvier os i flere af de helt store nulevende designeres arbejde og tankegang. (Den er bl. a. tilgængelig på Netflix)


 • 2012-10-30: Vi skal i dag - udover at evaluere introduktionsforløbet - starte op på forløbet "Ergonomi" Projekt-Ergonomi-2012DesC33. Det indledes med en research-øvelse, der skal følge denne vejledning:
 1. Arbejd dig via informationssøgning frem til en definition af ergonomi - med egne ord.
 2. Find en række (2-4) eksempler på godt ergonomisk design. Konkretisér og beskriv hvilke elementer og detaljer, der gør produkterne ergonomiske og forklar på hvilken måde.
 3. Kom med et eller flere forslag til metoder, man i løbet af designprocessen kan benytte sig af, for at opnå god ergonomi i produktet.

- Øvelsen dokumenteres med 1/2 - 1 sides tekst ledsaget af billedillustration. Den færdiggøres i løbet af forløbets første 2 moduler

<html>

<img src="http://rtgkom.dk/~jan/billeder/designproces.png" width="360px">

Overordnet model for en dynamisk designmodel
</html>

<sgallery width=360 height=240 showarrows=false showcarousel=false showinfopane=false timed=true delay=10000> 2012_10_04__tegneworkshop </sgallery>


 • 2012-10-04: Vi er nu inde i del 2 - den praktiske del - af introduktionsforløbet. Der skal laves et design inspireret af den viden, man har erhvervet sig gennem del 1. Det bliver et relativt kort forløb med fokus på de tidlige faser i en designproces. Sørg for at sætte dig et klart mål (formuler et fornuftigt "brief") og generer idéer derfra som du - afhængig af hvad du roder dig ud i - konkretiserer og specificerer. Du har i den forbindelse rig lejlighed til at arbejde videre med din skitseteknik.
 • 2012-08-31: Nu har du forhåbentlig fået valgt dig en designer/arkitekt, som du vil arbejde videre med. I løbet af modulet kan det måske være en idé at påbegynde arbejdet med posteren (som jo er slutproduktet i første del af introforløbet)
 • 2012-08-27: Der skal i dag fortsættes med 1. del af introforløbet. Nu skal du i gang med at udvælge og beskrive en designer, der har gjort sig særligt gældende i det 20. århundrede. Du skal sørge for:
 1. at skaffe dig de vigtigste data fra vedkommendes biografi
 2. at kunne redegøre for den designhistoriske sammenhæng, vedkommende opererede/opererer i
 3. at finde og vise eksempler på designerens værker og give en karakteristik af dem ud fra den designteoretiske viden du allerede har erhvervet dig - og som du bygger i forbindelse med din research.
 • 2012-08-17: Vi fortsætter introforløbet med en øvelse i designanalyse: Workshop-DesignC-Designanalyse
 • 2012-08-13: Opstart og første forløb bliver præget af en række kortere øvelser i kombination med et gennemgående projekt. I vores første modul skal vi prøve at definere faget og starte en portfolio op. Det kommer til at foregå således:
 1. Oplæg og klassediskussion om fagets definition og genstandsfelt
 2. Individuel skriveøvelse: definer med egne ord - på baggrund af ovenstående og egen research - designfaget: Hvad dækker ordet, "design", over, og hvilken viden og hvilke færdigheder kræves af en designer? Teksten skal fylde ca. 800 tegn og skal fungere som introduktion til faget og ligge i din portfolio. (der vil blive oprettet et rum på Fronter)
 3. fælles opsamling og introduktion til- og opstart af det kommende projektforløb